Snář - výklad snů online - písmeno A

A

 • tištěné, napsané, namalované nebo viděné plasticky dobrý začátek ve všem počínání a konání

Abatyše

 • milovat se s ní svoji dobročinnost berete na velkou váhu
 • vidět v klášteře přísný pořádek při malé stravě
 • vidět hrdost, změna, štěstí

Abeceda

vaše nároky a touhy se splní

Abel

 • Kainem ho zabít vidět vaše modlitba či prosba zůstane nevyslyšena

Abrahámoviny

 • slavit naděje na povýšení či řád

Adam

 • jíst Adamovo jablko Evou podané svedení ke hříchu či tělesný neduh
 • pod stromem bez Evy staromládenectví
 • pod stromem s Evou manželství

Adresář

 • hledat v něm známost
 • vidět určitá přání se nesplní
 • najít v něm známé jméno ztráta dlouho chované naděje

Afrika

 • vidět ji vaše situace je neuspokojivá, hrozí vám nebezpečí
 • studovat ji v atlase touha po dalekých krajích
 • být v ní budoucí horečnatá nemoc

Agent

varujte se, neboť byste mohli utrpět ztrátu

Achát

 • vybroušený kámen s charakteristickým okem hmotné štěstí
 • malý černý kámen očekávejte samý nesoulad
 • šperk hloupost
 • vidět nemoc a smrt

Akademie

 • vidět ji duchovní pokroky
 • být do ní zvolen velká čest, ale zároveň jednotvárný, uzavřený život

Akát

 • kvetoucí čeká vás bohatství a zdraví
 • vidět ho bez květu neštěstí

Akcie

 • mít nebo vidět obchodní starosti
 • kupovat zaznamenáte společenský vzestup
 • prodávat lepší vztahy
 • pálit, když je přitom černý kouř hmotné ztráty
 • pálit, když jsou přitom vidět jen rudé plameny úspěch v zaměstnání

Akcionář

 • být jím získáte nové místo s pravidelnými příjmy

Aksamit

 • hladit milenec nebo milenka
 • mít na sobě získáte úřad či lepší služební místo

Akta

na čas se vzdálíte ze svého pracoviště

Aktovka

 • nést ji pouštíte se do nebezpečné věci
 • otevíráte ji odhalíte nějaké tajemství

Akvárium

stane se vám něco nepříjemného

 • vidět při zkouškách budete plavat, očekávají vás hádky a nepřátelství, upadnete do bídy a žalu
 • vidět v něm ryby a obojživelníky štěstí
 • sám v něm plavat hrozící ztráta

Alabastr

 • alabastrovou nádobu rozbít zánik panenství či manželské poctivosti
 • vidět štěstí cudnosti

Alej

 • stinná dostanete příjemné sousedy

Alibi

 • dokazovat můžete očekávat předvolání na policii nebo nemilou návštěvu

Alimenty

 • platit velké nepříjemnosti
 • sám přijímat zmenšené starosti
 • zabavené mrzutosti s úřady

Alkohol

radost, která přináší nepříjemnosti

Almužna

 • brát ji vaše ponížení nebo nouze
 • dávat ji výhra, prospěch z podnikání
 • darovat ji pro chudého štěstí, pro bohatého neštěstí
 • obdržet ji vztahy se zhoršují
 • přijímat ji dobré příjmy

Aloe

 • vidět obnovíte starou známost

Alpy

 • vidět zdraví a dlouhý život
 • pobývat v nich upevnění hospodářských vztahů
 • podniknout túru po nich štěstí v zaměstnání
 • alpské květiny rozšíření duchovního obzoru
 • v plamenné záři touha po božském prožitku

Altánek

schůzka z lásky

 • vidět příslib štěstí v lásce
 • sedět uvnitř něj budete mít milostné tajemství nebo se ho dozvíte

Amazonka

 • vidět ji dostanete za manželku ženu, která je vládychtivá

Američan

 • vidět ho nebo se s ním stýkat příslib úspěchu díky vašemu podnikavému duchu

Amerika

předsevzetí se vám podaří

 • cestovat tam štěstí v podnikání

Ametyst

 • vidět ho na prstenu dotírači

Amor

milostné pletky bez trvání

Amplion

 • vidět předzvěst důležitých zpráv
 • slyšet z něho hlas dozvíte se nějaké tajemství
 • slyšet z něj hezkou libozvučnou hudbu požitek z tajné záliby
 • slyšet z něj falešnou hudbu ve vzduchu kolem vás visí tajuplné nebezpečí

Amputace

 • některého údu zranění očekává vás nebo někoho z rodiny

Ananas

budete pozván na hostinu

 • vidět nebo kupovat dobrá nálada, rozjařenost
 • jíst pozvání na návštěvu

Anděl(-é)

v příštích dnech budete šťastní, hledá se cesta ze současných obtíží

 • být nemocným andělem smrt
 • být zdravým andělem čest
 • být jím čest a povýšení ve společnosti
 • mluvící dosáhnete toho, po čem toužíte
 • slyšet ho mluvit zlé znamení
 • mluvit s ním dobré znamení pro příští život
 • s chlebem nebeské dobro
 • s kalichem utrpení
 • s knihou čtěte Písmo svaté
 • s ochranným pásem budete chráněn
 • spatřit ho velké štěstí, potvrzení všech nadějí a přání, vítané zprávy
 • vidět sama sebe jako anděla získáte si lásku a přátelství
 • být jimi obklopen naleznete velký vnitřní klid
 • stát se jím dosáhnete vysokého postavení a úcty
 • v růžovém světle velká láska
 • ve velikém světle i vám světlo
 • v modrém světle velká pravda

Angličan

samostatnost i povaha dobyvačná

 • vidět ho nebo s ním mluvit mít nezkrotitelné věřitele nebo falešné přátele

Angličtina

 • hovořit anglicky štěstí v obchodech, ale neštěstí v lásce
 • číst knihu v angličtině budete se nudit

Anglie

 • vidět ji na mapě v určité záležitosti uplatňujete své nároky, narážíte ale na lhostejnost
 • cestovat do vydáte hodně peněz

Angrešt

 • vidět nakonec zjistíte, že žádná láska není bez hádek
 • trhat nebo jíst trpělivá výdrž přinese sladkou odměnu lásky
 • žlutý trhat a jíst neduh
 • zelený vidět žaludeční nemoc, nepřátelství
 • zralý peníze

Anténa

 • vidět nebo vlastnit zpráva od přátel, kteří jsou daleko
 • připojovat k radiopřijímači komerční obohacení
 • montovat ji křik v domě
 • uzemnit ji velká síla uschopňuje k vykonání velkého díla
 • rozstříhat ji špatné zprávy

Anýz

 • jíst předzvěst dlouhého života a vysokého stáří
 • sít nebo pěstovat soudní spory

Apatyka

pozdě bycha honit

Apoštol

šťastný život

 • vidět ho přijetí kmotrovství, patronátu, nebo se člověk o někoho bude starat
 • být jím požehnán okolnosti již nelze zvládat jenom svými silami
 • vidět je radostná zpráva

Apríl

 • být obětí aprílu čest

Arab

nablízku je muž, který miluje mnoho žen

Arcibiskup

smiřte se a odpusťte svým nepřátelům

 • žehnající doprovází vás síla
 • vidět ho nebo s ním hovořit požehnání a štěstí

Archa

dostanete čestné postavení

 • Archa Noemova povodeň, množství lží, ale vše překonáte
 • vidět ji mrzutost přijde
 • vidět Archu úmluvy důstojenství

Archív

v místě je klepna, která kdeco ví

Armáda

vaše naděje bude zmařena

 • dodávat jí bohatství
 • vidět jednotlivé vojáky těžká práce
 • když armády nepřátelsky proti sobě stojí štěstí i smutek
 • na pochodu buďte opatrný
 • utábořená země bude vyjedená od různých živlů
 • v boji ji vidět neštěstí a smutek
 • v kouři možnost války
 • v zákopech nemoc
 • vidět ji znepokojení kvůli budoucnosti
 • vidět ji napochodovat velké změny
 • vstoupit do ní úspěch v oblasti financí
 • ve válce je možné očekávat velké bohatství
 • válčící úspěch a bohatství

Arnika

 • mazat se s ní úraz

Artista

mějte se před přáteli na pozoru, dovedou své úmysly dobře zastřít

Artyčoky

 • jíst je máte churavé nervy
 • vidět je tajně trpět, nastávající rozluka

Asie

 • cestovat do ní budete mít příležitost pomoci jiným

Astra

 • vidět dojdete úcty a vážnosti
 • černé v plném květu brzké onemocnění blízké osoby
 • bílé v dohledné době účast na pohřbu
 • zvadlé naděje se nesplní
 • kvetoucí vaše vážnost se zvětší a bude zářit
 • sázet i nejmenší pole nese úrodu, je-li dobře pěstěno

Astrologie

 • vidět astrologa nebo se zabývat astrologií dostaví se větší úspěch než dosud
 • vidět astrologické znaky budou učiněny objevy, které mají velký význam pro další pokrok

Ateliér

 • pobývat ve filmovém ateliéru blíží se neklidné dny
 • pracovat ve filmovém ateliéru změna zaměstnání

Atentát

nepromeškejte své štěstí

 • vidět nebo zažít velké rozčilení, které však šťastně pomine
 • sám vykonat obětujete se pro beznadějnou věc
 • být sám obětí atentátu nebezpečí hrozí
 • teče při něm krev obchodní, případně osobní ztráty

Atlas

nečekaně změníte místo

Audience

 • držet ji s bábou zlé klepy
 • držet ji s čertem pozor na podvodné úmysly
 • mít ji u císaře nebo krále štěstí a zisk
 • na hradě rodinná událost
 • mít ji s kominíkem veliké štěstí
 • sám udělit současné plány jsou příliš dalekosáhlé, než aby mohly být uskutečněny
 • být na ni přijat vaše postavení se zlepší a budete mít štěstí a úspěch
 • u vznešené osoby štěstí a výhra

Autobus

řiďte se moudrostí a budete těžit

 • být jeho řidičem předpověď dostatku a nečekaného štěstí v lásce
 • jet jím výstraha před konflikty a nedorozuměním s přáteli a také před nerozvážnými sliby
 • plný cestujících spokojenost v obchodech
 • vidět prázdný brzké uznání a čest

Autogram

někdo z blízkého okolí zemře

Automat

nečekaná návštěva nemilé osoby nebo domácí spory

 • hudební hrací zažijete rámus se ženou, tchyní nebo jinou osobou
 • na cukrovinky málo sladkosti v lásce za hodně peněz
 • na peníze v domácnosti je tichý zloděj
 • vidět prodejní dostaví se příjemné ulehčení
 • na dopisní známky vyřízení jisté záležitosti po dobrém přinese jenom částečný úspěch
 • vidět výhoda v obchodech

Automobil

 • sám řídíte máte vlastní záležitosti pevně v rukou
 • autonehoda finanční ztráta
 • hledat neúspěšný obchod, pro mladou ženu zklamání v lásce kvůli partnerově neuváženému chování
 • jedoucí neštěstí jisté
 • jet jím velmi rychle problémy nebo špatné zprávy
 • jet v něm čeká vás neúspěch
 • kolona jedoucích aut náhlá cesta za obchodem
 • kupovat první krok nového počínání, které bude úspěšné
 • mít komplikace při uskutečňování snů
 • odjet jím stěhování
 • porouchaný zapojení do nejistého obchodu
 • jeho porucha cesta bude marná
 • překážka na cestě automobilem příznivý obrat vašeho života vám přináší štěstí
 • řídit ho najdete svou cestu, aniž ji hledáte
 • s výfukem nadýmání a bolení břicha
 • sám jej řídit hledání nových možností, jak se přiblížit svému životnímu cíli
 • sedět v něm čekejte pozvání
 • srazit se s ním potká vás zamilování na cestě
 • stojící mlčky na vás čeká neštěstí
 • utíkat před ním varování před konkurenty
 • vézt se v něm lepší poměry
 • vidět ho někdo vám velmi závidí vaše společenské postavení
 • vidět jej hořet dobré, pokud jsou vidět jen plameny, špatné, je-li vidět černý kouř
 • vidět jeho srážku v jisté záležitosti bude silná konkurence
 • vyhrát automobilový závod předhonit své konkurenty nebo rivaly
 • vystupovat z něho vaše vážnost utrpí

a vaši rodinu

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

NEROZUMÍTE CHOVÁNÍ SVÉHO PARTNERA?
Trápíte se nejistotou, a nevíte co dál? Zavolejte mi na 906 70 20 20 *

Chantal

NAJDĚTE SVŮJ PROTĚJŠEK POMOCÍ HVĚZD
a budete mít jistotu, že k sobě patříte! Zavolejte mi na 906 70 20 20 ...

Sandra

TRÁPÍTE SE POCHYBAMI O JEHO VĚRNOSTI?
Ráda vám výkladem karet situaci ujasním! Zavolejte mi na 906 70 20 ...

Justýna

MYSLÍTE SI, ŽE IDEÁLNÍ MUŽ NEEXISTUJE?
Společně ho najdeme, hvězdy nám ho odhalí! Zavolejte mi na 906 70 ...

Bohunka

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama