Snář - výklad snů online - písmeno Č

Čabraka

 • vidět ji ze lží ženských vzejde vám mrzutost

Čaj

 • pít ho mnoho ztratíte mnoho času prodléváním v místech, kam jste necílili
 • pít čistý vznešená společnost
 • pít léčivý lehké onemocnění
 • nést hostina, dobrá zábava
 • vařit pro společnost vaše podnikání se zdaří a užijete si veselosti

Čakan

šibeniční humor

Čaloun

 • zchátralý konec života

Čalounění

 • vidět nebo na něm sedět tvrdá skutečnost vám dá zabrat

Čalouník

příjemný domov

Čamrda

 • nalézt ji štěstí
 • přišívat si ji mrzutost
 • přišívat ji někomu jinému nepříjemná práce

Čáp

radost, veselí, nemocnému předzvěst zdraví

 • čaponohým být mužům výhoda, ženám starosti
 • chodí-li po střeše nedůvěra vašich známých
 • chytit ho budete v zaměstnání povýšeni
 • letící k jihu dítě
 • letící k severu smrt
 • letící k východu bohatství
 • letící k západu chudoba
 • sedět na něm velmi brzký sňatek
 • peří z něho škubat obohatíte se
 • po dvou jich vidět štěstí, brzká svatba
 • besedovat s ním buďte opatrní ve své lásce
 • usadí-li se u komína obdržíte hosty
 • v domě milý host
 • vidět ho v zimě neštěstí
 • vidět ho v povětří být znepokojován od zlodějů
 • odlétá z domu někdo z nájemníků zemře
 • zdravit ho přírůstek do rodiny

Čaroděj

to, co se vám zdá pravdou, je pohádka

 • s ním co činit důležité události, na které jste nemysleli
 • být jím věříte na nemožné věci

Čarodějnice

zlá žena v domě

 • čarovat kupte jmelí pro lásku nebo verbenu
 • podaří-li se vám jí utéci vyváznete z nebezpečí
 • pronásleduje-li vás máte nablízku nepřátele
 • vidět ji varování před falešnými přáteli

Čas

nedejte se překonat svými konkurenty

Časopis

věnujte se horlivému pokroku

 • číst budete podveden
 • rozdávat mrzutosti s úřady

Čečetka

 • v povětří nebo na stromě dobrá novina

Čejka

neštěstí, nebezpečí požáru

Čekat

 • někoho stojíte před velkými událostmi
 • v čekárně vaše milostná touha bude ukojena

Čeládka

 • mít ji ztráta dobytka a slabá úroda
 • mnoho jí mít hynutí dobytka
 • vyhnat ji ze dvora očekávejte rozmnožení statku
 • přijímat ji do služby ztratíte přítele

Čelo

 • široké velmi šťastné manželství
 • krásné moc nad jinými
 • malé špatné nadání
 • malé a vrásčité znamení, abyste se svobodně o něco ozvali
 • na něm ránu utrpíte škodu
 • pěkně klenuté a jasné dočkáte se pochvaly v rodině nebo vyznamenání
 • poraněné škoda
 • porušené posměch
 • mít vysoké lehce všechno pochopíte

Čemeřice

 • dostat ji budete vysmán
 • čichat k ní utrpení

Čep

 • od sudu vaše svéhlavost vám přinese škodu

Čepec

svatba

 • čistě bílý šťastné manželství
 • špinavý skoupý manžel
 • s černou stuhou krátké manželství
 • dát si na hlavu brzká svatba
 • s kokardou povládne paní
 • vidět v nočním čepci očekávají vás menší starosti
 • kulatý malé starosti potkají vás a vaši rodinu
 • mít na hlavě pro ženu mateřství
 • sejmout jej beznadějná láska
 • dělat jej brzy se provdáte
 • prát jej štěstí a spokojenost v manželství

Čepice

učte se zdvořilosti

 • dát si ji na hlavu brzká svatba
 • slibovat ji huňatou blízká žena vás chce ošálit
 • mít ji nasazenou na hlavě dočkáte se úcty
 • ztratit ji budete vytrženi z pošetilostí
 • stará odřená získáte uznání
 • nová neúspěch v podnikání
 • noční neztraťte v pravém okamžiku hlavu

Čepobití

 • slyšet pro muže dokončení započatého jen s obtížemi, pro ženy pak nejvyšší čas se rozhodnout

Čermáček

štěstí

Černá

 • vidět ji nebo se do ní odívat svatba

Černidlo

 • na obuv buďte čistotný při každé práci

Černoch

 • vidět jej smutná novina
 • mluvit s ním obdržíte zprávu zdaleka

Čerpat

 • něco budete mít zbytečné výlohy

Čert

 • bát se ho a utíkat před ním poznáte dobrého přítele
 • být jím trápen pevná služba, pevné místo
 • vidět ho u sebe zisk, dobrý obchod
 • hladit ho peklem odměnění
 • honit ho kupte si los
 • zvítězit nad ním užitek přinášející obchod
 • nést ho na zádech zlá manželka
 • vytrhnout mu ocas budou vás trápit nemoci
 • s andělem dar
 • zápasit s ním zlé náruživosti
 • vidět ho podvod, který za to stojí
 • vidět ho na housle hrát poznáte škodlivého člověka
 • vidět ho s rohy, s pazoury, s ocasem neštěstí, bída

Červ

nepřítel

 • leknout se před nimi výstraha před nepřítelem
 • v ovoci zrada nebo choroba
 • vidět ho před zlomyslnými se mějte na pozoru
 • vidět jich mnoho tajní nepřátelé
 • zabít ho vítězství nebo uzdravení, též radost
 • jde-li od vás poznáte škodlivé nepřátele a zmocníte se jich
 • mít ho v břiše zisk
 • vidět ho v mouce nepřítel
 • mít ho v uchu budete pomluven
 • červený úraz
 • černý smrt
 • zelený svatba
 • na vlastním těle nepřítel

Červánky

dobrá naděje, klid a vyjasnění, uzdravení

Červená

varování před příliš silnou vášní nebo prchlivostí u sebe nebo u druhých

 • červené plameny něco velmi dobrého
 • v očích radost

Červenat se

budete se muset stydět

Červenka

 • vidět ji obdržíte dobrou zprávu
 • krmit ji budete předstižen

Červotoč

 • slyšet ho smrt známého
 • vidět ho bázeň a strach

Česat

 • být česán veselá slavnost se chystá
 • česat jinému vlasy těžká, zbytečná práce
 • sebe prospěch
 • zamotané dlouhé vlasy těžká, marná práce
 • ovoce v cizí zahradě nenadálá překážka v zaměstnání
 • hladké vlasy věrní přátelé
 • rozcuchané vlasy špatné zprávy

Česnek

 • jeho svazek dát či přijmout delší zármutek
 • jíst pečujte o své zdraví
 • trhat aneb koupit budete vést obchod se Židy
 • jíst vařený zármutek
 • vidět nebo cítit hádka
 • vidět růst zelený potěšení z dětí a přátel
 • loupat suchý neduhy na těle

Čest

 • požívat ji radostný život

Čéška

 • pohrávat si s ní mužům nebezpečí, ženám necudnost

Četa

 • vidět ji provést spojenými silami, když chcete zvítězit

Četník

 • vidět jej jste podezříván
 • mluvit s ním proces

Čihadla

 • číháte-li ve snu vaše pátrání bude korunováno úspěchem
 • rozvěšovat sváry v rodině

Číhaná

 • být na ní vaše pátrání bude korunováno úspěchem

Čichat

pátrejte více dohadováním

Čimčarání

 • slyšet domácí klepy

Čína

 • vidět ji nebo tam být uslyšíte novinky, jestli vám ale udělají radost, je otázka
 • jet do ní nebezpečný podnik

Číňan

faleš

 • vidět jej závist sousedů

Činitel

 • být jím nestřídmost

Čísla

 • psát mnoho zaneprázdnění
 • smazat sám sebe ošidíte
 • spočítat jich málo peníze
 • táhnout to, které se vám líbí velká naděje na dobrý výdělek
 • vidět je kupte si los, také duševní námaha

Číst

 • knihy poučné nebo pobožné šťastná spokojenost
 • knihy psané zámožnost
 • knihy zábavné útěcha, uspokojení
 • psaní dle jeho obsahu smutek či radost
 • noviny budete zdárně pokračovat v životě

Čistit

měl byste si zachovat čistý charakter

 • svůj dům radostná budoucnost

Číšn|ík(-ice)

 • být jím někdo vás tak silně ovlivňuje, že vám hrozí ztráta samostatnosti
 • vidět ho v nějaké restauraci navážete novou známost

Čížek

 • vidět ho v kleci touha po větší svobodě
 • slyšet ho zpívat někoho poznáte

Článek

 • řetězu dobré přátelství

Člověk

 • hrozné postavy radost
 • vidět ho s korunou v létě dobře, v zimě škodno
 • vidět ho vousatého pozor před pronásledováním
 • vidět jich mnoho neštěstí
 • vidět staré lidi štěstí
 • uctívat staré lidi požehnání
 • vidět ho s křížem v létě dobré, v zimě škodlivé věci
 • neznámý dobré znamení
 • vidět ho divokého nebo se s ním hádat přátelství
 • vidět ho šťastného bohatství
 • vidět ho spícího malé radosti
 • hezkého zdraví
 • smutného cizí neštěstí se vás dotkne

Člun

 • jejich množství nečekané zbohatnutí
 • na vodě kolísající nebezpečí
 • plavit se na něm kratší cesta
 • topící se smrtelná příhoda
 • potápějící se a opět se objevivší velký prospěch
 • převrhnout se s ním smrt

Člunek

 • ke tkaní strast z práce

Čmelák

 • vidět ho radost, slast
 • být jimi uštípán krádež
 • na zvířeti zbytečný strach

Čočka

 • na poli starost
 • jíst ji peníze, ale neshody i podvod
 • přebírat ji mrzutost
 • roztrousit ji sám sobě škodu učiníte
 • vidět ji své věci dobře upotřebíte
 • vařit ji ujdete neštěstí
 • dívat se skrz optickou čočku omyl

Čokoláda

 • pít ji dobrá výživa, dobrá práce
 • vařit ji a ochutnávat zasnoubení v rodině nebo u přátel
 • vidět ji, mít nebo jíst zdraví a zdar
 • dělat ji zasnoubení
 • nést ji na stůl bažíte po rozličných lahůdkách

Čtverec

 • vidět zachováte-li si klid a důvěru, můžete všechno udržet ve svých mezích

Čtverylka

 • tančit ji veselá bezstarostná mysl

Čtyři

 • vidět napsané číslo dobrá naděje
 • mazat číslo škoda

Čtyřspřeží

 • jet jím získáte čest a moc

Čtyřstup

 • v něm chodit přemůžete zlo, které vás brzy stihne

Čvaňhat

úspěch na započaté cestě

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

LÁSKA SE VYKOUZLIT NEDÁ, NAJÍT VŠAK ANO!
Ráda vám prozradím, kde potkáte tu svou, zavolejte mi! Zavolejte mi na ...

Ljuba

MÁTE V PENĚŽENCE JEN PRŮVAN?
Kdy se vaše finanční situace zlepší? Za pomoci karet vám odpovím! Zavolejte mi na ...

Samuel

NEROZUMÍTE CHOVÁNÍ SVÉHO PARTNERA?
Trápíte se nejistotou, a nevíte co dál? Zavolejte mi na 906 70 20 20 *

Chantal

VYRÁŽÍ VÁM POHLED NA VÝPLATNÍ PÁSKU DECH?
Povím vám, kdy se budete mít lépe! Volejte na 906 70 20 ...

Erik

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama