Snář - výklad snů online - písmeno K

Kabaret

 • být v něm povedete nepříjemné hádky

Kabát

 • nosit nebo vidět získáte důstojnost
 • oblékat si nový ukončení dřívějších starostí
 • oblékat si příliš velký zármutek
 • roztrhat rozchod
 • ztratit dostanete se do bídy
 • mít černý na pohřbu dědictví
 • dostat nový od cizího budete šťastný
 • nosit úzký najdou si vás nesnáze
 • mít plný skvrn utrhání na cti
 • vidět prát obdržíte pracovitou hospodyni
 • mít roztrhaný nedbalost
 • mít zlatem vyšívaný nebo kožešinou lemovaný bohatství
 • dostat od muže dědictví
 • dostat od ženy šťastné manželství
 • světlý jste zneuznáván
 • černý vyniknete v povolání
 • velmi drahý bohatství
 • oblékat radost, požitek
 • svlékat bída a chudoba
 • koupit chudoba

Kabel

toužíte po dobré zprávě a také ji brzy obdržíte

Kačer

 • střílet ho ve vodě láska

Káď

 • vidět čistota při práci výhodou

Kadeřník

 • vidět ho nebo s ním mluvit nehoda nablízku

Kadidelnice

 • vidět ji obdržíte radu

Kadidlo

 • vidět budete obklopen lichotivci a zrádci

Kahan

 • rozsvěcovat rozsudek
 • zhasnout jiným zkazíte dobré vyhlídky
 • vidět rozsvěcovat zamilujete se
 • vidět zhasnout chladná láska
 • vidět rozsvícený odpor

Kachna

 • divoká nezapomeňte na své přátele
 • vidět ji letět divokou radostná zpráva
 • vidět ji hezkou velká pocta, pomlouvačům prohra a lítost
 • chtít ji chytit ztráta
 • vidět ji plavat překonání zlých pomlouvačů
 • střílet ji nebo chytat zlé pomluvy
 • jíst ji pečenou dostanete hezkou pannu
 • vidět je domácí na svém dvoře budou o vás rozšiřovat klevety
 • vidět je na vodě klepy a zlé řeči o vás rozšiřované brzy pominou

Kajuta

 • vidět se v ní svojí vratkostí to nedopracujete daleko

Kaktus

špatné ošetření vám přinese škodu

Kalendář

 • vidět nebo mít dostáváte se k lepšímu životu

Kalhoty

 • nosit černé hoře obklopuje vaše srdce
 • nosit bílé budete spravedlivým a lidé vás budou chválit
 • nosit roztrhané budete mít hanbu
 • obléknout nejvíce vám škodí pocit méněcennosti
 • svléci chraňte své zdraví
 • spravovat váš příjem se ztenčí
 • ztratit škoda na jmění
 • mít úzké nebo krátké obdržíte účet od krejčího

Kalich

 • vidět uzdravení, ale neštěstí

Kamélie

hluboce vás dojme píseň

Kamenec

 • pít neštěstí

Kameník

následkem své škody se stanete opatrným

Kamenolom

budete odměněn mírem duše

Kameny

 • nosit na hromadu bohatě se oženíte
 • mít v truhle starost
 • někdo hází na vás škoda
 • vidět nemoc
 • jít přes ně statek nebo panství
 • házet budete původcem hádky
 • otesávat mzda za vaše zásluhy vám nebude odepřena
 • vozit na stavbu neodkládejte dále své podnikání
 • mlýnský vynutíte si štěstí lstí

Kamera

nemyslete si o sobě tak mnoho

Kamna

 • ohřívat se u nich přítele vysvobodíte z nesnází
 • schovat se za ně nad něčím pocítíte žalost
 • vidět je nebo v nich péci smutná budoucnost
 • žhavá mnoho úspěchů
 • bez ohně budete postrádat nejpotřebnějšího
 • postavit nepříjemnosti ve stáří
 • vidět velmi pěkná pohodlný život
 • topit v nich spokojený domov
 • spálit se o ně vaše sebedůvěra zakolísá

Kamzík

buďte opatrný

Kanál

 • vidět nebo v něm být klamné štěstí v obchodě
 • prolézt snažíte se ukrýt
 • spadnout do něho ztratíte oporu
 • zapáchající jste podezříván z nečestnosti
 • čistit lidé si od vás příliš mnoho slibují
 • opravovat snažíte se marně o zlepšení svého postavení
 • s krysami nízkost, někdo vás chce připravit o čest

Kanape

panstvo přijde

 • ležet na něm oddech nebo rekonvalescence

Kanár

 • slyšet ho prázdné lichotky
 • mít ho v kleci budete stižen touhou po svobodě
 • vidět ho létat milá zpráva

Kancelář

 • soudní nebo advokátní potkají vás úřední záležitosti

Kancléř

 • potkat ho čest

Kandidát

 • vidět ho vaše očekávání se dočká brzkého splnění
 • být jím váš strach lze vysvětlit

Kanec

 • vidět ho budete před nepřítelem utíkat a strach mít
 • vidět ho, jak setbu ničí s přítelem se dostanete do sporu
 • skolit ho vítězství nad nepřítelem, překonání hrozícího nebezpečí
 • vidět ho utíkat vyvázli jste z nebezpečí
 • chytat ho radost a přízeň

Kanón

 • vystřelit z něj nebo vidět vystřelit nepříjemnost
 • vidět z něj kouli smutek

Kapela

 • vidět ji radost a věrní přátelé

Kapelník

veselé časy

Kapesník

nevole, hádka

 • hedvábný jste zamilován

Kapitán

 • potkat ho moc

Kapky

 • padající ze střechy dobré znamení
 • dešťové padající na vás podvod
 • vidět budete prolévat slzy

Kaplan

štěstí a velkomyslnost

Kaple

 • být v ní a modlit se útěcha
 • vidět ji zavřenou budete mít starosti v lásce

Kapoun

 • vidět ho ve snu smutek
 • vykrmený skromný život

Kapr

 • jíst ho zlepšení zdraví
 • vidět ho přijdete do lepší společnosti

Kapradí

ve vašem srdci se skrývají jedovaté myšlenky

Kapucín

 • vidět ho usilujete o dobrý způsob života

Kapusta

 • vidět jíst kapustu nenadálý smutek
 • vidět ji lidé vás budou pomlouvat
 • sázet ji klid vašeho života nebude rušen
 • jíst ji musíte se dostat přes kamení, abyste dosáhl úspěchu
 • trhat ji v zahradě dobré hospodářství
 • vidět jí mnoho rozmnožení vašich statků

Kára

 • táhnout ji nebo v ní sedět velké radosti

Karabáč

 • vidět ho zlost

Karabina

střezte se zlé hádky

Karafiát

 • trhat uspokojení marných myšlenek
 • vidět získáte nového přítele

Karavana

všechny překážky šťastně překonáte

Kardinál

štěstí a blahobyt

Kartáč

očekávejte nepříjemné

 • vidět veselí
 • čistit s ním oblek hrubé zacházení
 • čistit s ním hlavu budete mít hosty
 • na boty držte se pevně a budete mít úspěch

Karty

 • hrát počítejte s hádkou, v lásce žádné velké štěstí, pozdní svatba
 • hrát a mnoho červených mít šťastné manželství a hodně dětí
 • hrát a mnoho vysokých mít příznivé vyhlídky, bohatá nevěsta
 • dělat s nimi kouzla budete oblíben
 • vykládat nepříjemné novinky
 • nechat si vykládat překvapující zpráva vás vyvede z klidu
 • vidět je hrát osvobození z nebezpečenství
 • koupit nevěrnost v domě

Kasa

 • mít ji nebo vidět nevýhodné obchody
 • vidět ji otevřenou dluhy
 • vykrádat ji snadno dosáhnete svého cíle

Kasárna

 • vidět bezpečně se cítit

Kaše

 • krupičná nebo z mouky pro chudého štěstí, pro bohatého mrzutost

Kašel

 • mít vaše tajemství bude vyžvaněno

Kašna

 • spadnout do ní pomluvy, ustrašená budoucnost
 • koupat se v čisté uniknout nebezpečí
 • nabírat z ní vodu uděláte dobré obchody
 • vidět ji s krásnými ozdobami dostanete pěkné dárky

Kaštan(-y)

 • jíst je žárlivost vám způsobí mrzutost
 • vidět radost
 • vidět stromy pospěšte vyplnit své předsevzetí

Kat

 • vidět ho nemoc
 • vidět se jím povýšení

Káva

 • mlít ji mrzutost, nepříjemnost
 • vidět ji nebo pražit neštěstí a pronásledování
 • pít ji utrhání na cti
 • rozlít ji mrzutost
 • vařit ji kmotrovství

Kavalír

vaše čest je v nebezpečí

Kavárna

 • nacházet se v ní neštěstí známých nebo příbuzných

Kaviár

 • vidět jej ocitnete se v nemilosrdných rukou
 • jíst zmařená radost

Kavka

 • vidět ji letět špatné novinky
 • slyšet ji krákat ztráta reputace

Kazatel

 • poslouchat ho domácí svár

Kazatelna

 • vidět ji nebo stoupat na ni projevení úcty
 • stát na ní a kázat není každý dobrým vzorem, kdo se za něj vydává
 • vidět na ní stát jiné lidi někdo vás chce obalamutit
 • a na ní kněz poznání vlastních slabostí vám prospěje

Kbelík

 • nebo nádobu na vodu vidět potěšení, útěcha

Kdoule

zármutek se končí, ale tím i vaše síla

Kejklíř

 • vidět ho pomluva
 • být jím podvodem nezbohatnete

Kelímek

 • vidět máte v sobě zlato a drahokamy, ukažte tyto poklady lidem

Kilometrovník

 • vidět nebo upadnout přes něj sepište závěť

Klacek

 • uhodit jím urážka
 • uhodit se jím úraz
 • vidět jich víc radost

Kladivo

 • pracovat s ním dobrý chod živnosti
 • vidět nebo mít musíte snášet násilí, těžké práci podlehnete

Klanět se

ponížení, škoda

Klarinet

trpíte dlouhou chvílí

Klas(-y)

 • sbírat dobré obchody
 • vidět radost
 • svazovat rozepře
 • nakládat na vůz bída a velká voda
 • žnout tajní nepřátelé
 • šlapat po nich váš plán bude zničen
 • drobit jej nerozhazujte cenný majetek

Klášter

 • vidět klidné a šťastné stáří
 • vcházet do něj bohaté požehnání

Klavír

 • mít nebo na něj hrát hádka, roztržka mezi přáteli
 • slyšet ho nepříjemné klevety
 • vidět mnoho hluku pro nic

Klec

 • vidět prázdnou brzy se zbavíte starostí
 • vidět v ní ptáky poletovat ztratíte zápůjčku
 • s dravými zvířaty váš nepřítel vám již brzy nebude škodit
 • s ptáky vysvobození od útrap
 • vyprázdnit věznění nebo podobné nebezpečí

Klečet

 • vidět sebe ponížení

Klekátko

 • vidět ho prosba
 • v kostele ujdete nástrahám svých tajných nepřátel

Klempíř

 • pozorovat ho při práci domácí nepokoj

Klenba

 • vidět se pod ní chytrostí rozmnožíte svůj majetek

Klenot

 • vidět ješitnost vám přinese utrpení
 • nosit vaše čest bude chráněna
 • koupit budete mít neštěstí
 • obdržet darem někdo vás chce podvést
 • nosit pro ženy zámožnost, pro muže pronásledování

Klenotník

neoddávejte se klamným nadějím

Klep

změníte místo pobytu

Klepadlo

pílí postoupíte

Klepat

 • sám uklidňující zpráva
 • slyšet znepokojující zpráva

Kleště

 • vidět podryjete své štěstí
 • pracovat s nimi obdržíte pomoc v nouzi
 • uchopit budete vydrážděn k zlosti
 • být jimi skřípnut člověk, od kterého byste to nejméně očekával, s vámi bude jednat nepřátelsky

Klíč

 • nalézt ujdete nepříjemnostem
 • ztratit mnoho nesvárů v rodině
 • kovat šťastný poměr bude narušen
 • otvírat jím dveře upadnete v podezření
 • hledat nemáte žádný pořádek ve svých věcech
 • zvedat ze země zisk

Klih

 • vařit nebo vidět pomluvy vám způsobí mnoho nesnází

Klika

 • točit jí obdržíte špatnou zprávu

Klinika

buďte připraven, neboť zpráva, kterou dostanete, vás rozruší

Klisna

bohatý zisk

Klít

budete mít nevoli

Klížit

 • něco oživíte staré přátelství

Kloboučník

ztratíte výhodu, kterou vám přítel štědře nabídne

Klobouk

 • mít na hlavě nový pěkný úspěch, štěstí, váženost
 • nosit starý roztrhaný počítejte s nepředvídanými okolnostmi, strádáním a neštěstím
 • vidět dostanete se do dopravní zácpy
 • větrem odnesený ztrátu nenapravíte
 • čistit vinou jiných utrpíte škodu
 • nasadit si máte před sebou cestu
 • ztratit dejte si pozor na přítele
 • sebrat ze země budete pozván na návštěvu
 • vidět svůj na cizí hlavě nevypínejte se a buďte skromný
 • černý úspěch odmění vaši snahu
 • bílý smutná bude vaše mysl
 • zdravit s ním vaše hrubost bude kárána
 • plovoucí po vodě vášeň vás zničí
 • letící vzduchem vaše myšlenky směřují do dálky

Klouzat

někdo vám postaví léčku a vy do ní padnete

Klozet

 • vidět se na něm klepy vás obklopují

Klubko

 • vidět mnoho starostí a málo úspěchu

Klystýr

úspěch v obchodech

 • dostat bohatství

Kmotr

 • stát se jím nové povinnosti
 • vidět ho dar obdržíte

Knedlíky

 • dělat nebo jíst pomluvy způsobí škodu

Kněz

 • vidět ho nebo s ním mluvit uklidnění pro nemocné nebo zamilované

Kniha

 • učit se z ní získáte pozornost
 • číst užitečnou knihu potichu spekulovat
 • vidět ji hořet ztracená radost
 • vidět ji hodně štěstí v lásce
 • vidět modlitební knížku útěcha v utrpení
 • detektivní román zažijete vzrušující dobrodružství
 • číst v ní čest a moudrost
 • koupit ji dozvíte se novinky
 • obdržet ji darem příjemná zpráva
 • vidět ji vázat váš blahobyt se zvyšuje

Knihovna

 • vidět ji potřebujete dobré rady
 • mít ji pílí dosáhnete cíle

Knír

chcete vynikat a imponovat silou

Kníže

 • mluvit s ním pozor na závist
 • vidět ho na koni sklony k marnotratnosti
 • vidět ho pocta

Knoflík

 • vidět volte lepší společnost
 • utrhnout ztratíte se v mnoha věcech, které vám přinesou jenom mrzutost

Koberec

 • vidět nebuďte tak hloupý a nedejte se lidmi podvádět

Kobliha

 • jíst ji povrchnost vás připraví o šlechetné srdce

Kobylky

 • vidět jich hejna drahota a zlé časy

Kocour

 • bílý, strakatý žhavá láska
 • černý žárlivost

Kočár

 • jet v něm pýcha předchází pád
 • vystupovat z něj ztráta úcty a úřadu
 • vidět ho neštěstí

Kočí

 • vidět ho rozepře, hněv

Kočka

 • být od ní pokousán nebo poškrábán do špatných rukou se dostanete
 • mít ji mrzutost a nástrahy, zrada v lásce, podvod od služebnictva
 • vidět ji faleš číhá okolo vás
 • černá čeká vás nezdar v povolání
 • bílá lidé vám lichotí
 • krmit ji budete nevděkem odměněn
 • hrát si s ní důvěřujete příliš záludným lidem
 • jíst ji rozvrat v manželství
 • uhodit ji nebo zabít zločinec bude učiněn neškodným
 • mít jich mnoho kolem sebe jste obklopen nevěrnými přáteli
 • slyšet ji vřískat nepříjemné události

Kočkodan

 • vidět ho nemoc

Kohout

 • vidět ho bojovat nepříjemnost v manželství
 • slyšet ho kokrhat ztráta, neštěstí
 • vidět ho oblíbenost u krásného pohlaví
 • vidět ho snášet vejce neočekávané dědictví
 • chytat ho upadnete do hádky

Kojná

 • mít ji trampoty, mrzutost
 • vidět ji mladé ženě těhotenství, jiným pozvání ke křtu
 • být jí za svoji námahu sklidíte nevděk
 • vidět ji, jak kojí dítě je možné očekávat velký úspěch v současné situaci

Kokarda

 • nosit ji odvaha a čest
 • vidět ji nechlubte se cizím peřím

Koktat

musíte být rozhodnější

Koláč

 • péci štěstí a blahobyt, jiným prospěšný budete

Kolébka

 • vidět ji provedl jste neopatrnost, snažte se, abyste chybu napravil

Kolek

 • vidět lidé vám přijdou na lež a budete těžce pykat za slova, která jste nerozvážně vyslovil o svém bližním

Koleno

vaše budoucnost stojí na hliněných nohách

 • na nich klečet nebo lézt potupa
 • mít oteklé nemoc, těžkost, ztráta
 • rozbité mít nebo vidět chudoba, pokles obchodů
 • klouzat se po nich někdo vás chce podmanit

Kolika

 • mít ji nemoc v rodině

Kolo

 • vidět dostanete se v životě daleko
 • točící se rychle dojdete k cíli
 • zlámané náhle vás postihne nehoda
 • vidět dělat kolo budete jiným nápomocen
 • slyšet klapat mlýnské brzký zisk máte před sebou
 • vidět otáčet stálost v lásce
 • dostat se pod něj jste podváděn

Kolo (jízdní)

 • vidět nebo na něm jet hrozí vám malá nehoda na ulicích
 • kupovat budete sportovat

Kolo štěstí

 • vidět neštěstí nebo ztráta

Kolos

hrozí zkáza

Kolotoč

 • vidět nebo na něm jet zažijete zmatky

Kolovrat

 • vidět štěstí dosažené pílí

Komár

 • vidět létat mnoho komárů nebo much máte nepřátele a budete od nich pronásledován, zakusíte zármutek a urážku

Komedie

 • vidět ji hrát pohrdání, urážky

Kometa

 • vidět ji na nebi drahota, války a jiné trápení

Komín

 • tovární naleznete dobrý výdělek
 • vidět kouřit dostanete se dále, zachováte-li si veselou mysl
 • u domu a oheň z něho získáte dobré místo
 • bez ohně ztratíte své místo

Kominík

 • vidět ho vysvobození z nebezpečí

Komnata

 • vidět ji čeká vás těžký rok s následky

Komora

 • na harampádí objevíte tajemství a budete bohatý

Komorná

 • vidět ji nebo s ní mluvit zlé zprávy, dostanete se do sporu

Komorník

dobré zaopatření, mnoho práce

Kompas

 • vidět otevře se vám širý svět

Koňak

 • pít nebuďte nestřídmý

Koncert

 • účastnit se ho smutek, ztráta příbuzných nebo přátel

Konev

 • vidět kropicí pozor na marnotratnost
 • pít z ní radost

Kongres

 • účastnit se ho vyznamenání vás očekávají

Konkurs

 • účastnit se ho bohatství nebo pýcha

Konopí

 • příst přičinlivost v domácnosti
 • vidět vázané brzké spojení

Konopka

 • vidět ji nebo slyšet zpívat radost, radostná zpráva od vzdálených příbuzných

Kontrakt

 • uzavřít nepouštějte se do nejistých podniků

Konvalinky

 • vidět obdržíte dárek od milé osoby

Konvice

 • pít z ní dobré poselství

Kopaná

 • hrát ji nepřemáhejte se v práci
 • dívat se na zápas účast na sportovních akcích

Kopec

 • vidět štěstí se poddá samo

Kopí

 • vidět nebo nést hádka, spor, zbytečná ná­maha

Kopírovat

zažijete velkou změnu

Kopretiny

ctnost je ve vaší blízkosti, dejte pozor, abyste ji nezapudil

Kopřivy

 • vidět učiníte neprozřetelný výrok
 • trhat budete jednat ukvapeně
 • sednout si do nich budete pomlouván

Kopule

 • vidět ji na věži ve slunci se lesknout velkomyslnost přítele

Kopyto

dozvíte se něco příjemného

 • vidět kopyta do střevíců očekávejte peněžní a majetkový zisk

Korbel

 • vidět plný navštíví vás veselá společnost
 • vidět prázdný lidé vám chtějí uškodit
 • rozbít vaše vášeň zasluhuje pokárání

Kord

 • ranit jím do krve máte neznámého přívržence
 • dostat se jím do nebezpečí života budete zahrnut dobrodiním
 • bít jím neznámého štěstí v obchodech
 • dostat jím ránu služba od přítele
 • přijmout z ruky vznešené osoby budete poctěn
 • vidět zlomený nepříjemnost
 • ztratit chudoba

Kornout

 • vidět jich mnoho nevěrnost, proradnost

Koroptve

 • vidět stavíte vzdušné zámky
 • střílet budete zaskočen
 • jíst zchudnete
 • vidět jich mnoho zdánlivé štěstí

Korpulentní

 • být množení majetku

Koruna

 • vidět sebe korunovaného truchlivost
 • vidět ji k bohatství a slávě spějete
 • vidět ji na hlavě budou na vás činěny nájezdy
 • nosit ji bude vám záviděno
 • z květin nezkažená radost
 • z drahokamů budete příjemně překvapen

Korunovace

 • vidět ji zisk

Koryto

přijdete do společnosti hýřilů

Kořalka

 • vidět ji nebo pít společná radost

Kosa

 • vidět ji nebudete mít žádné těžkosti

Kosit

jste chráněn před starostí

Kost

 • ohlodávat starost s obživou
 • vidět dostanete mnoho práce
 • lidská stehenní smrt dítěte
 • ze zvířete špatný obchod
 • lámat je ztráta přátel a milých
 • pálit je smutek vás očekává
 • polknout rybí musíte bojovat s překážkami

Kostel

 • modlit se v něm štěstí, radost a pokrok ve všem dobrém
 • vidět zamýšlíte činit ochranu před zlem a zlými lidmi
 • vidět zbořený nebo jeho ruiny blížící se neštěstí
 • vidět farní nebo do něj zajít požehnání
 • vidět se v něm najdete utrpení, ale také útěchu
 • slyšet v něm zpívat přání se vyplní
 • vidět hořet upadnete do bídy
 • jít kolem něj zavdáte podnět k ošklivým pomluvám

Kostelník

vaše rodina se množí a radost vládne v domě

Kostka

 • hrát s ní pronásledují vás starosti
 • vyhrát s ní nepřátelství, hádka
 • dlažební neměli byste být tak bezcitní
 • zdvihat dlažební kostku dočkáte se těžkých soužení

Kostnice

 • vidět ji úmrtí

Kostra

 • vidět ji lidskou nebezpečně onemocníte
 • vidět zvířecí hádka kvůli maličkosti

Koš

 • s květinami štěstí v lásce
 • prázdný ztráta
 • uzavřený dozvíte se nějaké tajemství
 • plést musíte hodně vytrpět

Košile

 • vidět prát nebo žehlit oblibu získáte
 • vidět nastávající blahobyt
 • mít ji roztrhanou úspěch
 • svlékat si ji zmařené naděje
 • oblékat ji zůstanete chráněn nepříjemného
 • šít ji štěstí v lásce
 • prát ji domácí štěstí
 • ušpiněná chraňte svou čest
 • noční brzký sňatek

Koště

 • vidět rozepře v domácnosti
 • mít nové špatní přátelé
 • mít staré setkání s dobrými přáteli
 • koupit špatné svědomí
 • postavit do kouta ztratíte své postavení
 • mést s ním chudoba
 • létat na něm nezabývejte se pověrčivými myšlenkami

Kotel

 • vidět budete požívat pohostinství

Kotva

 • házet ji velké nebezpečí
 • vidět ji splněné naděje

Koudel

budete mít co činit s hrubým hlupákem

Koule

 • vidět ji letět do domu ocitnete se v nebezpečí
 • být jí zasažen budete potřebovat lékařskou pomoc
 • hrát si s ní dobré vyhlídky
 • dělat sněhové škoda
 • házet sněhové činíte bezpráví svému příteli

Koupat se

 • ve vaně budete oproštěn od nemoci a překonáte starosti
 • ve volné přírodě přivedete si bohatou a hezkou paní nebo ženicha
 • v řece síla a vytrvalost
 • v kalné vodě starost, nebezpečí ohně
 • ve vodě velmi studené velké potíže tělesné
 • ve vodě teplé blahý život a požitek
 • oblečen budete dědit

Koupit

 • něco marnotratností k potížím
 • dobře návrat zámožnosti, navažte nové přátelství

Kouř

zdánlivé štěstí

 • vidět stoupat přímo z komína domácí mír a štěstí
 • vidět se roztahovat nějaká zdánlivě těžká věc dá se lehce provést
 • černý hádky a překážky
 • vidět v domě roztržitost

Kousnutí

 • od psa bude vám ukřivděno
 • od hada máte nepřátele a závistníky
 • do ruky nebo nohy nemoc člena rodiny
 • od člověka kdo vás kousl, ten vám učiní bolest, aniž by chtěl
 • vyhnout se kousnutí psa nebo nebezpečného hada vyvoláte žárlivost

Kovadlina

 • vidět ji stálá práce, jisté příjmy
 • tlouci na ni vaší práci se daří špatně

Kovárna

domácí štěstí

Kovář

jste tvrdý, ale spravedlivý

Kovat

 • vidět nebo sám kovat mnoho práce

Koza

 • dojit ji čest
 • mít je černé nesnáze, obtíže
 • mít je bílé štěstí, dobré obchody
 • zabíjet je lajdáckým hospodařením upadnete do bídy
 • mít jich mnoho bohatství

Kozel

 • vidět ho výhra, zisk
 • vidět ho skákat bezvadný kousek vykonáte
 • být jím potrkán hádka
 • vidět ho, jak se pase naleznete nepřítele
 • vidět rohatého chtějí se s vámi vypořádat

Kožešina

budete mít velký majetek

 • koupit ji nemoc

Kožešník

 • vidět ho široký a pohodlný je váš názor na život

Krabice

zahrabete své štěstí

Krádež

 • odhalit ztracený majetek znovu nabudete
 • učinit budete mít mnoho úspěchů

Krahujec

máte být okraden

Krajáč

budete se musit zabývat příjemným překvapením

Krajan

nečekaně vás navštíví přítel a přinese vám dobrou novinu

Krájet

obdržíte pozvání

Krajina

 • vidět pěknou máte naději na příjemné, pěkné hodiny
 • vidět pustou vaše budoucnost je nejistá

Krajky

 • vidět musíte být opatrný a nesmíte jíst příliš horká jídla
 • paličkovat chraňte svou dobrou pověst

Král

 • vidět ho velké štěstí

Králík

 • jíst ho zdraví a vysoké stáří
 • vidět ho slabost
 • zabít ho budete podveden
 • bílý radost
 • černý smutek

Královna

 • vidět ji vaše přání se splní

Krám

 • s novými zákazníky jste chválen a vaše povolání prospívá
 • vstoupit do něj v blízké budoucnosti vám hrozí ztráty
 • zavřený musíte překonat velké potíže
 • jít kolem nepodlehněte pokušení

Kráva

 • vidět ji nebo vlastnit úspěch v podnikání
 • dojit ji štěstí a zdraví
 • vidět je dojit štěstí neopustí váš práh
 • vidět je pást se bohatá žeň
 • hubená bída

Kravata

 • sundávat si ji před nachlazením se chraňte
 • vázat ji bolení v krku
 • vidět ji ješitnost přináší srdcebol

Kravín

 • vidět změna bytu, pro svobodného změna v lásce
 • být v něm z nemoci vyléčen budete

Krb

 • vidět vaše plány se splní
 • rozdělat v něm oheň milujete marně, neboť vaše láska není pozorována
 • zhasnout v něm oheň nemáte tušení, že vás někdo zbožňuje

Krejčí

 • vidět ho pracovat získáte majetek
 • nechat si od něj brát míru na šaty snažíte se někomu zalíbit
 • jeho dílna dobré obchody

Kreslit

 • něco požíváte velké úcty
 • vidět někoho děláte plány do budoucna
 • sebe jste oblíben
 • krajinku váš majetek se bude menšit
 • jiného nová známost
 • nechat se kreslit přírůstek v rodině

Krev

 • vidět máte příčinu k veselosti
 • vidět jí mnoho válka
 • červená spokojenost
 • prolévat přílišná horlivost škodí
 • pít toužíte po milé osobě
 • plivat lidé vám chtějí ublížit a poškodit vaše dobré jméno
 • koupat se v ní utrpíte velkou ztrátu
 • zvířat vidět váš obchod půjde dobře
 • vidět na jiných nemoc v rodině
 • vidět nést zlé
 • sbírat dobré
 • sražená a shnilá těžká nemoc
 • vidět svoji na zem kanout dobré
 • zachytávat ze zvířete velké obchody
 • krvácet v truchlivost upadnout

Krk

 • vidět dlouhý hubený nevolnost
 • pěkný brzké zasnoubení
 • mýt si zdraví
 • odseknout úklady o vaši existenci
 • mít malý a tenký neštěstí
 • mít oteklý štěstí
 • vidět oteklý dobré znamení
 • mít velký a silný štěstí

Krmit

 • divoká zvířata budete velkomyslný
 • domácí zvířata blahobyt v domě

Krocan

 • chytit ho zisk

Krokodýl

 • vidět ho před zlými lidmi se mějte na pozoru, máte falešné přátele

Kropenka

stýkáte se s příjemnými lidmi

Kroupy

 • vidět padat pomíjející nebezpečí
 • slyšet bít do oken domácí nesváry

Krtek

 • vidět ho ke škodě přijít

Krucifix

ztroskotané naděje, špatná žeň

Kruh

 • kolem měsíce hanba a potupa

Krupobití

neštěstí a nemoc

Krůta

 • vidět je upadnete do bídných poměrů

Kružítko

 • vidět nevyjdete celý život z okolí, z něhož jste vyrostl

Krysa

 • vidět je lidé vás klamou falešným přátelstvím
 • chytat je mějte se na pozoru
 • zabíjet ji zvítězíte nad svými odpůrci
 • jíst ji budete-li při této zkoušce silný, budete mít ve všem úspěch

Křeč

dbejte, aby vaše zdraví netrpělo

Křeček

 • vidět ho ve snu dosáhnete blahobytu

Křemen

co začnete, má vyhlídku na úspěch

Křepelka

 • vidět ji zpráva z dálky
 • slyšet ji nějaké přání se vám splní
 • jíst ji máte rád skromné hosty u tabule

Křeslo

 • vidět příjemný, veselý život

Křest

přijdete do dobrých poměrů

Křída

velká ztráta peněz

Křídla

 • mít a létat pro všechny dobré

Křik

 • slyšet budete vystaven pomluvám

Kříž

 • květinami vyzdobený domácí štěstí
 • mít na hlavě pomluvy
 • vidět smutek
 • u cesty radostné poselství
 • převrácený najdete východisko z těžké situace
 • zahalený smrt si přijde pro oběť
 • nést špatné pomluvy
 • vidět jej nést váš zármutek je přechodný
 • klečet před ním budete také jednou vysvobozen ze svých bolestí

Křižovatka

 • vidět se na ní nemáte pevného rozhodování

Křoví

 • ukrývat se v něm velké nebezpečí
 • odstraňovat křoví nebo keř překážky v lásce budou odstraněny
 • prodírat se jím štěstí a radost

Kufr

 • vidět brzká cesta
 • balit změníte své chování, a stanete se tak příjemným

Kuchař(-ka)

 • vidět ho nebo ji zbytečné výdaje

Kuchyně

slyšíte-li zlé jazyky, uzavřete své uši

 • vařit v ní vypůjčíte-li si peníze, také je včas vraťte

Kukačka

 • vidět ji nebo slyšet radost, dobré zdraví

Kukátko

 • dívat se jím změnit se
 • být jím pozorován jste vystaven pronásledování
 • vidět brzy se dočkáte příjemného překvapení

Kůl

 • vidět špičatý chraňte zavčas své výhody
 • vtlouct do země nedělejte si starosti, neboť dosáhnete, čeho si přejete

Kulečník

 • vidět nebo hrát pochybné podnikání, nestálost

Kulhat

vaše dobrá pověst je ohrožena

 • vidět kulhavého zakusíte opovržení

Kůň

 • houpací příchylnost k dětem
 • hřebec s kobylou svatba v okolí
 • hřebec s hříbětem pro ženu ovdovění
 • jezdecký čeká vás spěšný obchod
 • sbírat výkal divokého koně peníze

Kuna

 • zabít ji od nesnází se osvobodíte
 • zastřelit ji dobré obchody s cizinou
 • vidět ji chraňte se před zloději

Kuňkání

 • slyšet vidíte-li lidi, kterým se dobře daří, myslete také na ty, kterým se daří špatně

Kupec

 • vidět ho úspěšné obchody

Kupka

 • sena příznivé majetkové poměry

Kuplířka

vaše upřímnost nebude splacena stejnou mincí

Kupovat

 • něco máte marnotratnické sklony
 • metrové zboží budete se hádat
 • potraviny obdržíte dopis

Kůra

 • léčebná studenou vodou klamete sám sebe
 • ze stromu přírůstek majetku

Kurník

 • vidět ve snu dobré vyhlídky
 • vidět na něm žebřík blahobyt

Kuře

 • vidět urážku očekávejte

Kuše

 • napínat ji strach, nesnáze
 • polámat ji dobrá budoucnost

Kutna

 • vidět ji spokojenost, blaženost

Kůže

komplikované obchody

 • mít nebo vidět černou nebo tmavou kůži přáteli nebo příbuznými opuštěn a zrazen budete
 • vydělávat ji všichni jsou zlí
 • vidět vydělávat nepodlehněte svým starostem
 • stáhnout ji lidé vám chtějí škodit
 • krájet ji lidé se chtějí s vámi hádat a chtějí zničit váš klid
 • kupovat lidé vás zneužívají
 • kočičí dostanete zpět ztracený majetek

Kužel

 • točit jimi ztratíte brzy svou ostýchavost a zvítězíte nad odpůrci

Kuželky

 • hrát mrzutost, neštěstí
 • vidět padat nebo mít velká ztráta v obchodech
 • stavět pokoušejte se znovu o štěstí

Kvartet

naleznete dobrou společnost

 • účinkovat v něm dobře vycházíte se svými přáteli

Kvasnice

vaše práce bude mít zdařilý výsledek

Květák

 • vidět sláva a prospěch
 • jíst ho blahobyt

Květinářství

 • vidět tíseň, která brzy přejde

Květiny

 • vidět stanete se brzy ženichem nebo nevěstou
 • vidět hezké mnoho radosti zažijete
 • mít na klobouku nebo nést v ruce smutná zpráva
 • rozhazovat budete bezstarostný
 • sázet dobré dílo vykonáte
 • sbírat a vázat brzké spojení očekávejte
 • utrhnout své štěstí si pokazíte
 • obdržet darem věrné přátelství
 • pěstovat peníze a čest
 • vidět uvadat utrpíte ztrátu
 • vonné nevěřte lichotníkům
 • páchnoucí utrhání na cti vás nesmí přivést z rovnováhy

Kvičení

 • slyšet obdržíte špatnou zprávu

Kvočna

 • vidět ji štěstí a požehnání
 • na vejcích činíte si neplodné starosti

Kýchat

 • slyšet stálé zdraví

Kyrysník

 • vidět ho vzbudíte závist, nepřízeň

Kyselé

nebuďte mrzutý

Kýta

 • jakákoliv potěšení

Kytara

 • hrát na ni nebo ji slyšet veselá společnost

Kytice

 • vidět ji radost, spokojenost
 • růží rychle se dostavuje úspěch a léčí útrapy minulosti

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

LITUJETE ROZCHODU?
Dokážete k sobě opět najít ztracenou cestu? Vyložím vám karty, zavolejte mi na 906 70 20 20 ...

Nikola

POTŘEBUJETE RADU?
Stojíte na rozcestí? Pomohu vám najít správný směr! Kartářka Mariana

Mariana

JSTE V ZAMĚSTNÁNÍ NEŠŤASTNÍ?
Pomohu vám najít práci, pro kterou jste se narodili! Zavolejte mi na 906 70 20 20 ...

Zoe

JAKÉ MÁTE V NOVÉM ZAMĚSTNÁNÍ ŠANCE NA ÚSPĚCH?
Povím vám, co vás v nejbližší době čeká. Zavolejte mi na ...

Gabriel

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama