Snář - výklad snů online - písmeno B

Babička

 • vidět ji chovat vnuka rodinná radost

Bábovka

křest dítěte

Bačkory

povedete pohodlný život

 • mít na nohou z něčeho budete mít potěšení

Bahno

 • jít jím utrpí vaše pověst a vážnost
 • spadnout do něj bohatství
 • brodit se v něm tvrdé časy
 • zůstat v něm trčet velké starosti
 • mít ho na nohách nemůžete provést svůj plán

Bajka

 • číst ji nebo vyprávět příkoří nebo urážka

Bakchus

rok se špatnou úrodou vína

Bál

 • vidět budete přítomen svatbě nebo zásnubám
 • navštívit zažijete velkou radost
 • tančit na něm máte velmi dobré vyhlídky
 • maškarní nejste čestný vůči svým přátelům

Baldachýn

 • pod ním stát úcta a vážnost

Balet

 • vidět klamání a podvod

Baletka

velká ztráta peněz

Balík

 • dostat poštou dobré obchody
 • sukna nepokoj mezi dětmi
 • vidět důležitá zpráva
 • odeslat příjemné překvapení
 • obdržet prázdný nepříjemná zpráva
 • s penězi budete konat nějakou cestu

Balkón

 • stát na něm opětování lásky
 • vidět marně se snažíte něčeho dosáhnout

Balón

 • vidět létat vyvstanou vám nové povinnosti
 • vznášet se v něm v něčem budete mít pomíjející úspěch
 • vidět stoupat ujde vám zisk nebo výhra

Balzám

pro nemocného uzdravení, pro zdravého splnění přání

 • čichat jeho vůni budete mít příjemný život
 • mít zasloužit si chválu

Banán

 • jíst sexualita se silněji probouzí

Bandita

 • vidět ho pronásledování

Banka

 • procházet se v ní budete mít větší nebo menší potíže a ztráty
 • být v ní zaměstnán dosáhnete toho, po čem toužíte
 • vidět ji klidný život vést
 • vidět ji destilační nepříjemnost nebo neštěstí
 • hliněná prázdná starost
 • plná smutek

Bankéř

 • mluvit s ním utrpíte ztrátu
 • vidět sebe jako bankéře vyvarujte se spekulací, nepřinesou vám finanční výhody

Bankovky

 • vidět jich mnoho čekají vás finanční ztráty
 • počítat situace se zlepšuje

Bankrot

 • udělat z obtížné situace se najde východisko

Bar

 • sedět v něm navážete letmou známost

Bariéra

 • vidět ji nečekaně se objeví překážky
 • velmi vysoká, přes kterou se nelze dostat v určité záležitosti jste příliš optimistický

Barometr

 • vidět podnik započatý s velkými nadějemi skončí fiaskem

Baron

 • vidět ho nebo s ním rozmlouvat pýcha

Barva

 • vidět ji pěknou dlouhý život
 • vidět ji v krabici zisk a bohatství
 • pracovat s nimi klamné naděje
 • míchat je dobré obchody

Barvírna

radost

Barvíř

 • vidět ho jít radost vás očekává
 • mít ho v domě dlouhé mrzutosti

Barvit

nevěra

 • sukno hojný užitek
 • vousy na holé bradě velká škoda
 • roztírat barvu dobré obchody

Bas

 • zpívat milujete horké nápoje
 • hrát činíte se směšným
 • slyšet zpívat zármutek nad ztrátou

Basa

 • hrát na ni upadnete do chudoby
 • vidět ji znějící v budoucnu vás potká štěstí
 • vidět ji bez strun nehoda, úraz, též protivenství vás potkat mohou
 • slyšet ji štěstí

Báseň

 • přednášet ji čeká vás blahobyt v rodině
 • slyšet ji přednášet vbrzku vám nastanou spokojené časy

Basista

 • slyšet ho zpívat hádka

Básník

 • vidět ho nedůvěřujte své domýšlivosti

Baterka

tajní nepřátelé

Batolit se

nikam to nepřivedete

Bavlna

 • tkát ji nebo příst cestování po dalekých krajinách
 • zboží z ní nejistota v podniku
 • nalézt ji bílou bohatství
 • nalézt ji červenou nemoc
 • vidět ji v žokách bohatství

Bavlník

bohatství

Bazalka

 • vidět ji kvést radost a zdraví
 • sít ji zármutek

Bazar

 • být na něm musíte se snažit rozmnožit své vědomosti

Bazilišek

 • vidět ho zármutek, truchlivost, získáte nového nepřítele

Bažant

 • jíst ho zdraví a čest
 • vidět ho radost
 • vidět ho zabitého ztráta dobrého přítele
 • chytnout ho nová láska se vloudí ve vaše srdce

Bažantnice

buďte opatrný v podniku

Bažina

 • uvíznout v ní budoucnost plná starostí
 • vidět ji započatý plán vám přinese pouze trápení, neúspěch a starosti

Bedna

 • vidět ji starou a rozbitou budete mít obtíže ve všech záležitostech
 • vidět ji nebo mít naplněnou příslib bohatství
 • nést ji nepříjemné časy

Bednář

 • vidět ho při práci hojná úroda

Bednění

 • vidět budete přepaden a překvapen, ale zachováte si klid

Bedrník

 • vidět růst radost nebo brzké povýšení v úřadě

Běh

 • o závod předstihnete své konkurenty
 • vidět se běžet obdržíte peníze
 • dosáhnout při něm cíle šťastné podnikání
 • předběhnout někoho onu osobu přežijete

Běhat

 • o závod velká tělesná námaha

Běhoun

mnoho nepřátel

Bělice

 • jíst ji tělesný neduh

Bělidlo

veselost

Běloba

usedlost

Benzín

 • vidět vášeň, která lehce vzplane, ale právě tak rychle pohasne
 • hořící veselá zábava je v dohledu

Beran

 • vidět ho povýšení
 • prodávat ho ztráta na majetku nebo škoda v úřadě
 • vidět ho běžet budete něčím příjemně překvapen
 • vychrtlý úmrtí někoho blízkého
 • běžící radost
 • odřený smrt
 • černý vaše tvrdohlavost je příčinou špatného života
 • zabít ho zármutek přítele
 • ztratit ho újma na statku

Beránek

 • vidět ho skákat budete mít radost z dětí
 • nalézt ho dostanete počestnou manželku

Berla

 • jít s nimi ztráta milého, neohrabanost v obchodech
 • vidět jiného s nimi jít pomoc získat od neznámého přítele
 • biskupská čest
 • nalézt ji žebráckou neštěstí
 • chodit o ní škoda

Besídka

 • sedět v ní seznámíte se

Bez

 • černý naděje na uzdravení ze starého neduhu
 • kvetoucí brzké uzdravení nemocného
 • trhat jeho květy dlouhý věk a početná rodina

Bezbožnost

buďte opatrný v řeči

Bezinka

veselá mysl a radostná zábava

Běžet

 • sám nebo vidět někoho splnění přání, ke štěstí přijdete
 • a zůstávat na místě budete se namáhat bezúspěšně
 • bos tělesná slabost
 • a dosáhnout cíle pro zdravého dobré
 • svobodně čeká na vás daleká cesta

Bible

 • vidět ji nebo v ní číst užitek

Bič

 • vidět bude vám nactiutrháno
 • práskat jím upřímností si získáte přátele

Bída

 • vidět ji opovržení, pohrdání, posměch

Bidlo

zdlouhavému procesu jdete vstříc

Bílá

 • barva nevinnost

Bílek

 • pít z vejce budete obdarován
 • vidět závist přátel

Biliár

 • hrát pochybný podnik
 • vidět nestálé štěstí

Biskup

 • vidět ho přízeň od vysoké osoby
 • vidět ho při bohoslužbách dobrá novina
 • mluvit s ním šťastné pořízení ve vašem počínání
 • vidět na pohřbu velké neštěstí
 • vidět ho v tanci dobré znamení

Bít

 • někoho pomluva
 • svou manželku nevěra
 • bít se s cizími lidmi pokuta

Bitva

domácí spor

 • vidět ji nebo se účastnit tajná nepřátelství vám způsobí hodně rozčilení
 • námořní nestálost v lásce

Blahopřání

 • obdržet vaše přání se nesplní

Blahořečení

dobro bude odměněno

Blázen

 • být nebo mít pošetilé nápady ocenění nebo uspokojivé bytí
 • slyšet ho mluvit oklamání
 • vidět dvorního blázna nevěrní přátelé vás oklamou
 • vysmívat se mu budete pohnán k zodpovědnosti
 • mluvit s ním jste podváděn

Blázinec

 • vidět nebo v něm být velké neštěstí

Blaženost

 • pociťovat spokojenost v rodině

Bledý

 • být nemoc

Blecha

 • chytat je na sobě své nepřátele překonáte
 • mít jich mnoho, trápit se jimi neštěstí, nepřátelé, chudoba, nouze
 • vidět je uslyšíte nepříjemné

Blesk

 • vidět hádka, nevole
 • být jím zasažen těžká nemoc
 • vidět uhodit do domu neštěstí

Blizna

starost a nouze

Blíženci

 • vidět je radost

Bloudit

 • na cestě velká starost
 • po lukách nebo v lesích dobré
 • po skalách a údolích zlé

Bludička

 • vidět ji nenechte se svést z cesty
 • vidět a následovat špatnými přáteli budete sveden
 • zahánět je nebezpečí vzdorujete

Bludiště

 • procházet se v zahradním bludišti zapletete se do mrzutých okolností
 • nacházet se v něm dlouhodobé starosti
 • nalézt z něho východ překonáte všechny překážky

Bluma

 • na stromě vyvarujte se zlých lidí
 • jíst je pomíjející nemoc

Blýskání

 • na časy zklame vás nějaký přítel

Bob

 • trhat zlé noviny, soudní oplétání a lži
 • jíst hrozí vám vleklý neduh

Bobek

 • vidět kozí nepatrná starost
 • sebrat kozí spořivostí dojdete ke štěstí
 • jíst kozí soužení

Bobkový list

 • trhat zmařené naděje

Bobr

 • zabít ho hněv
 • pronásledovat ho až do vody nebezpečí

Boby

 • trhat každý může očekávat zlou novinu

Bodlák

 • vidět jich více zrada

Bohatství

nehoda na vodě

 • získat ho pomalu hněv v krátkém čase

Bohatý

 • být přijdete o peníze
 • vidět je nebo s nimi obcovat zdařilé vykonání vašich věcí

Bohoslužba

 • navštívit ji nebo slyšet obtížnou práci dostanete

Bohyně

 • uctívat ji předsevzal jste si, že budete škodit jinému

Boj

 • přihlížet mu osočí vás závistiví lidé
 • účastnit se ho usmíření

Bojiště

 • vidět budete zapleten do sporu

Boky

 • vidět budete mít hezké děti
 • zranit si zármutek, nemoc nebo ztráta dětí

Bolest

 • cítit nějakou záležitost vidíte příliš černě
 • břicha varování před nestřídmostí
 • uší pýcha je dobrá, je-li oprávněná, ale je naším nepřítelem, nenajde-li něco, co by si mohla podmanit
 • zubů budete velice utlačován
 • hlavy budete zapleten do procesu
 • pozorovat na jiném nehodu šťastně přemůžete

Bomba

nebezpečí, oblast ničení

 • vidět její explozi neočekávaná událost

Bonboniéra

dobré obchody

 • obdržet ji darem čeká vás klam
 • koupit ji projdete krátkým utrpením

Bonbóny

 • jíst lichá zábava nebo čtení
 • kupovat promarníte peníze

Borovice

 • vidět ji máte nepřátele, kteří chtějí podkopat vaši existenci
 • vidět ji urostlou z něčeho budete mít radost
 • mít ji bohatství

Borůvky

 • vidět skromná domácnost
 • jíst nemoc, nepřátelství s příbuznými
 • hlídat budete mít mnoho námahy
 • nalézt budete mít lehký zisk

Bos

 • chodit zdravotní stav se lepší
 • chodit po kamenech a pociťovat bolest v určité záležitosti se dočkáte obtíží

Boty

 • kupovat dostáváte sliby
 • vidět budete mít hodně pochůzek
 • obouvat faleš
 • mít nové zisk
 • mít malé nemoc
 • obouvat roztrhané veřejná ostuda
 • tančit v zablácených botách rozpaky
 • dámské nevole, hádka

Bouda

 • plná zboží váda, svár
 • trhová výhra, zisk
 • psí od svých nepřátel budete ponížen

Boule

 • mít ji sám obdržíte pozemek

Bourání

 • domu naleznete lepší a jistější postavení

Bourec

 • pěstovat ho příprava k budoucímu obchodu
 • vidět ho věrní přátelé vám stojí nablízku

Bouřka

 • slyšet ji vítězství nad vašimi nepřáteli a dobré poselství
 • skrývat se před ní ujdete zlým nástrahám
 • utíkat před ní nebezpečí

Box

 • podlehnout při něm ztroskotání naděje
 • vidět sebe boxovat těžký boj o plán

Brada

 • mít ji holou starost
 • mít ji kadeřavou radost
 • vidí-li žena podlouhlou zisk
 • trhat si z ní chlupy nedostatek
 • vidí-li žena svou smrt muže
 • mít ji zarostlou dobrá budoucnost
 • mít ji zrzavou faleš
 • vidět bradu své ženy posměch
 • mít ji šedivou starost

Bradavice

 • mít ji mrzutosti
 • řezat ji zbavíte se nepří­tele

Brambory

 • koupit máte nevděčnou práci
 • jíst budete churav
 • loupat zprostíte se útisku
 • vařit obdržíte nevítanou návštěvu
 • velké dobrý příjem
 • malé nedostatek
 • kopat úsilí, nevděčná práce
 • okopávat námaha
 • vidět kvést radost

Brána

životní cesta je přehrazena těžkostmi

 • projít jí od nějakého člověka se vám dostane přátelského přijetí
 • vidět ji otvírat brzký šťastný sňatek
 • zavřená váš návrh bude odmítnut
 • vidět otevřenou šťastně zakončíte svoji životní pouť
 • otvírat ji násilím vynutíte si úspěch

Bránit se

jste člověkem činu

Brány

 • vidět vaše poměry se uspořádají
 • pracovat s nimi budete mít pořádek ve svých záležitostech

Bratr

 • loučit se s ním konec zármutku
 • vidět ho zesnout ztráta možného nepřítele
 • vidět ho ve vodě dlouhý a šťastný život

Bratranec

přijde k vám návštěva

Bratrství

 • pít na něj s někým věrné přátelství
 • vypovědět radost

Brázda

 • vyorat ji brzo zbohatnete
 • kráčet v ní potká vás náhlé štěstí
 • upadnout v ní budete mít v něčem překážku

Brčál

 • vidět nebo trhat věrné přátelství
 • jíst navážete nové přátelství

Briliant

 • ztratit opustí vás osoba, kterou milujete

Brk

 • mít bílý od falešného obvinění budete očištěn
 • psát jím brzká dobrá zpráva

Brnění

v klidu strávíte zbytek života

 • nosit hněv vám přinese mnoho nepříjemností
 • vidět rozbité někdo si vás chce podmanit
 • lesklé budete mít velkou radost

Brnkačka

 • vidět ji nebo na ni hrát budete mít co dělat se závistí

Brod

 • nacházet se před ním budete přepaden
 • přebrodit se přes něj dojdete šťastně k cíli

Brodit se

 • vodou škoda a pláč

Brokovnice

 • vidět ji nabitou hádka ve společnosti

Broskev

 • jíst setkání a sblížení s milou osobou
 • na stromě upadnete v pokušení
 • rozlamovat dobré majetkové poměry
 • darovat budete dobře přijat v nové společnosti
 • pěstovat nebo zasadit dosáhnete vysokého postavení
 • utrhnout ze stromu nebo setřást jste v lásce nedočkaví

Brouk

 • zabít ho neúspěch
 • najít ho zisk a úspěch
 • štípl někoho závist
 • vidět ho vaše skromnost vás učiní oblíbeným
 • vidět ho v zahradě zloděj je nablízku

Brousek

musíte myslet na svůj prospěch

 • mít ho v domě klevety

Brousit

 • nože povedete ostré řeči

Brožura

 • vidět ji na stole jste lehkomyslný

Brusič

 • vidět ho mezi vás a blízkou osobu někdo třetí vnese svár

Brusinky

 • trhat je obdržíte pozvání na venkov
 • jíst je příjemné hodiny

Brusle

 • vidět druhé bruslit vezměte si příklad z druhých
 • vidět varuje před nešikovností
 • mít a jezdit na nich marné snažení

Brýle

 • mít nebo používat měníte se, ješitným se stáváte a posmíváte se
 • nosit opatrnost před přáteli
 • nasazovat si je změna v úřadě
 • vidět je na někom jiném obdržíte čestnou funkci, ale střezte se lstivých přátel, abyste ji jejich přičiněním opět neztratil

Břečka

 • pít ji očekává vás nemilá práce

Břečťan

 • vidět na zdi upevnění vztahů
 • vidět štěstí, láska, přátelství
 • vít z něho věnec věrného přítele mít

Břeh

 • odpočívat na něm spokojený život
 • jít po něm touha po dálkách

Břemeno

 • být jím naložen rychlé ukončení obchodů
 • ztratit škoda na dobytku
 • nést na svých bedrech starost, povinnost a těžký úkol
 • sundat ho ulehčení v trampotách a starostech, někdy též náhlý a dobrý obrat v něčem

Břicho

 • bolí-li zlé noviny
 • mít malé a hubené zdlouhavý soud
 • mít oteklé neštěstí a nepříjemnost
 • mít velké zámožnost
 • mít prázdné útrata
 • roste-li čest
 • mít rozřezané ztráta

Břitva

 • vidět ji nést budete se muset vypořádat s těžkými úkoly nebo prací
 • nést ji úspěšné vyřízení nějaké záležitosti
 • koupit ji mějte se na pozoru

Bříza

 • vidět ji nést budete se muset vypořádat s těžkými úkoly nebo prací
 • nést ji úspěšné vyřízení nějaké záležitosti
 • koupit ji mějte se na pozoru
 • lézt na ni čekejte příjemnou událost

Buben

 • vidět musíte chránit své právo
 • tlouci musíte se opravdově bránit
 • slyšet na něj tlouci nepokoje a hádky
 • dětský nemilost

Bubeník

novinky

 • vidět ho utíkat oheň nebo jiná zlá příhoda

Bublina

 • mýdlová budete prožívat krátké neštěstí

Bučení

špatná zpráva

Buddha

 • být jím osloven nečekaná příznivá událost se chystá
 • vidět ho obava ze sugestivního vlivu člověka, kterému nemůžete uniknout

Budík

 • slyšet zvonit předzvěst nepříjemného překvapení

Budit

 • někoho buďte opatrný, hrozí vám nebezpečí

Budka

 • telefonní čeká na vás půvabná bytost

Budova

 • stavět ji pracovitost
 • nastěhovat se do nové přijdete do příznivých poměrů
 • vidět ji bořit budete muset překonat mnoho překážek
 • vidět ji nedokončenou vzrušující dny
 • hořící zkažená radost
 • na spadnutí přijdete do špatných řečí

Bufet

špatně jste uložili peníze a pozdě to poznáváte

Bůh

 • slyšet ho hovořit radost
 • chválit ho trápení
 • vidět ho nebo s ním mluvit starosti a zármutek
 • vzývat ho radost

Buchty

 • péci obdržíte návštěvu
 • jíst hádka a nepříjemnosti
 • krájet nerozbíjejte své vlastní štěstí
 • vidět velké štěstí v rodině

Buk

radost v krátkém čase

Buldok

najdete ochránce

Burza

 • vidět ji budete mít hodně štěstí
 • navštívit ji rychlejší průběh vašich záležitostí
 • vidět burzovní dům budete dělat obchody, jistota v podnikání

Busta

 • vidět ji odložte své chyby

Buvol

 • vidět ho velká ztráta

Býk

buďte opatrný

 • být od něho potrhán štěstí a láska
 • koupit jej hádka
 • porážet jej ujdete nebezpečí
 • zabít jej čeká vás utrpení
 • vidět ho běžet pronásledování

Byliny

 • hledat budete se starat o zdraví své nebo bližních
 • kupovat budete povolán k nemocnému, abyste o něho pečoval
 • vidět na louce nebo v zahradě boží požehnání
 • zalévat nebo ošetřovat dobré vychování dítek
 • požívat konec neštěstí
 • sbírat zdraví
 • požívat léčivé budete mít dlouhý život
 • lisovat budete potřebovat léčivé prostředky
 • cítit jejich vůni ješitnost

Byt

 • dostat brzy bude svatba
 • najímat zisk
 • mít hezký bezstarostné stáří
 • mít úzký nebo těsný pohřeb v blízkém příbuzenstvu
 • provětrávat nemoc
 • měnit nemilé překvapení
 • vidět svůj v nepořádku dojde k mrzutosti s blízkými přáteli
 • vidět svůj v ohni sváry a křik
 • vidět zatopený nemoc a úzkosti

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

MÁTE V PENĚŽENCE JEN PRŮVAN?
Kdy se vaše finanční situace zlepší? Za pomoci karet vám odpovím! Zavolejte mi na ...

Samuel

CHCETE SI ZAJISTIT ÚSPĚŠNOU KARIÉRU?
Povedu vaše kroky k prosperitě! Zavolejte mi! Kartářka Libuše

Libuše

ZHROUTIL SE VÁM S JEHO NEVĚROU CELÝ SVĚT?
Citlivě vám poradím, jak se k ní postavit! Kartářka Irma

Irma

NEROZUMÍTE CHOVÁNÍ SVÉHO PARTNERA?
Trápíte se nejistotou, a nevíte co dál? Zavolejte mi na 906 70 20 20 *

Chantal

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci