Snář - výklad snů online - písmeno L

Laboratoř

 • vidět nebezpečná nemoc

Labuť

 • bílá dobrá budoucnost
 • černá budoucnost dobrá nebude
 • černá zpívající smrt

Láhev

 • rozbitou vlastnit nebo vidět smutek
 • vidět domácí pitka
 • vidět nebo mít radost, zábava
 • vypláchnout dostanete se do špatné společnosti
 • nosit prázdnou nedostatek
 • s vínem bohatství
 • plnit ji budete mít mnoho práce

Lahůdka

 • vidět je jíst štěstí a výhra

Lak

 • spatřit slyšíte neupřímná slova
 • pít okurkový statečnost a odolnost vůči infekci

Lakomec

 • být jím veliké dědictví
 • vidět ho budete obdarováni

Lalok

 • mít tloustnutí

Lámat

 • něco jednejte zkrátka a s odvahou

Lampa

 • čistit ji domácí spěšná práce
 • vtisknout ji hořící jinému do ruky udělíte dobrou radu
 • hořící vysoký úřad
 • vidět ženu nést hořící lampu provdá se za vysokého úředníka
 • nést ji hořící dosáhnete vysokého úřadu
 • lampička noční hořící nemoc v domácnosti
 • rozsvěcovat ji do určitých tajností pronikne světlo
 • upustit ji neblahá událost
 • vidět ji budete pracovat do noci
 • vybuchlá odsouzení
 • zhaslá dosáhnete stálosti v zaměstnání

Lampář

budete jednat s vysoko postaveným pracovníkem

Laň

 • vidět tichá a rozšafná manželka

Lano

vzniknou zmatky

Lanovka

 • jede-li nahoru dočkáte se hlavní výhry
 • jede-li dolů utrpíte ztrátu, která vás bude mrzet

Lasička

jste velice čilý, dělejte, co je možné

Láska

 • vidět ji rozkošné dny
 • vyznat ji odmítnutí

Lať

marně se trápíte, abyste dosáhl určitého cíle

Látka

 • zamotávat a dusit se v ní černé svědomí
 • kupovat černé sukno zlá novina
 • rozvěšovat černé sukno smutek

Lavice

 • sedět na drnové lavici slušné a milostné zacházení milované osoby
 • vidět ji výprask

Lavina

 • spatřit ji veliké nebezpečí v dosahu
 • být jí zasypán neštěstí

Lávka

 • vidět ji přemožení menší nejistoty
 • jít přes ni znepokojení

Lazaret

budete dlouhou dobu upoután na lůžko

 • vidět polní onemocníte
 • být v něm zdlouhavá nemoc

Lázeň

 • s čistou vodou štěstí, zdraví a úspěch v lásce
 • s horkou vodou špatné zdraví, překážky v obchodě
 • s kalnou vodou neštěstí, nemoc, neúspěch v lásce
 • být v ní a nemoci se potit přerušení obchodů
 • v pokoji zármutek

Lázně

 • mýt se v nich ledovou vodou hanebná pověst vaší osoby
 • mýt se v nich vlažnou vodou budete propuštěni
 • mýt se vlažnou neb chladnější vodou vše dobré
 • svléci se v nich a nemýt se zbavíte se smutku
 • svléci se v nich, mýt a holit se bohatému značí ztrátu majetku
 • vidět veřejné hněv

Lebka

 • mít ji rozbitou zbytečné starosti
 • vidět ji smrt
 • vidět zvířecí lebku těžká práce

Léčit

 • někoho prokážete někomu milosrdenství
 • sebe zbavíte se dluhů a jiných těžkostí

Léčka

 • klást ji lest
 • vidět ji blízko zrada

Led

 • na řece na pokraji chudoba v kraji
 • chodit po něm styky s nevěstkou
 • vidět sebe po něm klouzat blížící se nehoda, pronásledování, zmařené naděje
 • vidět v létě marné počí­nání

Ledviny

 • vidět velké a silné zdravé děti

Lék

 • brát nepříjemnosti
 • hořký útlak od nepřátel
 • podávat jinému výhoda, prospěch
 • použít projímací bohatému značí škodu, chudému mnoho zboží
 • použít projímací a ulehčí-li zbavení starostí, které trápily
 • použít projímací a bolí po něm břicho zármutek v domě
 • vidět jeho předepisování pokračování nemoci
 • užívat ztráta majetku
 • vidět přijdete opět do dobrých poměrů
 • zvrátit neštěstí, porušení obchodů

Lékárna

 • spatřit ji nemoc
 • vidět se uvnitř setkání s lichvářem nebo drzým člověkem

Lékárník

nemíchejte vše dohromady

 • vidět ho pomoc

Lékař

 • vidět ho, jak obvazuje příbuzného brzký sňatek v rodině
 • vidět ho hovořit vlídně s nemocným brzká churavost
 • vidět ho uzdravíte se z nemoci a smrti se vyhnete
 • v domě drahota
 • vidět ho operovat nemocným brzké uzdravení, zdravým nemoc

Leknín

 • vidět nebezpečí utonutí

Leknout se

přátelské překvapení

Lem

 • vidět vaše umělecké sklony vám získají oblibu a vážnost
 • líbat roucha otroctví

Len

 • vidět hezký spořivost v domácnosti
 • příst daleká cesta s nebezpečnými příhodami
 • půjčit půjčíte peníze
 • spřádat ho na nit najdete dobré zaměstnání nebo ubytování
 • vidět daleká cesta za nevěstou
 • zelený na poli chvála lidí pro majetek

Lenoch

 • být jím práce na práci

Lenoška

 • sedět v ní nebo ležet dlouhodobá nemoc
 • mít velmi pěknou bohatství
 • ze slámy jste stálý
 • houpat se na ní kolísavé zdraví
 • roztrhaná a ušpiněná porušení domácího klidu

Lep

 • na ptáky někdo přijde na výzvědy stran vašich úmyslů

Lepenka

váš majetek se bude množit, máte-li základ

Lepit

 • něco dávat dva lidi dohromady

Lepra

 • mít ji bohatství, úspěch v obchodech
 • vidět malomocné starost, úsilí
 • stýkat se s malomocnými zažijete nepříjemnosti

Les

 • porážet sekerami infekční smrtelná nemoc v kraji
 • suchý samotářství
 • zachvácený požárem politická revoluce, válka
 • zachvácený požárem bez dýmu politické boje s dlouhým trváním
 • zelený velmi milá schůzka
 • prodírat se jím škoda
 • tmavý a hustý nevyznáte se ve svých obchodech
 • procházet se v něm naleznete spokojenost
 • holý ponurá budoucnost
 • slyšet v něm zpěv spokojené dny

Lesk

zkáza

Lesník

 • potkat ho hrozí pohroma, nepříjemnost

Lešení

 • vidět mějte se na pozoru
 • vidět stavět buďte opatrný v obchodech
 • vidět zřítit se spoléhejte na vlastní sílu

Leštit

 • něco nehezké jednání

Léta

 • na dřevě vaše stáří je na vás vidět

Letadlo

 • vidět čeká vás úspěch a odvaha k činu

Létat

 • až do oblak a tam zůstat smrt
 • daleko příjemné dny, štěstí v podnikání, chvála
 • do nebe dobré služebnictvo, ale také cesta
 • létat a spadnout nepříjemnosti
 • od shora dolů velmi vysoké stáří
 • přímo vzhůru úraz nebo smrt
 • z místa na místo cesta za prací

Lev

 • vidět ho dobré postavení, pochvala od nadřízeného, vzít si za ženu vzdělanou a bohatou dámu
 • být jím ohrožován váš představený podal o vás zlé informace
 • dvouocasý silný muž, nikdy však věrný, ale znamenitý v zaměstnání
 • hladit ho váš představený vám bude nakloněn
 • sápající se zbavíte se starostí
 • jíst jeho maso zbohatnutí na práci pro stát
 • krmit ho vedoucí dostane přidáno
 • mít ho v moci budete mít styk s vysokým úřadem
 • mrskat ho představený dostane důtku od vedoucího
 • sedět na něm čeká vás vyšší postavení
 • spát na něm představený je příliš měkký a poddajný
 • pít mléko lvice obdržíte milost, budete mít velkou protekci
 • pronásledující vyšetřování
 • řvoucí křik podřízených
 • stříhat ho moc vedoucího bude omezena
 • umírající váš vedoucí půjde do důchodu
 • vidět ho s chlapcem do nebezpečí se dostanete
 • uvěznit ho strach, nouze
 • zabít ho nad svými nepřáteli zvítězíte
 • krotký naleznete přátelství
 • slyšet ho bručet přijdete do nebezpečí
 • s mláďaty sám se uvádíte do škody

Levandule

prostředky z ní jsou určeny pro vás, užívejte jich

Ležení

 • vojenské matky, chraňte své dcery

Ležet

 • vidět sebe smutek
 • s osobou druhého pohlaví manželství nebo volná láska

Lhát

 • někomu štěstí v loterii

Líbat

 • čerta pěkné nadělení
 • žhavé železo úraz
 • kata budete obdarován od cizího člověka
 • milenku smíření se s nepřítelem
 • studený kámen pohřeb
 • svého přítele hojný užitek
 • hezkou dívku upřímné a dobré přátele mít
 • hodlat smutek, zádumčivost
 • vdanou či ženatou osobu předzvěst neštěstí a nesvornosti
 • mrtvého nemoc
 • ponocného oplétání s úřady
 • starou ženu mrzutost
 • někomu ruku máte dobré vyhlídky
 • chtít a nemoci těžkomyslnost
 • zemi starost a trampoty
 • děti mnoho radosti v životě

Licousy

 • mít silné zdraví

Líheň

 • vidět umělou požehnání na dětech

Lichva

 • provozovat ji chcete velmi obtížit své svědomí

Lichvář

 • vidět ho zruinujete se spekulací
 • mluvit s ním upadnete do špatné společnosti

Liják

 • zažít mnoho pláče

Likér

 • vidět pozor na lichotníky
 • pít vaše radost bude mít krátké trvání

Lilie

 • líbat ji láska platonická, ne tělesná
 • trhat ji ztracené panenství
 • vidět ji bílou nevinné děvče bude nařčeno
 • vidět ji moc a bohatství
 • barevné lidé vás chtějí klamat

Límec

 • vidět budete hostem a při slavnosti promluvíte

Limonáda

 • pít ji na hostinu budete pozván

Lípa

 • vidět ji kvést budete mít velké štěstí
 • lézt na ni vaše přání bude splněno
 • její květ nemoc z nastuzení

Lis

 • vidět nebo užívat obdržíte dobré zprávy

List

 • fíkový překážka v milování, zmařené dostaveníčko
 • vidět jediný, jak padá ze stromu smrt v příbuzenstvu
 • vidět jich více zelených menší zlo
 • nosit jich více domů bohatství
 • vidět jich více suchých velké zlo
 • vidět padat listí nebezpečné onemocnění
 • vidět jimi vystlán váš dům obohacení za pomoci vlivných lidí
 • dubové listy radost

Lístek

 • vidět výhra
 • vidět nést dozvíte se mnoho novinek
 • číst jste zvědavý

Listiny

 • číst úřední daně, manželství, křtiny nebo pohřeb
 • otevírat dědictví
 • obdržet budete mít co činit se soudem nebo notářem

Lišej

 • mít na kůži pozor na nemoc

Liška

 • být jí poškrábán škoda
 • do domu lstivá manželka, která nebude nikdy věrná
 • jíst její maso pozor na chytráka, bude žádat podpis a smlouvu
 • nalézt její kůži napálíte chytráka
 • ležet vedle ní vaše povaha je podobná
 • lovit ji nebo zabíjet poznáte falešné přátele, odhalíte nebo znemožníte jejich úklady
 • vidět ji plížit se tajní nepřátelé pomýšlejí na vaši záhubu
 • vidět ji prohnaný nepřítel podvodné povahy
 • zápasit s ní pozor na chytrost a podvody
 • zdaleka přišla nemoc

Lívance

 • dělat milá práce
 • jíst dobrá nálada
 • klást na hlavu kuchařské nadání

Locika

 • jíst ji dobré vyhlídky
 • sít ji zbytečné záležitosti začínat

Loď

vidět ji zakotvenou -pevně lpěte na tom, co jste si umínil

 • vidět vaše plány se povedou
 • plout na ní velké přání se vám vyplní
 • vypadnout z ní do vody ztráta peněz
 • na zemi vaše práce se nevyplácí
 • vidět ji stavět vratká láska
 • bez stěžně a vesel bída, ze které najdete východisko
 • vidět ji nakládat úspěšný obchod
 • vidět ji vykládat očekávejte daleko bydlící přátele
 • vidět plout kalnou vodou kolísavá věrnost, nepříjemnosti, hořká zkušenost
 • vidět plout čistou vodou radost a úspěch ve všech záležitostech
 • vidět potápět se ztráta milostného poměru

Loděnice

odvážné plány se vám zhatí

Lodivod

očekávejte příjemný obrat osudu

Lodník

život s mnohou bouří

Loket

 • vidět dostanete dárek

Lokomotiva

pozor na vzdušné zámky

 • kouřící chraňte se falešných lidí

Lopata

musíte se pokořit, abyste si vydělal na denní chléb

 • pracovat s ní přítel vám prokáže službu

Lopatky

 • silné vítězství
 • slabé prohra věci
 • zlámané rozvod

Los

 • vidět koupená naděje
 • vyhrát na něj šalba
 • koupit si ztráta
 • nalézt výhra v loterii

Losovat

velká ztráta

Loterie

 • hrát v ní milá společnost

Loučení

závěť, ustanovení

Louh

 • pít nebo vidět nepříjemnost

Louk|a(-y)

 • vidět ji hezkou zelenou nebo na ní se procházet štěstí
 • posekaná osudové události
 • jet přes ně dobré vyhlídky
 • ležet na ní příjemný život

Loupat

 • něco ve vaší rodině zavládne smutek, který vypadá horší, než je

Loupežník

žijte pro přítomnost

Louskáček

nedosáhnete tak snadno štěstí

Loutna

 • spatřit ji dostaveníčko v noci
 • hrát na ni přijmete společnost

Louže

 • vidět ji budete muset obírat páchnoucí věci
 • padnout do ní dostanete se do špatné společnosti
 • přeskakovat ji ujdete nebezpečí

Lovec

mnoho zbytečné práce

Lovit

trpělivostí ke šťastné budoucnosti

 • malou zvěř zhoubný úmysl
 • ryby dovolená
 • vysokou úspěch v obchodech
 • zvěř výlet s pitkou

Lože

 • cizí cizoložství
 • krásné budete mít krásnou manželku či manžela
 • ošklivé budete mít nehezkou manželku nebo manžela
 • s rancem stěhování
 • spálené smrt manželky nebo manžela
 • vidět v jiné zemi vezmete si cizinku za manželku nebo cizince za manžela
 • vidět manželka nebo manžel

Ložnice

 • vidět ji požitek lásky
 • vstupovat do ní oknem provádíte špatné věci
 • uklízet ji jste pozorný ke svým věcem

Lucerna

zloděj nebo náhlá nemoc

 • být jí uhozen náhlé osvícení mysli
 • na sloupu flámování, ponocování v restauraci
 • zhasnutá nestálost ve štěstí i lásce
 • svítící rozluštění jakési záležitosti se blíží
 • náhle svítící, náhle zhasínající pozor na lupiče

Lůj

 • vidět dovedně se dostanete z nepříjemných afér

Luk

manželka

 • dobře jím střílet zdar ve všem
 • vidět jím vystřelený šíp ale neletící líná dcera doma
 • vidět jím vystřelený šíp, který letí daleko vaše dcera se provdá daleko
 • vidět jím vystřelený šíp letící nahoru, že jej není pak vidět dcera zemře
 • k nenatažení tvrdohlavá žena
 • který má v ruce andílek veliká láska
 • napínat a střílet jím útěcha v utrpení
 • slabý líná manželka

Luňák

 • do domu vlétl návštěva zloděje
 • drží v drápech užitečného ptáka škoda od zloděje
 • nad domem zloděj pátrá, jak a kudy vniknout
 • někdo ho nese na ruce ten přechovává zloděje
 • v domě létá zaměstnanec je zlodějem
 • vidět ho zloděj
 • zabít ho zloděj bude chycen

Lupa

klepy

Lupič

 • vidět ho nepřátelé vás ohrožují
 • padnout jim do ruky velká ztráta majetku
 • být jím upadnete v nemilost u představených

Lupy

 • na vlasech obdržíte mnoho peněz

Lusk(-y)

 • jíst poznáte omezenou hlavu
 • loupat učiníte objevy
 • nalézt prázdné namáháte se bezvýsledně
 • vařit zhoršení hospodářských poměrů
 • sít štěstí v obchodech
 • trhat starost do budoucna
 • vidět růst a kvést vaše přání bude splněno

Lustr

 • vidět blíží se slavnost

Lůza

 • vidět ji blíží se nepříjemné časy pro vás

Lyra

 • vidět ji nebuďte povrchní
 • hrát na ni smíte mít příjemnou náladu

Lysina

 • mít ji nebuďte tak poživačný, trpí tím vaše zdraví

Lýtka

 • uťatá nejschopnější odejde z pracoviště
 • uťatá vidí-li žena pohřbí své nejmilejší, a sama proto zemře
 • uťatá vidí-li chudý potká vás velká bída a smrt
 • vidět svá pevná dlouhověkost v dobrých poměrech

Lyže

 • jezdit na nich radost ze života vám dává křídla

Lžíce

 • vidět ji pozvání na návštěvu vás nemine
 • stříbrná jste pozván na hostinu

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

PŘESTÁVÁ VAŠE MANŽELSTVÍ FUNGOVAT?
Chcete rozpad vztahu zažehnat? Zavolejte mi na 906 70 20 20 *

Judita

ROZHODLI JSTE SE PRO ZMĚNU ZAMĚSTNÁNÍ?
Povím vám, jak se vám bude v nové práci dařit! Astroložka Izabela

Izabela

ZEVŠEDNĚL I VÁŠ VZTAH?
Chcete probudit vyhaslou vášeň? Spolu to dokážeme! Zavolejte mi na 906 70 20 20 ...

Juliana

TRÁPÍTE SE POCHYBNOSTMI O JEHO VĚRNOSTI?
Ráda vám situaci objasním! Zavolejte mi na 906 70 20 20

Ella

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama