Snář - výklad snů online - písmeno H

Habr

buďte opatrný ve své věci

Had

 • chce-li uštknout nemoc
 • vidět ho svíjet se žalář
 • slyšet ho mluvit oklamán budete
 • vidět ho mrtvého zisk
 • rozsekat ho na kusy bohatství
 • vidět ho na stromě pokuta nebo velká podlost
 • vidět ho na své ženě porodí syna
 • přemoci ho zahanbíte své nepřátele
 • vidět ho s korunkou poklad
 • slyšet ho syčet smíříte se se svým nepřítelem
 • vidět ho ve vodě varujte se zlých společností
 • vidíte-li ho přes cestu nataženého tak, že nemůžete projít nemoc a překážka v obchodě
 • stáhnout z něj kůži vítězství
 • jíst jeho maso rozmnožení statků
 • vidět jich víc nepřízniví nepřátelé
 • velký budete podveden
 • malý rozmíšky
 • šlápnout na něj máte falešné přátele
 • být jím kousnut pomluva
 • s několika hlavami budete vystaven zlým pokusům
 • chytit ho ztráta peněz
 • zabít ho nějakého nepřítele učiníte neškodným

Hádanka

 • luštit ji obdržíte důležité vysvětlení
 • luštit marně máte před sebou důležité rozhodnutí

Hádka

 • zažít ji s někým budete se dobře snášet s někým, koho jste doposud nemohli vystát

Hadrář

všeteční lidé

Hadry

 • nosit chudoba
 • sbírat čeká vás období smutku
 • prodávat uděláte pořádek v domě
 • kupovat špatně spekulujete
 • prát shromažďujete vše potřebné
 • odhazovat nerozvážnost

Háj

 • vidět zelený radost
 • procházet se v něm štěstí v lásce
 • bloudit v něm dostanete se do stísněných poměrů

Hajný

nevěřte všemu, co vám kdo vypravuje

Hák

 • vidět železný ve zdi budete okraden
 • vytahovat včas se ochráníte před krádeží

Halapartna

 • vidět ji krvavý spor

Halenka

vaše skromnost si zasluhuje uznání

Haléř

 • počítat je lakota
 • vidět je a brát radost, rozkoš, zábava
 • obdržet je jste málo oceňován
 • dávat chudým získáte si vděčné přátele

Hanba

 • utrpět ji nemáte dobré svědomí

Harfa

 • vidět na ni hrát zklamání
 • cestovat s ní svízele
 • vidět ji klam

Harfenistka

 • vidět ji pozor na lehkomyslnou společnost
 • obdarovávat ji šetřete svým jměním, budete je potřebovat

Harlekýn

 • vidět ho následkem dlouhé chvíle ztropíte bláznovství

Harmonika

 • hrát na ni veselost

Hasič

nestálé štěstí

Havran

 • slyšet ho krákat předzvěst zlých zpráv
 • létá-li kolem hlavy smrt vaše nebo vašeho přítele
 • létá-li kolem domu úmrtí
 • lapit ho nepřátele přemůžete chytrostí
 • vidět ho nemilá událost
 • vidět ho létat klevety a neštěstí
 • zaplašit ho zastoupíte cestu podvodu nebo krádeži
 • jíst jeho maso nemoc
 • vidět ho na domě oheň

Hazard

 • vyhrát v něm ztráta přítele
 • prohrát v něm budete zbaven něčeho nepříjemného

Házet

 • něčím budete zneuctěn ve společnosti
 • něčím ze zlosti budete mít škodu

Hedvábí

 • vidět příslib příjemného a blahobytného prostředí
 • vyrábět budete mít hodně přátel, kteří se s vámi budou cítit dobře
 • červené neštěstí
 • modré škoda
 • kupovat přijdete do dobré majetkové pozice
 • nosit vaše ješitnost vám škodí

Hejtman

 • vidět ho zneuctění a chudoba

Helma

naleznete mocného dobrodince

 • mít ji na hlavě změna stavu

Here|c(-čka)

 • vidět ho dobrodružství

Herkules

 • vidět ho nebo jím být vítězství nad špatnými vášněmi

Hermelín

 • oblékat se do něj štěstí a bohatství

Herna

 • hrát v ní předzvěst něčeho dobrého
 • vyhráváte-li budete mít mnoho zdaru v tom, k čemu se chystáte
 • prohráváte-li čekají vás starosti v domě nebo v zaměstnání

Heřmánek

dožít se vysokého věku

Hlad

 • mít pracovitostí a spořivostí přijdete k bohatství a úctě
 • mít a nemoci zasytit bída
 • mít a nasytit se bohatství přímo úměrné míře hladu

Hlas

 • slyšet neznámý chvála lidí
 • slyšet pěkný uvažujte o radách přátel
 • mít zemdlený škoda v domácnosti
 • slyšet silný kyne vám dobrá budoucnost
 • slyšet neznámý dostanete za něco pochvalu
 • volá-li vás jménem a vy mu odpovíte smrt

Hlasatel

 • vidět ho důležité noviny

Hláskovat

 • učit se práce dobrá, zahálka špatná

Hlásný

 • vidět ho na věži marně se spoléháte na cizí pomoc
 • slyšet ho troubit pro něco se dostanete do řečí

Hlava

 • vidět ji bez trupu štěstí a požehnání
 • mít nebo vidět hlavu černocha dobré zprávy od vzdálených přátel nebo příbuzných
 • holit ji nebezpečná nemoc
 • vidět ji lysou urážky zakusit, výsměch
 • mýt si ji uniknete neštěstí
 • vidět ji rozcuchanou rozepře
 • setnout ji jinému uděláte dobré obchody
 • vidět ji stínat zmocníte se nebezpečných nepřátel
 • mít ji podobnou koňské nic dobrého
 • mít ji podobnou ptačí změna stavu
 • uražená nebo setnutá ztráta dobrého přítele
 • mít ji velikou mírumilovným nepokoj, vojínům zaneprázdnění, nemocným velké bolesti, chudým bohatství, lichváři dobré, knížeti zlé
 • mít ji uraženou svoboda a útěcha
 • vidět ji bílou zisk
 • vidět ji šedivou zármutek
 • mít ptačí hlavu v ruce chtivost a bažení po vystěhování
 • mít hlavu divokého zvířete vítězství nad vaším nepřítelem
 • mít cizí svým nepřátelům pomůžete z bídy
 • mít ji s dlouhými vlasy dobré znamení
 • mít ji s krátkými vlasy zlé znamení
 • držet v ruce hlavu psí nebo oslí služba
 • držet svou hlavu v ruce zisk

Hlaveň

 • ručnice nebo bambitky nebezpečí

Hledat

 • něco nesplnitelné přání

Hlemýžď

 • vidět ho pobídka k trpělivosti
 • rozšlápnout ho zbrklým jednáním se dostanete do nevýhodné pozice
 • jezdit na něm buďte rychlejší ve svém konání, nebo vás vaši nepřátelé předstihnou
 • hledat je a jíst zanedbáváte svůj obchod

Hlídat

 • protože nemůžete nebo nesmíte spát bděte, protože hrozí nebezpečí
 • v noci u nemocného brzy obdržíte nečekanou zprávu

Hlídka

 • vidět ji policejní nebo vojenskou váš záměr narazí na překážku

Hlína

 • kopat ji velký příjem peněz
 • vidět ji nemoc a zisk těm, kteří s ní pracují
 • mazat si s ní tvář přívětivost
 • hníst ji jste umělecky založen
 • formovat z ní něco zisk

Hliniště

někdo proti vám strojí úklady

Hloupost

 • provést čest

Hluchý

 • být dozvíte se novinky
 • vidět hluché lidi moudrostí dospějete k zisku

Hluk

 • slyšet nepokoj se vkrade do domu
 • dělat mrzutosti

Hmoždíř (druh děla)

 • vidět nepříjemné zprávy přinášejí neklid
 • vystřelit z něho vědomě či nevědomě rušíte štěstí nebo pokoj jiného člověka

Hmoždíř (kuchyňský)

 • slyšet tlouci zlá pověst
 • tlouci v něm něco návštěva

Hmyz

 • vidět nebo mít ztráty, lstivé žvásty, nemoc
 • vidět létat potkají vás menší ztráty
 • být jím bodán budete podveden

Hněv

nepříjemné obchody

Hnidy

 • mít v hlavě mrzutost
 • vyčesávat nemoc

Hnis

 • vidět nemoc a trampoty

Hnízdo

 • vidět rozmar
 • vidět hnízdo nebezpečného dravce budete mít co dělat se zlými lidmi
 • s ptáčaty velká radost v domácnosti
 • prázdné dlouhá nepřítomnost ve vlasti
 • sundat ze stromu brzká svatba
 • s vejci pěkný rodinný život s mnoha dětmi
 • vybrat jste odhodlán učinit velké bezpráví
 • hadí zažijete zlé
 • vosí utrpíte ztrátu
 • šlápnout na něj budete mít mnoho neúspěchu

Hnojit

 • zahradu bohatství

Hnůj

 • vidět výhra
 • nakládat čeká vás dlouhá služba
 • vézt na pole krádež
 • vytahovat z chléva vystříhejte se zlých nectností
 • válet se v něm veselé časy
 • být jím pokryt neštěstí
 • na velké hromadě bohatství
 • kravský zdraví

Hoblík

 • vidět smuteční událost v domě nebo v rodině
 • hoblovat jím prkna vaše štěstí stejnoměrně pokvete

Hobliny

 • vidět vaše úsilí v nějakém podniku bude marné

Hodinář

obdržíte namáhavou práci

Hodinky

 • kapesní spořádané poměry
 • nalézt musíte být přesný
 • ztratit nebudete moci volně disponovat svým časem
 • zastaví-li se najdete zpátky to, co jste ztratil a co vás těší

Hodiny

 • vidět zastavené nečekaný konec nějakého stavu nebo známosti
 • slyšet je bít změna
 • vidět je ve světnici ztráta
 • natahovat dostaveníčko
 • rozbít pohrdání
 • zlaté hodinky budete okraden
 • vidět hodinovou ručičku blíží se rozhodný okamžik
 • hodinovou ručičku posunout kupředu musíte mít ještě trpělivost, než se splní vaše přání
 • točit s hodinovou ručičkou nepokoj v rodině
 • přesýpací nebezpečná nemoc

Hokynářka

 • vidět ji střezte se lidských klevet

Holič

 • vidět ho dostat se do drbů
 • být jím holen varujte se podvodu

Holit

 • sebe budete mít možnost zaplatit dluh nebo napravit nějakou chybu
 • jiného někoho poškodíte

Holohlavý

 • být vysokého věku se dožít

Holoubata

 • vybírat dostanete vzácné hosty
 • jíst úleva v nemoci, zlepšení postavení

Holub

 • uletí-li rozloučení
 • vidět ho bílého štěstí do domu
 • chytnout ho brzké ženění či vdávání
 • vidět ho svatba
 • jíst jeho maso zdraví
 • vidět je líbat se láska
 • vidět jich mnoho bohatství
 • na střeše příjemné poselství
 • vidět je létat zažijete radost
 • zabíjet ho ztratíte věrného přítele
 • krmit je budete mít příležitost k dobročinnosti

Holubník

zisk nebo výhra

 • vidět vysoký brzká svatba

Hon

trpělivostí ke šťastné budoucnosti

 • jít na něj obžaloba
 • být na něm touha po ženění
 • propást na něm zvěř vaše namáhání je marné, zanechte všeho

Honák

 • vidět ho žalost

Honit

 • něco narazíte na odpor

Hor|a(-y)

 • vystoupit na ni námaha, nepříjemnost
 • vystupovat na ni lehce vítězství nad něčím a zdar v podnikání
 • vystupovat na ni těžko svých tužeb dosáhnete velkou námahou
 • vystoupit na vrchol neočekávaná radost a veliký úspěch v něčem
 • sestoupit z ní menší, ale čistý zisk
 • vidět její sesutí pronásledování silným nepřítelem
 • vidět s pěkným hradem vytrvalost, nepoddajnost
 • vidět se zříceninou upustit od úmyslu
 • vidět zelenými stromy porostlou nadějná budoucnost
 • vidět ji dosáhnete cti

Horečka

 • vidět s ní někoho ležet štěstí v manželství, spokojenost bez bohatství
 • mít ji nestálost v lásce a přátelství

Horník

 • vidět ho nečekaná návštěva

Hornista

 • vidět ho nebo slyšet troubit dostaví se nepřátelé

Horské slunce

 • nechat se jím ozařovat chcete vypadat jinak, než jací jste

Hořčice

uděláte spletité obchody

 • jíst ji nebezpečí je před vámi
 • být jí pomazán stihne vás nemoc

Hořec

 • vidět nebo trhat nepříjemnosti

Hospoda

 • vidět ji pozor na lehkomyslnost
 • vidět ji venkovskou hádka, nestřídmost
 • jít do ní vykonáte dobrodružnou cestu

Hospodář

 • vidět ho ztratíte výhodu

Hospodařit

brzký hněv

 • a ničeho nedocílit nebezpečí

Host

 • rozloučit se s ním ztráta milé věci
 • přivítat ho brzká návštěva
 • vzácného nechat přenocovat neočekávané štěstí
 • vidět ho cítíte se osamělý a svými přáteli opuštěn, měl byste vycestovat
 • mít ho v domě závist
 • být jím hlad

Hostie

mír duše

Hostina

 • strojit ji budete vzbuzovat závist a nenávist
 • účastnit se jí starosti

Hostinsk|ý(-á)

 • vidět ho podporu nějakého záměru najdete u svého přítele
 • mluvit s ní vzbudíte žárlivost
 • být jím vinou pochlebovačů upadnete do dluhů

Hotel

 • být v něm budete konat cestu
 • vidět sedět sám sebe v hotelové hale hledáte známosti s bohatými lidmi

Houba

 • sníst omylem jedovatou houbu varování před velkým neštěstím
 • jíst je marně očekáváte nějakou radost
 • sbírat je v lese uchýlíte se z pravé cesty
 • vidět mycí houbu měl byste se postavit proti zlým pomluvám, i když vás netrápí, nebo vám nastanou velké těžkosti
 • mýt se mycí houbou vyvrátíte pomluvu

Houpačka

pálí vás dobré bydlo

 • sedět na ní kolísáte mezi dvěma city, sklony nebo lidmi

Houpat se

vrtkavost

Housenka

 • vidět ji přítel nebo známý se vybarví, jak ho vůbec neznáte
 • chytit ji nebo zabít nedůvěra vůči určitému člověku je oprávněná
 • vidět je lézt krádež
 • nalézt jejich hnízdo čest
 • mít ji na sobě budete mít mnoho nepříjemností

Houser

 • vidět ho v něčem budete mít nebezpečného soupeře
 • být jím poštípán ten, koho si sám znepřátelíte, vám velmi uškodí
 • vidět ho dobrý čeledín
 • vidět ho, jak štípe nebezpečný nepřítel
 • jíst ho statek

Houska

štěstí a požehání

 • strouhaná vážnost a uznání

Housle

 • mít a hrát na ně uklidnění, trpělivost
 • vidět je váda
 • slyšet na ně hrát svornost
 • vidět jiné na ně hrát závist a nepřízeň

Houževnatost

budete mít výdrž při práci

Hovnivál

proměna v domácnosti

 • vidět jich víc v krátkém čase obdržíte peníze

Hra

lehkomyslnost a špatný postoj nevedou k cíli

 • hazardní zklamání, které za to nestojí
 • pozorovat dětské hry čistá radost a prožitky

Hrábě

 • hrozit jimi zmocníte se protivníka, který se vám chystá uškodit
 • být jimi ohrožen bude vám udělena ostrá důtka

Hrabě(-nka)

 • vidět ho nebezpečné pokušení žít nad své poměry
 • provdat se za něj nebo se oženit s hraběnkou navážete známost s člověkem z lidu

Hračka

zábava a radost

 • přijmout ji varujte se toho, kdo vám ji dává

Hrad

 • vidět čekají vás neočekávané překážky
 • dobýt pomoc v nouzi
 • vcházet do něj zármutek a velké lži
 • vidět starý zapomenuté události přijdou na mysl
 • uzavřít narážíte na odpor
 • vidět loupežnický velmi těžko dostanete svůj majetek zpět

Hradby

 • stavět nejistota ve všech směrech
 • být v nich věrní přátelé a věrná láska

Hrách

 • jíst štěstí v podnikání, ale také neduživost, churavost
 • jíst syrový neduh
 • jíst vařený v krátkosti uzavřete nějaký obchod
 • vidět nemoc
 • vidět kvetoucí, vzrostlý dobrý začátek obchodu
 • vidět růst dobrá pověst
 • vidět zelený radost
 • sázet naděje ke splnění úmyslu
 • vidět sbírat rozmnožení vašeho majetku
 • trhat klam a podvod
 • kupovat starost
 • prodávat přírůstek do statku
 • sít dobrá domácnost

Hranice

 • vyměřovat finanční poměry se zlepšují
 • vidět nešťastný obrat osudu
 • vidět hranici dřeva ukončení vašich bolestí
 • hranice dříví přichystaná k zapálení pozor na domýšlivost, nedbáte na cizí mínění a nepozorujete, že se potíže neustále zvětšují
 • vidět hořet hranici dřeva křiky
 • nacházet se na ní činíte si nenapravitelnou škodu

Hrát

 • si s dětmi domácí štěstí
 • s babou starost
 • s pannou zármutek
 • v karty mrzutost
 • v kuželky škoda
 • v loterii zřídkakdy obdržíte potěšující zprávu
 • v kostky ztráta majetku

Hráz

 • u rybníka vaše štěstí je nestálé
 • pracovat na ní úspěch v podnikání

Hrazda

 • houpat se na ní nebezpečí
 • vidět na ní komedianta nebo komediantku ztráta
 • cvičit na ní odněkud vám hrozí nebezpečí

Hrb

 • vidět štěstí
 • mít získáte výhody
 • mluvit s někým nebo vidět někoho, kdo ho má obdržíte mnoho peněz

Hrdlička

 • vidět ji smíření s někým
 • mít ji nebo pěstovat smíření v lásce
 • slyšet ji cukrovat milostný dopis nebo vzkaz

Hrdlo

 • vidět uděláte dobrý tah
 • mít podřezané ztráta

Hrnčíř

smrt a neštěstí

Hrnec

nepříjemná věc

 • vidět jich mnoho u ohně pozvání nebo svatba
 • rozbít domácí rozepře

Hrnek

 • vidět přírůstek majetku
 • rozbít špatné časy

Hrob

 • zdvihat z něj někoho pomůžete příteli a budete po něm dědit
 • vstávat v něm jste pomlouván a pronásledován falešnými přáteli
 • vycházet z něho štěstí při podnikání, dostat dary, pozdní svatba
 • kopat ztráta přítele nebo přítelkyně
 • vidět kopat úmrtí člena rodiny
 • vidět nesvornost, smutek, odložená svatba
 • vidět zasypaný dosáhnete zpět svého zdraví
 • vidět zelený naděje, splněné přání
 • vidět boží vysvobození od bolestí
 • ležet v něm škoda a neštěstí
 • navštěvovat jej smutné zprávy
 • číst na něm nápis čeká vás velké soužení

Hrobař

někdo čeká na vaši smrt

Hrobka

 • stavět ji nemoc a nouze

Hrobník

 • vidět ho návštěva lékaře
 • mluvit s ním podloudnické dědictví

Hrom

 • a blesk vidět, který žádnou škodu nezpůsobí radostné setkání přátel
 • a blesk vidět, který něco zapálil blízká ztráta
 • bez blesku radostná zpráva

Hrouda

 • vidět ji smrt přítele

Hrozba

 • slyšet ji nepříjemnosti
 • vyslovit ji činíte bezpráví

Hrozinky

 • vidět stálost v lásce
 • jíst budete mít hádku se sousedem

Hrozny

 • vína vidět nebo jíst sladké něžná schůzka, vidět nebo jíst kyselé
 • lisovat ctnost
 • vidět lisovat píle a vytrvalost vám přinese prospěch
 • trhat bílé velký užitek
 • černé ztráta
 • jíst shnilé nesnadno dokončíte svou úlohu
 • vidět čest a požehnání
 • sbírat zralé hody
 • jíst bílé zisk
 • jíst modré ztráta
 • nezralé nejednotnost
 • řezat rozchod
 • obdržet darem učiníte novou známost

Hrubost

 • prokázat bojíte se závistivců
 • slyšet buďte vždy přímý

Hrušky

 • jíst dobré nebo vidět překonání nepříjemností
 • vidět hezké na stromě dobré vyhlídky na budoucnost
 • vidět nebo jíst plané nebo kyselé domácí nepříjemnost
 • setřásat zdrženlivost
 • vidět ožírat vosami nebo jiným hmyzem pozor na lest
 • jíst časné radost a veselost
 • vidět nebo jíst pozdní zármutek
 • nezralé nemoc
 • jíst měkké očekávejte velké štěstí a bohatství

Hřbitov

 • vidět churavění
 • vidět otevřený brzké shledání s přáteli

Hřebec

 • vidět ho získáte odvahu a sílu
 • sedí-li na něm muž doufejte ve splnění svých přání

Hřeben

 • nalézt neštěstí a velká starost
 • vidět zlomený náhlé úmrtí

Hřebík

 • vidět protivník, kterého musíte brát vážně
 • do rakve štěstí
 • vidět je vyrábět nebo prodávat všechna přání se vám splní
 • vidět zaražený domácí nepokoj
 • nalézt vaše naděje se splní
 • zarazit správně se rozhodnete
 • narovnávat spořivost

Hříbě

 • vidět běhat šťastné manželství
 • jezdit na něm pro samý spěch nikdy nedosáhnete cíle
 • vidět skákat očekávají vás veselé hodiny

Hřích

 • páchat dbejte na hlas svého svědomí

Hubený

 • být pevné zdraví

Hubnout

 • vidět sebe není dobré znamení, hádky, trápení a závistiví přátelé
 • vidět jiné brzy dospějete k blahobytu

Hubovat

 • dostat vyhubováno můžete počítat s chválou

Hučení

 • vody nepříjemnosti na cestách
 • větru začínáte hloupý kousek

Hudba

 • sám ji provozovat nelibozvučnou domácí hádky a spory
 • slyšet ji pěknou srdečná radost
 • provozovat ji zamilujete se při tanci

Hudební nástroje

 • vidět nebo mít nehoda, smrt příbuzné-

ho nebo známého

Hudebník

 • vidět ho, jak nese hudební nástroj pozvání

Hukot

 • slyšet neklid v domě

Hůl

 • zlomit rozbroj
 • mít dlouhou putování
 • nalézt nepřítel vás překoná
 • opírat se o ni nemoc

Husa

 • zabít ji málo soucitu s chudáky
 • jíst její maso velké štěstí
 • vidět její vejce dobrou obživu najdete
 • vidět je létat mrzutost
 • vidět je štěstí, bohatství, setkání s dlouho neviděnými přáteli
 • vidět je na vodě daleká cesta
 • chovat je v domě dobré znamení
 • ztratit je domácí zármutek
 • divoká marné namáhání
 • péci ji radost
 • chytat ji podaří se vám něco významného
 • škubat ji nepokoj, nesváry
 • koupit ji považují vás za blázna
 • pást ji obdržíte nepříjemnou práci
 • vykrmovat ji nepodporujte jiné v jejich pošetilosti

Husar

 • být jím budete mít hodně štěstí v lásce
 • vidět ho bezstarostná chvíle, pro milence nešťastné znamení
 • líbat ho nepřátelství

Hutě

 • vidět nebo se v nich nacházet těžká práce
 • vidět železné opilství
 • vidět skleněné klevety přinesené zlou babou vás přivedou do rozpaků

Hutník

 • vidět ho nemilá návštěva

Hvězd|a(-y)

 • jasné na nebi rozkoš
 • potemnělé smutek
 • vidět ji padat zármutek
 • vidět ji červenou neštěstí
 • zdobit se s ní povýšení
 • vidět ji třpytit se štěstí v lásce
 • vidět jich mnoho mnoho štěstí

Hvězdář

 • vidět ho čest a sláva

Hyacint

obdržíte dárek

Hyena

 • vidět ji varování před loupežným přepadením
 • zabít ji zachráníte se z nějakého nebezpečí
 • být jí napaden nepřátelé vás ohrožují

Hymna

 • slyšet ji nebo zpívat očekávejte slavnost

Hypnóza

 • být v ní nevíte, co děláte
 • vidět hypnotizovat stanete se člověkem se světovým rozhledem

Hypotéka

 • vzít si ji, sjednat si ji nejistý výdělek
 • dávat na ni peníze nedorozumění se vysvětlí

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

LITUJETE ROZCHODU?
Dokážete k sobě opět najít ztracenou cestu? Vyložím vám karty, zavolejte mi na 906 70 20 20 ...

Nikola

JSTE SI S NOVÝM PARTNEREM OPRAVDU SOUZENI?
Díky výkladu karet vám udělám jasno! Zavolejte mi na 906 70 20 ...

Věra

VYRÁŽÍ VÁM POHLED NA VÝPLATNÍ PÁSKU DECH?
Povím vám, kdy se budete mít lépe! Volejte na 906 70 20 ...

Erik

TRÁPÍTE SE POCHYBNOSTMI O JEHO VĚRNOSTI?
Ráda vám situaci objasním! Zavolejte mi na 906 70 20 20

Ella

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama