Snář - výklad snů online - písmeno J

Jablko

 • červené zdraví
 • červivé tajemná, těžko poznatelná moc
 • jíst granátové uzdravení dlouhodobých žaludečních nemocí
 • vidět nebo mít granátové skrze závěť nebo náhodu přijdete k bohatství
 • horké pozor na líh, benzín a petrolej
 • krájet testamentární majetek
 • kyselé nemoc či zármutek
 • jíst kyselé hádka, truchlivost, falešní přátelé
 • vidět jich mnoho na jednom stromě přijde hodně příbuzných
 • péct infekční břišní nemoc
 • pečené číhá nebezpečenství
 • rozkrájet pěkné rozchod s přítelem nebo přítelkyní
 • hryzat sladké nenadálý majetek
 • trhat a jíst veselka, svatba
 • trhat a jíst kyselá stálé hádky v manželství
 • trhat a potrhat si oděv jistá bude rozluka manželství
 • trhat a zlomit větev propadnutí zkáze
 • zelené neduh
 • vidět a jíst znamenité radost, zábava, dlouhý život, úspěch v životě
 • rajská nedejte se omámit

Jabloň

 • s pěknými jablky společnost boháčů
 • se zelenými jablky lakomec nebo omezenec do spolku
 • krásná šťastná budoucnost
 • planá osiřelost
 • v květu potěšení

Jádro

 • jíst námluvy
 • jíst jádro ořechu jednat rozšafně a chytře

Jaguár

ujme se vás váš příznivec

Jáhen

 • být jím velká čest

Jáhly

 • zahodit nebo vidět jahelník pohrdnete prosit o něco a někoho
 • jíst někam musíte jít s prosíkem
 • jíst z nich kaši rodinný krb a velké dobro

Jahody

 • hledat trampoty, zármutek
 • vidět jich mnoho vzrůstající přátelství
 • rozdávat zanechání dobré vzpomínky
 • vidět a trhat velké velká radost
 • vidět velké pýcha, hrdost
 • vidět nebo jíst radost z dětí, dobrý sňatek, úspěch v obchodech, stálé zdraví
 • sbírat černé hněv
 • trhat buďte opatrný na své zdraví
 • darovat zůstanete v dobré upomínce

Jachta

 • vidět ji nebo se na ní plavit předzvěst příhodného kontaktu
 • vlastnit ji ukáže se, že kontrakt, který se jevil jako velmi výhodný, je zcela bezcenný

Jalovec

přejte každému jen dobré a dobré se k vám dostaví

Jalovice

 • vidět ohlášky přede dveřmi

Jáma

 • padnout do ní oloupení lupiči
 • světlá a do ní padnout oloupení se škodou na majetku
 • temná a do ní padnout oloupení a těžká zranění
 • vidět, jak do ní padáte neočekávané neštěstí, budete podvedeni
 • lézt z ní ze všeho vyváznete
 • dostat se z ní s lehkostí zdolání mnoha velkých nepříjemností
 • drápat se z ní namáhavě pronásledování, budete mít neznámé přátele
 • zakrytá a bez vody majetkové spory
 • zakrytá a v ní voda zdar vašeho podniku

Jantar

závist pro dar

 • náramek nebo náhrdelník z něj dárky

Japonsko

 • cestovat tam znak statečnosti
 • vidět Japonce obklopují vás vychytralí lidé, kteří vám nejsou nakloněni

Jaro

 • vidět sebe snít o jaru mít přání, které se nikdy nesplní

Jasmín

budete slavit příjemné setkání

Jaspis

zkáza a zmar

Jatka

 • mít na nich co dělat ztráta vážnosti
 • vidět pozor na obchody, do kterých se vás snaží vtáhnout druzí

Játra

 • nalézt a zdvihnout je soudním sporem k právu
 • vypadlá a zpět zapadlá blízká smrt
 • vypadla-li zvítězí váš nepřítel
 • jíst pevné zdraví
 • vidět dobré jídlo
 • mít zkažená ztráta na jmění
 • jíst telecí nedůvěra
 • hovězí pomluva
 • vidět nebo jíst husí štěstí
 • vepřová nedočkavost

Javor

zdraví a síla

Jazyk

osamělost

 • jíst dobytčí nedbejte tlachů lidí kolem sebe
 • hbitý a mrštný vyhraný spor
 • kousnout se do něho neprozrazujte, co vás tíží
 • kratší nebo delší, ale v ústech těžký ztracený spor
 • má-li kdo jako bez vlády na povrch vyjdou tajné věci
 • má-li kdo jakoby němý těžkosti s prohnanými lidmi
 • poraněný chudoba z dlouhé nemoci
 • uříznutý možná němota
 • vidět vypláznutý posměch
 • zajíkavý krutý posměch
 • nemocný malé utrpení
 • opuchlý nemoc příbuzného
 • velmi dlouhý velké trampoty
 • někomu ukazovat máte špatné mravy

Jazz

 • hrát v jazzové skupině zesměšňujete se

Ječmen

dobré znamení do budoucna

 • jíst dobré zdraví
 • mlátit nabytí pravých přátel
 • polévka z něho chudé doby
 • vidět starosti s obživou
 • z něho mouka v domě bohatství nahromaděné s hořkostí
 • sít peníze na statku naleznete
 • vidět ho mnoho nesnáze

Ječné zrno

 • mít na oku pronásledování

Jed

 • brát a zemřít dáváte špatné rady
 • brát onemocnět
 • dát někomu neštěstí a trestnice
 • dávat někomu nesvornost, mrzutosti
 • spolknutí jedu sebevražedné úmysly známého
 • vidět zdravému těžká choroba, nemocnému uzdravení

Jedle

štěstí

 • je-li zvlášť krásná, rostlá a silná trvalé štěstí

Jedlík

 • vidět ho host, který netěší, určitě přijde

Jedna

 • číslo štěstí

Jednat

 • nadutě milujete sebe sama

Jednatel

 • vidět ho nebo s ním mluvit budete okraden
 • vyhazovat ho z domu mnoho dobrého

Jednorožec

štěstí

Jehelníček

 • na jehly pikle

Jehla

hádka s přáteli vás připraví o štěstí

 • ve vlastní ruce varování před blížícím se neštěstím, bolestně pocítíte ztrátu, kterou si však v plné míře zasloužíte
 • a v ní bílá nit svatební roucho i spory
 • a v ní černá nit smutek a spory
 • bez špičky předstíraná pomoc, která nepomůže
 • darovaná loučení s někým, koho milujete, vám připraví smutek
 • dostat ji darem přerušení přátelství
 • hledat ji zbytečné starosti a potíže
 • na klobouku mrzutost ze zlých pomluv vás připraví o dobrou náladu
 • nalézt ji přátelé, kteří si vás váží
 • navlékat ji dostanete se z těžkého postavení
 • navléknutá budete čelit velkému nepřátelství
 • píchnout se jí ztráta přítele
 • píchnout se o ni nesprávně oceníte skutek blízkého člověka
 • pracovat s ní starosti a potíže
 • rezavá pozor na drobnější úraz
 • vidět ji můžete očekávat nepřátelství od druhých lidí
 • vytahovaná z těla pomoc jistá
 • zaražená do těla příbuzenské pletichy a pikle
 • zlomit ji samota a chudoba, pro mladou dívku
 • ztratit ji nebezpečí požáru

Jehlice

 • do klobouku pozor na jízdní dráhu a na auta
 • pletací je vám zapotřebí mnoho lásky

Jehličí

nečiňte si posměch, jinak vás nepřítel stiskne

Jehně

nevinná, čistá dětská radost a trpělivost

 • ležící nebo pasoucí se dosažení zaměstnání
 • poskakující radost nad dětmi
 • nosit na hlavě blahobyt a štěstí
 • vidět buďte trpělivý
 • zabít zlým skutkem si uškodíte
 • jíst z něho maso nemoc malého děcka
 • zabité smrt malého dítěte
 • zbloudilé budete dobře volit svého životního druha

Jelen

 • vidět ho běžet rychlý chod živnosti
 • pronásledovat ho z přítele učiníte nepřítele
 • shazuje parohy nenechte ženu samotnou
 • vidět jejich stádo zažijete mnoho přátelství
 • stáhnout ho z kůže dodatečné výdělky, provize
 • střílet na něj obdržíte dědictví, získáte úctu, pokoříte slabé a bojácné nepřátele
 • vidět ho v budoucnu radost ze silného vítězství
 • zabít ho zármutek pro přítele či příznivce
 • v běhu vaše záležitosti se příznivě vyvinou
 • v říji obdržíte mnoho přízně
 • vidět ho umírat blahobyt
 • mít ho v zahradě neštěstí
 • jíst z něho pečeni budete hostit vysoké hosty

Jelito

 • vidět nebo jíst zdraví
 • vidět někoho jíst a sám mít hlad být unavený nebo zahořklý a potřebovat rozptýlení
 • smažit spokojenost

Jepice

máte života namále

Jeptiška

 • vidět ji varování před pokrytectvím druhých
 • sama jí být nebo se jí stát příslib šťastného manželství nebo rodinného krbu
 • stýkat se s ní změna stávajících poměrů nebo povolání
 • vidět ji pracovat vykonání důležitých věcí
 • slyšet ji zpívat ovdovíte
 • mluvit s ní přijdete do jiného stavu

Jeřáb (pták)

zloděj

 • jíst ho bída a neúroda

Jeřáb (stroj)

při těžké práci najdete důkladnou pomoc

Jeřabiny

 • jíst bolení
 • vidět je menší radost

Jeseter

cesta po řece

Jeskyně

 • bloudit v ní rozhárané poměry
 • zahynout v ní sklíčenost, deprese
 • vidět ji samota
 • být v ní obdržíte vysvětlení

Jesle

 • ve stáji hojnost krmení
 • vidět plné zisk
 • s Ježíškem můžete očekávat honost štěstí
 • prázdné ztratíte mnoho peněz

Jestřáb

příchod důstojného člověka

 • nosit ho na ruce váš syn bude mocným mužem
 • vidět ho žárlivost
 • honit ho nepřátelé jsou vám nablízku
 • jíst ho střezte se zlých společností
 • vidět ho létat daleká cesta

Ještěrka

lstivý darebák či podvodnice po vás pasou

 • kousne-li očekává vás pohana
 • vidět ji velké změny v obchodech
 • zabít ji rozhněváte se se svými příznivci
 • červená očekává vás nebezpečí, ze kterého jen stěží vyváznete

Jet

příjemné hodiny

 • na krávě nebo na volu nevíte, co chcete

Jetel

vše dobré do domu

 • jetelový čtyřlístek štěstí jednou v životě veliké
 • sekat či sklízet velké peníze, los, dědictví
 • dávat dobytku bohatství
 • vidět kvést radostná budoucnost

Jeviště

pomalu budete získávat úspěchy

 • být na něm sám někdo vám neříká pravdu

Jez

pochmurné chvíle

 • hučící katastrofa, veliké neštěstí

Jezdec

 • na koni zpráva
 • na koni, ale kůň pod ním pošel zpráva je falešná
 • na koni v bílém rouše smrt
 • vidět ho naskakovat ztratíš přítele
 • vidět ho zřítit se škody

Jezero

tajemství

 • krvavé nepokoje, revolty, válka
 • koupat se v krvavém jezeře smrt následkem vraždy, úrazu nebo neštěstí
 • plout po tichém jezeře bohatství a šťastné spojení
 • plout po bouřlivém jezeře obtíže a starosti v obchodu
 • vidět plné ryb štěstí v hospodářství
 • kalné nebezpečná nemoc
 • ozářené paprsky potěšující novina z dalekých končin světa

Jezevčík

chytrost a osobitost ve věrnosti, jste příliš lstivý a mnoho přemýšlíte

 • chytit ho brzká změna místa bydliště
 • vidět ho varování před nepřáteli, jež si přejí vaši zkázu

Jezevec

dědictví

 • chytit ztratíte byt

Ježek

neježte se, smírně jednejte a odpovídejte

 • vidět vaše dobromyslnost bude zneužita

Ježíš Kristus

 • vstoupí-li do domu spasení ve šťastném životě niterném
 • slyšet ho hovořit radost
 • vidět ho ukřižovaného zkáza
 • vzývat ho radost

Jho

 • vidět nebo nosit namáhavá, obtížná práce
 • jinému dát jste ke své škodě zpanštělý
 • vkládat na šíji dobytku čeká vás práce, které se vyhnete, a přece vám přinese zisk

Jidáše

 • jíst medem mazané neupřímný, zdánlivý přítel

Jídelna

budete pozván k velké hostině

Jídlo

 • dobré a čisté četné potomstvo a celkový zdar všech věcí
 • dostat něco nečistého k jídlu někdo má v úmyslu provést vám něco protivného
 • jíst hltavě poštou přijdou peníze
 • strojit nedostatek
 • dávat jinému bohatství
 • jíst bohaté spolu s druhými nebo se s nimi o něj dělit ochotou si získáte oblibu
 • jíst skromné nad něčím pociťujete lítost
 • být na něj pozván váženým být
 • nosit na stůl velká škoda
 • spálené špatná zpráva
 • spálené cítit nepříjemné zprávy
 • stůl obtížený chutným jídlem banket, svatba nebo příjemná zábava
 • vidět velké množství červeného masa lehká nemoc
 • vidět pozvání
 • zkažené těžká choroba

Jikry

 • vybírat z ryb brzo se dočkáte velkého překvapení

Jíl

ve svých snahách nepostoupíte kupředu

 • stavět s jeho pomocí dům založení nebo rozšíření vlastní domácnosti je v dohledu
 • mazat se v něm nemoc bez následků
 • vidět na svých nohou vaše počínání narazí na odpor

Jilm

povedete krásný život

Jinoch

 • vidět ho vlastním přičiněním přijdete k blahobytu
 • líbat ho dlouho si zachováte zdraví a svěžest

Jinovatka

budete stár

 • vidět jí mnoho postaví se vám do cesty nenadálá překážka
 • na střechách, na polích nenadálé překážky se vám postaví do cesty

Jiřička

 • slyšet ji zpívat radost

Jiřiny

pozdní životní radost

 • spatřit kvetoucí v zahradě spokojenost

Jiskry

později poznáte něco velikého

 • vidět létat sklony k marnotratnosti
 • krvavé pláč

Jíst

brzy se zbavíte veškerých starostí

 • hlavu telecí velká nepřízeň
 • chtít se najíst, ale nenalézt nic k jídlu změna v životě
 • velmi skromně pociťovat pro něco lítost
 • velmi spěšně zdraví
 • maso pečené bohatství
 • maso skopové zisk na zboží
 • nemoci jíst lidé si o vás myslí mnoho
 • sám jíst velmi bohatě stáváte se neoblíbeným pro bezohlednost nebo nedostatek soucitu
 • v domě zdraví
 • venku přijdou hubené časy
 • něco hořkého zdraví

Jíška

starost

Jít

 • pomalu mějte rozvahu
 • rychle omyl
 • zvolna na procházce hádka z nedorozumění
 • po trávníku váš přítel vás zradí
 • v blátě budete mít mnoho nepříjemností
 • pozpátku špatný průběh obchodu
 • s jednou nohou dřevěnou změna stavu

Jitrnice

 • vidět navštívíte brzy venkovskou slavnost
 • jíst štěstí v sázení
 • smažit záliba v dobrém
 • dělat dobře se staráte o svoji domácnost

Jitrocel

 • přikládat nebezpečí poranění
 • vidět pevné zdraví

Jízda

 • za jízdy se převrhnout blízká nehoda
 • na voze budete přítomen svatbě nebo křtinám, dosáhnete slávy a moci

Jízdenka

životní cesta má pokračovat na nových základech

 • kupovat ji bude třeba obrnit se trpělivostí

Jizva

 • mít ji nebudete naříkat na svou budoucnost
 • vidět ji na jiném bolestné vzpomínky vás přepadnou
 • krvavá a otevřená nebezpečí úrazu
 • z neštovic stále dostáváte peníze a nikdy nemáte dost
 • mít ji v obličeji šarvátka
 • skrytá ve vlasech zrádce a bídák

Jmelí

 • pověšené nad postelí v hlavě dostanete se mezi čarodějnice
 • vidět brzká svatba v rodině

Jméno

 • tesat vlastní do kamene dobro a pravda cílem
 • vidět psát vlastní, křestní i rodinné předvolání
 • slyšet vlastní nové období života
 • smazat vlastní konec života
 • zakrývat vlastní falešná zpráva nebo peníze

Jódlování

 • slyšet bude radostná nálada

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

TRÁPÍTE SE POCHYBAMI O JEHO VĚRNOSTI?
Ráda vám výkladem karet situaci ujasním! Zavolejte mi na 906 70 20 ...

Justýna

MÁTE STAROSTI?
Naučím vás životem procházet šťastně! Zavolejte mi na 906 70 20 20 *

Anežka

JSTE V ZAMĚSTNÁNÍ NEŠŤASTNÍ?
Pomohu vám najít práci, pro kterou jste se narodili! Zavolejte mi na 906 70 20 20 ...

Zoe

JISKŘIVÉ OKAMŽIKY VE VAŠEM VZTAHU JIŽ DÁVNO POMINULY?
Znovuobjevte kouzlo lásky! Zavolejte mi na 906 70 20 20

Ester

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama