Snář - výklad snů online - písmeno K

Kabaret

 • být v něm povedete nepříjemné hádky

Kabát

 • nosit nebo vidět získáte důstojnost
 • oblékat si nový ukončení dřívějších starostí
 • oblékat si příliš velký zármutek
 • roztrhat rozchod
 • ztratit dostanete se do bídy
 • mít černý na pohřbu dědictví
 • dostat nový od cizího budete šťastný
 • nosit úzký najdou si vás nesnáze
 • mít plný skvrn utrhání na cti
 • vidět prát obdržíte pracovitou hospodyni
 • mít roztrhaný nedbalost
 • mít zlatem vyšívaný nebo kožešinou lemovaný bohatství
 • dostat od muže dědictví
 • dostat od ženy šťastné manželství
 • světlý jste zneuznáván
 • černý vyniknete v povolání
 • velmi drahý bohatství
 • oblékat radost, požitek
 • svlékat bída a chudoba
 • koupit chudoba

Kabel

toužíte po dobré zprávě a také ji brzy obdržíte

Kačer

 • střílet ho ve vodě láska

Káď

 • vidět čistota při práci výhodou

Kadeřník

 • vidět ho nebo s ním mluvit nehoda nablízku

Kadidelnice

 • vidět ji obdržíte radu

Kadidlo

 • vidět budete obklopen lichotivci a zrádci

Kahan

 • rozsvěcovat rozsudek
 • zhasnout jiným zkazíte dobré vyhlídky
 • vidět rozsvěcovat zamilujete se
 • vidět zhasnout chladná láska
 • vidět rozsvícený odpor

Kachna

 • divoká nezapomeňte na své přátele
 • vidět ji letět divokou radostná zpráva
 • vidět ji hezkou velká pocta, pomlouvačům prohra a lítost
 • chtít ji chytit ztráta
 • vidět ji plavat překonání zlých pomlouvačů
 • střílet ji nebo chytat zlé pomluvy
 • jíst ji pečenou dostanete hezkou pannu
 • vidět je domácí na svém dvoře budou o vás rozšiřovat klevety
 • vidět je na vodě klepy a zlé řeči o vás rozšiřované brzy pominou

Kajuta

 • vidět se v ní svojí vratkostí to nedopracujete daleko

Kaktus

špatné ošetření vám přinese škodu

Kalendář

 • vidět nebo mít dostáváte se k lepšímu životu

Kalhoty

 • nosit černé hoře obklopuje vaše srdce
 • nosit bílé budete spravedlivým a lidé vás budou chválit
 • nosit roztrhané budete mít hanbu
 • obléknout nejvíce vám škodí pocit méněcennosti
 • svléci chraňte své zdraví
 • spravovat váš příjem se ztenčí
 • ztratit škoda na jmění
 • mít úzké nebo krátké obdržíte účet od krejčího

Kalich

 • vidět uzdravení, ale neštěstí

Kamélie

hluboce vás dojme píseň

Kamenec

 • pít neštěstí

Kameník

následkem své škody se stanete opatrným

Kamenolom

budete odměněn mírem duše

Kameny

 • nosit na hromadu bohatě se oženíte
 • mít v truhle starost
 • někdo hází na vás škoda
 • vidět nemoc
 • jít přes ně statek nebo panství
 • házet budete původcem hádky
 • otesávat mzda za vaše zásluhy vám nebude odepřena
 • vozit na stavbu neodkládejte dále své podnikání
 • mlýnský vynutíte si štěstí lstí

Kamera

nemyslete si o sobě tak mnoho

Kamna

 • ohřívat se u nich přítele vysvobodíte z nesnází
 • schovat se za ně nad něčím pocítíte žalost
 • vidět je nebo v nich péci smutná budoucnost
 • žhavá mnoho úspěchů
 • bez ohně budete postrádat nejpotřebnějšího
 • postavit nepříjemnosti ve stáří
 • vidět velmi pěkná pohodlný život
 • topit v nich spokojený domov
 • spálit se o ně vaše sebedůvěra zakolísá

Kamzík

buďte opatrný

Kanál

 • vidět nebo v něm být klamné štěstí v obchodě
 • prolézt snažíte se ukrýt
 • spadnout do něho ztratíte oporu
 • zapáchající jste podezříván z nečestnosti
 • čistit lidé si od vás příliš mnoho slibují
 • opravovat snažíte se marně o zlepšení svého postavení
 • s krysami nízkost, někdo vás chce připravit o čest

Kanape

panstvo přijde

 • ležet na něm oddech nebo rekonvalescence

Kanár

 • slyšet ho prázdné lichotky
 • mít ho v kleci budete stižen touhou po svobodě
 • vidět ho létat milá zpráva

Kancelář

 • soudní nebo advokátní potkají vás úřední záležitosti

Kancléř

 • potkat ho čest

Kandidát

 • vidět ho vaše očekávání se dočká brzkého splnění
 • být jím váš strach lze vysvětlit

Kanec

 • vidět ho budete před nepřítelem utíkat a strach mít
 • vidět ho, jak setbu ničí s přítelem se dostanete do sporu
 • skolit ho vítězství nad nepřítelem, překonání hrozícího nebezpečí
 • vidět ho utíkat vyvázli jste z nebezpečí
 • chytat ho radost a přízeň

Kanón

 • vystřelit z něj nebo vidět vystřelit nepříjemnost
 • vidět z něj kouli smutek

Kapela

 • vidět ji radost a věrní přátelé

Kapelník

veselé časy

Kapesník

nevole, hádka

 • hedvábný jste zamilován

Kapitán

 • potkat ho moc

Kapky

 • padající ze střechy dobré znamení
 • dešťové padající na vás podvod
 • vidět budete prolévat slzy

Kaplan

štěstí a velkomyslnost

Kaple

 • být v ní a modlit se útěcha
 • vidět ji zavřenou budete mít starosti v lásce

Kapoun

 • vidět ho ve snu smutek
 • vykrmený skromný život

Kapr

 • jíst ho zlepšení zdraví
 • vidět ho přijdete do lepší společnosti

Kapradí

ve vašem srdci se skrývají jedovaté myšlenky

Kapucín

 • vidět ho usilujete o dobrý způsob života

Kapusta

 • vidět jíst kapustu nenadálý smutek
 • vidět ji lidé vás budou pomlouvat
 • sázet ji klid vašeho života nebude rušen
 • jíst ji musíte se dostat přes kamení, abyste dosáhl úspěchu
 • trhat ji v zahradě dobré hospodářství
 • vidět jí mnoho rozmnožení vašich statků

Kára

 • táhnout ji nebo v ní sedět velké radosti

Karabáč

 • vidět ho zlost

Karabina

střezte se zlé hádky

Karafiát

 • trhat uspokojení marných myšlenek
 • vidět získáte nového přítele

Karavana

všechny překážky šťastně překonáte

Kardinál

štěstí a blahobyt

Kartáč

očekávejte nepříjemné

 • vidět veselí
 • čistit s ním oblek hrubé zacházení
 • čistit s ním hlavu budete mít hosty
 • na boty držte se pevně a budete mít úspěch

Karty

 • hrát počítejte s hádkou, v lásce žádné velké štěstí, pozdní svatba
 • hrát a mnoho červených mít šťastné manželství a hodně dětí
 • hrát a mnoho vysokých mít příznivé vyhlídky, bohatá nevěsta
 • dělat s nimi kouzla budete oblíben
 • vykládat nepříjemné novinky
 • nechat si vykládat překvapující zpráva vás vyvede z klidu
 • vidět je hrát osvobození z nebezpečenství
 • koupit nevěrnost v domě

Kasa

 • mít ji nebo vidět nevýhodné obchody
 • vidět ji otevřenou dluhy
 • vykrádat ji snadno dosáhnete svého cíle

Kasárna

 • vidět bezpečně se cítit

Kaše

 • krupičná nebo z mouky pro chudého štěstí, pro bohatého mrzutost

Kašel

 • mít vaše tajemství bude vyžvaněno

Kašna

 • spadnout do ní pomluvy, ustrašená budoucnost
 • koupat se v čisté uniknout nebezpečí
 • nabírat z ní vodu uděláte dobré obchody
 • vidět ji s krásnými ozdobami dostanete pěkné dárky

Kaštan(-y)

 • jíst je žárlivost vám způsobí mrzutost
 • vidět radost
 • vidět stromy pospěšte vyplnit své předsevzetí

Kat

 • vidět ho nemoc
 • vidět se jím povýšení

Káva

 • mlít ji mrzutost, nepříjemnost
 • vidět ji nebo pražit neštěstí a pronásledování
 • pít ji utrhání na cti
 • rozlít ji mrzutost
 • vařit ji kmotrovství

Kavalír

vaše čest je v nebezpečí

Kavárna

 • nacházet se v ní neštěstí známých nebo příbuzných

Kaviár

 • vidět jej ocitnete se v nemilosrdných rukou
 • jíst zmařená radost

Kavka

 • vidět ji letět špatné novinky
 • slyšet ji krákat ztráta reputace

Kazatel

 • poslouchat ho domácí svár

Kazatelna

 • vidět ji nebo stoupat na ni projevení úcty
 • stát na ní a kázat není každý dobrým vzorem, kdo se za něj vydává
 • vidět na ní stát jiné lidi někdo vás chce obalamutit
 • a na ní kněz poznání vlastních slabostí vám prospěje

Kbelík

 • nebo nádobu na vodu vidět potěšení, útěcha

Kdoule

zármutek se končí, ale tím i vaše síla

Kejklíř

 • vidět ho pomluva
 • být jím podvodem nezbohatnete

Kelímek

 • vidět máte v sobě zlato a drahokamy, ukažte tyto poklady lidem

Kilometrovník

 • vidět nebo upadnout přes něj sepište závěť

Klacek

 • uhodit jím urážka
 • uhodit se jím úraz
 • vidět jich víc radost

Kladivo

 • pracovat s ním dobrý chod živnosti
 • vidět nebo mít musíte snášet násilí, těžké práci podlehnete

Klanět se

ponížení, škoda

Klarinet

trpíte dlouhou chvílí

Klas(-y)

 • sbírat dobré obchody
 • vidět radost
 • svazovat rozepře
 • nakládat na vůz bída a velká voda
 • žnout tajní nepřátelé
 • šlapat po nich váš plán bude zničen
 • drobit jej nerozhazujte cenný majetek

Klášter

 • vidět klidné a šťastné stáří
 • vcházet do něj bohaté požehnání

Klavír

 • mít nebo na něj hrát hádka, roztržka mezi přáteli
 • slyšet ho nepříjemné klevety
 • vidět mnoho hluku pro nic

Klec

 • vidět prázdnou brzy se zbavíte starostí
 • vidět v ní ptáky poletovat ztratíte zápůjčku
 • s dravými zvířaty váš nepřítel vám již brzy nebude škodit
 • s ptáky vysvobození od útrap
 • vyprázdnit věznění nebo podobné nebezpečí

Klečet

 • vidět sebe ponížení

Klekátko

 • vidět ho prosba
 • v kostele ujdete nástrahám svých tajných nepřátel

Klempíř

 • pozorovat ho při práci domácí nepokoj

Klenba

 • vidět se pod ní chytrostí rozmnožíte svůj majetek

Klenot

 • vidět ješitnost vám přinese utrpení
 • nosit vaše čest bude chráněna
 • koupit budete mít neštěstí
 • obdržet darem někdo vás chce podvést
 • nosit pro ženy zámožnost, pro muže pronásledování

Klenotník

neoddávejte se klamným nadějím

Klep

změníte místo pobytu

Klepadlo

pílí postoupíte

Klepat

 • sám uklidňující zpráva
 • slyšet znepokojující zpráva

Kleště

 • vidět podryjete své štěstí
 • pracovat s nimi obdržíte pomoc v nouzi
 • uchopit budete vydrážděn k zlosti
 • být jimi skřípnut člověk, od kterého byste to nejméně očekával, s vámi bude jednat nepřátelsky

Klíč

 • nalézt ujdete nepříjemnostem
 • ztratit mnoho nesvárů v rodině
 • kovat šťastný poměr bude narušen
 • otvírat jím dveře upadnete v podezření
 • hledat nemáte žádný pořádek ve svých věcech
 • zvedat ze země zisk

Klih

 • vařit nebo vidět pomluvy vám způsobí mnoho nesnází

Klika

 • točit jí obdržíte špatnou zprávu

Klinika

buďte připraven, neboť zpráva, kterou dostanete, vás rozruší

Klisna

bohatý zisk

Klít

budete mít nevoli

Klížit

 • něco oživíte staré přátelství

Kloboučník

ztratíte výhodu, kterou vám přítel štědře nabídne

Klobouk

 • mít na hlavě nový pěkný úspěch, štěstí, váženost
 • nosit starý roztrhaný počítejte s nepředvídanými okolnostmi, strádáním a neštěstím
 • vidět dostanete se do dopravní zácpy
 • větrem odnesený ztrátu nenapravíte
 • čistit vinou jiných utrpíte škodu
 • nasadit si máte před sebou cestu
 • ztratit dejte si pozor na přítele
 • sebrat ze země budete pozván na návštěvu
 • vidět svůj na cizí hlavě nevypínejte se a buďte skromný
 • černý úspěch odmění vaši snahu
 • bílý smutná bude vaše mysl
 • zdravit s ním vaše hrubost bude kárána
 • plovoucí po vodě vášeň vás zničí
 • letící vzduchem vaše myšlenky směřují do dálky

Klouzat

někdo vám postaví léčku a vy do ní padnete

Klozet

 • vidět se na něm klepy vás obklopují

Klubko

 • vidět mnoho starostí a málo úspěchu

Klystýr

úspěch v obchodech

 • dostat bohatství

Kmotr

 • stát se jím nové povinnosti
 • vidět ho dar obdržíte

Knedlíky

 • dělat nebo jíst pomluvy způsobí škodu

Kněz

 • vidět ho nebo s ním mluvit uklidnění pro nemocné nebo zamilované

Kniha

 • učit se z ní získáte pozornost
 • číst užitečnou knihu potichu spekulovat
 • vidět ji hořet ztracená radost
 • vidět ji hodně štěstí v lásce
 • vidět modlitební knížku útěcha v utrpení
 • detektivní román zažijete vzrušující dobrodružství
 • číst v ní čest a moudrost
 • koupit ji dozvíte se novinky
 • obdržet ji darem příjemná zpráva
 • vidět ji vázat váš blahobyt se zvyšuje

Knihovna

 • vidět ji potřebujete dobré rady
 • mít ji pílí dosáhnete cíle

Knír

chcete vynikat a imponovat silou

Kníže

 • mluvit s ním pozor na závist
 • vidět ho na koni sklony k marnotratnosti
 • vidět ho pocta

Knoflík

 • vidět volte lepší společnost
 • utrhnout ztratíte se v mnoha věcech, které vám přinesou jenom mrzutost

Koberec

 • vidět nebuďte tak hloupý a nedejte se lidmi podvádět

Kobliha

 • jíst ji povrchnost vás připraví o šlechetné srdce

Kobylky

 • vidět jich hejna drahota a zlé časy

Kocour

 • bílý, strakatý žhavá láska
 • černý žárlivost

Kočár

 • jet v něm pýcha předchází pád
 • vystupovat z něj ztráta úcty a úřadu
 • vidět ho neštěstí

Kočí

 • vidět ho rozepře, hněv

Kočka

 • být od ní pokousán nebo poškrábán do špatných rukou se dostanete
 • mít ji mrzutost a nástrahy, zrada v lásce, podvod od služebnictva
 • vidět ji faleš číhá okolo vás
 • černá čeká vás nezdar v povolání
 • bílá lidé vám lichotí
 • krmit ji budete nevděkem odměněn
 • hrát si s ní důvěřujete příliš záludným lidem
 • jíst ji rozvrat v manželství
 • uhodit ji nebo zabít zločinec bude učiněn neškodným
 • mít jich mnoho kolem sebe jste obklopen nevěrnými přáteli
 • slyšet ji vřískat nepříjemné události

Kočkodan

 • vidět ho nemoc

Kohout

 • vidět ho bojovat nepříjemnost v manželství
 • slyšet ho kokrhat ztráta, neštěstí
 • vidět ho oblíbenost u krásného pohlaví
 • vidět ho snášet vejce neočekávané dědictví
 • chytat ho upadnete do hádky

Kojná

 • mít ji trampoty, mrzutost
 • vidět ji mladé ženě těhotenství, jiným pozvání ke křtu
 • být jí za svoji námahu sklidíte nevděk
 • vidět ji, jak kojí dítě je možné očekávat velký úspěch v současné situaci

Kokarda

 • nosit ji odvaha a čest
 • vidět ji nechlubte se cizím peřím

Koktat

musíte být rozhodnější

Koláč

 • péci štěstí a blahobyt, jiným prospěšný budete

Kolébka

 • vidět ji provedl jste neopatrnost, snažte se, abyste chybu napravil

Kolek

 • vidět lidé vám přijdou na lež a budete těžce pykat za slova, která jste nerozvážně vyslovil o svém bližním

Koleno

vaše budoucnost stojí na hliněných nohách

 • na nich klečet nebo lézt potupa
 • mít oteklé nemoc, těžkost, ztráta
 • rozbité mít nebo vidět chudoba, pokles obchodů
 • klouzat se po nich někdo vás chce podmanit

Kolika

 • mít ji nemoc v rodině

Kolo

 • vidět dostanete se v životě daleko
 • točící se rychle dojdete k cíli
 • zlámané náhle vás postihne nehoda
 • vidět dělat kolo budete jiným nápomocen
 • slyšet klapat mlýnské brzký zisk máte před sebou
 • vidět otáčet stálost v lásce
 • dostat se pod něj jste podváděn

Kolo (jízdní)

 • vidět nebo na něm jet hrozí vám malá nehoda na ulicích
 • kupovat budete sportovat

Kolo štěstí

 • vidět neštěstí nebo ztráta

Kolos

hrozí zkáza

Kolotoč

 • vidět nebo na něm jet zažijete zmatky

Kolovrat

 • vidět štěstí dosažené pílí

Komár

 • vidět létat mnoho komárů nebo much máte nepřátele a budete od nich pronásledován, zakusíte zármutek a urážku

Komedie

 • vidět ji hrát pohrdání, urážky

Kometa

 • vidět ji na nebi drahota, války a jiné trápení

Komín

 • tovární naleznete dobrý výdělek
 • vidět kouřit dostanete se dále, zachováte-li si veselou mysl
 • u domu a oheň z něho získáte dobré místo
 • bez ohně ztratíte své místo

Kominík

 • vidět ho vysvobození z nebezpečí

Komnata

 • vidět ji čeká vás těžký rok s následky

Komora

 • na harampádí objevíte tajemství a budete bohatý

Komorná

 • vidět ji nebo s ní mluvit zlé zprávy, dostanete se do sporu

Komorník

dobré zaopatření, mnoho práce

Kompas

 • vidět otevře se vám širý svět

Koňak

 • pít nebuďte nestřídmý

Koncert

 • účastnit se ho smutek, ztráta příbuzných nebo přátel

Konev

 • vidět kropicí pozor na marnotratnost
 • pít z ní radost

Kongres

 • účastnit se ho vyznamenání vás očekávají

Konkurs

 • účastnit se ho bohatství nebo pýcha

Konopí

 • příst přičinlivost v domácnosti
 • vidět vázané brzké spojení

Konopka

 • vidět ji nebo slyšet zpívat radost, radostná zpráva od vzdálených příbuzných

Kontrakt

 • uzavřít nepouštějte se do nejistých podniků

Konvalinky

 • vidět obdržíte dárek od milé osoby

Konvice

 • pít z ní dobré poselství

Kopaná

 • hrát ji nepřemáhejte se v práci
 • dívat se na zápas účast na sportovních akcích

Kopec

 • vidět štěstí se poddá samo

Kopí

 • vidět nebo nést hádka, spor, zbytečná ná­maha

Kopírovat

zažijete velkou změnu

Kopretiny

ctnost je ve vaší blízkosti, dejte pozor, abyste ji nezapudil

Kopřivy

 • vidět učiníte neprozřetelný výrok
 • trhat budete jednat ukvapeně
 • sednout si do nich budete pomlouván

Kopule

 • vidět ji na věži ve slunci se lesknout velkomyslnost přítele

Kopyto

dozvíte se něco příjemného

 • vidět kopyta do střevíců očekávejte peněžní a majetkový zisk

Korbel

 • vidět plný navštíví vás veselá společnost
 • vidět prázdný lidé vám chtějí uškodit
 • rozbít vaše vášeň zasluhuje pokárání

Kord

 • ranit jím do krve máte neznámého přívržence
 • dostat se jím do nebezpečí života budete zahrnut dobrodiním
 • bít jím neznámého štěstí v obchodech
 • dostat jím ránu služba od přítele
 • přijmout z ruky vznešené osoby budete poctěn
 • vidět zlomený nepříjemnost
 • ztratit chudoba

Kornout

 • vidět jich mnoho nevěrnost, proradnost

Koroptve

 • vidět stavíte vzdušné zámky
 • střílet budete zaskočen
 • jíst zchudnete
 • vidět jich mnoho zdánlivé štěstí

Korpulentní

 • být množení majetku

Koruna

 • vidět sebe korunovaného truchlivost
 • vidět ji k bohatství a slávě spějete
 • vidět ji na hlavě budou na vás činěny nájezdy
 • nosit ji bude vám záviděno
 • z květin nezkažená radost
 • z drahokamů budete příjemně překvapen

Korunovace

 • vidět ji zisk

Koryto

přijdete do společnosti hýřilů

Kořalka

 • vidět ji nebo pít společná radost

Kosa

 • vidět ji nebudete mít žádné těžkosti

Kosit

jste chráněn před starostí

Kost

 • ohlodávat starost s obživou
 • vidět dostanete mnoho práce
 • lidská stehenní smrt dítěte
 • ze zvířete špatný obchod
 • lámat je ztráta přátel a milých
 • pálit je smutek vás očekává
 • polknout rybí musíte bojovat s překážkami

Kostel

 • modlit se v něm štěstí, radost a pokrok ve všem dobrém
 • vidět zamýšlíte činit ochranu před zlem a zlými lidmi
 • vidět zbořený nebo jeho ruiny blížící se neštěstí
 • vidět farní nebo do něj zajít požehnání
 • vidět se v něm najdete utrpení, ale také útěchu
 • slyšet v něm zpívat přání se vyplní
 • vidět hořet upadnete do bídy
 • jít kolem něj zavdáte podnět k ošklivým pomluvám

Kostelník

vaše rodina se množí a radost vládne v domě

Kostka

 • hrát s ní pronásledují vás starosti
 • vyhrát s ní nepřátelství, hádka
 • dlažební neměli byste být tak bezcitní
 • zdvihat dlažební kostku dočkáte se těžkých soužení

Kostnice

 • vidět ji úmrtí

Kostra

 • vidět ji lidskou nebezpečně onemocníte
 • vidět zvířecí hádka kvůli maličkosti

Koš

 • s květinami štěstí v lásce
 • prázdný ztráta
 • uzavřený dozvíte se nějaké tajemství
 • plést musíte hodně vytrpět

Košile

 • vidět prát nebo žehlit oblibu získáte
 • vidět nastávající blahobyt
 • mít ji roztrhanou úspěch
 • svlékat si ji zmařené naděje
 • oblékat ji zůstanete chráněn nepříjemného
 • šít ji štěstí v lásce
 • prát ji domácí štěstí
 • ušpiněná chraňte svou čest
 • noční brzký sňatek

Koště

 • vidět rozepře v domácnosti
 • mít nové špatní přátelé
 • mít staré setkání s dobrými přáteli
 • koupit špatné svědomí
 • postavit do kouta ztratíte své postavení
 • mést s ním chudoba
 • létat na něm nezabývejte se pověrčivými myšlenkami

Kotel

 • vidět budete požívat pohostinství

Kotva

 • házet ji velké nebezpečí
 • vidět ji splněné naděje

Koudel

budete mít co činit s hrubým hlupákem

Koule

 • vidět ji letět do domu ocitnete se v nebezpečí
 • být jí zasažen budete potřebovat lékařskou pomoc
 • hrát si s ní dobré vyhlídky
 • dělat sněhové škoda
 • házet sněhové činíte bezpráví svému příteli

Koupat se

 • ve vaně budete oproštěn od nemoci a překonáte starosti
 • ve volné přírodě přivedete si bohatou a hezkou paní nebo ženicha
 • v řece síla a vytrvalost
 • v kalné vodě starost, nebezpečí ohně
 • ve vodě velmi studené velké potíže tělesné
 • ve vodě teplé blahý život a požitek
 • oblečen budete dědit

Koupit

 • něco marnotratností k potížím
 • dobře návrat zámožnosti, navažte nové přátelství

Kouř

zdánlivé štěstí

 • vidět stoupat přímo z komína domácí mír a štěstí
 • vidět se roztahovat nějaká zdánlivě těžká věc dá se lehce provést
 • černý hádky a překážky
 • vidět v domě roztržitost

Kousnutí

 • od psa bude vám ukřivděno
 • od hada máte nepřátele a závistníky
 • do ruky nebo nohy nemoc člena rodiny
 • od člověka kdo vás kousl, ten vám učiní bolest, aniž by chtěl
 • vyhnout se kousnutí psa nebo nebezpečného hada vyvoláte žárlivost

Kovadlina

 • vidět ji stálá práce, jisté příjmy
 • tlouci na ni vaší práci se daří špatně

Kovárna

domácí štěstí

Kovář

jste tvrdý, ale spravedlivý

Kovat

 • vidět nebo sám kovat mnoho práce

Koza

 • dojit ji čest
 • mít je černé nesnáze, obtíže
 • mít je bílé štěstí, dobré obchody
 • zabíjet je lajdáckým hospodařením upadnete do bídy
 • mít jich mnoho bohatství

Kozel

 • vidět ho výhra, zisk
 • vidět ho skákat bezvadný kousek vykonáte
 • být jím potrkán hádka
 • vidět ho, jak se pase naleznete nepřítele
 • vidět rohatého chtějí se s vámi vypořádat

Kožešina

budete mít velký majetek

 • koupit ji nemoc

Kožešník

 • vidět ho široký a pohodlný je váš názor na život

Krabice

zahrabete své štěstí

Krádež

 • odhalit ztracený majetek znovu nabudete
 • učinit budete mít mnoho úspěchů

Krahujec

máte být okraden

Krajáč

budete se musit zabývat příjemným překvapením

Krajan

nečekaně vás navštíví přítel a přinese vám dobrou novinu

Krájet

obdržíte pozvání

Krajina

 • vidět pěknou máte naději na příjemné, pěkné hodiny
 • vidět pustou vaše budoucnost je nejistá

Krajky

 • vidět musíte být opatrný a nesmíte jíst příliš horká jídla
 • paličkovat chraňte svou dobrou pověst

Král

 • vidět ho velké štěstí

Králík

 • jíst ho zdraví a vysoké stáří
 • vidět ho slabost
 • zabít ho budete podveden
 • bílý radost
 • černý smutek

Královna

 • vidět ji vaše přání se splní

Krám

 • s novými zákazníky jste chválen a vaše povolání prospívá
 • vstoupit do něj v blízké budoucnosti vám hrozí ztráty
 • zavřený musíte překonat velké potíže
 • jít kolem nepodlehněte pokušení

Kráva

 • vidět ji nebo vlastnit úspěch v podnikání
 • dojit ji štěstí a zdraví
 • vidět je dojit štěstí neopustí váš práh
 • vidět je pást se bohatá žeň
 • hubená bída

Kravata

 • sundávat si ji před nachlazením se chraňte
 • vázat ji bolení v krku
 • vidět ji ješitnost přináší srdcebol

Kravín

 • vidět změna bytu, pro svobodného změna v lásce
 • být v něm z nemoci vyléčen budete

Krb

 • vidět vaše plány se splní
 • rozdělat v něm oheň milujete marně, neboť vaše láska není pozorována
 • zhasnout v něm oheň nemáte tušení, že vás někdo zbožňuje

Krejčí

 • vidět ho pracovat získáte majetek
 • nechat si od něj brát míru na šaty snažíte se někomu zalíbit
 • jeho dílna dobré obchody

Kreslit

 • něco požíváte velké úcty
 • vidět někoho děláte plány do budoucna
 • sebe jste oblíben
 • krajinku váš majetek se bude menšit
 • jiného nová známost
 • nechat se kreslit přírůstek v rodině

Krev

 • vidět máte příčinu k veselosti
 • vidět jí mnoho válka
 • červená spokojenost
 • prolévat přílišná horlivost škodí
 • pít toužíte po milé osobě
 • plivat lidé vám chtějí ublížit a poškodit vaše dobré jméno
 • koupat se v ní utrpíte velkou ztrátu
 • zvířat vidět váš obchod půjde dobře
 • vidět na jiných nemoc v rodině
 • vidět nést zlé
 • sbírat dobré
 • sražená a shnilá těžká nemoc
 • vidět svoji na zem kanout dobré
 • zachytávat ze zvířete velké obchody
 • krvácet v truchlivost upadnout

Krk

 • vidět dlouhý hubený nevolnost
 • pěkný brzké zasnoubení
 • mýt si zdraví
 • odseknout úklady o vaši existenci
 • mít malý a tenký neštěstí
 • mít oteklý štěstí
 • vidět oteklý dobré znamení
 • mít velký a silný štěstí

Krmit

 • divoká zvířata budete velkomyslný
 • domácí zvířata blahobyt v domě

Krocan

 • chytit ho zisk

Krokodýl

 • vidět ho před zlými lidmi se mějte na pozoru, máte falešné přátele

Kropenka

stýkáte se s příjemnými lidmi

Kroupy

 • vidět padat pomíjející nebezpečí
 • slyšet bít do oken domácí nesváry

Krtek

 • vidět ho ke škodě přijít

Krucifix

ztroskotané naděje, špatná žeň

Kruh

 • kolem měsíce hanba a potupa

Krupobití

neštěstí a nemoc

Krůta

 • vidět je upadnete do bídných poměrů

Kružítko

 • vidět nevyjdete celý život z okolí, z něhož jste vyrostl

Krysa

 • vidět je lidé vás klamou falešným přátelstvím
 • chytat je mějte se na pozoru
 • zabíjet ji zvítězíte nad svými odpůrci
 • jíst ji budete-li při této zkoušce silný, budete mít ve všem úspěch

Křeč

dbejte, aby vaše zdraví netrpělo

Křeček

 • vidět ho ve snu dosáhnete blahobytu

Křemen

co začnete, má vyhlídku na úspěch

Křepelka

 • vidět ji zpráva z dálky
 • slyšet ji nějaké přání se vám splní
 • jíst ji máte rád skromné hosty u tabule

Křeslo

 • vidět příjemný, veselý život

Křest

přijdete do dobrých poměrů

Křída

velká ztráta peněz

Křídla

 • mít a létat pro všechny dobré

Křik

 • slyšet budete vystaven pomluvám

Kříž

 • květinami vyzdobený domácí štěstí
 • mít na hlavě pomluvy
 • vidět smutek
 • u cesty radostné poselství
 • převrácený najdete východisko z těžké situace
 • zahalený smrt si přijde pro oběť
 • nést špatné pomluvy
 • vidět jej nést váš zármutek je přechodný
 • klečet před ním budete také jednou vysvobozen ze svých bolestí

Křižovatka

 • vidět se na ní nemáte pevného rozhodování

Křoví

 • ukrývat se v něm velké nebezpečí
 • odstraňovat křoví nebo keř překážky v lásce budou odstraněny
 • prodírat se jím štěstí a radost

Kufr

 • vidět brzká cesta
 • balit změníte své chování, a stanete se tak příjemným

Kuchař(-ka)

 • vidět ho nebo ji zbytečné výdaje

Kuchyně

slyšíte-li zlé jazyky, uzavřete své uši

 • vařit v ní vypůjčíte-li si peníze, také je včas vraťte

Kukačka

 • vidět ji nebo slyšet radost, dobré zdraví

Kukátko

 • dívat se jím změnit se
 • být jím pozorován jste vystaven pronásledování
 • vidět brzy se dočkáte příjemného překvapení

Kůl

 • vidět špičatý chraňte zavčas své výhody
 • vtlouct do země nedělejte si starosti, neboť dosáhnete, čeho si přejete

Kulečník

 • vidět nebo hrát pochybné podnikání, nestálost

Kulhat

vaše dobrá pověst je ohrožena

 • vidět kulhavého zakusíte opovržení

Kůň

 • houpací příchylnost k dětem
 • hřebec s kobylou svatba v okolí
 • hřebec s hříbětem pro ženu ovdovění
 • jezdecký čeká vás spěšný obchod
 • sbírat výkal divokého koně peníze

Kuna

 • zabít ji od nesnází se osvobodíte
 • zastřelit ji dobré obchody s cizinou
 • vidět ji chraňte se před zloději

Kuňkání

 • slyšet vidíte-li lidi, kterým se dobře daří, myslete také na ty, kterým se daří špatně

Kupec

 • vidět ho úspěšné obchody

Kupka

 • sena příznivé majetkové poměry

Kuplířka

vaše upřímnost nebude splacena stejnou mincí

Kupovat

 • něco máte marnotratnické sklony
 • metrové zboží budete se hádat
 • potraviny obdržíte dopis

Kůra

 • léčebná studenou vodou klamete sám sebe
 • ze stromu přírůstek majetku

Kurník

 • vidět ve snu dobré vyhlídky
 • vidět na něm žebřík blahobyt

Kuře

 • vidět urážku očekávejte

Kuše

 • napínat ji strach, nesnáze
 • polámat ji dobrá budoucnost

Kutna

 • vidět ji spokojenost, blaženost

Kůže

komplikované obchody

 • mít nebo vidět černou nebo tmavou kůži přáteli nebo příbuznými opuštěn a zrazen budete
 • vydělávat ji všichni jsou zlí
 • vidět vydělávat nepodlehněte svým starostem
 • stáhnout ji lidé vám chtějí škodit
 • krájet ji lidé se chtějí s vámi hádat a chtějí zničit váš klid
 • kupovat lidé vás zneužívají
 • kočičí dostanete zpět ztracený majetek

Kužel

 • točit jimi ztratíte brzy svou ostýchavost a zvítězíte nad odpůrci

Kuželky

 • hrát mrzutost, neštěstí
 • vidět padat nebo mít velká ztráta v obchodech
 • stavět pokoušejte se znovu o štěstí

Kvartet

naleznete dobrou společnost

 • účinkovat v něm dobře vycházíte se svými přáteli

Kvasnice

vaše práce bude mít zdařilý výsledek

Květák

 • vidět sláva a prospěch
 • jíst ho blahobyt

Květinářství

 • vidět tíseň, která brzy přejde

Květiny

 • vidět stanete se brzy ženichem nebo nevěstou
 • vidět hezké mnoho radosti zažijete
 • mít na klobouku nebo nést v ruce smutná zpráva
 • rozhazovat budete bezstarostný
 • sázet dobré dílo vykonáte
 • sbírat a vázat brzké spojení očekávejte
 • utrhnout své štěstí si pokazíte
 • obdržet darem věrné přátelství
 • pěstovat peníze a čest
 • vidět uvadat utrpíte ztrátu
 • vonné nevěřte lichotníkům
 • páchnoucí utrhání na cti vás nesmí přivést z rovnováhy

Kvičení

 • slyšet obdržíte špatnou zprávu

Kvočna

 • vidět ji štěstí a požehnání
 • na vejcích činíte si neplodné starosti

Kýchat

 • slyšet stálé zdraví

Kyrysník

 • vidět ho vzbudíte závist, nepřízeň

Kyselé

nebuďte mrzutý

Kýta

 • jakákoliv potěšení

Kytara

 • hrát na ni nebo ji slyšet veselá společnost

Kytice

 • vidět ji radost, spokojenost
 • růží rychle se dostavuje úspěch a léčí útrapy minulosti

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

JSTE V ZAMĚSTNÁNÍ NEŠŤASTNÍ?
Pomohu vám najít práci, pro kterou jste se narodili! Zavolejte mi na 906 70 20 20 ...

Zoe

JAK ZÍSKAT ZPĚT ZTRACENOU LÁSKU?
Netrapte se a zavolejte mi! Díky výkladu karet to dokážeme! Zavolejte mi na 906 ...

Nikol

TRÁPÍTE SE POCHYBNOSTMI O JEHO VĚRNOSTI?
Ráda vám situaci objasním! Zavolejte mi na 906 70 20 20

Ella

JSTE SI S NOVÝM PARTNEREM OPRAVDU SOUZENI?
Díky výkladu karet vám udělám jasno! Zavolejte mi na 906 70 20 ...

Věra

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama