Snář - výklad snů online - písmeno B

Babička

 • vidět ji chovat vnuka rodinná radost

Bábovka

křest dítěte

Bačkory

povedete pohodlný život

 • mít na nohou z něčeho budete mít potěšení

Bahno

 • jít jím utrpí vaše pověst a vážnost
 • spadnout do něj bohatství
 • brodit se v něm tvrdé časy
 • zůstat v něm trčet velké starosti
 • mít ho na nohách nemůžete provést svůj plán

Bajka

 • číst ji nebo vyprávět příkoří nebo urážka

Bakchus

rok se špatnou úrodou vína

Bál

 • vidět budete přítomen svatbě nebo zásnubám
 • navštívit zažijete velkou radost
 • tančit na něm máte velmi dobré vyhlídky
 • maškarní nejste čestný vůči svým přátelům

Baldachýn

 • pod ním stát úcta a vážnost

Balet

 • vidět klamání a podvod

Baletka

velká ztráta peněz

Balík

 • dostat poštou dobré obchody
 • sukna nepokoj mezi dětmi
 • vidět důležitá zpráva
 • odeslat příjemné překvapení
 • obdržet prázdný nepříjemná zpráva
 • s penězi budete konat nějakou cestu

Balkón

 • stát na něm opětování lásky
 • vidět marně se snažíte něčeho dosáhnout

Balón

 • vidět létat vyvstanou vám nové povinnosti
 • vznášet se v něm v něčem budete mít pomíjející úspěch
 • vidět stoupat ujde vám zisk nebo výhra

Balzám

pro nemocného uzdravení, pro zdravého splnění přání

 • čichat jeho vůni budete mít příjemný život
 • mít zasloužit si chválu

Banán

 • jíst sexualita se silněji probouzí

Bandita

 • vidět ho pronásledování

Banka

 • procházet se v ní budete mít větší nebo menší potíže a ztráty
 • být v ní zaměstnán dosáhnete toho, po čem toužíte
 • vidět ji klidný život vést
 • vidět ji destilační nepříjemnost nebo neštěstí
 • hliněná prázdná starost
 • plná smutek

Bankéř

 • mluvit s ním utrpíte ztrátu
 • vidět sebe jako bankéře vyvarujte se spekulací, nepřinesou vám finanční výhody

Bankovky

 • vidět jich mnoho čekají vás finanční ztráty
 • počítat situace se zlepšuje

Bankrot

 • udělat z obtížné situace se najde východisko

Bar

 • sedět v něm navážete letmou známost

Bariéra

 • vidět ji nečekaně se objeví překážky
 • velmi vysoká, přes kterou se nelze dostat v určité záležitosti jste příliš optimistický

Barometr

 • vidět podnik započatý s velkými nadějemi skončí fiaskem

Baron

 • vidět ho nebo s ním rozmlouvat pýcha

Barva

 • vidět ji pěknou dlouhý život
 • vidět ji v krabici zisk a bohatství
 • pracovat s nimi klamné naděje
 • míchat je dobré obchody

Barvírna

radost

Barvíř

 • vidět ho jít radost vás očekává
 • mít ho v domě dlouhé mrzutosti

Barvit

nevěra

 • sukno hojný užitek
 • vousy na holé bradě velká škoda
 • roztírat barvu dobré obchody

Bas

 • zpívat milujete horké nápoje
 • hrát činíte se směšným
 • slyšet zpívat zármutek nad ztrátou

Basa

 • hrát na ni upadnete do chudoby
 • vidět ji znějící v budoucnu vás potká štěstí
 • vidět ji bez strun nehoda, úraz, též protivenství vás potkat mohou
 • slyšet ji štěstí

Báseň

 • přednášet ji čeká vás blahobyt v rodině
 • slyšet ji přednášet vbrzku vám nastanou spokojené časy

Basista

 • slyšet ho zpívat hádka

Básník

 • vidět ho nedůvěřujte své domýšlivosti

Baterka

tajní nepřátelé

Batolit se

nikam to nepřivedete

Bavlna

 • tkát ji nebo příst cestování po dalekých krajinách
 • zboží z ní nejistota v podniku
 • nalézt ji bílou bohatství
 • nalézt ji červenou nemoc
 • vidět ji v žokách bohatství

Bavlník

bohatství

Bazalka

 • vidět ji kvést radost a zdraví
 • sít ji zármutek

Bazar

 • být na něm musíte se snažit rozmnožit své vědomosti

Bazilišek

 • vidět ho zármutek, truchlivost, získáte nového nepřítele

Bažant

 • jíst ho zdraví a čest
 • vidět ho radost
 • vidět ho zabitého ztráta dobrého přítele
 • chytnout ho nová láska se vloudí ve vaše srdce

Bažantnice

buďte opatrný v podniku

Bažina

 • uvíznout v ní budoucnost plná starostí
 • vidět ji započatý plán vám přinese pouze trápení, neúspěch a starosti

Bedna

 • vidět ji starou a rozbitou budete mít obtíže ve všech záležitostech
 • vidět ji nebo mít naplněnou příslib bohatství
 • nést ji nepříjemné časy

Bednář

 • vidět ho při práci hojná úroda

Bednění

 • vidět budete přepaden a překvapen, ale zachováte si klid

Bedrník

 • vidět růst radost nebo brzké povýšení v úřadě

Běh

 • o závod předstihnete své konkurenty
 • vidět se běžet obdržíte peníze
 • dosáhnout při něm cíle šťastné podnikání
 • předběhnout někoho onu osobu přežijete

Běhat

 • o závod velká tělesná námaha

Běhoun

mnoho nepřátel

Bělice

 • jíst ji tělesný neduh

Bělidlo

veselost

Běloba

usedlost

Benzín

 • vidět vášeň, která lehce vzplane, ale právě tak rychle pohasne
 • hořící veselá zábava je v dohledu

Beran

 • vidět ho povýšení
 • prodávat ho ztráta na majetku nebo škoda v úřadě
 • vidět ho běžet budete něčím příjemně překvapen
 • vychrtlý úmrtí někoho blízkého
 • běžící radost
 • odřený smrt
 • černý vaše tvrdohlavost je příčinou špatného života
 • zabít ho zármutek přítele
 • ztratit ho újma na statku

Beránek

 • vidět ho skákat budete mít radost z dětí
 • nalézt ho dostanete počestnou manželku

Berla

 • jít s nimi ztráta milého, neohrabanost v obchodech
 • vidět jiného s nimi jít pomoc získat od neznámého přítele
 • biskupská čest
 • nalézt ji žebráckou neštěstí
 • chodit o ní škoda

Besídka

 • sedět v ní seznámíte se

Bez

 • černý naděje na uzdravení ze starého neduhu
 • kvetoucí brzké uzdravení nemocného
 • trhat jeho květy dlouhý věk a početná rodina

Bezbožnost

buďte opatrný v řeči

Bezinka

veselá mysl a radostná zábava

Běžet

 • sám nebo vidět někoho splnění přání, ke štěstí přijdete
 • a zůstávat na místě budete se namáhat bezúspěšně
 • bos tělesná slabost
 • a dosáhnout cíle pro zdravého dobré
 • svobodně čeká na vás daleká cesta

Bible

 • vidět ji nebo v ní číst užitek

Bič

 • vidět bude vám nactiutrháno
 • práskat jím upřímností si získáte přátele

Bída

 • vidět ji opovržení, pohrdání, posměch

Bidlo

zdlouhavému procesu jdete vstříc

Bílá

 • barva nevinnost

Bílek

 • pít z vejce budete obdarován
 • vidět závist přátel

Biliár

 • hrát pochybný podnik
 • vidět nestálé štěstí

Biskup

 • vidět ho přízeň od vysoké osoby
 • vidět ho při bohoslužbách dobrá novina
 • mluvit s ním šťastné pořízení ve vašem počínání
 • vidět na pohřbu velké neštěstí
 • vidět ho v tanci dobré znamení

Bít

 • někoho pomluva
 • svou manželku nevěra
 • bít se s cizími lidmi pokuta

Bitva

domácí spor

 • vidět ji nebo se účastnit tajná nepřátelství vám způsobí hodně rozčilení
 • námořní nestálost v lásce

Blahopřání

 • obdržet vaše přání se nesplní

Blahořečení

dobro bude odměněno

Blázen

 • být nebo mít pošetilé nápady ocenění nebo uspokojivé bytí
 • slyšet ho mluvit oklamání
 • vidět dvorního blázna nevěrní přátelé vás oklamou
 • vysmívat se mu budete pohnán k zodpovědnosti
 • mluvit s ním jste podváděn

Blázinec

 • vidět nebo v něm být velké neštěstí

Blaženost

 • pociťovat spokojenost v rodině

Bledý

 • být nemoc

Blecha

 • chytat je na sobě své nepřátele překonáte
 • mít jich mnoho, trápit se jimi neštěstí, nepřátelé, chudoba, nouze
 • vidět je uslyšíte nepříjemné

Blesk

 • vidět hádka, nevole
 • být jím zasažen těžká nemoc
 • vidět uhodit do domu neštěstí

Blizna

starost a nouze

Blíženci

 • vidět je radost

Bloudit

 • na cestě velká starost
 • po lukách nebo v lesích dobré
 • po skalách a údolích zlé

Bludička

 • vidět ji nenechte se svést z cesty
 • vidět a následovat špatnými přáteli budete sveden
 • zahánět je nebezpečí vzdorujete

Bludiště

 • procházet se v zahradním bludišti zapletete se do mrzutých okolností
 • nacházet se v něm dlouhodobé starosti
 • nalézt z něho východ překonáte všechny překážky

Bluma

 • na stromě vyvarujte se zlých lidí
 • jíst je pomíjející nemoc

Blýskání

 • na časy zklame vás nějaký přítel

Bob

 • trhat zlé noviny, soudní oplétání a lži
 • jíst hrozí vám vleklý neduh

Bobek

 • vidět kozí nepatrná starost
 • sebrat kozí spořivostí dojdete ke štěstí
 • jíst kozí soužení

Bobkový list

 • trhat zmařené naděje

Bobr

 • zabít ho hněv
 • pronásledovat ho až do vody nebezpečí

Boby

 • trhat každý může očekávat zlou novinu

Bodlák

 • vidět jich více zrada

Bohatství

nehoda na vodě

 • získat ho pomalu hněv v krátkém čase

Bohatý

 • být přijdete o peníze
 • vidět je nebo s nimi obcovat zdařilé vykonání vašich věcí

Bohoslužba

 • navštívit ji nebo slyšet obtížnou práci dostanete

Bohyně

 • uctívat ji předsevzal jste si, že budete škodit jinému

Boj

 • přihlížet mu osočí vás závistiví lidé
 • účastnit se ho usmíření

Bojiště

 • vidět budete zapleten do sporu

Boky

 • vidět budete mít hezké děti
 • zranit si zármutek, nemoc nebo ztráta dětí

Bolest

 • cítit nějakou záležitost vidíte příliš černě
 • břicha varování před nestřídmostí
 • uší pýcha je dobrá, je-li oprávněná, ale je naším nepřítelem, nenajde-li něco, co by si mohla podmanit
 • zubů budete velice utlačován
 • hlavy budete zapleten do procesu
 • pozorovat na jiném nehodu šťastně přemůžete

Bomba

nebezpečí, oblast ničení

 • vidět její explozi neočekávaná událost

Bonboniéra

dobré obchody

 • obdržet ji darem čeká vás klam
 • koupit ji projdete krátkým utrpením

Bonbóny

 • jíst lichá zábava nebo čtení
 • kupovat promarníte peníze

Borovice

 • vidět ji máte nepřátele, kteří chtějí podkopat vaši existenci
 • vidět ji urostlou z něčeho budete mít radost
 • mít ji bohatství

Borůvky

 • vidět skromná domácnost
 • jíst nemoc, nepřátelství s příbuznými
 • hlídat budete mít mnoho námahy
 • nalézt budete mít lehký zisk

Bos

 • chodit zdravotní stav se lepší
 • chodit po kamenech a pociťovat bolest v určité záležitosti se dočkáte obtíží

Boty

 • kupovat dostáváte sliby
 • vidět budete mít hodně pochůzek
 • obouvat faleš
 • mít nové zisk
 • mít malé nemoc
 • obouvat roztrhané veřejná ostuda
 • tančit v zablácených botách rozpaky
 • dámské nevole, hádka

Bouda

 • plná zboží váda, svár
 • trhová výhra, zisk
 • psí od svých nepřátel budete ponížen

Boule

 • mít ji sám obdržíte pozemek

Bourání

 • domu naleznete lepší a jistější postavení

Bourec

 • pěstovat ho příprava k budoucímu obchodu
 • vidět ho věrní přátelé vám stojí nablízku

Bouřka

 • slyšet ji vítězství nad vašimi nepřáteli a dobré poselství
 • skrývat se před ní ujdete zlým nástrahám
 • utíkat před ní nebezpečí

Box

 • podlehnout při něm ztroskotání naděje
 • vidět sebe boxovat těžký boj o plán

Brada

 • mít ji holou starost
 • mít ji kadeřavou radost
 • vidí-li žena podlouhlou zisk
 • trhat si z ní chlupy nedostatek
 • vidí-li žena svou smrt muže
 • mít ji zarostlou dobrá budoucnost
 • mít ji zrzavou faleš
 • vidět bradu své ženy posměch
 • mít ji šedivou starost

Bradavice

 • mít ji mrzutosti
 • řezat ji zbavíte se nepří­tele

Brambory

 • koupit máte nevděčnou práci
 • jíst budete churav
 • loupat zprostíte se útisku
 • vařit obdržíte nevítanou návštěvu
 • velké dobrý příjem
 • malé nedostatek
 • kopat úsilí, nevděčná práce
 • okopávat námaha
 • vidět kvést radost

Brána

životní cesta je přehrazena těžkostmi

 • projít jí od nějakého člověka se vám dostane přátelského přijetí
 • vidět ji otvírat brzký šťastný sňatek
 • zavřená váš návrh bude odmítnut
 • vidět otevřenou šťastně zakončíte svoji životní pouť
 • otvírat ji násilím vynutíte si úspěch

Bránit se

jste člověkem činu

Brány

 • vidět vaše poměry se uspořádají
 • pracovat s nimi budete mít pořádek ve svých záležitostech

Bratr

 • loučit se s ním konec zármutku
 • vidět ho zesnout ztráta možného nepřítele
 • vidět ho ve vodě dlouhý a šťastný život

Bratranec

přijde k vám návštěva

Bratrství

 • pít na něj s někým věrné přátelství
 • vypovědět radost

Brázda

 • vyorat ji brzo zbohatnete
 • kráčet v ní potká vás náhlé štěstí
 • upadnout v ní budete mít v něčem překážku

Brčál

 • vidět nebo trhat věrné přátelství
 • jíst navážete nové přátelství

Briliant

 • ztratit opustí vás osoba, kterou milujete

Brk

 • mít bílý od falešného obvinění budete očištěn
 • psát jím brzká dobrá zpráva

Brnění

v klidu strávíte zbytek života

 • nosit hněv vám přinese mnoho nepříjemností
 • vidět rozbité někdo si vás chce podmanit
 • lesklé budete mít velkou radost

Brnkačka

 • vidět ji nebo na ni hrát budete mít co dělat se závistí

Brod

 • nacházet se před ním budete přepaden
 • přebrodit se přes něj dojdete šťastně k cíli

Brodit se

 • vodou škoda a pláč

Brokovnice

 • vidět ji nabitou hádka ve společnosti

Broskev

 • jíst setkání a sblížení s milou osobou
 • na stromě upadnete v pokušení
 • rozlamovat dobré majetkové poměry
 • darovat budete dobře přijat v nové společnosti
 • pěstovat nebo zasadit dosáhnete vysokého postavení
 • utrhnout ze stromu nebo setřást jste v lásce nedočkaví

Brouk

 • zabít ho neúspěch
 • najít ho zisk a úspěch
 • štípl někoho závist
 • vidět ho vaše skromnost vás učiní oblíbeným
 • vidět ho v zahradě zloděj je nablízku

Brousek

musíte myslet na svůj prospěch

 • mít ho v domě klevety

Brousit

 • nože povedete ostré řeči

Brožura

 • vidět ji na stole jste lehkomyslný

Brusič

 • vidět ho mezi vás a blízkou osobu někdo třetí vnese svár

Brusinky

 • trhat je obdržíte pozvání na venkov
 • jíst je příjemné hodiny

Brusle

 • vidět druhé bruslit vezměte si příklad z druhých
 • vidět varuje před nešikovností
 • mít a jezdit na nich marné snažení

Brýle

 • mít nebo používat měníte se, ješitným se stáváte a posmíváte se
 • nosit opatrnost před přáteli
 • nasazovat si je změna v úřadě
 • vidět je na někom jiném obdržíte čestnou funkci, ale střezte se lstivých přátel, abyste ji jejich přičiněním opět neztratil

Břečka

 • pít ji očekává vás nemilá práce

Břečťan

 • vidět na zdi upevnění vztahů
 • vidět štěstí, láska, přátelství
 • vít z něho věnec věrného přítele mít

Břeh

 • odpočívat na něm spokojený život
 • jít po něm touha po dálkách

Břemeno

 • být jím naložen rychlé ukončení obchodů
 • ztratit škoda na dobytku
 • nést na svých bedrech starost, povinnost a těžký úkol
 • sundat ho ulehčení v trampotách a starostech, někdy též náhlý a dobrý obrat v něčem

Břicho

 • bolí-li zlé noviny
 • mít malé a hubené zdlouhavý soud
 • mít oteklé neštěstí a nepříjemnost
 • mít velké zámožnost
 • mít prázdné útrata
 • roste-li čest
 • mít rozřezané ztráta

Břitva

 • vidět ji nést budete se muset vypořádat s těžkými úkoly nebo prací
 • nést ji úspěšné vyřízení nějaké záležitosti
 • koupit ji mějte se na pozoru

Bříza

 • vidět ji nést budete se muset vypořádat s těžkými úkoly nebo prací
 • nést ji úspěšné vyřízení nějaké záležitosti
 • koupit ji mějte se na pozoru
 • lézt na ni čekejte příjemnou událost

Buben

 • vidět musíte chránit své právo
 • tlouci musíte se opravdově bránit
 • slyšet na něj tlouci nepokoje a hádky
 • dětský nemilost

Bubeník

novinky

 • vidět ho utíkat oheň nebo jiná zlá příhoda

Bublina

 • mýdlová budete prožívat krátké neštěstí

Bučení

špatná zpráva

Buddha

 • být jím osloven nečekaná příznivá událost se chystá
 • vidět ho obava ze sugestivního vlivu člověka, kterému nemůžete uniknout

Budík

 • slyšet zvonit předzvěst nepříjemného překvapení

Budit

 • někoho buďte opatrný, hrozí vám nebezpečí

Budka

 • telefonní čeká na vás půvabná bytost

Budova

 • stavět ji pracovitost
 • nastěhovat se do nové přijdete do příznivých poměrů
 • vidět ji bořit budete muset překonat mnoho překážek
 • vidět ji nedokončenou vzrušující dny
 • hořící zkažená radost
 • na spadnutí přijdete do špatných řečí

Bufet

špatně jste uložili peníze a pozdě to poznáváte

Bůh

 • slyšet ho hovořit radost
 • chválit ho trápení
 • vidět ho nebo s ním mluvit starosti a zármutek
 • vzývat ho radost

Buchty

 • péci obdržíte návštěvu
 • jíst hádka a nepříjemnosti
 • krájet nerozbíjejte své vlastní štěstí
 • vidět velké štěstí v rodině

Buk

radost v krátkém čase

Buldok

najdete ochránce

Burza

 • vidět ji budete mít hodně štěstí
 • navštívit ji rychlejší průběh vašich záležitostí
 • vidět burzovní dům budete dělat obchody, jistota v podnikání

Busta

 • vidět ji odložte své chyby

Buvol

 • vidět ho velká ztráta

Býk

buďte opatrný

 • být od něho potrhán štěstí a láska
 • koupit jej hádka
 • porážet jej ujdete nebezpečí
 • zabít jej čeká vás utrpení
 • vidět ho běžet pronásledování

Byliny

 • hledat budete se starat o zdraví své nebo bližních
 • kupovat budete povolán k nemocnému, abyste o něho pečoval
 • vidět na louce nebo v zahradě boží požehnání
 • zalévat nebo ošetřovat dobré vychování dítek
 • požívat konec neštěstí
 • sbírat zdraví
 • požívat léčivé budete mít dlouhý život
 • lisovat budete potřebovat léčivé prostředky
 • cítit jejich vůni ješitnost

Byt

 • dostat brzy bude svatba
 • najímat zisk
 • mít hezký bezstarostné stáří
 • mít úzký nebo těsný pohřeb v blízkém příbuzenstvu
 • provětrávat nemoc
 • měnit nemilé překvapení
 • vidět svůj v nepořádku dojde k mrzutosti s blízkými přáteli
 • vidět svůj v ohni sváry a křik
 • vidět zatopený nemoc a úzkosti

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

TRÁPÍTE SE POCHYBAMI O JEHO VĚRNOSTI?
Ráda vám výkladem karet situaci ujasním! Zavolejte mi na 906 70 20 ...

Ludmila

Již od dětství jsem nadána silnou intuicí a cítěním, které se časem rozvíjelo. Své první karty jsem dostala od paní ...

Eleanor

TRÁPÍTE SE POCHYBNOSTMI O JEHO VĚRNOSTI?
Ráda vám situaci objasním! Zavolejte mi na 906 70 20 20

Ella

PROHLUBUJE SE PROPAST, KTERÁ JE MEZI VÁMI?
Pomohu vám dát váš vztah do pořádku, zavolejte! Astrolog Robert

Robert

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama