Snář - výklad snů online - písmeno C

Car

 • vidět ho zaniklé věci

Cáry

 • mít na sobě přijdete do špatných poměrů, bída

Cavyky

 • dělat milostné úraz

Cedit

špatné finance

Cedr

v rozumnosti je dobro a pravda

 • trhat mu listy uštknutí hadem nebo včelou
 • vidět povýšení

Cedule

 • dělat ji cesta
 • lepit ji změníte svůj stav
 • vidět ji viset změna v rodině
 • vidět ji značně překvapující novinka
 • vidět ji na svých dveřích stihne vás oznámení o úmrtí
 • číst ji nebo vidět na domě nebo plotě změna v rodině

Cela

 • stavět ji vězeňskou v domě těžkosti s hašteřivou manželkou

Celer

 • jíst hořký buďte opatrní, jinak vám hrozí smrt
 • jíst a chutná-li přijdete k majetku a pomůže vám cizí člověk
 • jíst a nechutná-li přijdete o majetek a cizí člověk se bude stavět proti vám
 • kopat nebo sázet změníte povolání
 • jíst nezralý krátká radost a zármutek zároveň
 • kupovat milostné dobrodružství

Cellista

 • slyšet ho dostanete se do vznešené společnosti

Celnice

doposud utajovaný intimní vztah vyjde najevo

 • obcházet ji vydání

Cement

naleznete vážné přátelství

 • rozsypat hádky
 • vidět ležet nesnáze s úřady

Ceník

 • číst nepříjemné novinky

Cenné

 • vidět papíry varování před spekulacemi
 • ztratit papíry zůstanete ušetřen hrozící špatné spekulace nebo jiné finanční ztráty

Cent

velká nehoda

Centimetr

drobná práce

 • měřit jím malichernosti
 • měřit jím lásku prací zbohatnete a dojdete cti

Cep

dosáhnete užitku namáhavou prací

Cesta

 • bludná od zlého člověka budete pronásledován
 • jet po ní s koňmi trvalé štěstí
 • kamenitá bědný život
 • konat ji ujdete mrzutostem
 • kráčet po blátivé cestě zármutek a pomluvy
 • na pěkné cestě se procházet štěstí a radost
 • plná jam číhá na vás nebezpečí
 • úzká starost a zármutek
 • v zeleni dobré naděje do budoucna
 • vidíte-li cestáře zametat ji z nouze vám pomůže dobrý přítel
 • zahrazená z obou stran vzdejte se svého úmyslu
 • pěšky doklad důležité věci
 • ve společnosti budete pomlouván
 • po moři poznáte cizí země
 • jet přímou cestou neradostný život
 • s mnoha zákruty úspěch vaší námahy se dostaví později

Cestář

dobrý přítel vám v nouzi pomůže

Cestovat

důležité podnikání

 • ozbrojený kordem vstoupíte do stavu manželského
 • pěšky odložení důležitých věcí
 • s mečem návštěva veselky
 • se společností dostanete se do cizích řečí
 • ve společnosti bude se o vás mluvit
 • ve vlaku změna
 • ve voze stálé štěstí

Cestující

 • vidět ho podniknete cestu nebo k vám přijede návštěva z ciziny

Cibule

slzy

 • hromada nebo kopec židovská návštěva
 • jíst ji do zármutku upadnete
 • jíst cibulové pečivo nepotřebujete lékaře
 • vařit ji chudoba
 • vidět ji hádka nebo odkrytí nějakého tajemství
 • zelená nebo suchá slzy a zármutek

Ciferník

čas běží a mění vše i vás

Cihelna

vaše práce vám přinese hojný užitek

Cihla

 • vidět ji padat budete mít nepříjemnosti
 • vidět ji pálit nepříjemné vydání
 • dobře vypálená peníze
 • dělat je nebo vozit svou pílí dosáhnete velkého majetku
 • najít ji dostanete se nevědomky k menšímu majetku
 • nevypálené cihly dejte si pozor, abyste nepropásli užitek
 • špatně pálená a nerovná čekají vás nepořádky

Cihlář

dobrý přítel vás navštíví

 • vidět ho při práci příjemná návštěva

Cikán

vaše myšlenky jsou nestálé

 • s houslemi kdosi vám našeptává zrádné sliby
 • vidět ho a mluvit s ním nestálé poměry nebo stěhování
 • s basou pitka
 • vidět ho s cikánkou ztráta majetku, utrpení a nepředvídatelná žalost
 • slyšet ho hrát na cimbál svatba či zasnoubení v domě
 • vidět ho hádat se štěstí

Cikáně

 • vidět náhlá nepozorovaná ztráta

Cikánka

 • hádající z ruky čeká vás velká příhoda
 • kouřící pozor na oheň
 • objímat ji velká škoda
 • tančící podnik se nezdaří
 • usmívající se nepředvídaná žalost v rodinném kruhu
 • nechat si od ní hádat zmařené naděje
 • milovat ji utrpení
 • bít ji dobré noviny
 • vidět ji s dítětem mrzutost v domě

Cikorka

 • kupovat ji budete milován ostatními
 • dávat ji do kávy štěstí

Cíl

 • dosáhnout ho přímou myslí si získáte příznivce

Cilindr

 • nosit naleznete přístup do vznešených kruhů
 • koupit ženete se za vnějším dojmem

Cimbál

 • slyšet na něj hrát svatba

Cín

zisk a obchod

 • náčiní z něj založíte domácnost
 • pracovat s ním budete potěšen
 • vidět nemoc
 • vidět z něj odlévat vaše budoucnost se stane při mnoha výrobcích bohatou

Cink

 • mít na oku špatné vyhlídky

Cinkání

 • slyšet veselý večer

Cíp

 • na šatech budete skrblit na domácnosti

Cirkus

hledejte neobvyklé východisko

 • vidět dokážete umělecký kousek, který jen tak někdo nedokáže napodobit

Císař

 • vidět ho budete mít mnoho štěstí
 • mluvit s ním budete mít vážnost
 • vidět ho a mluvit s ním zisk
 • vidět ho řády zdobeného soudní spory
 • vidět ho s korunou trest
 • sloužit mu odměna

Císařovna

 • vidět ji očekávejte čestné místo
 • procházet se s ní povýšení

Cisterna

 • vidět ji nebezpečenství a záhuba

Citera

 • vidět na ní hrát děvče budete milován
 • hrát na ni příjemnost
 • slyšet na ní hrát pro mladého radost, pro starého mrzutost

Citrón(-y)

 • vidět jich mnoho usadíte se v cizí zemi a dobře se vám povede
 • jíst nebo vidět spokojenost, dobře se vám povede
 • jíst nebo vymačkávat spory a soudy
 • vidět kvést budete ustanoven v cizí zemi
 • loupat chytrostí ujdete jistému nebezpečí

Cizina

 • cestovat do ní čeká vás velká změna
 • být v ní touha po stabilních poměrech

Cizinec

 • vidět ho směšná domýšlivost

Cizoložství

nepokoje v manželství

 • odolat pokušení vítězství nad nepřítelem
 • prováděné za dne dbejte, aby chvatem nebylo podlomeno vaše zdraví
 • spáchat velká hádka

Clo

 • platit nemilé nebo nenadálé vydání

Cop

přihlouplá povaha

 • mít straníte se novot
 • plést sobě manželům dobře, jiným zle
 • ustřihne vám někdo ostuda
 • vidět nebo nosit milovat staré věci
 • plést brzké spojení

Ctižádost

jako snaživec zažijete zklamání

Cucat

 • cíp duchny či jiný předmět dbejte, aby vás chlípnost nezavedla

Cukr

sladký pokrytec nablízku

 • cukernatění šťastná zvěst
 • obdržet darem trápíte se kvůli lichocení
 • jíst sladká láska
 • mít nebo vidět v bednách vašeho přátelství chce úlisností dosíci pokrytec
 • sekat lásky konec
 • tlouct máte lásku k svému řemeslu
 • kupovat příjemný život

Cukrárna

 • vidět ji velkou pozvání
 • být v ní nemoc žaludku
 • vidět ji budete mít dlouhou chvíli

Cukrář

střezte se zbytečného vydání

Cukroví

 • jíst vaše přání se časem vyplní
 • kupovat v cukrárně dojde vám milé pozvání
 • vidět někdo vám našeptává

Cukrovinky

 • jíst dobré poměry

Cvičení

 • vidět hromadná sváry

Cvoček

 • zatloukat do boty mrzutá cesta
 • v noze nevěrnost

Cvrček

nevděčné noviny

 • vidět jich mnoho zlé klepy a sváry v rodině nebo v domě
 • vidět ho máte neznámé přátele
 • slyšet ho štěstí
 • štípne-li utrpíte škodu

Cyklista

expres dopis, rychlá zpráva

Cylindr

 • na hlavě slavnost, pro vojenskou osobu důchod

Cypřiš

starost, nemoc, smrt

Chalupa

osamění

Chasník

 • vidět ho spoléhejte na sebe

Chátra

mrzutosti

Chatrč

 • vidět dřevěnou šetřete pro své stáří
 • vidět jich mnoho budete mít velký obrat

Chemikálie

 • vyrábět máte vůči jiným špatné úmysly

Chladno

 • cítit předejděte rychle vážné nemoci domácími prostředky

Chlapec

 • vidět ho přírůstek v rodině
 • vidět ho si hrát rozluštění nějaké pochybnosti
 • vidět ho, jak se pere hašteřivost a nesnáze v obchodě, vést ho do učení
 • vidět ho, jak háže na střechu brzká zpráva
 • vidět ho skákat nebo plavat vzdalování se od dobrého příjmu
 • vidět ho procházet se radost

Chléb

 • vidět bílý pouze sňatkem dojdete bohatství
 • bochník chleba věřte v dobro modlitby
 • vidět malý bochník chleba drahota
 • nést bochník chleba vykonejte účinně dobro
 • černý nesnáze, také chudá veselka
 • čerstvý štěstí
 • vidět hezký spějete ke slávě a bohatství
 • jíst majetek ve zlatě
 • jíst dobrý věrné přátele mít a výhra
 • jíst teplý onemocníte
 • jíst horký mučivá nemoc
 • jíst s mlékem náhlý, nečekaný výdělek
 • jíst tvrdý čeká vás tuhá služba u skoupého panstva
 • jíst okoralý dobré časy a nové zaměstnání
 • péct zdařilé podnikání
 • vidět připravovat spějete ke slávě a bohatství
 • sázet do pece k pečení výhra na los
 • vidět spálený lehkomyslnost
 • svatojánský hrubá slova
 • zahodit zahazujete v něčem své štěstí
 • vidět zkažený kolísavé štěstí

Chlév

 • plný vše se podaří
 • prázdný marná vaše námaha

Chlípnost

 • páchat nebo vidět páchat nespokojený život

Chlup(-y)

 • být jimi zarostlý na celém těle veliký zisk, dědictví, výhra
 • spadlé zbavení se nemoci, přetvoření mysli
 • spadlé do masti zchudnutí bohatému, zisk chudému, ženě kouzlo lásky
 • trhá je jiný vám zloděj v domácnosti
 • trhat je špatná správa majetku
 • v jídle nebo na jazyku žaludeční neduh
 • hladit jich více ošemetnost hříchu
 • tahat za více chlupů drzé obtěžování
 • z kočky nebo z jiného zvířete žal nebo soužení
 • pálit je mnohému jste nepohodlný

Chmel

podnik přinese velký zisk

 • česat náhlé peníze, které ale propijete
 • na chmelnici nebo v žokách bohatství a blahobyt

Chmelař

 • vidět ho hořká zpráva

Chmelnice

 • vidět ji bližší styk s mužem pivovarským či výčepníkem

Chobot

 • mít sloní choroba nosní nebo žaludeční

Chodba

 • nacházet se v dlouhé temné chodbě můžete očekávat nepříjemná překvapení
 • jít jí zažijete spor
 • podzemní pokoušíte se zdůvodnit dočasné záhady

Chochol

 • mít ho máte před sebou cestu
 • mít černý nemoc, někdy i smrt

Cholera

 • vidět rodinné příslušníky nemocné cholerou nabádání k opatrnosti

Chomout

 • mít na sobě z nepatrné věci budete mít veliký prospěch
 • vidět koňský maličkostí vám někdo dopomůže k velkému zisku

Chrám

radost ze života

 • vidět zbořený vaše srdce pocítí starosti
 • vidět ho stavět zisk

Chrapot

zisk a výhody

Chrastí

 • sbírat nouze
 • nakládat na vůz nepřátelství

Chromý

 • být bída, svízel
 • vidět ho dozvíte se nepříjemné skutečnosti

Chronometr

 • vlastnit hrdost, pýcha

Chroust

 • vidět ho vzbuzujete nedůvěru
 • vidět jich mnoho létat ztráta
 • chytat je předcházejte protivenství
 • bít je dotíraví nepřátelé se přemnoží

Chrpa

 • vidět ji kvetoucí na poli naděje na velkou úrodu
 • trhat ji a zdobit se jí žal

Chrt

 • vidět ho zamilujete se do člověka, který to s věrností nemyslí příliš vážně
 • honit ho zmizelé štěstí

Chryzantémy

očekávejte lásku nebo manželský život

Chřest

 • jíst spláčete nad prožitkem, kdy jste se nechali strhnout vášní
 • sázet výdělek
 • na poli vidět užitek

Chřípí

 • vidět zvířecí otevřené lidské pomluvy

Chřtán

 • vidět otevřený u člověka někdo vám říká pravdu a je upřímný, ale vy si myslíte, že vás podvádí
 • vidět otevřený u dravého zvířete varování před nebezpečím

Chudobinec

 • vidět zvnějšku bohatství a štěstí zasloužené houževnatou prací
 • vidět sebe jako jeho vlastníka velké myšlenky přinesou četné úspěchy
 • nacházet se v něm brzká smrt vám milé osoby

Chudobky

 • trhat potěšení

Chudý

 • být zažít zklamání
 • být a přitom zbožný štěstí a klidné svědomí
 • vidět ho jíst svár

Chůva

pro mladou ženu touha po mateřském štěstí

 • chovající nebo kolíbající děti veselá mysl

Chvojí

 • sbírat v lese zbytečná práce
 • nakládat na vůz veselí v domě

Chyba

 • udělat ji budete uražen a dotčen
 • vidět ji vlastní zabýváte se přespříliš sebou samým

Chytrý

 • být jste domýšlivý

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

PROHLUBUJE SE PROPAST, KTERÁ JE MEZI VÁMI?
Pomohu vám dát váš vztah do pořádku, zavolejte! Astrolog Robert

Robert

JAK SE ROZHODNOUT PŘI KOUPI NEBO PRODEJI?
Ráda zjistím, co je pro vás nejvhodnější, neváhejte se na mne ...

Bianka

ZEVŠEDNĚL I VÁŠ VZTAH?
Chcete probudit vyhaslou vášeň? Spolu to dokážeme! Zavolejte mi na 906 70 20 20 ...

Juliana

MÁTE V PENĚŽENCE JEN PRŮVAN?
Kdy se vaše finanční situace zlepší? Za pomoci karet vám odpovím! Zavolejte mi na ...

Samuel

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama