Snář - výklad snů online - písmeno Ň

Nabídka

 • dát nabídku k sňatku budete zneuznán
 • přijmout nabídku k sňatku naleznete mnoho štěstí

Nábřeží

 • procházet se po něm vbrzku se dočkáte příjemné změny

Nábytek

 • krásný jako na křídlech vás ponese úspěch k cíli
 • nést do bytu jste na nejlepší cestě, abyste udělal štěstí

Nádobí

 • mít kovové dobrý sňatek, spokojenost
 • rozbít hádka
 • vidět domácí rozepře
 • čínské styky ve vybrané jemné společnosti
 • dřevěné nebuďte marnotratný
 • vidět hliněné hněv
 • mosazné lidé vám slouží a smýšlejí o vás dobře

Nádor

 • vidět na jiném budete zklamán
 • mít uděláte dobrý tah

Nádraží

 • vidět neočekávaná návštěva
 • být na něm podniknete cestu

Náhrdelník

 • vidět nebo mít sláva nebo štěstí
 • diamantový požehnání

Náhrobek

 • vidět budete mít zármutek

Náhubek

 • vidět držte jazyk za zuby

Nahý

 • být tvrdě budete muset bojovat o svůj chléb
 • jít po ulici překážku snadno překonáte

Nájem

 • převzít přijdete do dobrých poměrů

Nájemné

 • platit starost a bědování

Náklad

 • vidět jiné nést budete se muset vypořádat s těžkými úkoly nebo pracemi
 • nést úspěšné vyřízení nějaké záležitosti
 • shodit ze sebe vyprostíte se z nepříjemných poměrů

Nalezenec

nevěrnost muže či manželky

Nalézt

 • cosi získáte výhru

Náměsíčník

 • vidět ho čeká vás velké překvapení

Námořník

 • vidět ho na lodi připlout zpráva od vzdáleného příbuzného nebo známého
 • vidět ho nebo s ním mluvit neštěstí na cestě
 • být jím budete konat dalekou cestu

Náplast

škoda, újma

 • mít na oku rád promíjíte urážky

Napodobovat

 • něco váš podnik se podaří

Nápoj

pozor na nepřátele

 • vidět pít nepřátelství

Nápověda

 • slyšet ji stýkáte se s prostomyslnými lidmi

Náprstek

 • mít na prstu marná námaha

Náramek

 • dostat opětování lásky
 • navléci klidná láska
 • nosit máte tichou lásku

Nárameník

 • vidět nebo mít úcty a vážnosti dosáhnete

Narkóza

své obchody jste vybudoval na špatném zá­kladě

Narozeniny

 • slavit vlastní mnoho radosti

Nářadí

 • vidět ruční vyhlídka na výnosnou práci
 • řemeslnické vaše píle se vám odmění

Násep

 • vidět najdete překážky, které se nechají s námahou překonat

Nástraha

 • upadnout do ní dobrý průběh vašich obchodů

Nástroj

 • hudební zlé věci se přihodí
 • lékařský buďte opatrný ve styku s přáteli
 • optický poznáte brzy pravou cestu

Nátěr

 • bílý utrpíte těžkou ztrátu
 • černý ztratíte přítele nebo přítelkyni
 • zelený dobré naděje
 • červený obdržíte pozvání
 • modrý dobromyslnost a veselost
 • žlutý máte důvod k žárlivosti

Náušnice

 • vidět ji smysly vás budou poslouchat, ale musíte jim ukázat pána
 • nalézt štěstí a zisk
 • ztratit budete mít nevoli
 • nosit dozvíte se tajemství
 • koupit vaše ješitnost přinese vám nevoli
 • rozbít zrada

Návrh

 • vidět chystáte se k provedení nějakého plánu
 • obdržet jste obklopen špatnými přáteli
 • dát chraňte svoji svobodu

Návštěva

 • lékaře výhoda a štěstí
 • být navštíven nepříjemná situace nastane
 • navštívit někoho zažijete nepříjemnosti

Nebe

 • vidět jasné, čisté, modré máte mnoho přátel a ve svých záležitostech štěstí, objekt své lásky povedete k oltáři
 • vidět pokryté mnoha mraky vrtkavost, nestálost
 • vidět na něm slunce vyloučení v nějaké choulostivé záležitosti
 • vidět zamračené, rudé nebo temné mrzutosti, nepříjemnosti, spory s nadřízeným

Necky

 • plné budete spořit
 • prázdné malý majetkový úspěch

Nedbalý

 • být musíte se podřídit cizí nadvládě

Negližé

nesnáze, obtíže

Nehty

 • dlouhé na prstech někdo vás zachrání z nouze
 • zcela krátké smutek
 • vytrhnout si budete mít mnoho zármutku
 • stříhat starost a hádky oslabují vaši tvořivost

Nemilosrdný

 • být nemáte dobrý charakter

Nemoc

 • trpět tajemnou nemocí k nadbytečnému bohatství přijdete
 • trpět bolestivou nemocí bída, neštěstí

Nemocnice

 • přijít do ní zjistíte něco nepříjemného

Nemocný

 • být vzchopte se a nepovolte
 • navštívit ho a utěšovat nějaká prosba vám bude vyplněna
 • ošetřovat ho radost, veselost a štěstí
 • mít nemocné rodiče zármutek, hoře
 • mít nemocné děti nevole v domácnosti

Nemravnost

 • projevovat sporé úspěchy v lásce
 • trpět jí vaše čest je v nebezpečí, že bude pranýřována

Němý

 • být příliš si důvěřujete
 • vidět ho dostane se vám vysokého úřadu

Nepořádek

 • vidět bude s vámi špatně jednáno

Nepřítel

 • zvítězit nad ním štěstí v těžkých dnech
 • mluvit s ním učiníte soupeře neškodným
 • líbat ho smíříte se s osudem
 • potkat ho mnohé nepříjemnosti šťastně překonáte

Nerost

 • vidět spadne vám kámen ze srdce

Nesmysl

 • slyšet nedbejte cizího mínění
 • říci máte rozumné náhledy

Neštovice

 • vidět nebo mít peníze dostat neočekávaným způsobem, k moci a bohatství přijít

Netopý|r(-ři)

 • chytit ho brzké uzdravení
 • vidět ho pochybný úspěch v obchodech

Nevděk

 • sklidit dobrý rok

Nevěra

manželské štěstí

Nevěsta

 • vidět ji věrnost i na dálku
 • vést ji oltáři radost v duši
 • vidět ji utíkat úmrtí
 • tančit s ní brzký sňatek
 • vidět ji mrtvou dlouhé a šťastné manželství
 • vidět ji ležet smrt

Nevěstinec

 • vidět ho neštěstí, pronásledování, nemoc

Nevolnost

 • cítit starosti života příliš omezují rozlet vašeho ducha

Neznámý

 • vidět ho najdete přátele, avšak nedůvěřivě je odmítnete

Nit

 • vidět trpělivost je velká ctnost
 • navinovat potřebujete trpělivost
 • odvinovat chraňte své tajemství
 • zamotat tajemství dobře uchováte

Noc

 • tmavá rodinná hádka
 • jasná dlouhý život
 • bouřlivá hrozí vám ztráta
 • jít nocí zůstanete bez domova

Noclehárna

 • bydlet v ní zchudnout

Nočník

 • vidět ho nemoc
 • rozbít ho nepřátelství

Noh|a(-y)

 • mít ji dřevěnou změna ke zlému
 • mít ji oteklou nebo silnou štěstí, radost
 • zlomit si ji pro neštěstí být litován
 • mít ji zraněnou neštěstí
 • líbat ji jinému změna v milostném vztahu
 • mít je křivé pohrdání, opovržení
 • mýt si je nestřídmostí onemocnět a pak toho litovat
 • mít nemocné získáte podporu v obchodech
 • mít špinavé ošklivá nemoc hrozí
 • vidět je bez těla do nebezpečí se dostanete
 • ztratit ji ztratíte dobrého přítele
 • mít ji tenkou budete zrazen
 • ptačí dobří přátelé

Nos

 • vidět veliký vaše budoucnost bude úspěšná
 • malý vaše čest je hanobena
 • červený vzbuzujete špatný dojem
 • odřený budete mít velký úspěch u žen
 • ztratit manželská roztržka
 • být za něj tahán nepříznivý proces
 • krvácet z něj zmírnění tíživé situace
 • mít dva překonáte překážky

Nosič

 • vidět ho od známých nebo příbuzných získáte podporu

Nosítka

budete pozván ke vzácným lidem

Nota

 • vidět je vyplněné naděje
 • zpívat podle nich zažijete něco velmi příjemného

Nouze

 • mít ji přijdou lepší časy

Novinky

 • dozvědět se dopis z velké dálky

Noviny

 • číst budete postupovat

Nula

 • vidět je úspěch v obchodních záležitostech

Nůž

 • vidět nebo mít pronásledování, nemilost, chudoba, nezdařené obchody
 • kapesní strádání
 • nalézt uvažujte o svých slovech
 • koupit přijdete lehko k majetku
 • krájet s ním zjistíte nějakou výhodu
 • vyřezávat s ním jste nestálý
 • rezavý dělte se s jinými o své starosti
 • říznout se jím jste nešikovný
 • brousit zpytujte se a poznáte své chyby
 • obdržet darem nepřítel se s vámi nečekaně smíří

Nůžky

nebudete mít nouzi

 • stříhat s nimi zisk peněz
 • zlaté radost
 • vidět brousit hádka, nevole

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

JAK ZÍSKAT ZPĚT ZTRACENOU LÁSKU?
Netrapte se a zavolejte mi! Díky výkladu karet to dokážeme! Zavolejte mi na 906 ...

Nikol

MÁTE STAROSTI?
Naučím vás životem procházet šťastně! Zavolejte mi na 906 70 20 20 *

Anežka

MYSLÍTE SI, ŽE IDEÁLNÍ MUŽ NEEXISTUJE?
Společně ho najdeme, hvězdy nám ho odhalí! Zavolejte mi na 906 70 ...

Bohunka

VYRÁŽÍ VÁM POHLED NA VÝPLATNÍ PÁSKU DECH?
Povím vám, kdy se budete mít lépe! Volejte na 906 70 20 ...

Erik

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama