Snář - výklad snů online - písmeno Č

Čabraka

 • vidět ji ze lží ženských vzejde vám mrzutost

Čaj

 • pít ho mnoho ztratíte mnoho času prodléváním v místech, kam jste necílili
 • pít čistý vznešená společnost
 • pít léčivý lehké onemocnění
 • nést hostina, dobrá zábava
 • vařit pro společnost vaše podnikání se zdaří a užijete si veselosti

Čakan

šibeniční humor

Čaloun

 • zchátralý konec života

Čalounění

 • vidět nebo na něm sedět tvrdá skutečnost vám dá zabrat

Čalouník

příjemný domov

Čamrda

 • nalézt ji štěstí
 • přišívat si ji mrzutost
 • přišívat ji někomu jinému nepříjemná práce

Čáp

radost, veselí, nemocnému předzvěst zdraví

 • čaponohým být mužům výhoda, ženám starosti
 • chodí-li po střeše nedůvěra vašich známých
 • chytit ho budete v zaměstnání povýšeni
 • letící k jihu dítě
 • letící k severu smrt
 • letící k východu bohatství
 • letící k západu chudoba
 • sedět na něm velmi brzký sňatek
 • peří z něho škubat obohatíte se
 • po dvou jich vidět štěstí, brzká svatba
 • besedovat s ním buďte opatrní ve své lásce
 • usadí-li se u komína obdržíte hosty
 • v domě milý host
 • vidět ho v zimě neštěstí
 • vidět ho v povětří být znepokojován od zlodějů
 • odlétá z domu někdo z nájemníků zemře
 • zdravit ho přírůstek do rodiny

Čaroděj

to, co se vám zdá pravdou, je pohádka

 • s ním co činit důležité události, na které jste nemysleli
 • být jím věříte na nemožné věci

Čarodějnice

zlá žena v domě

 • čarovat kupte jmelí pro lásku nebo verbenu
 • podaří-li se vám jí utéci vyváznete z nebezpečí
 • pronásleduje-li vás máte nablízku nepřátele
 • vidět ji varování před falešnými přáteli

Čas

nedejte se překonat svými konkurenty

Časopis

věnujte se horlivému pokroku

 • číst budete podveden
 • rozdávat mrzutosti s úřady

Čečetka

 • v povětří nebo na stromě dobrá novina

Čejka

neštěstí, nebezpečí požáru

Čekat

 • někoho stojíte před velkými událostmi
 • v čekárně vaše milostná touha bude ukojena

Čeládka

 • mít ji ztráta dobytka a slabá úroda
 • mnoho jí mít hynutí dobytka
 • vyhnat ji ze dvora očekávejte rozmnožení statku
 • přijímat ji do služby ztratíte přítele

Čelo

 • široké velmi šťastné manželství
 • krásné moc nad jinými
 • malé špatné nadání
 • malé a vrásčité znamení, abyste se svobodně o něco ozvali
 • na něm ránu utrpíte škodu
 • pěkně klenuté a jasné dočkáte se pochvaly v rodině nebo vyznamenání
 • poraněné škoda
 • porušené posměch
 • mít vysoké lehce všechno pochopíte

Čemeřice

 • dostat ji budete vysmán
 • čichat k ní utrpení

Čep

 • od sudu vaše svéhlavost vám přinese škodu

Čepec

svatba

 • čistě bílý šťastné manželství
 • špinavý skoupý manžel
 • s černou stuhou krátké manželství
 • dát si na hlavu brzká svatba
 • s kokardou povládne paní
 • vidět v nočním čepci očekávají vás menší starosti
 • kulatý malé starosti potkají vás a vaši rodinu
 • mít na hlavě pro ženu mateřství
 • sejmout jej beznadějná láska
 • dělat jej brzy se provdáte
 • prát jej štěstí a spokojenost v manželství

Čepice

učte se zdvořilosti

 • dát si ji na hlavu brzká svatba
 • slibovat ji huňatou blízká žena vás chce ošálit
 • mít ji nasazenou na hlavě dočkáte se úcty
 • ztratit ji budete vytrženi z pošetilostí
 • stará odřená získáte uznání
 • nová neúspěch v podnikání
 • noční neztraťte v pravém okamžiku hlavu

Čepobití

 • slyšet pro muže dokončení započatého jen s obtížemi, pro ženy pak nejvyšší čas se rozhodnout

Čermáček

štěstí

Černá

 • vidět ji nebo se do ní odívat svatba

Černidlo

 • na obuv buďte čistotný při každé práci

Černoch

 • vidět jej smutná novina
 • mluvit s ním obdržíte zprávu zdaleka

Čerpat

 • něco budete mít zbytečné výlohy

Čert

 • bát se ho a utíkat před ním poznáte dobrého přítele
 • být jím trápen pevná služba, pevné místo
 • vidět ho u sebe zisk, dobrý obchod
 • hladit ho peklem odměnění
 • honit ho kupte si los
 • zvítězit nad ním užitek přinášející obchod
 • nést ho na zádech zlá manželka
 • vytrhnout mu ocas budou vás trápit nemoci
 • s andělem dar
 • zápasit s ním zlé náruživosti
 • vidět ho podvod, který za to stojí
 • vidět ho na housle hrát poznáte škodlivého člověka
 • vidět ho s rohy, s pazoury, s ocasem neštěstí, bída

Červ

nepřítel

 • leknout se před nimi výstraha před nepřítelem
 • v ovoci zrada nebo choroba
 • vidět ho před zlomyslnými se mějte na pozoru
 • vidět jich mnoho tajní nepřátelé
 • zabít ho vítězství nebo uzdravení, též radost
 • jde-li od vás poznáte škodlivé nepřátele a zmocníte se jich
 • mít ho v břiše zisk
 • vidět ho v mouce nepřítel
 • mít ho v uchu budete pomluven
 • červený úraz
 • černý smrt
 • zelený svatba
 • na vlastním těle nepřítel

Červánky

dobrá naděje, klid a vyjasnění, uzdravení

Červená

varování před příliš silnou vášní nebo prchlivostí u sebe nebo u druhých

 • červené plameny něco velmi dobrého
 • v očích radost

Červenat se

budete se muset stydět

Červenka

 • vidět ji obdržíte dobrou zprávu
 • krmit ji budete předstižen

Červotoč

 • slyšet ho smrt známého
 • vidět ho bázeň a strach

Česat

 • být česán veselá slavnost se chystá
 • česat jinému vlasy těžká, zbytečná práce
 • sebe prospěch
 • zamotané dlouhé vlasy těžká, marná práce
 • ovoce v cizí zahradě nenadálá překážka v zaměstnání
 • hladké vlasy věrní přátelé
 • rozcuchané vlasy špatné zprávy

Česnek

 • jeho svazek dát či přijmout delší zármutek
 • jíst pečujte o své zdraví
 • trhat aneb koupit budete vést obchod se Židy
 • jíst vařený zármutek
 • vidět nebo cítit hádka
 • vidět růst zelený potěšení z dětí a přátel
 • loupat suchý neduhy na těle

Čest

 • požívat ji radostný život

Čéška

 • pohrávat si s ní mužům nebezpečí, ženám necudnost

Četa

 • vidět ji provést spojenými silami, když chcete zvítězit

Četník

 • vidět jej jste podezříván
 • mluvit s ním proces

Čihadla

 • číháte-li ve snu vaše pátrání bude korunováno úspěchem
 • rozvěšovat sváry v rodině

Číhaná

 • být na ní vaše pátrání bude korunováno úspěchem

Čichat

pátrejte více dohadováním

Čimčarání

 • slyšet domácí klepy

Čína

 • vidět ji nebo tam být uslyšíte novinky, jestli vám ale udělají radost, je otázka
 • jet do ní nebezpečný podnik

Číňan

faleš

 • vidět jej závist sousedů

Činitel

 • být jím nestřídmost

Čísla

 • psát mnoho zaneprázdnění
 • smazat sám sebe ošidíte
 • spočítat jich málo peníze
 • táhnout to, které se vám líbí velká naděje na dobrý výdělek
 • vidět je kupte si los, také duševní námaha

Číst

 • knihy poučné nebo pobožné šťastná spokojenost
 • knihy psané zámožnost
 • knihy zábavné útěcha, uspokojení
 • psaní dle jeho obsahu smutek či radost
 • noviny budete zdárně pokračovat v životě

Čistit

měl byste si zachovat čistý charakter

 • svůj dům radostná budoucnost

Číšn|ík(-ice)

 • být jím někdo vás tak silně ovlivňuje, že vám hrozí ztráta samostatnosti
 • vidět ho v nějaké restauraci navážete novou známost

Čížek

 • vidět ho v kleci touha po větší svobodě
 • slyšet ho zpívat někoho poznáte

Článek

 • řetězu dobré přátelství

Člověk

 • hrozné postavy radost
 • vidět ho s korunou v létě dobře, v zimě škodno
 • vidět ho vousatého pozor před pronásledováním
 • vidět jich mnoho neštěstí
 • vidět staré lidi štěstí
 • uctívat staré lidi požehnání
 • vidět ho s křížem v létě dobré, v zimě škodlivé věci
 • neznámý dobré znamení
 • vidět ho divokého nebo se s ním hádat přátelství
 • vidět ho šťastného bohatství
 • vidět ho spícího malé radosti
 • hezkého zdraví
 • smutného cizí neštěstí se vás dotkne

Člun

 • jejich množství nečekané zbohatnutí
 • na vodě kolísající nebezpečí
 • plavit se na něm kratší cesta
 • topící se smrtelná příhoda
 • potápějící se a opět se objevivší velký prospěch
 • převrhnout se s ním smrt

Člunek

 • ke tkaní strast z práce

Čmelák

 • vidět ho radost, slast
 • být jimi uštípán krádež
 • na zvířeti zbytečný strach

Čočka

 • na poli starost
 • jíst ji peníze, ale neshody i podvod
 • přebírat ji mrzutost
 • roztrousit ji sám sobě škodu učiníte
 • vidět ji své věci dobře upotřebíte
 • vařit ji ujdete neštěstí
 • dívat se skrz optickou čočku omyl

Čokoláda

 • pít ji dobrá výživa, dobrá práce
 • vařit ji a ochutnávat zasnoubení v rodině nebo u přátel
 • vidět ji, mít nebo jíst zdraví a zdar
 • dělat ji zasnoubení
 • nést ji na stůl bažíte po rozličných lahůdkách

Čtverec

 • vidět zachováte-li si klid a důvěru, můžete všechno udržet ve svých mezích

Čtverylka

 • tančit ji veselá bezstarostná mysl

Čtyři

 • vidět napsané číslo dobrá naděje
 • mazat číslo škoda

Čtyřspřeží

 • jet jím získáte čest a moc

Čtyřstup

 • v něm chodit přemůžete zlo, které vás brzy stihne

Čvaňhat

úspěch na započaté cestě

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

ZASADIL VÁM ŽIVOT TĚŽKÉ RÁNY?
Nevíte, jak dál? Jsem tu, abych vám poradila! Zavolejte mi! Kartářka Helga

Helga

NEROZUMÍTE CHOVÁNÍ SVÉHO PARTNERA?
Trápíte se nejistotou, a nevíte co dál? Zavolejte mi na 906 70 20 20 *

Chantal

BUDETE V NOVÉM PRACOVNÍM KOLEKTIVU OBLÍBENÍ?
Ráda vám odpovím! Pro přesný výklad používám kyvadlo! Zavolejte mi na 906 70 20 ...

Monika

TRÁPÍTE SE POCHYBNOSTMI O JEHO VĚRNOSTI?
Ráda vám situaci objasním! Zavolejte mi na 906 70 20 20

Ella

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama