Snář - výklad snů online - písmeno Ď

Ďábel

 • bát se ho a utíkat před ním získáte dobrého přítele
 • vidět ho nenávist, podvod a muka
 • slyšet ho mluvit dobrý a velký zisk
 • milovat ho zlé
 • mluvit s ním špatní lidé vás podvedou

Dalekohled

 • vidět poškozený nejistota v materiálním ohledu
 • vidět nebo používat příslib spokojené budoucnosti v bohatství
 • mít hledíte vstříc pěkné budoucnosti

Dálka

 • dívat se do ní šťastné bytí

Dáma

 • vidět jich více nebo s nimi hovořit stanete se obětí pomluv
 • dvorní marnivost a touha po bohatství

Daně

 • muset platit, obdržet daňový výměr nebo jinak mít co do činění s berním úřadem budete hořce pociťovat, že si nejste sám sobě pánem
 • vybírat velká starost

Daněk

 • pronásledovat ho podrobení nepřátel
 • zabít ho přemožení nepřítele

Dar

 • dostat budete se potýkat s nepříjemnostmi
 • přijímat šťastná změna
 • dary rozdávat klid, spokojenost

Darebák

 • vidět ho svatba

Dásně

 • mít bolavé rozepře v domě

Datle

 • jíst necháte se rád okukovat od žen
 • rozdávat polibky dostat

Datlovník

 • vidět nesnadná cesta

Dcera

 • vidět svou dceru smutnou brzká svatba mezi nejbližšími přáteli

Dědeček

 • vidět ho dožijete se dlouhého věku

Dědictví

 • dostat bída a zármutek

Dehet

 • cítit nemoc

Děkan

 • vidět ho mrtvého proměna
 • vidět ho ve městě nepříjemná věc

Dekret

 • obdržet přijdete do nečisté společnosti

Delfín

 • vidět ho si hrát neštěstí nebo i smrt

Dělník

 • vidět jich mnoho štěstí
 • pozorovat je při práci nespoléhejte na cizí pomoc
 • vidět utíkat očekávejte oheň nebo povodeň

Dělo

 • vidět nebo z něj slyšet střílet nepříjemnost
 • vypálit z něj obdržíte neočekávanou zprávu z dálky
 • táhnout ho proti pomluvám se budete bránit

Dělostřelec

veselá mysl

Dělostřelectvo

vyvarujte se nebezpečí

Depeše

 • telegrafická zažijete rozrušení

Desátek

 • odvádět komukoliv hojnost zboží a hmotných statků

Desatero

 • číst nějaká prosba vám bude odmítnuta

Desátník

 • vidět ho starost

Desky

 • krást nebezpečí
 • vidět pěkné smrt

Déšť

 • za svitu slunce štěstí i slzy
 • vidět pršet krvavý válka
 • prší-li na vás jen trochu dostanete něco málo peněz
 • prší-li oknem do světnice úroda
 • vidět prudký, ale bez větru a bouře úrodný rok
 • vidět silný s větrem a bouří hrozí vám nebezpečí
 • tichý zisk
 • žene-li vítr do okna někdo se násilím zmocní vašeho štěstí
 • zmoknout v něm budete muset snášet různá protivenství

Deštník

 • nepoužít, nevšimnout si ho budete hrubě vytrženi ze svého rozjímavého života
 • mít blahobyt
 • kupovat hedvábný škoda
 • roztrhaný upadnete do zlého vlivu
 • jít pod ním dostane se vám pomoci v tísni

Detektiv

 • jednat s ním nebo ho vidět budete okraden

Děvečka

 • jednat s ní bohatství
 • přijmout ji do domu návštěva hostů
 • vidět ji neznámou brzy se oženíte
 • vidět ji v domě máte na někoho podezření stran krádeže
 • vyhnat ji z domu žárlivost

Devět

 • číslo pro ženu touha mít děti, pro muže touha založit rodinu

Dezertér

 • vidět ho nebo sám dezertovat obdržíte zprávu z daleka
 • dopomoci mu k útěku dostane se vám pomoci z nějaké těžkosti

Diadém

 • nasadit si ztráta a onemocnění

Diamant

 • jíst falešné štěstí
 • ztratit ho z prstenu buďte rozumný a opatrný v každém jednání a podniku
 • ztratit budete zarmoucen
 • být jím ozdoben nebo jej obdržet darem v budoucnu dosáhnete velkých poct, též nabytí vzácného přátelství

Dílna

 • nacházet se v ní pracovitost a pilnost

Diplom

 • dostat rychlá pomoc či podpora

Diplomat

 • vidět ho nebezpečného soupeře vyřadíte ze hry
 • podniknout diplomatickou cestu důležité příznivé události se blíží

Díra

nepokoj

 • plazit se jí dostanete se do nepřátelské společnosti
 • mít ji v šatech nepozornost
 • spadnout do ní nemoc
 • udělat ji neštěstí

Diskuze

je možné pokusit se o zlepšení své existence, ale bez boje to nejde

Dítě

 • mít tlusté dobrý rok
 • vidět si hrát veselá mysl a spokojenost
 • přebalovat štěstí
 • vidět upadnout narušení a pokles obchodů
 • vidět radost, zdraví, štěstí, šťastné manželství, úspěch ve všech záležitostech
 • vidět hezké, ale ne vlastní dobré
 • nosit lidumilnost
 • učící se radost
 • novorozené, ještě nahé budete kmotrem
 • vidět plakat hanba
 • vidět u matčina prsu těžká nemoc
 • vidět v kolébce otcova radost
 • vidět v rukou kojné pro těhotnou narození děvčete, jehož otec v krátkosti zemře, pro ostatní ženy nebezpečná nemoc
 • vidět vlastní je-li mužského pohlaví, dobré, je-li ženského, zlé
 • nemanželské trpíte zlými pomluvami

Divadlo

 • vidět touha po zábavě

Divák

 • být jím na nějaké události přijdete do veliké společnosti

Dívka

 • vidět ji zažijete útrapy
 • vidět ji běžet odhalení krádeže
 • líbat ji svobodnému dobře, ženatému domácí mrzutosti
 • vést ji na procházku čest
 • objímat ji přízeň blízkých přátel
 • vidět ji plakat přijdete do velkých rozpaků
 • rozmlouvat s hezkou dívkou spokojenost a útěcha
 • laškovat s ní zalíbíte se jiným
 • tančit s ní radost
 • vidět ji tančit štěstí v lásce
 • vidět ji v okně odpor
 • vysvobodit ji z nebezpečí při všech zábavách budete ctěn a milován od ženského pohlaví
 • vidět malou dívku sbírat klasy štěstí

Divočák

 • vidět ho někdo bezohledně zničí, co jste s námahou vybudovali nebo si pořídili
 • chytit nebo zastřelit štěstí
 • honit ho radost
 • být jím honěn nepřátelé sledují vaše jednání, aby vám uškodili

Divoch

 • vidět ho veselý život

Díže

 • vidět ji prázdnou bída
 • vidět plnou bohatství
 • mísit v ní chleba požehnání

Dláto

chystáte se násilím dosáhnout svého cíle

Dlažba

můžete klidně vytrvat, vyhlídky vašeho podnikání jsou velmi příznivé

Dlaždice

 • vidět svůj chléb si budete vydělávat těžce

Dlaždič

urovná se vám cesta

Dláždit

 • před domem mnoho trápení
 • vidět dláždit silnici brzy se zúčastníte pohřbu

Dluhy

 • dělat nebo mít varování před falešnými přáteli
 • platit zbytečné příjmy
 • být dlužen nebo vidět dlužníka bohatství

Dlužník

 • setkat se s ním jednáte podvodně

Dna

 • mít ji ztrpčení života

Dobročinnost

 • prokazovat učiníte něco pro své štěstí
 • přijímat najdete silnou oporu v životě

Dobrý

 • být nebo konat dobro blahobyt vás nemine

Dobytek

 • vidět tučný úrodný rok
 • bít ho nepřízeň
 • hnát ho na pastvu radost
 • vidět hubený drahota
 • vidět ho na kopci nic dobrého
 • vidět ho hnát nejednotnost
 • vidět ho pást se máte před sebou mrzutosti

Doga

 • být od ní pokousán váš nejlepší přítel vás podvede
 • vidět ji máte dobré přátele, kteří vás mají rádi a ochraňují vás

Dojit

 • vidět každá situace pro vás může být příležitostí ke štěstí

Dokumenty

 • nalézt náhodný zisk
 • ztratit nevole

Dolar

 • najít dostanete dárek
 • vidět čekejte větší obnos peněz

Domácí

budete zaskočen

 • jednat s ním očekávejte ztrátu

Domovník

 • vidět ho zisk a výhoda

Don Juan

 • bavit se s ním být obelháván
 • ve snu muže žena, které slepě důvěřujete, vás podvede

Dopis

 • číst máte důvěru
 • vidět číst výzva k opatrnosti
 • dostat budoucí bohatství
 • dostat důležitý dobrý začátek
 • pečetit máte tajnost
 • psát nedobré vyhlídky, nespolehlivost
 • roztrhat nebo roztrhaný vidět zlá pomluva, opustíte dobrého přítele
 • spálit dělání lehkomyslných kousků
 • otvírat cizí nepříjemnost
 • nalézt vdáte se za úředníka, oženíte se s úřednicí
 • vidět s černou pečetí smutný případ
 • ztratit obdržíte špatnou zprávu
 • rozlomit na něm pečeť mějte se na pozoru před zloději
 • spěšný očekávajte nebezpečí

Doplatek

 • muset platit budete ošizen

Doprava

 • vidět dopravní prostředek můžete očekávat dobrý postup

Dort

 • péci a jíst radost
 • obdržet nenadálá radost
 • darovat musíte bojovat o lásku

Dostihy

překonání překážek

Doupě

 • vcházet do něj uvidíte nástrahy svých přátel
 • tmavé a hluboké úklady
 • bydlet v něm velké změny

Doutník

 • kouřit marné přání

Dovolená

 • dostat ji nebudete se moci zúčastnit nějaké zábavy, na kterou se těšíte

Dovolit

 • někomu něco starost, trápení

Dóza

 • vidět ji pěkně malovanou hodně veselí
 • s hezkým portrétem brzká milá známost
 • mít ji stříbrnou dobré znamení
 • ztratit ji budete nespokojený sám se sebou

Dráb

 • vidět ho běžet nebo jít do domu velká úzkost

Dragoun

 • vidět ho nesvornost
 • vidět ho na koni radost

Drahokam

 • mít dosáhnete velké pocty
 • nosit jste pyšný
 • přijmout vzrůst majetku
 • vidět do pokušení se dostanete
 • ztratit blízké neštěstí
 • koupit užitek v obchodě
 • být o ně okraden bude vám na cti utrháno a v lásce budete zklamán

Drak

 • vidět ho letícího falešné štěstí
 • pouštět ho papírového radost
 • vidět ho stoupat postup, blahobyt
 • vidět ho padat odporné poměry
 • vidět ho živého zneuctění a ponížení
 • usmrtit ho povýšení
 • být jím kousnut štěstí a bohatství

Dráp

 • nebo pařát budete omezováni a brzděni v nějakém podniku

Drát

 • vidět měděný šťastný průběh obchodů
 • vidět smotaný věrnost a přítulnost podřízených
 • nalézt budete pronásledován neštěstím
 • překročit ho ze všeho zlého šťastně vyváznete

Dratev

přičiňte se a dílo vám přinese užitek

Dravec

 • vidět ho lstivost
 • být jím ohrožen nebezpečí života

Dražba

 • být jí přítomen nemoc
 • provádět ji sám onemocnění a strasti

Drn

 • zelený svatba
 • jít po něm pohřeb

Drobky

 • vidět chlebové hodně peněz
 • krmit drobky chleba ptáky šťastný rodinný život

Drogerie

 • kupovat v ní něco dostat dobrý nápad
 • vidět ji chcete se někomu líbit, a to se vám také podaří

Drozd

 • černý ztráta

Droždí

 • jíst nemoc

Drůbež

 • krmit brzké zasnoubení
 • vidět ve vodě vaše přání se vyplní
 • kupovat zlé znamení

Družba

 • být jím na svatbě stojíte před rozhodující události
 • vidět ho příslib určitých úspěchů

Družička

 • vidět ji při svatbě nebo při pohřbu čekejte na zlepšení svého postavení

Drvoštěp

 • vidět ho pracovat v lese bída
 • pomáhat mu sám se lehkomyslností připravíte o dobré časy

Dřeváky

 • vidět nebo nosit skromnost a domácí štěstí
 • mít je na nohou jmění

Dřevník

nenechte se svést

Dřevo

 • házet na oheň marnotratnost
 • vidět plout na vodě rozbité naděje na štěstí
 • nést do chudoby se dostanete
 • sbírat nebo na hromadě vidět velká lítost, mnoho útrap
 • štípat pracovitost a úspěch
 • vidět štípat úmrtí
 • tesat velká pocta
 • kupovat zakrátko se ocitnete v nouzi
 • vidět nést na zádech překvapení
 • prodávat úroda
 • skládat z vozu radost
 • vidět v lese nebo na louce složené na hromadu dobrý zisk
 • sbírat v lese očekávejte dny plné námahy

Dub

 • vidět hezký výhody, bohatství a dlouhý život
 • milovat se pod ním štěstí
 • vidět suchý smutné poměry
 • vidět padnout odvaha, chrabrost
 • poražený hlasem nebezpečí smrti

Duběnky

 • najít nebo jíst budete pomluven nebo zneuctěn
 • vyplivnout mrzutost, nepříjemnost

Dudák

 • vidět ho radost a veselost
 • slyšet ho neočekávaná radostná zvěst

Dudy

 • slyšet hrát veselost
 • hrát na ně ve svém obchodování zažijete radost

Duha

 • vidět ji usmíření s protivníkem
 • vidět ji proti východu slunce pro nemocné a chudé dobré znamení
 • vidět ji proti západu slunce pro bohaté dobře

Duch

 • vidět ducha nebo strašidlo pokušení, svádění k hříchu, nebezpečí
 • vidět ho jít k východu slunce štěstí
 • vidět ho obracet se k západu převrat ve vašem štěstí
 • vidět ho černého smrt
 • vidět ho krvavého sejdete ze světa vraždou

Důchod

mnoho vydání

Duchovní

 • vidět duchovního jakéhokoli vyznání nic dobrého vás nečeká

Dukát

 • dostat je snášenlivost, radost
 • mít je nebo jimi platit zvýšení úcty
 • najít ho budete šťastný
 • vidět je tavit ztráta finanční obezřetnosti
 • vidět veselost nebo výhra
 • máte-li v kapse jen jeden velmi dobré

Důl

 • vidět vzrůst majetku
 • uhelný s vdovou se oženíte
 • objevit zlatý jistá výhra
 • stříbrný velké úspěchy

Dům

 • lézt na něj štěstí, vítězství
 • obývat malý spokojenost se svým osudem
 • obývat pěkný velký budete úspěšný v podnikání
 • vidět starý staré známé nebo přátele znovu uvidíte
 • stavět štěstí v obchodech a v lásce, hodné a věrné služebnictvo
 • stavět jinému smrt přítele
 • vidět stavět pracovitost
 • vlastní vidět hořet nebo bořit se neštěstí, neočekávané úmrtí, ztráta milé nebo milého
 • vlastní opustit zisk, výhody
 • zbořený odstranění překážky
 • stavět ze dřeva mírnost vám škodí
 • vidět bez střechy radost
 • bílit radost
 • ovládnout cizí škoda
 • vidět černý smutek
 • okrášlený koberci trápení
 • koupit požehnání
 • mít malovaný veselost
 • vidět nachýlený velký úraz
 • prodat ztráta na jmění
 • bořit vlastní zisk
 • kropit vodou zármutek

Důstojník

 • vidět ho seznámíte se s hezkou dámou
 • potkat ho na koni pýcha

Duše

budete mít co dělat s dobrými lidmi

Důtky

 • vidět kmitat se vaše velká přímost vám udělá nepřátele

Dveře

 • vidět padací nečekané štěstí
 • otevřené návštěva hostů
 • zavřené oklamání
 • zelené přemožení nepřítele
 • skřípající nepříjemná návštěva
 • vidět hořet budete mít přátele

Dvojčata

 • vidět dojde k osudové záměně
 • mít veliká rodinná slavnost

Dvořan

vaše lehkomyslnost vás přivede do záhuby

Dvůr

 • knížecí nástraha, úklady
 • nečistý pomluvy, utrhání na cti
 • sítí potažený bohatství
 • královský budete se muset dostavit na úřad

Dýka

 • být jí proboden smutná zpráva
 • vytáhnout ji na někoho vítězství nad nepřáteli
 • vidět ji nebo mít zprávy od přátel
 • vidět ji viset máte hodně příznivců
 • hrát si s ní ztráta oblíbeného předmětu
 • bojovat s ní triumf nad protivníky

Dýmka

 • kouřit ji učiníte překvapivý objev, že i doma může být útulno
 • vidět ji předzvěst návštěvy starého přítele
 • nacpávat ji následkem neslušného chování budete mít v domácnosti hádku
 • rozbít ji pokoj od pronásledování
 • obdržet ji máte před sebou obchodní nepříjemnost
 • darovat ji odhalíte podvod

Dynamit

nové plány, životní projekty a nečekané naděje mají rozbít všechny překážky

 • vidět explodovat dojdete velké vážnosti

Dýně

 • vidět ji máte mnoho příznivců
 • jíst ji nemoc

Džbán

 • mít nebo vidět štěstí, radost, nebezpečí uniknete
 • plný vody neštěstí
 • rozbít smrt
 • pít z něj neštěstí
 • nalévat z něj nemoc
 • plný vína svatba

Džber

 • vidět plný vína dobrý příjem
 • vidět plný a nemoci ho vzít úmrtí v rodině

dá-li velikost

doufal

dobrý rok

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

Již od dětství jsem nadána silnou intuicí a cítěním, které se časem rozvíjelo. Své první karty jsem dostala od paní ...

Eleanor

NEMŮŽETE NAJÍT PRÁCI?
Kdy a kde se na vás konečně usměje štěstí? Zavolejte mi na 906 70 20 ...

Aneta

JISKŘIVÉ OKAMŽIKY VE VAŠEM VZTAHU JIŽ DÁVNO POMINULY?
Znovuobjevte kouzlo lásky! Zavolejte mi na 906 70 20 20

Ester

JSTE V ZAMĚSTNÁNÍ NEŠŤASTNÍ?
Pomohu vám najít práci, pro kterou jste se narodili! Zavolejte mi na 906 70 20 20 ...

Zoe

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama