Snář - výklad snů online - písmeno A

A

 • tištěné, napsané, namalované nebo viděné plasticky dobrý začátek ve všem počínání a konání

Abatyše

 • milovat se s ní svoji dobročinnost berete na velkou váhu
 • vidět v klášteře přísný pořádek při malé stravě
 • vidět hrdost, změna, štěstí

Abeceda

vaše nároky a touhy se splní

Abel

 • Kainem ho zabít vidět vaše modlitba či prosba zůstane nevyslyšena

Abrahámoviny

 • slavit naděje na povýšení či řád

Adam

 • jíst Adamovo jablko Evou podané svedení ke hříchu či tělesný neduh
 • pod stromem bez Evy staromládenectví
 • pod stromem s Evou manželství

Adresář

 • hledat v něm známost
 • vidět určitá přání se nesplní
 • najít v něm známé jméno ztráta dlouho chované naděje

Afrika

 • vidět ji vaše situace je neuspokojivá, hrozí vám nebezpečí
 • studovat ji v atlase touha po dalekých krajích
 • být v ní budoucí horečnatá nemoc

Agent

varujte se, neboť byste mohli utrpět ztrátu

Achát

 • vybroušený kámen s charakteristickým okem hmotné štěstí
 • malý černý kámen očekávejte samý nesoulad
 • šperk hloupost
 • vidět nemoc a smrt

Akademie

 • vidět ji duchovní pokroky
 • být do ní zvolen velká čest, ale zároveň jednotvárný, uzavřený život

Akát

 • kvetoucí čeká vás bohatství a zdraví
 • vidět ho bez květu neštěstí

Akcie

 • mít nebo vidět obchodní starosti
 • kupovat zaznamenáte společenský vzestup
 • prodávat lepší vztahy
 • pálit, když je přitom černý kouř hmotné ztráty
 • pálit, když jsou přitom vidět jen rudé plameny úspěch v zaměstnání

Akcionář

 • být jím získáte nové místo s pravidelnými příjmy

Aksamit

 • hladit milenec nebo milenka
 • mít na sobě získáte úřad či lepší služební místo

Akta

na čas se vzdálíte ze svého pracoviště

Aktovka

 • nést ji pouštíte se do nebezpečné věci
 • otevíráte ji odhalíte nějaké tajemství

Akvárium

stane se vám něco nepříjemného

 • vidět při zkouškách budete plavat, očekávají vás hádky a nepřátelství, upadnete do bídy a žalu
 • vidět v něm ryby a obojživelníky štěstí
 • sám v něm plavat hrozící ztráta

Alabastr

 • alabastrovou nádobu rozbít zánik panenství či manželské poctivosti
 • vidět štěstí cudnosti

Alej

 • stinná dostanete příjemné sousedy

Alibi

 • dokazovat můžete očekávat předvolání na policii nebo nemilou návštěvu

Alimenty

 • platit velké nepříjemnosti
 • sám přijímat zmenšené starosti
 • zabavené mrzutosti s úřady

Alkohol

radost, která přináší nepříjemnosti

Almužna

 • brát ji vaše ponížení nebo nouze
 • dávat ji výhra, prospěch z podnikání
 • darovat ji pro chudého štěstí, pro bohatého neštěstí
 • obdržet ji vztahy se zhoršují
 • přijímat ji dobré příjmy

Aloe

 • vidět obnovíte starou známost

Alpy

 • vidět zdraví a dlouhý život
 • pobývat v nich upevnění hospodářských vztahů
 • podniknout túru po nich štěstí v zaměstnání
 • alpské květiny rozšíření duchovního obzoru
 • v plamenné záři touha po božském prožitku

Altánek

schůzka z lásky

 • vidět příslib štěstí v lásce
 • sedět uvnitř něj budete mít milostné tajemství nebo se ho dozvíte

Amazonka

 • vidět ji dostanete za manželku ženu, která je vládychtivá

Američan

 • vidět ho nebo se s ním stýkat příslib úspěchu díky vašemu podnikavému duchu

Amerika

předsevzetí se vám podaří

 • cestovat tam štěstí v podnikání

Ametyst

 • vidět ho na prstenu dotírači

Amor

milostné pletky bez trvání

Amplion

 • vidět předzvěst důležitých zpráv
 • slyšet z něho hlas dozvíte se nějaké tajemství
 • slyšet z něj hezkou libozvučnou hudbu požitek z tajné záliby
 • slyšet z něj falešnou hudbu ve vzduchu kolem vás visí tajuplné nebezpečí

Amputace

 • některého údu zranění očekává vás nebo někoho z rodiny

Ananas

budete pozván na hostinu

 • vidět nebo kupovat dobrá nálada, rozjařenost
 • jíst pozvání na návštěvu

Anděl(-é)

v příštích dnech budete šťastní, hledá se cesta ze současných obtíží

 • být nemocným andělem smrt
 • být zdravým andělem čest
 • být jím čest a povýšení ve společnosti
 • mluvící dosáhnete toho, po čem toužíte
 • slyšet ho mluvit zlé znamení
 • mluvit s ním dobré znamení pro příští život
 • s chlebem nebeské dobro
 • s kalichem utrpení
 • s knihou čtěte Písmo svaté
 • s ochranným pásem budete chráněn
 • spatřit ho velké štěstí, potvrzení všech nadějí a přání, vítané zprávy
 • vidět sama sebe jako anděla získáte si lásku a přátelství
 • být jimi obklopen naleznete velký vnitřní klid
 • stát se jím dosáhnete vysokého postavení a úcty
 • v růžovém světle velká láska
 • ve velikém světle i vám světlo
 • v modrém světle velká pravda

Angličan

samostatnost i povaha dobyvačná

 • vidět ho nebo s ním mluvit mít nezkrotitelné věřitele nebo falešné přátele

Angličtina

 • hovořit anglicky štěstí v obchodech, ale neštěstí v lásce
 • číst knihu v angličtině budete se nudit

Anglie

 • vidět ji na mapě v určité záležitosti uplatňujete své nároky, narážíte ale na lhostejnost
 • cestovat do vydáte hodně peněz

Angrešt

 • vidět nakonec zjistíte, že žádná láska není bez hádek
 • trhat nebo jíst trpělivá výdrž přinese sladkou odměnu lásky
 • žlutý trhat a jíst neduh
 • zelený vidět žaludeční nemoc, nepřátelství
 • zralý peníze

Anténa

 • vidět nebo vlastnit zpráva od přátel, kteří jsou daleko
 • připojovat k radiopřijímači komerční obohacení
 • montovat ji křik v domě
 • uzemnit ji velká síla uschopňuje k vykonání velkého díla
 • rozstříhat ji špatné zprávy

Anýz

 • jíst předzvěst dlouhého života a vysokého stáří
 • sít nebo pěstovat soudní spory

Apatyka

pozdě bycha honit

Apoštol

šťastný život

 • vidět ho přijetí kmotrovství, patronátu, nebo se člověk o někoho bude starat
 • být jím požehnán okolnosti již nelze zvládat jenom svými silami
 • vidět je radostná zpráva

Apríl

 • být obětí aprílu čest

Arab

nablízku je muž, který miluje mnoho žen

Arcibiskup

smiřte se a odpusťte svým nepřátelům

 • žehnající doprovází vás síla
 • vidět ho nebo s ním hovořit požehnání a štěstí

Archa

dostanete čestné postavení

 • Archa Noemova povodeň, množství lží, ale vše překonáte
 • vidět ji mrzutost přijde
 • vidět Archu úmluvy důstojenství

Archív

v místě je klepna, která kdeco ví

Armáda

vaše naděje bude zmařena

 • dodávat jí bohatství
 • vidět jednotlivé vojáky těžká práce
 • když armády nepřátelsky proti sobě stojí štěstí i smutek
 • na pochodu buďte opatrný
 • utábořená země bude vyjedená od různých živlů
 • v boji ji vidět neštěstí a smutek
 • v kouři možnost války
 • v zákopech nemoc
 • vidět ji znepokojení kvůli budoucnosti
 • vidět ji napochodovat velké změny
 • vstoupit do ní úspěch v oblasti financí
 • ve válce je možné očekávat velké bohatství
 • válčící úspěch a bohatství

Arnika

 • mazat se s ní úraz

Artista

mějte se před přáteli na pozoru, dovedou své úmysly dobře zastřít

Artyčoky

 • jíst je máte churavé nervy
 • vidět je tajně trpět, nastávající rozluka

Asie

 • cestovat do ní budete mít příležitost pomoci jiným

Astra

 • vidět dojdete úcty a vážnosti
 • černé v plném květu brzké onemocnění blízké osoby
 • bílé v dohledné době účast na pohřbu
 • zvadlé naděje se nesplní
 • kvetoucí vaše vážnost se zvětší a bude zářit
 • sázet i nejmenší pole nese úrodu, je-li dobře pěstěno

Astrologie

 • vidět astrologa nebo se zabývat astrologií dostaví se větší úspěch než dosud
 • vidět astrologické znaky budou učiněny objevy, které mají velký význam pro další pokrok

Ateliér

 • pobývat ve filmovém ateliéru blíží se neklidné dny
 • pracovat ve filmovém ateliéru změna zaměstnání

Atentát

nepromeškejte své štěstí

 • vidět nebo zažít velké rozčilení, které však šťastně pomine
 • sám vykonat obětujete se pro beznadějnou věc
 • být sám obětí atentátu nebezpečí hrozí
 • teče při něm krev obchodní, případně osobní ztráty

Atlas

nečekaně změníte místo

Audience

 • držet ji s bábou zlé klepy
 • držet ji s čertem pozor na podvodné úmysly
 • mít ji u císaře nebo krále štěstí a zisk
 • na hradě rodinná událost
 • mít ji s kominíkem veliké štěstí
 • sám udělit současné plány jsou příliš dalekosáhlé, než aby mohly být uskutečněny
 • být na ni přijat vaše postavení se zlepší a budete mít štěstí a úspěch
 • u vznešené osoby štěstí a výhra

Autobus

řiďte se moudrostí a budete těžit

 • být jeho řidičem předpověď dostatku a nečekaného štěstí v lásce
 • jet jím výstraha před konflikty a nedorozuměním s přáteli a také před nerozvážnými sliby
 • plný cestujících spokojenost v obchodech
 • vidět prázdný brzké uznání a čest

Autogram

někdo z blízkého okolí zemře

Automat

nečekaná návštěva nemilé osoby nebo domácí spory

 • hudební hrací zažijete rámus se ženou, tchyní nebo jinou osobou
 • na cukrovinky málo sladkosti v lásce za hodně peněz
 • na peníze v domácnosti je tichý zloděj
 • vidět prodejní dostaví se příjemné ulehčení
 • na dopisní známky vyřízení jisté záležitosti po dobrém přinese jenom částečný úspěch
 • vidět výhoda v obchodech

Automobil

 • sám řídíte máte vlastní záležitosti pevně v rukou
 • autonehoda finanční ztráta
 • hledat neúspěšný obchod, pro mladou ženu zklamání v lásce kvůli partnerově neuváženému chování
 • jedoucí neštěstí jisté
 • jet jím velmi rychle problémy nebo špatné zprávy
 • jet v něm čeká vás neúspěch
 • kolona jedoucích aut náhlá cesta za obchodem
 • kupovat první krok nového počínání, které bude úspěšné
 • mít komplikace při uskutečňování snů
 • odjet jím stěhování
 • porouchaný zapojení do nejistého obchodu
 • jeho porucha cesta bude marná
 • překážka na cestě automobilem příznivý obrat vašeho života vám přináší štěstí
 • řídit ho najdete svou cestu, aniž ji hledáte
 • s výfukem nadýmání a bolení břicha
 • sám jej řídit hledání nových možností, jak se přiblížit svému životnímu cíli
 • sedět v něm čekejte pozvání
 • srazit se s ním potká vás zamilování na cestě
 • stojící mlčky na vás čeká neštěstí
 • utíkat před ním varování před konkurenty
 • vézt se v něm lepší poměry
 • vidět ho někdo vám velmi závidí vaše společenské postavení
 • vidět jej hořet dobré, pokud jsou vidět jen plameny, špatné, je-li vidět černý kouř
 • vidět jeho srážku v jisté záležitosti bude silná konkurence
 • vyhrát automobilový závod předhonit své konkurenty nebo rivaly
 • vystupovat z něho vaše vážnost utrpí

a vaši rodinu

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

BUDETE V NOVÉM PRACOVNÍM KOLEKTIVU OBLÍBENÍ?
Ráda vám odpovím! Pro přesný výklad používám kyvadlo! Zavolejte mi na 906 70 20 ...

Monika

CHCETE SI ZAJISTIT ÚSPĚŠNOU KARIÉRU?
Povedu vaše kroky k prosperitě! Zavolejte mi! Kartářka Libuše

Libuše

POTÝKÁTE SE KVŮLI RODINNÉMU MAJETKU S PROBLÉMY?
Ukážu vám, jak vaše trápení vyřešit! Zavolejte mi na 906 70 20 ...

Anastázie

NAJDĚTE SVOU LÁSKU A NAPLŇTE SVŮJ ŽIVOT!
Díky svým schopnostem vám ke štěstí ráda pomohu. Zavolejte mi na ...

Eliška

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci