Snář - výklad snů online - písmeno D

Ďábel

 • bát se ho a utíkat před ním získáte dobrého přítele
 • vidět ho nenávist, podvod a muka
 • slyšet ho mluvit dobrý a velký zisk
 • milovat ho zlé
 • mluvit s ním špatní lidé vás podvedou

Dalekohled

 • vidět poškozený nejistota v materiálním ohledu
 • vidět nebo používat příslib spokojené budoucnosti v bohatství
 • mít hledíte vstříc pěkné budoucnosti

Dálka

 • dívat se do ní šťastné bytí

Dáma

 • vidět jich více nebo s nimi hovořit stanete se obětí pomluv
 • dvorní marnivost a touha po bohatství

Daně

 • muset platit, obdržet daňový výměr nebo jinak mít co do činění s berním úřadem budete hořce pociťovat, že si nejste sám sobě pánem
 • vybírat velká starost

Daněk

 • pronásledovat ho podrobení nepřátel
 • zabít ho přemožení nepřítele

Dar

 • dostat budete se potýkat s nepříjemnostmi
 • přijímat šťastná změna
 • dary rozdávat klid, spokojenost

Darebák

 • vidět ho svatba

Dásně

 • mít bolavé rozepře v domě

Datle

 • jíst necháte se rád okukovat od žen
 • rozdávat polibky dostat

Datlovník

 • vidět nesnadná cesta

Dcera

 • vidět svou dceru smutnou brzká svatba mezi nejbližšími přáteli

Dědeček

 • vidět ho dožijete se dlouhého věku

Dědictví

 • dostat bída a zármutek

Dehet

 • cítit nemoc

Děkan

 • vidět ho mrtvého proměna
 • vidět ho ve městě nepříjemná věc

Dekret

 • obdržet přijdete do nečisté společnosti

Delfín

 • vidět ho si hrát neštěstí nebo i smrt

Dělník

 • vidět jich mnoho štěstí
 • pozorovat je při práci nespoléhejte na cizí pomoc
 • vidět utíkat očekávejte oheň nebo povodeň

Dělo

 • vidět nebo z něj slyšet střílet nepříjemnost
 • vypálit z něj obdržíte neočekávanou zprávu z dálky
 • táhnout ho proti pomluvám se budete bránit

Dělostřelec

veselá mysl

Dělostřelectvo

vyvarujte se nebezpečí

Depeše

 • telegrafická zažijete rozrušení

Desátek

 • odvádět komukoliv hojnost zboží a hmotných statků

Desatero

 • číst nějaká prosba vám bude odmítnuta

Desátník

 • vidět ho starost

Desky

 • krást nebezpečí
 • vidět pěkné smrt

Déšť

 • za svitu slunce štěstí i slzy
 • vidět pršet krvavý válka
 • prší-li na vás jen trochu dostanete něco málo peněz
 • prší-li oknem do světnice úroda
 • vidět prudký, ale bez větru a bouře úrodný rok
 • vidět silný s větrem a bouří hrozí vám nebezpečí
 • tichý zisk
 • žene-li vítr do okna někdo se násilím zmocní vašeho štěstí
 • zmoknout v něm budete muset snášet různá protivenství

Deštník

 • nepoužít, nevšimnout si ho budete hrubě vytrženi ze svého rozjímavého života
 • mít blahobyt
 • kupovat hedvábný škoda
 • roztrhaný upadnete do zlého vlivu
 • jít pod ním dostane se vám pomoci v tísni

Detektiv

 • jednat s ním nebo ho vidět budete okraden

Děvečka

 • jednat s ní bohatství
 • přijmout ji do domu návštěva hostů
 • vidět ji neznámou brzy se oženíte
 • vidět ji v domě máte na někoho podezření stran krádeže
 • vyhnat ji z domu žárlivost

Devět

 • číslo pro ženu touha mít děti, pro muže touha založit rodinu

Dezertér

 • vidět ho nebo sám dezertovat obdržíte zprávu z daleka
 • dopomoci mu k útěku dostane se vám pomoci z nějaké těžkosti

Diadém

 • nasadit si ztráta a onemocnění

Diamant

 • jíst falešné štěstí
 • ztratit ho z prstenu buďte rozumný a opatrný v každém jednání a podniku
 • ztratit budete zarmoucen
 • být jím ozdoben nebo jej obdržet darem v budoucnu dosáhnete velkých poct, též nabytí vzácného přátelství

Dílna

 • nacházet se v ní pracovitost a pilnost

Diplom

 • dostat rychlá pomoc či podpora

Diplomat

 • vidět ho nebezpečného soupeře vyřadíte ze hry
 • podniknout diplomatickou cestu důležité příznivé události se blíží

Díra

nepokoj

 • plazit se jí dostanete se do nepřátelské společnosti
 • mít ji v šatech nepozornost
 • spadnout do ní nemoc
 • udělat ji neštěstí

Diskuze

je možné pokusit se o zlepšení své existence, ale bez boje to nejde

Dítě

 • mít tlusté dobrý rok
 • vidět si hrát veselá mysl a spokojenost
 • přebalovat štěstí
 • vidět upadnout narušení a pokles obchodů
 • vidět radost, zdraví, štěstí, šťastné manželství, úspěch ve všech záležitostech
 • vidět hezké, ale ne vlastní dobré
 • nosit lidumilnost
 • učící se radost
 • novorozené, ještě nahé budete kmotrem
 • vidět plakat hanba
 • vidět u matčina prsu těžká nemoc
 • vidět v kolébce otcova radost
 • vidět v rukou kojné pro těhotnou narození děvčete, jehož otec v krátkosti zemře, pro ostatní ženy nebezpečná nemoc
 • vidět vlastní je-li mužského pohlaví, dobré, je-li ženského, zlé
 • nemanželské trpíte zlými pomluvami

Divadlo

 • vidět touha po zábavě

Divák

 • být jím na nějaké události přijdete do veliké společnosti

Dívka

 • vidět ji zažijete útrapy
 • vidět ji běžet odhalení krádeže
 • líbat ji svobodnému dobře, ženatému domácí mrzutosti
 • vést ji na procházku čest
 • objímat ji přízeň blízkých přátel
 • vidět ji plakat přijdete do velkých rozpaků
 • rozmlouvat s hezkou dívkou spokojenost a útěcha
 • laškovat s ní zalíbíte se jiným
 • tančit s ní radost
 • vidět ji tančit štěstí v lásce
 • vidět ji v okně odpor
 • vysvobodit ji z nebezpečí při všech zábavách budete ctěn a milován od ženského pohlaví
 • vidět malou dívku sbírat klasy štěstí

Divočák

 • vidět ho někdo bezohledně zničí, co jste s námahou vybudovali nebo si pořídili
 • chytit nebo zastřelit štěstí
 • honit ho radost
 • být jím honěn nepřátelé sledují vaše jednání, aby vám uškodili

Divoch

 • vidět ho veselý život

Díže

 • vidět ji prázdnou bída
 • vidět plnou bohatství
 • mísit v ní chleba požehnání

Dláto

chystáte se násilím dosáhnout svého cíle

Dlažba

můžete klidně vytrvat, vyhlídky vašeho podnikání jsou velmi příznivé

Dlaždice

 • vidět svůj chléb si budete vydělávat těžce

Dlaždič

urovná se vám cesta

Dláždit

 • před domem mnoho trápení
 • vidět dláždit silnici brzy se zúčastníte pohřbu

Dluhy

 • dělat nebo mít varování před falešnými přáteli
 • platit zbytečné příjmy
 • být dlužen nebo vidět dlužníka bohatství

Dlužník

 • setkat se s ním jednáte podvodně

Dna

 • mít ji ztrpčení života

Dobročinnost

 • prokazovat učiníte něco pro své štěstí
 • přijímat najdete silnou oporu v životě

Dobrý

 • být nebo konat dobro blahobyt vás nemine

Dobytek

 • vidět tučný úrodný rok
 • bít ho nepřízeň
 • hnát ho na pastvu radost
 • vidět hubený drahota
 • vidět ho na kopci nic dobrého
 • vidět ho hnát nejednotnost
 • vidět ho pást se máte před sebou mrzutosti

Doga

 • být od ní pokousán váš nejlepší přítel vás podvede
 • vidět ji máte dobré přátele, kteří vás mají rádi a ochraňují vás

Dojit

 • vidět každá situace pro vás může být příležitostí ke štěstí

Dokumenty

 • nalézt náhodný zisk
 • ztratit nevole

Dolar

 • najít dostanete dárek
 • vidět čekejte větší obnos peněz

Domácí

budete zaskočen

 • jednat s ním očekávejte ztrátu

Domovník

 • vidět ho zisk a výhoda

Don Juan

 • bavit se s ním být obelháván
 • ve snu muže žena, které slepě důvěřujete, vás podvede

Dopis

 • číst máte důvěru
 • vidět číst výzva k opatrnosti
 • dostat budoucí bohatství
 • dostat důležitý dobrý začátek
 • pečetit máte tajnost
 • psát nedobré vyhlídky, nespolehlivost
 • roztrhat nebo roztrhaný vidět zlá pomluva, opustíte dobrého přítele
 • spálit dělání lehkomyslných kousků
 • otvírat cizí nepříjemnost
 • nalézt vdáte se za úředníka, oženíte se s úřednicí
 • vidět s černou pečetí smutný případ
 • ztratit obdržíte špatnou zprávu
 • rozlomit na něm pečeť mějte se na pozoru před zloději
 • spěšný očekávajte nebezpečí

Doplatek

 • muset platit budete ošizen

Doprava

 • vidět dopravní prostředek můžete očekávat dobrý postup

Dort

 • péci a jíst radost
 • obdržet nenadálá radost
 • darovat musíte bojovat o lásku

Dostihy

překonání překážek

Doupě

 • vcházet do něj uvidíte nástrahy svých přátel
 • tmavé a hluboké úklady
 • bydlet v něm velké změny

Doutník

 • kouřit marné přání

Dovolená

 • dostat ji nebudete se moci zúčastnit nějaké zábavy, na kterou se těšíte

Dovolit

 • někomu něco starost, trápení

Dóza

 • vidět ji pěkně malovanou hodně veselí
 • s hezkým portrétem brzká milá známost
 • mít ji stříbrnou dobré znamení
 • ztratit ji budete nespokojený sám se sebou

Dráb

 • vidět ho běžet nebo jít do domu velká úzkost

Dragoun

 • vidět ho nesvornost
 • vidět ho na koni radost

Drahokam

 • mít dosáhnete velké pocty
 • nosit jste pyšný
 • přijmout vzrůst majetku
 • vidět do pokušení se dostanete
 • ztratit blízké neštěstí
 • koupit užitek v obchodě
 • být o ně okraden bude vám na cti utrháno a v lásce budete zklamán

Drak

 • vidět ho letícího falešné štěstí
 • pouštět ho papírového radost
 • vidět ho stoupat postup, blahobyt
 • vidět ho padat odporné poměry
 • vidět ho živého zneuctění a ponížení
 • usmrtit ho povýšení
 • být jím kousnut štěstí a bohatství

Dráp

 • nebo pařát budete omezováni a brzděni v nějakém podniku

Drát

 • vidět měděný šťastný průběh obchodů
 • vidět smotaný věrnost a přítulnost podřízených
 • nalézt budete pronásledován neštěstím
 • překročit ho ze všeho zlého šťastně vyváznete

Dratev

přičiňte se a dílo vám přinese užitek

Dravec

 • vidět ho lstivost
 • být jím ohrožen nebezpečí života

Dražba

 • být jí přítomen nemoc
 • provádět ji sám onemocnění a strasti

Drn

 • zelený svatba
 • jít po něm pohřeb

Drobky

 • vidět chlebové hodně peněz
 • krmit drobky chleba ptáky šťastný rodinný život

Drogerie

 • kupovat v ní něco dostat dobrý nápad
 • vidět ji chcete se někomu líbit, a to se vám také podaří

Drozd

 • černý ztráta

Droždí

 • jíst nemoc

Drůbež

 • krmit brzké zasnoubení
 • vidět ve vodě vaše přání se vyplní
 • kupovat zlé znamení

Družba

 • být jím na svatbě stojíte před rozhodující události
 • vidět ho příslib určitých úspěchů

Družička

 • vidět ji při svatbě nebo při pohřbu čekejte na zlepšení svého postavení

Drvoštěp

 • vidět ho pracovat v lese bída
 • pomáhat mu sám se lehkomyslností připravíte o dobré časy

Dřeváky

 • vidět nebo nosit skromnost a domácí štěstí
 • mít je na nohou jmění

Dřevník

nenechte se svést

Dřevo

 • házet na oheň marnotratnost
 • vidět plout na vodě rozbité naděje na štěstí
 • nést do chudoby se dostanete
 • sbírat nebo na hromadě vidět velká lítost, mnoho útrap
 • štípat pracovitost a úspěch
 • vidět štípat úmrtí
 • tesat velká pocta
 • kupovat zakrátko se ocitnete v nouzi
 • vidět nést na zádech překvapení
 • prodávat úroda
 • skládat z vozu radost
 • vidět v lese nebo na louce složené na hromadu dobrý zisk
 • sbírat v lese očekávejte dny plné námahy

Dub

 • vidět hezký výhody, bohatství a dlouhý život
 • milovat se pod ním štěstí
 • vidět suchý smutné poměry
 • vidět padnout odvaha, chrabrost
 • poražený hlasem nebezpečí smrti

Duběnky

 • najít nebo jíst budete pomluven nebo zneuctěn
 • vyplivnout mrzutost, nepříjemnost

Dudák

 • vidět ho radost a veselost
 • slyšet ho neočekávaná radostná zvěst

Dudy

 • slyšet hrát veselost
 • hrát na ně ve svém obchodování zažijete radost

Duha

 • vidět ji usmíření s protivníkem
 • vidět ji proti východu slunce pro nemocné a chudé dobré znamení
 • vidět ji proti západu slunce pro bohaté dobře

Duch

 • vidět ducha nebo strašidlo pokušení, svádění k hříchu, nebezpečí
 • vidět ho jít k východu slunce štěstí
 • vidět ho obracet se k západu převrat ve vašem štěstí
 • vidět ho černého smrt
 • vidět ho krvavého sejdete ze světa vraždou

Důchod

mnoho vydání

Duchovní

 • vidět duchovního jakéhokoli vyznání nic dobrého vás nečeká

Dukát

 • dostat je snášenlivost, radost
 • mít je nebo jimi platit zvýšení úcty
 • najít ho budete šťastný
 • vidět je tavit ztráta finanční obezřetnosti
 • vidět veselost nebo výhra
 • máte-li v kapse jen jeden velmi dobré

Důl

 • vidět vzrůst majetku
 • uhelný s vdovou se oženíte
 • objevit zlatý jistá výhra
 • stříbrný velké úspěchy

Dům

 • lézt na něj štěstí, vítězství
 • obývat malý spokojenost se svým osudem
 • obývat pěkný velký budete úspěšný v podnikání
 • vidět starý staré známé nebo přátele znovu uvidíte
 • stavět štěstí v obchodech a v lásce, hodné a věrné služebnictvo
 • stavět jinému smrt přítele
 • vidět stavět pracovitost
 • vlastní vidět hořet nebo bořit se neštěstí, neočekávané úmrtí, ztráta milé nebo milého
 • vlastní opustit zisk, výhody
 • zbořený odstranění překážky
 • stavět ze dřeva mírnost vám škodí
 • vidět bez střechy radost
 • bílit radost
 • ovládnout cizí škoda
 • vidět černý smutek
 • okrášlený koberci trápení
 • koupit požehnání
 • mít malovaný veselost
 • vidět nachýlený velký úraz
 • prodat ztráta na jmění
 • bořit vlastní zisk
 • kropit vodou zármutek

Důstojník

 • vidět ho seznámíte se s hezkou dámou
 • potkat ho na koni pýcha

Duše

budete mít co dělat s dobrými lidmi

Důtky

 • vidět kmitat se vaše velká přímost vám udělá nepřátele

Dveře

 • vidět padací nečekané štěstí
 • otevřené návštěva hostů
 • zavřené oklamání
 • zelené přemožení nepřítele
 • skřípající nepříjemná návštěva
 • vidět hořet budete mít přátele

Dvojčata

 • vidět dojde k osudové záměně
 • mít veliká rodinná slavnost

Dvořan

vaše lehkomyslnost vás přivede do záhuby

Dvůr

 • knížecí nástraha, úklady
 • nečistý pomluvy, utrhání na cti
 • sítí potažený bohatství
 • královský budete se muset dostavit na úřad

Dýka

 • být jí proboden smutná zpráva
 • vytáhnout ji na někoho vítězství nad nepřáteli
 • vidět ji nebo mít zprávy od přátel
 • vidět ji viset máte hodně příznivců
 • hrát si s ní ztráta oblíbeného předmětu
 • bojovat s ní triumf nad protivníky

Dýmka

 • kouřit ji učiníte překvapivý objev, že i doma může být útulno
 • vidět ji předzvěst návštěvy starého přítele
 • nacpávat ji následkem neslušného chování budete mít v domácnosti hádku
 • rozbít ji pokoj od pronásledování
 • obdržet ji máte před sebou obchodní nepříjemnost
 • darovat ji odhalíte podvod

Dynamit

nové plány, životní projekty a nečekané naděje mají rozbít všechny překážky

 • vidět explodovat dojdete velké vážnosti

Dýně

 • vidět ji máte mnoho příznivců
 • jíst ji nemoc

Džbán

 • mít nebo vidět štěstí, radost, nebezpečí uniknete
 • plný vody neštěstí
 • rozbít smrt
 • pít z něj neštěstí
 • nalévat z něj nemoc
 • plný vína svatba

Džber

 • vidět plný vína dobrý příjem
 • vidět plný a nemoci ho vzít úmrtí v rodině

dá-li velikost

doufal

dobrý rok

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

POTKALI JSTE KONEČNĚ LÁSKU SVÉHO ŽIVOTA?
Sestavím vám partnerský horoskop! Zavolejte mi na 906 70 20 20 *

Vlaďka

CHCETE SI ZAJISTIT ÚSPĚŠNOU KARIÉRU?
Povedu vaše kroky k prosperitě! Zavolejte mi! Kartářka Libuše

Libuše

JAKO MATKA JSTE SELHALA?
Nevíte, jak svou chybu napravit? Ráda vám poradím, zavolejte mi! Kartářka Lea

Lea

JAKÝM TALENTEM VÁS OBDAŘILY HVĚZDY?
Chcete se o sobě dozvědět víc? Rád vám na vaše otázky odpovím! Astrolog a numerolog ...

Alan

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama