Snář - výklad snů online - písmeno C

Car

 • vidět ho zaniklé věci

Cáry

 • mít na sobě přijdete do špatných poměrů, bída

Cavyky

 • dělat milostné úraz

Cedit

špatné finance

Cedr

v rozumnosti je dobro a pravda

 • trhat mu listy uštknutí hadem nebo včelou
 • vidět povýšení

Cedule

 • dělat ji cesta
 • lepit ji změníte svůj stav
 • vidět ji viset změna v rodině
 • vidět ji značně překvapující novinka
 • vidět ji na svých dveřích stihne vás oznámení o úmrtí
 • číst ji nebo vidět na domě nebo plotě změna v rodině

Cela

 • stavět ji vězeňskou v domě těžkosti s hašteřivou manželkou

Celer

 • jíst hořký buďte opatrní, jinak vám hrozí smrt
 • jíst a chutná-li přijdete k majetku a pomůže vám cizí člověk
 • jíst a nechutná-li přijdete o majetek a cizí člověk se bude stavět proti vám
 • kopat nebo sázet změníte povolání
 • jíst nezralý krátká radost a zármutek zároveň
 • kupovat milostné dobrodružství

Cellista

 • slyšet ho dostanete se do vznešené společnosti

Celnice

doposud utajovaný intimní vztah vyjde najevo

 • obcházet ji vydání

Cement

naleznete vážné přátelství

 • rozsypat hádky
 • vidět ležet nesnáze s úřady

Ceník

 • číst nepříjemné novinky

Cenné

 • vidět papíry varování před spekulacemi
 • ztratit papíry zůstanete ušetřen hrozící špatné spekulace nebo jiné finanční ztráty

Cent

velká nehoda

Centimetr

drobná práce

 • měřit jím malichernosti
 • měřit jím lásku prací zbohatnete a dojdete cti

Cep

dosáhnete užitku namáhavou prací

Cesta

 • bludná od zlého člověka budete pronásledován
 • jet po ní s koňmi trvalé štěstí
 • kamenitá bědný život
 • konat ji ujdete mrzutostem
 • kráčet po blátivé cestě zármutek a pomluvy
 • na pěkné cestě se procházet štěstí a radost
 • plná jam číhá na vás nebezpečí
 • úzká starost a zármutek
 • v zeleni dobré naděje do budoucna
 • vidíte-li cestáře zametat ji z nouze vám pomůže dobrý přítel
 • zahrazená z obou stran vzdejte se svého úmyslu
 • pěšky doklad důležité věci
 • ve společnosti budete pomlouván
 • po moři poznáte cizí země
 • jet přímou cestou neradostný život
 • s mnoha zákruty úspěch vaší námahy se dostaví později

Cestář

dobrý přítel vám v nouzi pomůže

Cestovat

důležité podnikání

 • ozbrojený kordem vstoupíte do stavu manželského
 • pěšky odložení důležitých věcí
 • s mečem návštěva veselky
 • se společností dostanete se do cizích řečí
 • ve společnosti bude se o vás mluvit
 • ve vlaku změna
 • ve voze stálé štěstí

Cestující

 • vidět ho podniknete cestu nebo k vám přijede návštěva z ciziny

Cibule

slzy

 • hromada nebo kopec židovská návštěva
 • jíst ji do zármutku upadnete
 • jíst cibulové pečivo nepotřebujete lékaře
 • vařit ji chudoba
 • vidět ji hádka nebo odkrytí nějakého tajemství
 • zelená nebo suchá slzy a zármutek

Ciferník

čas běží a mění vše i vás

Cihelna

vaše práce vám přinese hojný užitek

Cihla

 • vidět ji padat budete mít nepříjemnosti
 • vidět ji pálit nepříjemné vydání
 • dobře vypálená peníze
 • dělat je nebo vozit svou pílí dosáhnete velkého majetku
 • najít ji dostanete se nevědomky k menšímu majetku
 • nevypálené cihly dejte si pozor, abyste nepropásli užitek
 • špatně pálená a nerovná čekají vás nepořádky

Cihlář

dobrý přítel vás navštíví

 • vidět ho při práci příjemná návštěva

Cikán

vaše myšlenky jsou nestálé

 • s houslemi kdosi vám našeptává zrádné sliby
 • vidět ho a mluvit s ním nestálé poměry nebo stěhování
 • s basou pitka
 • vidět ho s cikánkou ztráta majetku, utrpení a nepředvídatelná žalost
 • slyšet ho hrát na cimbál svatba či zasnoubení v domě
 • vidět ho hádat se štěstí

Cikáně

 • vidět náhlá nepozorovaná ztráta

Cikánka

 • hádající z ruky čeká vás velká příhoda
 • kouřící pozor na oheň
 • objímat ji velká škoda
 • tančící podnik se nezdaří
 • usmívající se nepředvídaná žalost v rodinném kruhu
 • nechat si od ní hádat zmařené naděje
 • milovat ji utrpení
 • bít ji dobré noviny
 • vidět ji s dítětem mrzutost v domě

Cikorka

 • kupovat ji budete milován ostatními
 • dávat ji do kávy štěstí

Cíl

 • dosáhnout ho přímou myslí si získáte příznivce

Cilindr

 • nosit naleznete přístup do vznešených kruhů
 • koupit ženete se za vnějším dojmem

Cimbál

 • slyšet na něj hrát svatba

Cín

zisk a obchod

 • náčiní z něj založíte domácnost
 • pracovat s ním budete potěšen
 • vidět nemoc
 • vidět z něj odlévat vaše budoucnost se stane při mnoha výrobcích bohatou

Cink

 • mít na oku špatné vyhlídky

Cinkání

 • slyšet veselý večer

Cíp

 • na šatech budete skrblit na domácnosti

Cirkus

hledejte neobvyklé východisko

 • vidět dokážete umělecký kousek, který jen tak někdo nedokáže napodobit

Císař

 • vidět ho budete mít mnoho štěstí
 • mluvit s ním budete mít vážnost
 • vidět ho a mluvit s ním zisk
 • vidět ho řády zdobeného soudní spory
 • vidět ho s korunou trest
 • sloužit mu odměna

Císařovna

 • vidět ji očekávejte čestné místo
 • procházet se s ní povýšení

Cisterna

 • vidět ji nebezpečenství a záhuba

Citera

 • vidět na ní hrát děvče budete milován
 • hrát na ni příjemnost
 • slyšet na ní hrát pro mladého radost, pro starého mrzutost

Citrón(-y)

 • vidět jich mnoho usadíte se v cizí zemi a dobře se vám povede
 • jíst nebo vidět spokojenost, dobře se vám povede
 • jíst nebo vymačkávat spory a soudy
 • vidět kvést budete ustanoven v cizí zemi
 • loupat chytrostí ujdete jistému nebezpečí

Cizina

 • cestovat do ní čeká vás velká změna
 • být v ní touha po stabilních poměrech

Cizinec

 • vidět ho směšná domýšlivost

Cizoložství

nepokoje v manželství

 • odolat pokušení vítězství nad nepřítelem
 • prováděné za dne dbejte, aby chvatem nebylo podlomeno vaše zdraví
 • spáchat velká hádka

Clo

 • platit nemilé nebo nenadálé vydání

Cop

přihlouplá povaha

 • mít straníte se novot
 • plést sobě manželům dobře, jiným zle
 • ustřihne vám někdo ostuda
 • vidět nebo nosit milovat staré věci
 • plést brzké spojení

Ctižádost

jako snaživec zažijete zklamání

Cucat

 • cíp duchny či jiný předmět dbejte, aby vás chlípnost nezavedla

Cukr

sladký pokrytec nablízku

 • cukernatění šťastná zvěst
 • obdržet darem trápíte se kvůli lichocení
 • jíst sladká láska
 • mít nebo vidět v bednách vašeho přátelství chce úlisností dosíci pokrytec
 • sekat lásky konec
 • tlouct máte lásku k svému řemeslu
 • kupovat příjemný život

Cukrárna

 • vidět ji velkou pozvání
 • být v ní nemoc žaludku
 • vidět ji budete mít dlouhou chvíli

Cukrář

střezte se zbytečného vydání

Cukroví

 • jíst vaše přání se časem vyplní
 • kupovat v cukrárně dojde vám milé pozvání
 • vidět někdo vám našeptává

Cukrovinky

 • jíst dobré poměry

Cvičení

 • vidět hromadná sváry

Cvoček

 • zatloukat do boty mrzutá cesta
 • v noze nevěrnost

Cvrček

nevděčné noviny

 • vidět jich mnoho zlé klepy a sváry v rodině nebo v domě
 • vidět ho máte neznámé přátele
 • slyšet ho štěstí
 • štípne-li utrpíte škodu

Cyklista

expres dopis, rychlá zpráva

Cylindr

 • na hlavě slavnost, pro vojenskou osobu důchod

Cypřiš

starost, nemoc, smrt

Chalupa

osamění

Chasník

 • vidět ho spoléhejte na sebe

Chátra

mrzutosti

Chatrč

 • vidět dřevěnou šetřete pro své stáří
 • vidět jich mnoho budete mít velký obrat

Chemikálie

 • vyrábět máte vůči jiným špatné úmysly

Chladno

 • cítit předejděte rychle vážné nemoci domácími prostředky

Chlapec

 • vidět ho přírůstek v rodině
 • vidět ho si hrát rozluštění nějaké pochybnosti
 • vidět ho, jak se pere hašteřivost a nesnáze v obchodě, vést ho do učení
 • vidět ho, jak háže na střechu brzká zpráva
 • vidět ho skákat nebo plavat vzdalování se od dobrého příjmu
 • vidět ho procházet se radost

Chléb

 • vidět bílý pouze sňatkem dojdete bohatství
 • bochník chleba věřte v dobro modlitby
 • vidět malý bochník chleba drahota
 • nést bochník chleba vykonejte účinně dobro
 • černý nesnáze, také chudá veselka
 • čerstvý štěstí
 • vidět hezký spějete ke slávě a bohatství
 • jíst majetek ve zlatě
 • jíst dobrý věrné přátele mít a výhra
 • jíst teplý onemocníte
 • jíst horký mučivá nemoc
 • jíst s mlékem náhlý, nečekaný výdělek
 • jíst tvrdý čeká vás tuhá služba u skoupého panstva
 • jíst okoralý dobré časy a nové zaměstnání
 • péct zdařilé podnikání
 • vidět připravovat spějete ke slávě a bohatství
 • sázet do pece k pečení výhra na los
 • vidět spálený lehkomyslnost
 • svatojánský hrubá slova
 • zahodit zahazujete v něčem své štěstí
 • vidět zkažený kolísavé štěstí

Chlév

 • plný vše se podaří
 • prázdný marná vaše námaha

Chlípnost

 • páchat nebo vidět páchat nespokojený život

Chlup(-y)

 • být jimi zarostlý na celém těle veliký zisk, dědictví, výhra
 • spadlé zbavení se nemoci, přetvoření mysli
 • spadlé do masti zchudnutí bohatému, zisk chudému, ženě kouzlo lásky
 • trhá je jiný vám zloděj v domácnosti
 • trhat je špatná správa majetku
 • v jídle nebo na jazyku žaludeční neduh
 • hladit jich více ošemetnost hříchu
 • tahat za více chlupů drzé obtěžování
 • z kočky nebo z jiného zvířete žal nebo soužení
 • pálit je mnohému jste nepohodlný

Chmel

podnik přinese velký zisk

 • česat náhlé peníze, které ale propijete
 • na chmelnici nebo v žokách bohatství a blahobyt

Chmelař

 • vidět ho hořká zpráva

Chmelnice

 • vidět ji bližší styk s mužem pivovarským či výčepníkem

Chobot

 • mít sloní choroba nosní nebo žaludeční

Chodba

 • nacházet se v dlouhé temné chodbě můžete očekávat nepříjemná překvapení
 • jít jí zažijete spor
 • podzemní pokoušíte se zdůvodnit dočasné záhady

Chochol

 • mít ho máte před sebou cestu
 • mít černý nemoc, někdy i smrt

Cholera

 • vidět rodinné příslušníky nemocné cholerou nabádání k opatrnosti

Chomout

 • mít na sobě z nepatrné věci budete mít veliký prospěch
 • vidět koňský maličkostí vám někdo dopomůže k velkému zisku

Chrám

radost ze života

 • vidět zbořený vaše srdce pocítí starosti
 • vidět ho stavět zisk

Chrapot

zisk a výhody

Chrastí

 • sbírat nouze
 • nakládat na vůz nepřátelství

Chromý

 • být bída, svízel
 • vidět ho dozvíte se nepříjemné skutečnosti

Chronometr

 • vlastnit hrdost, pýcha

Chroust

 • vidět ho vzbuzujete nedůvěru
 • vidět jich mnoho létat ztráta
 • chytat je předcházejte protivenství
 • bít je dotíraví nepřátelé se přemnoží

Chrpa

 • vidět ji kvetoucí na poli naděje na velkou úrodu
 • trhat ji a zdobit se jí žal

Chrt

 • vidět ho zamilujete se do člověka, který to s věrností nemyslí příliš vážně
 • honit ho zmizelé štěstí

Chryzantémy

očekávejte lásku nebo manželský život

Chřest

 • jíst spláčete nad prožitkem, kdy jste se nechali strhnout vášní
 • sázet výdělek
 • na poli vidět užitek

Chřípí

 • vidět zvířecí otevřené lidské pomluvy

Chřtán

 • vidět otevřený u člověka někdo vám říká pravdu a je upřímný, ale vy si myslíte, že vás podvádí
 • vidět otevřený u dravého zvířete varování před nebezpečím

Chudobinec

 • vidět zvnějšku bohatství a štěstí zasloužené houževnatou prací
 • vidět sebe jako jeho vlastníka velké myšlenky přinesou četné úspěchy
 • nacházet se v něm brzká smrt vám milé osoby

Chudobky

 • trhat potěšení

Chudý

 • být zažít zklamání
 • být a přitom zbožný štěstí a klidné svědomí
 • vidět ho jíst svár

Chůva

pro mladou ženu touha po mateřském štěstí

 • chovající nebo kolíbající děti veselá mysl

Chvojí

 • sbírat v lese zbytečná práce
 • nakládat na vůz veselí v domě

Chyba

 • udělat ji budete uražen a dotčen
 • vidět ji vlastní zabýváte se přespříliš sebou samým

Chytrý

 • být jste domýšlivý

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

MÁTE RODINNÉ PROBLÉMY?
Ráda vám poradím, jak je vyřešit! Zavolejte mi na 906 70 20 20 *

Klára

JAKÝM TALENTEM VÁS OBDAŘILY HVĚZDY?
Chcete se o sobě dozvědět víc? Rád vám na vaše otázky odpovím! Astrolog a numerolog ...

Alan

ZMĚNILO SE VAŠE MANŽELSTVÍ V NOČNÍ MŮRU?
Nebuďte na trápení sami, pomohu vám! Zavolejte mi na 906 70 20 ...

Karmen

BUDETE V NOVÉM PRACOVNÍM KOLEKTIVU OBLÍBENÍ?
Ráda vám odpovím! Pro přesný výklad používám kyvadlo! Zavolejte mi na 906 70 20 ...

Monika

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama