Snář - výklad snů online - písmeno J

Jablko

 • červené zdraví
 • červivé tajemná, těžko poznatelná moc
 • jíst granátové uzdravení dlouhodobých žaludečních nemocí
 • vidět nebo mít granátové skrze závěť nebo náhodu přijdete k bohatství
 • horké pozor na líh, benzín a petrolej
 • krájet testamentární majetek
 • kyselé nemoc či zármutek
 • jíst kyselé hádka, truchlivost, falešní přátelé
 • vidět jich mnoho na jednom stromě přijde hodně příbuzných
 • péct infekční břišní nemoc
 • pečené číhá nebezpečenství
 • rozkrájet pěkné rozchod s přítelem nebo přítelkyní
 • hryzat sladké nenadálý majetek
 • trhat a jíst veselka, svatba
 • trhat a jíst kyselá stálé hádky v manželství
 • trhat a potrhat si oděv jistá bude rozluka manželství
 • trhat a zlomit větev propadnutí zkáze
 • zelené neduh
 • vidět a jíst znamenité radost, zábava, dlouhý život, úspěch v životě
 • rajská nedejte se omámit

Jabloň

 • s pěknými jablky společnost boháčů
 • se zelenými jablky lakomec nebo omezenec do spolku
 • krásná šťastná budoucnost
 • planá osiřelost
 • v květu potěšení

Jádro

 • jíst námluvy
 • jíst jádro ořechu jednat rozšafně a chytře

Jaguár

ujme se vás váš příznivec

Jáhen

 • být jím velká čest

Jáhly

 • zahodit nebo vidět jahelník pohrdnete prosit o něco a někoho
 • jíst někam musíte jít s prosíkem
 • jíst z nich kaši rodinný krb a velké dobro

Jahody

 • hledat trampoty, zármutek
 • vidět jich mnoho vzrůstající přátelství
 • rozdávat zanechání dobré vzpomínky
 • vidět a trhat velké velká radost
 • vidět velké pýcha, hrdost
 • vidět nebo jíst radost z dětí, dobrý sňatek, úspěch v obchodech, stálé zdraví
 • sbírat černé hněv
 • trhat buďte opatrný na své zdraví
 • darovat zůstanete v dobré upomínce

Jachta

 • vidět ji nebo se na ní plavit předzvěst příhodného kontaktu
 • vlastnit ji ukáže se, že kontrakt, který se jevil jako velmi výhodný, je zcela bezcenný

Jalovec

přejte každému jen dobré a dobré se k vám dostaví

Jalovice

 • vidět ohlášky přede dveřmi

Jáma

 • padnout do ní oloupení lupiči
 • světlá a do ní padnout oloupení se škodou na majetku
 • temná a do ní padnout oloupení a těžká zranění
 • vidět, jak do ní padáte neočekávané neštěstí, budete podvedeni
 • lézt z ní ze všeho vyváznete
 • dostat se z ní s lehkostí zdolání mnoha velkých nepříjemností
 • drápat se z ní namáhavě pronásledování, budete mít neznámé přátele
 • zakrytá a bez vody majetkové spory
 • zakrytá a v ní voda zdar vašeho podniku

Jantar

závist pro dar

 • náramek nebo náhrdelník z něj dárky

Japonsko

 • cestovat tam znak statečnosti
 • vidět Japonce obklopují vás vychytralí lidé, kteří vám nejsou nakloněni

Jaro

 • vidět sebe snít o jaru mít přání, které se nikdy nesplní

Jasmín

budete slavit příjemné setkání

Jaspis

zkáza a zmar

Jatka

 • mít na nich co dělat ztráta vážnosti
 • vidět pozor na obchody, do kterých se vás snaží vtáhnout druzí

Játra

 • nalézt a zdvihnout je soudním sporem k právu
 • vypadlá a zpět zapadlá blízká smrt
 • vypadla-li zvítězí váš nepřítel
 • jíst pevné zdraví
 • vidět dobré jídlo
 • mít zkažená ztráta na jmění
 • jíst telecí nedůvěra
 • hovězí pomluva
 • vidět nebo jíst husí štěstí
 • vepřová nedočkavost

Javor

zdraví a síla

Jazyk

osamělost

 • jíst dobytčí nedbejte tlachů lidí kolem sebe
 • hbitý a mrštný vyhraný spor
 • kousnout se do něho neprozrazujte, co vás tíží
 • kratší nebo delší, ale v ústech těžký ztracený spor
 • má-li kdo jako bez vlády na povrch vyjdou tajné věci
 • má-li kdo jakoby němý těžkosti s prohnanými lidmi
 • poraněný chudoba z dlouhé nemoci
 • uříznutý možná němota
 • vidět vypláznutý posměch
 • zajíkavý krutý posměch
 • nemocný malé utrpení
 • opuchlý nemoc příbuzného
 • velmi dlouhý velké trampoty
 • někomu ukazovat máte špatné mravy

Jazz

 • hrát v jazzové skupině zesměšňujete se

Ječmen

dobré znamení do budoucna

 • jíst dobré zdraví
 • mlátit nabytí pravých přátel
 • polévka z něho chudé doby
 • vidět starosti s obživou
 • z něho mouka v domě bohatství nahromaděné s hořkostí
 • sít peníze na statku naleznete
 • vidět ho mnoho nesnáze

Ječné zrno

 • mít na oku pronásledování

Jed

 • brát a zemřít dáváte špatné rady
 • brát onemocnět
 • dát někomu neštěstí a trestnice
 • dávat někomu nesvornost, mrzutosti
 • spolknutí jedu sebevražedné úmysly známého
 • vidět zdravému těžká choroba, nemocnému uzdravení

Jedle

štěstí

 • je-li zvlášť krásná, rostlá a silná trvalé štěstí

Jedlík

 • vidět ho host, který netěší, určitě přijde

Jedna

 • číslo štěstí

Jednat

 • nadutě milujete sebe sama

Jednatel

 • vidět ho nebo s ním mluvit budete okraden
 • vyhazovat ho z domu mnoho dobrého

Jednorožec

štěstí

Jehelníček

 • na jehly pikle

Jehla

hádka s přáteli vás připraví o štěstí

 • ve vlastní ruce varování před blížícím se neštěstím, bolestně pocítíte ztrátu, kterou si však v plné míře zasloužíte
 • a v ní bílá nit svatební roucho i spory
 • a v ní černá nit smutek a spory
 • bez špičky předstíraná pomoc, která nepomůže
 • darovaná loučení s někým, koho milujete, vám připraví smutek
 • dostat ji darem přerušení přátelství
 • hledat ji zbytečné starosti a potíže
 • na klobouku mrzutost ze zlých pomluv vás připraví o dobrou náladu
 • nalézt ji přátelé, kteří si vás váží
 • navlékat ji dostanete se z těžkého postavení
 • navléknutá budete čelit velkému nepřátelství
 • píchnout se jí ztráta přítele
 • píchnout se o ni nesprávně oceníte skutek blízkého člověka
 • pracovat s ní starosti a potíže
 • rezavá pozor na drobnější úraz
 • vidět ji můžete očekávat nepřátelství od druhých lidí
 • vytahovaná z těla pomoc jistá
 • zaražená do těla příbuzenské pletichy a pikle
 • zlomit ji samota a chudoba, pro mladou dívku
 • ztratit ji nebezpečí požáru

Jehlice

 • do klobouku pozor na jízdní dráhu a na auta
 • pletací je vám zapotřebí mnoho lásky

Jehličí

nečiňte si posměch, jinak vás nepřítel stiskne

Jehně

nevinná, čistá dětská radost a trpělivost

 • ležící nebo pasoucí se dosažení zaměstnání
 • poskakující radost nad dětmi
 • nosit na hlavě blahobyt a štěstí
 • vidět buďte trpělivý
 • zabít zlým skutkem si uškodíte
 • jíst z něho maso nemoc malého děcka
 • zabité smrt malého dítěte
 • zbloudilé budete dobře volit svého životního druha

Jelen

 • vidět ho běžet rychlý chod živnosti
 • pronásledovat ho z přítele učiníte nepřítele
 • shazuje parohy nenechte ženu samotnou
 • vidět jejich stádo zažijete mnoho přátelství
 • stáhnout ho z kůže dodatečné výdělky, provize
 • střílet na něj obdržíte dědictví, získáte úctu, pokoříte slabé a bojácné nepřátele
 • vidět ho v budoucnu radost ze silného vítězství
 • zabít ho zármutek pro přítele či příznivce
 • v běhu vaše záležitosti se příznivě vyvinou
 • v říji obdržíte mnoho přízně
 • vidět ho umírat blahobyt
 • mít ho v zahradě neštěstí
 • jíst z něho pečeni budete hostit vysoké hosty

Jelito

 • vidět nebo jíst zdraví
 • vidět někoho jíst a sám mít hlad být unavený nebo zahořklý a potřebovat rozptýlení
 • smažit spokojenost

Jepice

máte života namále

Jeptiška

 • vidět ji varování před pokrytectvím druhých
 • sama jí být nebo se jí stát příslib šťastného manželství nebo rodinného krbu
 • stýkat se s ní změna stávajících poměrů nebo povolání
 • vidět ji pracovat vykonání důležitých věcí
 • slyšet ji zpívat ovdovíte
 • mluvit s ní přijdete do jiného stavu

Jeřáb (pták)

zloděj

 • jíst ho bída a neúroda

Jeřáb (stroj)

při těžké práci najdete důkladnou pomoc

Jeřabiny

 • jíst bolení
 • vidět je menší radost

Jeseter

cesta po řece

Jeskyně

 • bloudit v ní rozhárané poměry
 • zahynout v ní sklíčenost, deprese
 • vidět ji samota
 • být v ní obdržíte vysvětlení

Jesle

 • ve stáji hojnost krmení
 • vidět plné zisk
 • s Ježíškem můžete očekávat honost štěstí
 • prázdné ztratíte mnoho peněz

Jestřáb

příchod důstojného člověka

 • nosit ho na ruce váš syn bude mocným mužem
 • vidět ho žárlivost
 • honit ho nepřátelé jsou vám nablízku
 • jíst ho střezte se zlých společností
 • vidět ho létat daleká cesta

Ještěrka

lstivý darebák či podvodnice po vás pasou

 • kousne-li očekává vás pohana
 • vidět ji velké změny v obchodech
 • zabít ji rozhněváte se se svými příznivci
 • červená očekává vás nebezpečí, ze kterého jen stěží vyváznete

Jet

příjemné hodiny

 • na krávě nebo na volu nevíte, co chcete

Jetel

vše dobré do domu

 • jetelový čtyřlístek štěstí jednou v životě veliké
 • sekat či sklízet velké peníze, los, dědictví
 • dávat dobytku bohatství
 • vidět kvést radostná budoucnost

Jeviště

pomalu budete získávat úspěchy

 • být na něm sám někdo vám neříká pravdu

Jez

pochmurné chvíle

 • hučící katastrofa, veliké neštěstí

Jezdec

 • na koni zpráva
 • na koni, ale kůň pod ním pošel zpráva je falešná
 • na koni v bílém rouše smrt
 • vidět ho naskakovat ztratíš přítele
 • vidět ho zřítit se škody

Jezero

tajemství

 • krvavé nepokoje, revolty, válka
 • koupat se v krvavém jezeře smrt následkem vraždy, úrazu nebo neštěstí
 • plout po tichém jezeře bohatství a šťastné spojení
 • plout po bouřlivém jezeře obtíže a starosti v obchodu
 • vidět plné ryb štěstí v hospodářství
 • kalné nebezpečná nemoc
 • ozářené paprsky potěšující novina z dalekých končin světa

Jezevčík

chytrost a osobitost ve věrnosti, jste příliš lstivý a mnoho přemýšlíte

 • chytit ho brzká změna místa bydliště
 • vidět ho varování před nepřáteli, jež si přejí vaši zkázu

Jezevec

dědictví

 • chytit ztratíte byt

Ježek

neježte se, smírně jednejte a odpovídejte

 • vidět vaše dobromyslnost bude zneužita

Ježíš Kristus

 • vstoupí-li do domu spasení ve šťastném životě niterném
 • slyšet ho hovořit radost
 • vidět ho ukřižovaného zkáza
 • vzývat ho radost

Jho

 • vidět nebo nosit namáhavá, obtížná práce
 • jinému dát jste ke své škodě zpanštělý
 • vkládat na šíji dobytku čeká vás práce, které se vyhnete, a přece vám přinese zisk

Jidáše

 • jíst medem mazané neupřímný, zdánlivý přítel

Jídelna

budete pozván k velké hostině

Jídlo

 • dobré a čisté četné potomstvo a celkový zdar všech věcí
 • dostat něco nečistého k jídlu někdo má v úmyslu provést vám něco protivného
 • jíst hltavě poštou přijdou peníze
 • strojit nedostatek
 • dávat jinému bohatství
 • jíst bohaté spolu s druhými nebo se s nimi o něj dělit ochotou si získáte oblibu
 • jíst skromné nad něčím pociťujete lítost
 • být na něj pozván váženým být
 • nosit na stůl velká škoda
 • spálené špatná zpráva
 • spálené cítit nepříjemné zprávy
 • stůl obtížený chutným jídlem banket, svatba nebo příjemná zábava
 • vidět velké množství červeného masa lehká nemoc
 • vidět pozvání
 • zkažené těžká choroba

Jikry

 • vybírat z ryb brzo se dočkáte velkého překvapení

Jíl

ve svých snahách nepostoupíte kupředu

 • stavět s jeho pomocí dům založení nebo rozšíření vlastní domácnosti je v dohledu
 • mazat se v něm nemoc bez následků
 • vidět na svých nohou vaše počínání narazí na odpor

Jilm

povedete krásný život

Jinoch

 • vidět ho vlastním přičiněním přijdete k blahobytu
 • líbat ho dlouho si zachováte zdraví a svěžest

Jinovatka

budete stár

 • vidět jí mnoho postaví se vám do cesty nenadálá překážka
 • na střechách, na polích nenadálé překážky se vám postaví do cesty

Jiřička

 • slyšet ji zpívat radost

Jiřiny

pozdní životní radost

 • spatřit kvetoucí v zahradě spokojenost

Jiskry

později poznáte něco velikého

 • vidět létat sklony k marnotratnosti
 • krvavé pláč

Jíst

brzy se zbavíte veškerých starostí

 • hlavu telecí velká nepřízeň
 • chtít se najíst, ale nenalézt nic k jídlu změna v životě
 • velmi skromně pociťovat pro něco lítost
 • velmi spěšně zdraví
 • maso pečené bohatství
 • maso skopové zisk na zboží
 • nemoci jíst lidé si o vás myslí mnoho
 • sám jíst velmi bohatě stáváte se neoblíbeným pro bezohlednost nebo nedostatek soucitu
 • v domě zdraví
 • venku přijdou hubené časy
 • něco hořkého zdraví

Jíška

starost

Jít

 • pomalu mějte rozvahu
 • rychle omyl
 • zvolna na procházce hádka z nedorozumění
 • po trávníku váš přítel vás zradí
 • v blátě budete mít mnoho nepříjemností
 • pozpátku špatný průběh obchodu
 • s jednou nohou dřevěnou změna stavu

Jitrnice

 • vidět navštívíte brzy venkovskou slavnost
 • jíst štěstí v sázení
 • smažit záliba v dobrém
 • dělat dobře se staráte o svoji domácnost

Jitrocel

 • přikládat nebezpečí poranění
 • vidět pevné zdraví

Jízda

 • za jízdy se převrhnout blízká nehoda
 • na voze budete přítomen svatbě nebo křtinám, dosáhnete slávy a moci

Jízdenka

životní cesta má pokračovat na nových základech

 • kupovat ji bude třeba obrnit se trpělivostí

Jizva

 • mít ji nebudete naříkat na svou budoucnost
 • vidět ji na jiném bolestné vzpomínky vás přepadnou
 • krvavá a otevřená nebezpečí úrazu
 • z neštovic stále dostáváte peníze a nikdy nemáte dost
 • mít ji v obličeji šarvátka
 • skrytá ve vlasech zrádce a bídák

Jmelí

 • pověšené nad postelí v hlavě dostanete se mezi čarodějnice
 • vidět brzká svatba v rodině

Jméno

 • tesat vlastní do kamene dobro a pravda cílem
 • vidět psát vlastní, křestní i rodinné předvolání
 • slyšet vlastní nové období života
 • smazat vlastní konec života
 • zakrývat vlastní falešná zpráva nebo peníze

Jódlování

 • slyšet bude radostná nálada

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

JEŠTĚ JSTE NEPOTKALI TEN PRAVÝ PROTĚJŠEK?
Toužíte po lásce? Společně ji najdeme! Zavolejte mi na 906 70 20 20 ...

Rachel

ZHROUTIL SE VÁM S JEHO NEVĚROU CELÝ SVĚT?
Citlivě vám poradím, jak se k ní postavit! Kartářka Irma

Irma

JAKÝM TALENTEM VÁS OBDAŘILY HVĚZDY?
Chcete se o sobě dozvědět víc? Rád vám na vaše otázky odpovím! Astrolog a numerolog ...

Alan

JAKÉ MÁTE V NOVÉM ZAMĚSTNÁNÍ ŠANCE NA ÚSPĚCH?
Povím vám, co vás v nejbližší době čeká. Zavolejte mi na ...

Gabriel

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama