Snář - výklad snů online - písmeno H

Habr

buďte opatrný ve své věci

Had

 • chce-li uštknout nemoc
 • vidět ho svíjet se žalář
 • slyšet ho mluvit oklamán budete
 • vidět ho mrtvého zisk
 • rozsekat ho na kusy bohatství
 • vidět ho na stromě pokuta nebo velká podlost
 • vidět ho na své ženě porodí syna
 • přemoci ho zahanbíte své nepřátele
 • vidět ho s korunkou poklad
 • slyšet ho syčet smíříte se se svým nepřítelem
 • vidět ho ve vodě varujte se zlých společností
 • vidíte-li ho přes cestu nataženého tak, že nemůžete projít nemoc a překážka v obchodě
 • stáhnout z něj kůži vítězství
 • jíst jeho maso rozmnožení statků
 • vidět jich víc nepřízniví nepřátelé
 • velký budete podveden
 • malý rozmíšky
 • šlápnout na něj máte falešné přátele
 • být jím kousnut pomluva
 • s několika hlavami budete vystaven zlým pokusům
 • chytit ho ztráta peněz
 • zabít ho nějakého nepřítele učiníte neškodným

Hádanka

 • luštit ji obdržíte důležité vysvětlení
 • luštit marně máte před sebou důležité rozhodnutí

Hádka

 • zažít ji s někým budete se dobře snášet s někým, koho jste doposud nemohli vystát

Hadrář

všeteční lidé

Hadry

 • nosit chudoba
 • sbírat čeká vás období smutku
 • prodávat uděláte pořádek v domě
 • kupovat špatně spekulujete
 • prát shromažďujete vše potřebné
 • odhazovat nerozvážnost

Háj

 • vidět zelený radost
 • procházet se v něm štěstí v lásce
 • bloudit v něm dostanete se do stísněných poměrů

Hajný

nevěřte všemu, co vám kdo vypravuje

Hák

 • vidět železný ve zdi budete okraden
 • vytahovat včas se ochráníte před krádeží

Halapartna

 • vidět ji krvavý spor

Halenka

vaše skromnost si zasluhuje uznání

Haléř

 • počítat je lakota
 • vidět je a brát radost, rozkoš, zábava
 • obdržet je jste málo oceňován
 • dávat chudým získáte si vděčné přátele

Hanba

 • utrpět ji nemáte dobré svědomí

Harfa

 • vidět na ni hrát zklamání
 • cestovat s ní svízele
 • vidět ji klam

Harfenistka

 • vidět ji pozor na lehkomyslnou společnost
 • obdarovávat ji šetřete svým jměním, budete je potřebovat

Harlekýn

 • vidět ho následkem dlouhé chvíle ztropíte bláznovství

Harmonika

 • hrát na ni veselost

Hasič

nestálé štěstí

Havran

 • slyšet ho krákat předzvěst zlých zpráv
 • létá-li kolem hlavy smrt vaše nebo vašeho přítele
 • létá-li kolem domu úmrtí
 • lapit ho nepřátele přemůžete chytrostí
 • vidět ho nemilá událost
 • vidět ho létat klevety a neštěstí
 • zaplašit ho zastoupíte cestu podvodu nebo krádeži
 • jíst jeho maso nemoc
 • vidět ho na domě oheň

Hazard

 • vyhrát v něm ztráta přítele
 • prohrát v něm budete zbaven něčeho nepříjemného

Házet

 • něčím budete zneuctěn ve společnosti
 • něčím ze zlosti budete mít škodu

Hedvábí

 • vidět příslib příjemného a blahobytného prostředí
 • vyrábět budete mít hodně přátel, kteří se s vámi budou cítit dobře
 • červené neštěstí
 • modré škoda
 • kupovat přijdete do dobré majetkové pozice
 • nosit vaše ješitnost vám škodí

Hejtman

 • vidět ho zneuctění a chudoba

Helma

naleznete mocného dobrodince

 • mít ji na hlavě změna stavu

Here|c(-čka)

 • vidět ho dobrodružství

Herkules

 • vidět ho nebo jím být vítězství nad špatnými vášněmi

Hermelín

 • oblékat se do něj štěstí a bohatství

Herna

 • hrát v ní předzvěst něčeho dobrého
 • vyhráváte-li budete mít mnoho zdaru v tom, k čemu se chystáte
 • prohráváte-li čekají vás starosti v domě nebo v zaměstnání

Heřmánek

dožít se vysokého věku

Hlad

 • mít pracovitostí a spořivostí přijdete k bohatství a úctě
 • mít a nemoci zasytit bída
 • mít a nasytit se bohatství přímo úměrné míře hladu

Hlas

 • slyšet neznámý chvála lidí
 • slyšet pěkný uvažujte o radách přátel
 • mít zemdlený škoda v domácnosti
 • slyšet silný kyne vám dobrá budoucnost
 • slyšet neznámý dostanete za něco pochvalu
 • volá-li vás jménem a vy mu odpovíte smrt

Hlasatel

 • vidět ho důležité noviny

Hláskovat

 • učit se práce dobrá, zahálka špatná

Hlásný

 • vidět ho na věži marně se spoléháte na cizí pomoc
 • slyšet ho troubit pro něco se dostanete do řečí

Hlava

 • vidět ji bez trupu štěstí a požehnání
 • mít nebo vidět hlavu černocha dobré zprávy od vzdálených přátel nebo příbuzných
 • holit ji nebezpečná nemoc
 • vidět ji lysou urážky zakusit, výsměch
 • mýt si ji uniknete neštěstí
 • vidět ji rozcuchanou rozepře
 • setnout ji jinému uděláte dobré obchody
 • vidět ji stínat zmocníte se nebezpečných nepřátel
 • mít ji podobnou koňské nic dobrého
 • mít ji podobnou ptačí změna stavu
 • uražená nebo setnutá ztráta dobrého přítele
 • mít ji velikou mírumilovným nepokoj, vojínům zaneprázdnění, nemocným velké bolesti, chudým bohatství, lichváři dobré, knížeti zlé
 • mít ji uraženou svoboda a útěcha
 • vidět ji bílou zisk
 • vidět ji šedivou zármutek
 • mít ptačí hlavu v ruce chtivost a bažení po vystěhování
 • mít hlavu divokého zvířete vítězství nad vaším nepřítelem
 • mít cizí svým nepřátelům pomůžete z bídy
 • mít ji s dlouhými vlasy dobré znamení
 • mít ji s krátkými vlasy zlé znamení
 • držet v ruce hlavu psí nebo oslí služba
 • držet svou hlavu v ruce zisk

Hlaveň

 • ručnice nebo bambitky nebezpečí

Hledat

 • něco nesplnitelné přání

Hlemýžď

 • vidět ho pobídka k trpělivosti
 • rozšlápnout ho zbrklým jednáním se dostanete do nevýhodné pozice
 • jezdit na něm buďte rychlejší ve svém konání, nebo vás vaši nepřátelé předstihnou
 • hledat je a jíst zanedbáváte svůj obchod

Hlídat

 • protože nemůžete nebo nesmíte spát bděte, protože hrozí nebezpečí
 • v noci u nemocného brzy obdržíte nečekanou zprávu

Hlídka

 • vidět ji policejní nebo vojenskou váš záměr narazí na překážku

Hlína

 • kopat ji velký příjem peněz
 • vidět ji nemoc a zisk těm, kteří s ní pracují
 • mazat si s ní tvář přívětivost
 • hníst ji jste umělecky založen
 • formovat z ní něco zisk

Hliniště

někdo proti vám strojí úklady

Hloupost

 • provést čest

Hluchý

 • být dozvíte se novinky
 • vidět hluché lidi moudrostí dospějete k zisku

Hluk

 • slyšet nepokoj se vkrade do domu
 • dělat mrzutosti

Hmoždíř (druh děla)

 • vidět nepříjemné zprávy přinášejí neklid
 • vystřelit z něho vědomě či nevědomě rušíte štěstí nebo pokoj jiného člověka

Hmoždíř (kuchyňský)

 • slyšet tlouci zlá pověst
 • tlouci v něm něco návštěva

Hmyz

 • vidět nebo mít ztráty, lstivé žvásty, nemoc
 • vidět létat potkají vás menší ztráty
 • být jím bodán budete podveden

Hněv

nepříjemné obchody

Hnidy

 • mít v hlavě mrzutost
 • vyčesávat nemoc

Hnis

 • vidět nemoc a trampoty

Hnízdo

 • vidět rozmar
 • vidět hnízdo nebezpečného dravce budete mít co dělat se zlými lidmi
 • s ptáčaty velká radost v domácnosti
 • prázdné dlouhá nepřítomnost ve vlasti
 • sundat ze stromu brzká svatba
 • s vejci pěkný rodinný život s mnoha dětmi
 • vybrat jste odhodlán učinit velké bezpráví
 • hadí zažijete zlé
 • vosí utrpíte ztrátu
 • šlápnout na něj budete mít mnoho neúspěchu

Hnojit

 • zahradu bohatství

Hnůj

 • vidět výhra
 • nakládat čeká vás dlouhá služba
 • vézt na pole krádež
 • vytahovat z chléva vystříhejte se zlých nectností
 • válet se v něm veselé časy
 • být jím pokryt neštěstí
 • na velké hromadě bohatství
 • kravský zdraví

Hoblík

 • vidět smuteční událost v domě nebo v rodině
 • hoblovat jím prkna vaše štěstí stejnoměrně pokvete

Hobliny

 • vidět vaše úsilí v nějakém podniku bude marné

Hodinář

obdržíte namáhavou práci

Hodinky

 • kapesní spořádané poměry
 • nalézt musíte být přesný
 • ztratit nebudete moci volně disponovat svým časem
 • zastaví-li se najdete zpátky to, co jste ztratil a co vás těší

Hodiny

 • vidět zastavené nečekaný konec nějakého stavu nebo známosti
 • slyšet je bít změna
 • vidět je ve světnici ztráta
 • natahovat dostaveníčko
 • rozbít pohrdání
 • zlaté hodinky budete okraden
 • vidět hodinovou ručičku blíží se rozhodný okamžik
 • hodinovou ručičku posunout kupředu musíte mít ještě trpělivost, než se splní vaše přání
 • točit s hodinovou ručičkou nepokoj v rodině
 • přesýpací nebezpečná nemoc

Hokynářka

 • vidět ji střezte se lidských klevet

Holič

 • vidět ho dostat se do drbů
 • být jím holen varujte se podvodu

Holit

 • sebe budete mít možnost zaplatit dluh nebo napravit nějakou chybu
 • jiného někoho poškodíte

Holohlavý

 • být vysokého věku se dožít

Holoubata

 • vybírat dostanete vzácné hosty
 • jíst úleva v nemoci, zlepšení postavení

Holub

 • uletí-li rozloučení
 • vidět ho bílého štěstí do domu
 • chytnout ho brzké ženění či vdávání
 • vidět ho svatba
 • jíst jeho maso zdraví
 • vidět je líbat se láska
 • vidět jich mnoho bohatství
 • na střeše příjemné poselství
 • vidět je létat zažijete radost
 • zabíjet ho ztratíte věrného přítele
 • krmit je budete mít příležitost k dobročinnosti

Holubník

zisk nebo výhra

 • vidět vysoký brzká svatba

Hon

trpělivostí ke šťastné budoucnosti

 • jít na něj obžaloba
 • být na něm touha po ženění
 • propást na něm zvěř vaše namáhání je marné, zanechte všeho

Honák

 • vidět ho žalost

Honit

 • něco narazíte na odpor

Hor|a(-y)

 • vystoupit na ni námaha, nepříjemnost
 • vystupovat na ni lehce vítězství nad něčím a zdar v podnikání
 • vystupovat na ni těžko svých tužeb dosáhnete velkou námahou
 • vystoupit na vrchol neočekávaná radost a veliký úspěch v něčem
 • sestoupit z ní menší, ale čistý zisk
 • vidět její sesutí pronásledování silným nepřítelem
 • vidět s pěkným hradem vytrvalost, nepoddajnost
 • vidět se zříceninou upustit od úmyslu
 • vidět zelenými stromy porostlou nadějná budoucnost
 • vidět ji dosáhnete cti

Horečka

 • vidět s ní někoho ležet štěstí v manželství, spokojenost bez bohatství
 • mít ji nestálost v lásce a přátelství

Horník

 • vidět ho nečekaná návštěva

Hornista

 • vidět ho nebo slyšet troubit dostaví se nepřátelé

Horské slunce

 • nechat se jím ozařovat chcete vypadat jinak, než jací jste

Hořčice

uděláte spletité obchody

 • jíst ji nebezpečí je před vámi
 • být jí pomazán stihne vás nemoc

Hořec

 • vidět nebo trhat nepříjemnosti

Hospoda

 • vidět ji pozor na lehkomyslnost
 • vidět ji venkovskou hádka, nestřídmost
 • jít do ní vykonáte dobrodružnou cestu

Hospodář

 • vidět ho ztratíte výhodu

Hospodařit

brzký hněv

 • a ničeho nedocílit nebezpečí

Host

 • rozloučit se s ním ztráta milé věci
 • přivítat ho brzká návštěva
 • vzácného nechat přenocovat neočekávané štěstí
 • vidět ho cítíte se osamělý a svými přáteli opuštěn, měl byste vycestovat
 • mít ho v domě závist
 • být jím hlad

Hostie

mír duše

Hostina

 • strojit ji budete vzbuzovat závist a nenávist
 • účastnit se jí starosti

Hostinsk|ý(-á)

 • vidět ho podporu nějakého záměru najdete u svého přítele
 • mluvit s ní vzbudíte žárlivost
 • být jím vinou pochlebovačů upadnete do dluhů

Hotel

 • být v něm budete konat cestu
 • vidět sedět sám sebe v hotelové hale hledáte známosti s bohatými lidmi

Houba

 • sníst omylem jedovatou houbu varování před velkým neštěstím
 • jíst je marně očekáváte nějakou radost
 • sbírat je v lese uchýlíte se z pravé cesty
 • vidět mycí houbu měl byste se postavit proti zlým pomluvám, i když vás netrápí, nebo vám nastanou velké těžkosti
 • mýt se mycí houbou vyvrátíte pomluvu

Houpačka

pálí vás dobré bydlo

 • sedět na ní kolísáte mezi dvěma city, sklony nebo lidmi

Houpat se

vrtkavost

Housenka

 • vidět ji přítel nebo známý se vybarví, jak ho vůbec neznáte
 • chytit ji nebo zabít nedůvěra vůči určitému člověku je oprávněná
 • vidět je lézt krádež
 • nalézt jejich hnízdo čest
 • mít ji na sobě budete mít mnoho nepříjemností

Houser

 • vidět ho v něčem budete mít nebezpečného soupeře
 • být jím poštípán ten, koho si sám znepřátelíte, vám velmi uškodí
 • vidět ho dobrý čeledín
 • vidět ho, jak štípe nebezpečný nepřítel
 • jíst ho statek

Houska

štěstí a požehání

 • strouhaná vážnost a uznání

Housle

 • mít a hrát na ně uklidnění, trpělivost
 • vidět je váda
 • slyšet na ně hrát svornost
 • vidět jiné na ně hrát závist a nepřízeň

Houževnatost

budete mít výdrž při práci

Hovnivál

proměna v domácnosti

 • vidět jich víc v krátkém čase obdržíte peníze

Hra

lehkomyslnost a špatný postoj nevedou k cíli

 • hazardní zklamání, které za to nestojí
 • pozorovat dětské hry čistá radost a prožitky

Hrábě

 • hrozit jimi zmocníte se protivníka, který se vám chystá uškodit
 • být jimi ohrožen bude vám udělena ostrá důtka

Hrabě(-nka)

 • vidět ho nebezpečné pokušení žít nad své poměry
 • provdat se za něj nebo se oženit s hraběnkou navážete známost s člověkem z lidu

Hračka

zábava a radost

 • přijmout ji varujte se toho, kdo vám ji dává

Hrad

 • vidět čekají vás neočekávané překážky
 • dobýt pomoc v nouzi
 • vcházet do něj zármutek a velké lži
 • vidět starý zapomenuté události přijdou na mysl
 • uzavřít narážíte na odpor
 • vidět loupežnický velmi těžko dostanete svůj majetek zpět

Hradby

 • stavět nejistota ve všech směrech
 • být v nich věrní přátelé a věrná láska

Hrách

 • jíst štěstí v podnikání, ale také neduživost, churavost
 • jíst syrový neduh
 • jíst vařený v krátkosti uzavřete nějaký obchod
 • vidět nemoc
 • vidět kvetoucí, vzrostlý dobrý začátek obchodu
 • vidět růst dobrá pověst
 • vidět zelený radost
 • sázet naděje ke splnění úmyslu
 • vidět sbírat rozmnožení vašeho majetku
 • trhat klam a podvod
 • kupovat starost
 • prodávat přírůstek do statku
 • sít dobrá domácnost

Hranice

 • vyměřovat finanční poměry se zlepšují
 • vidět nešťastný obrat osudu
 • vidět hranici dřeva ukončení vašich bolestí
 • hranice dříví přichystaná k zapálení pozor na domýšlivost, nedbáte na cizí mínění a nepozorujete, že se potíže neustále zvětšují
 • vidět hořet hranici dřeva křiky
 • nacházet se na ní činíte si nenapravitelnou škodu

Hrát

 • si s dětmi domácí štěstí
 • s babou starost
 • s pannou zármutek
 • v karty mrzutost
 • v kuželky škoda
 • v loterii zřídkakdy obdržíte potěšující zprávu
 • v kostky ztráta majetku

Hráz

 • u rybníka vaše štěstí je nestálé
 • pracovat na ní úspěch v podnikání

Hrazda

 • houpat se na ní nebezpečí
 • vidět na ní komedianta nebo komediantku ztráta
 • cvičit na ní odněkud vám hrozí nebezpečí

Hrb

 • vidět štěstí
 • mít získáte výhody
 • mluvit s někým nebo vidět někoho, kdo ho má obdržíte mnoho peněz

Hrdlička

 • vidět ji smíření s někým
 • mít ji nebo pěstovat smíření v lásce
 • slyšet ji cukrovat milostný dopis nebo vzkaz

Hrdlo

 • vidět uděláte dobrý tah
 • mít podřezané ztráta

Hrnčíř

smrt a neštěstí

Hrnec

nepříjemná věc

 • vidět jich mnoho u ohně pozvání nebo svatba
 • rozbít domácí rozepře

Hrnek

 • vidět přírůstek majetku
 • rozbít špatné časy

Hrob

 • zdvihat z něj někoho pomůžete příteli a budete po něm dědit
 • vstávat v něm jste pomlouván a pronásledován falešnými přáteli
 • vycházet z něho štěstí při podnikání, dostat dary, pozdní svatba
 • kopat ztráta přítele nebo přítelkyně
 • vidět kopat úmrtí člena rodiny
 • vidět nesvornost, smutek, odložená svatba
 • vidět zasypaný dosáhnete zpět svého zdraví
 • vidět zelený naděje, splněné přání
 • vidět boží vysvobození od bolestí
 • ležet v něm škoda a neštěstí
 • navštěvovat jej smutné zprávy
 • číst na něm nápis čeká vás velké soužení

Hrobař

někdo čeká na vaši smrt

Hrobka

 • stavět ji nemoc a nouze

Hrobník

 • vidět ho návštěva lékaře
 • mluvit s ním podloudnické dědictví

Hrom

 • a blesk vidět, který žádnou škodu nezpůsobí radostné setkání přátel
 • a blesk vidět, který něco zapálil blízká ztráta
 • bez blesku radostná zpráva

Hrouda

 • vidět ji smrt přítele

Hrozba

 • slyšet ji nepříjemnosti
 • vyslovit ji činíte bezpráví

Hrozinky

 • vidět stálost v lásce
 • jíst budete mít hádku se sousedem

Hrozny

 • vína vidět nebo jíst sladké něžná schůzka, vidět nebo jíst kyselé
 • lisovat ctnost
 • vidět lisovat píle a vytrvalost vám přinese prospěch
 • trhat bílé velký užitek
 • černé ztráta
 • jíst shnilé nesnadno dokončíte svou úlohu
 • vidět čest a požehnání
 • sbírat zralé hody
 • jíst bílé zisk
 • jíst modré ztráta
 • nezralé nejednotnost
 • řezat rozchod
 • obdržet darem učiníte novou známost

Hrubost

 • prokázat bojíte se závistivců
 • slyšet buďte vždy přímý

Hrušky

 • jíst dobré nebo vidět překonání nepříjemností
 • vidět hezké na stromě dobré vyhlídky na budoucnost
 • vidět nebo jíst plané nebo kyselé domácí nepříjemnost
 • setřásat zdrženlivost
 • vidět ožírat vosami nebo jiným hmyzem pozor na lest
 • jíst časné radost a veselost
 • vidět nebo jíst pozdní zármutek
 • nezralé nemoc
 • jíst měkké očekávejte velké štěstí a bohatství

Hřbitov

 • vidět churavění
 • vidět otevřený brzké shledání s přáteli

Hřebec

 • vidět ho získáte odvahu a sílu
 • sedí-li na něm muž doufejte ve splnění svých přání

Hřeben

 • nalézt neštěstí a velká starost
 • vidět zlomený náhlé úmrtí

Hřebík

 • vidět protivník, kterého musíte brát vážně
 • do rakve štěstí
 • vidět je vyrábět nebo prodávat všechna přání se vám splní
 • vidět zaražený domácí nepokoj
 • nalézt vaše naděje se splní
 • zarazit správně se rozhodnete
 • narovnávat spořivost

Hříbě

 • vidět běhat šťastné manželství
 • jezdit na něm pro samý spěch nikdy nedosáhnete cíle
 • vidět skákat očekávají vás veselé hodiny

Hřích

 • páchat dbejte na hlas svého svědomí

Hubený

 • být pevné zdraví

Hubnout

 • vidět sebe není dobré znamení, hádky, trápení a závistiví přátelé
 • vidět jiné brzy dospějete k blahobytu

Hubovat

 • dostat vyhubováno můžete počítat s chválou

Hučení

 • vody nepříjemnosti na cestách
 • větru začínáte hloupý kousek

Hudba

 • sám ji provozovat nelibozvučnou domácí hádky a spory
 • slyšet ji pěknou srdečná radost
 • provozovat ji zamilujete se při tanci

Hudební nástroje

 • vidět nebo mít nehoda, smrt příbuzné-

ho nebo známého

Hudebník

 • vidět ho, jak nese hudební nástroj pozvání

Hukot

 • slyšet neklid v domě

Hůl

 • zlomit rozbroj
 • mít dlouhou putování
 • nalézt nepřítel vás překoná
 • opírat se o ni nemoc

Husa

 • zabít ji málo soucitu s chudáky
 • jíst její maso velké štěstí
 • vidět její vejce dobrou obživu najdete
 • vidět je létat mrzutost
 • vidět je štěstí, bohatství, setkání s dlouho neviděnými přáteli
 • vidět je na vodě daleká cesta
 • chovat je v domě dobré znamení
 • ztratit je domácí zármutek
 • divoká marné namáhání
 • péci ji radost
 • chytat ji podaří se vám něco významného
 • škubat ji nepokoj, nesváry
 • koupit ji považují vás za blázna
 • pást ji obdržíte nepříjemnou práci
 • vykrmovat ji nepodporujte jiné v jejich pošetilosti

Husar

 • být jím budete mít hodně štěstí v lásce
 • vidět ho bezstarostná chvíle, pro milence nešťastné znamení
 • líbat ho nepřátelství

Hutě

 • vidět nebo se v nich nacházet těžká práce
 • vidět železné opilství
 • vidět skleněné klevety přinesené zlou babou vás přivedou do rozpaků

Hutník

 • vidět ho nemilá návštěva

Hvězd|a(-y)

 • jasné na nebi rozkoš
 • potemnělé smutek
 • vidět ji padat zármutek
 • vidět ji červenou neštěstí
 • zdobit se s ní povýšení
 • vidět ji třpytit se štěstí v lásce
 • vidět jich mnoho mnoho štěstí

Hvězdář

 • vidět ho čest a sláva

Hyacint

obdržíte dárek

Hyena

 • vidět ji varování před loupežným přepadením
 • zabít ji zachráníte se z nějakého nebezpečí
 • být jí napaden nepřátelé vás ohrožují

Hymna

 • slyšet ji nebo zpívat očekávejte slavnost

Hypnóza

 • být v ní nevíte, co děláte
 • vidět hypnotizovat stanete se člověkem se světovým rozhledem

Hypotéka

 • vzít si ji, sjednat si ji nejistý výdělek
 • dávat na ni peníze nedorozumění se vysvětlí

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

JAK ZÍSKAT ZPĚT ZTRACENOU LÁSKU?
Netrapte se a zavolejte mi! Díky výkladu karet to dokážeme! Zavolejte mi na 906 ...

Nikol

CHCETE SI ZAJISTIT ÚSPĚŠNOU KARIÉRU?
Povedu vaše kroky k prosperitě! Zavolejte mi! Kartářka Libuše

Libuše

JAKÉ MÁTE V NOVÉM ZAMĚSTNÁNÍ ŠANCE NA ÚSPĚCH?
Povím vám, co vás v nejbližší době čeká. Zavolejte mi na ...

Gabriel

SNAŽÍTE SE UPEVNIT VÁŠ VZTAH?
Chcete zabránit jeho rozpadu? Pomohu vám, zavolejte mi na 906 70 20 20 *

Vanda

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama