Snář - výklad snů online - písmeno L

Laboratoř

 • vidět nebezpečná nemoc

Labuť

 • bílá dobrá budoucnost
 • černá budoucnost dobrá nebude
 • černá zpívající smrt

Láhev

 • rozbitou vlastnit nebo vidět smutek
 • vidět domácí pitka
 • vidět nebo mít radost, zábava
 • vypláchnout dostanete se do špatné společnosti
 • nosit prázdnou nedostatek
 • s vínem bohatství
 • plnit ji budete mít mnoho práce

Lahůdka

 • vidět je jíst štěstí a výhra

Lak

 • spatřit slyšíte neupřímná slova
 • pít okurkový statečnost a odolnost vůči infekci

Lakomec

 • být jím veliké dědictví
 • vidět ho budete obdarováni

Lalok

 • mít tloustnutí

Lámat

 • něco jednejte zkrátka a s odvahou

Lampa

 • čistit ji domácí spěšná práce
 • vtisknout ji hořící jinému do ruky udělíte dobrou radu
 • hořící vysoký úřad
 • vidět ženu nést hořící lampu provdá se za vysokého úředníka
 • nést ji hořící dosáhnete vysokého úřadu
 • lampička noční hořící nemoc v domácnosti
 • rozsvěcovat ji do určitých tajností pronikne světlo
 • upustit ji neblahá událost
 • vidět ji budete pracovat do noci
 • vybuchlá odsouzení
 • zhaslá dosáhnete stálosti v zaměstnání

Lampář

budete jednat s vysoko postaveným pracovníkem

Laň

 • vidět tichá a rozšafná manželka

Lano

vzniknou zmatky

Lanovka

 • jede-li nahoru dočkáte se hlavní výhry
 • jede-li dolů utrpíte ztrátu, která vás bude mrzet

Lasička

jste velice čilý, dělejte, co je možné

Láska

 • vidět ji rozkošné dny
 • vyznat ji odmítnutí

Lať

marně se trápíte, abyste dosáhl určitého cíle

Látka

 • zamotávat a dusit se v ní černé svědomí
 • kupovat černé sukno zlá novina
 • rozvěšovat černé sukno smutek

Lavice

 • sedět na drnové lavici slušné a milostné zacházení milované osoby
 • vidět ji výprask

Lavina

 • spatřit ji veliké nebezpečí v dosahu
 • být jí zasypán neštěstí

Lávka

 • vidět ji přemožení menší nejistoty
 • jít přes ni znepokojení

Lazaret

budete dlouhou dobu upoután na lůžko

 • vidět polní onemocníte
 • být v něm zdlouhavá nemoc

Lázeň

 • s čistou vodou štěstí, zdraví a úspěch v lásce
 • s horkou vodou špatné zdraví, překážky v obchodě
 • s kalnou vodou neštěstí, nemoc, neúspěch v lásce
 • být v ní a nemoci se potit přerušení obchodů
 • v pokoji zármutek

Lázně

 • mýt se v nich ledovou vodou hanebná pověst vaší osoby
 • mýt se v nich vlažnou vodou budete propuštěni
 • mýt se vlažnou neb chladnější vodou vše dobré
 • svléci se v nich a nemýt se zbavíte se smutku
 • svléci se v nich, mýt a holit se bohatému značí ztrátu majetku
 • vidět veřejné hněv

Lebka

 • mít ji rozbitou zbytečné starosti
 • vidět ji smrt
 • vidět zvířecí lebku těžká práce

Léčit

 • někoho prokážete někomu milosrdenství
 • sebe zbavíte se dluhů a jiných těžkostí

Léčka

 • klást ji lest
 • vidět ji blízko zrada

Led

 • na řece na pokraji chudoba v kraji
 • chodit po něm styky s nevěstkou
 • vidět sebe po něm klouzat blížící se nehoda, pronásledování, zmařené naděje
 • vidět v létě marné počí­nání

Ledviny

 • vidět velké a silné zdravé děti

Lék

 • brát nepříjemnosti
 • hořký útlak od nepřátel
 • podávat jinému výhoda, prospěch
 • použít projímací bohatému značí škodu, chudému mnoho zboží
 • použít projímací a ulehčí-li zbavení starostí, které trápily
 • použít projímací a bolí po něm břicho zármutek v domě
 • vidět jeho předepisování pokračování nemoci
 • užívat ztráta majetku
 • vidět přijdete opět do dobrých poměrů
 • zvrátit neštěstí, porušení obchodů

Lékárna

 • spatřit ji nemoc
 • vidět se uvnitř setkání s lichvářem nebo drzým člověkem

Lékárník

nemíchejte vše dohromady

 • vidět ho pomoc

Lékař

 • vidět ho, jak obvazuje příbuzného brzký sňatek v rodině
 • vidět ho hovořit vlídně s nemocným brzká churavost
 • vidět ho uzdravíte se z nemoci a smrti se vyhnete
 • v domě drahota
 • vidět ho operovat nemocným brzké uzdravení, zdravým nemoc

Leknín

 • vidět nebezpečí utonutí

Leknout se

přátelské překvapení

Lem

 • vidět vaše umělecké sklony vám získají oblibu a vážnost
 • líbat roucha otroctví

Len

 • vidět hezký spořivost v domácnosti
 • příst daleká cesta s nebezpečnými příhodami
 • půjčit půjčíte peníze
 • spřádat ho na nit najdete dobré zaměstnání nebo ubytování
 • vidět daleká cesta za nevěstou
 • zelený na poli chvála lidí pro majetek

Lenoch

 • být jím práce na práci

Lenoška

 • sedět v ní nebo ležet dlouhodobá nemoc
 • mít velmi pěknou bohatství
 • ze slámy jste stálý
 • houpat se na ní kolísavé zdraví
 • roztrhaná a ušpiněná porušení domácího klidu

Lep

 • na ptáky někdo přijde na výzvědy stran vašich úmyslů

Lepenka

váš majetek se bude množit, máte-li základ

Lepit

 • něco dávat dva lidi dohromady

Lepra

 • mít ji bohatství, úspěch v obchodech
 • vidět malomocné starost, úsilí
 • stýkat se s malomocnými zažijete nepříjemnosti

Les

 • porážet sekerami infekční smrtelná nemoc v kraji
 • suchý samotářství
 • zachvácený požárem politická revoluce, válka
 • zachvácený požárem bez dýmu politické boje s dlouhým trváním
 • zelený velmi milá schůzka
 • prodírat se jím škoda
 • tmavý a hustý nevyznáte se ve svých obchodech
 • procházet se v něm naleznete spokojenost
 • holý ponurá budoucnost
 • slyšet v něm zpěv spokojené dny

Lesk

zkáza

Lesník

 • potkat ho hrozí pohroma, nepříjemnost

Lešení

 • vidět mějte se na pozoru
 • vidět stavět buďte opatrný v obchodech
 • vidět zřítit se spoléhejte na vlastní sílu

Leštit

 • něco nehezké jednání

Léta

 • na dřevě vaše stáří je na vás vidět

Letadlo

 • vidět čeká vás úspěch a odvaha k činu

Létat

 • až do oblak a tam zůstat smrt
 • daleko příjemné dny, štěstí v podnikání, chvála
 • do nebe dobré služebnictvo, ale také cesta
 • létat a spadnout nepříjemnosti
 • od shora dolů velmi vysoké stáří
 • přímo vzhůru úraz nebo smrt
 • z místa na místo cesta za prací

Lev

 • vidět ho dobré postavení, pochvala od nadřízeného, vzít si za ženu vzdělanou a bohatou dámu
 • být jím ohrožován váš představený podal o vás zlé informace
 • dvouocasý silný muž, nikdy však věrný, ale znamenitý v zaměstnání
 • hladit ho váš představený vám bude nakloněn
 • sápající se zbavíte se starostí
 • jíst jeho maso zbohatnutí na práci pro stát
 • krmit ho vedoucí dostane přidáno
 • mít ho v moci budete mít styk s vysokým úřadem
 • mrskat ho představený dostane důtku od vedoucího
 • sedět na něm čeká vás vyšší postavení
 • spát na něm představený je příliš měkký a poddajný
 • pít mléko lvice obdržíte milost, budete mít velkou protekci
 • pronásledující vyšetřování
 • řvoucí křik podřízených
 • stříhat ho moc vedoucího bude omezena
 • umírající váš vedoucí půjde do důchodu
 • vidět ho s chlapcem do nebezpečí se dostanete
 • uvěznit ho strach, nouze
 • zabít ho nad svými nepřáteli zvítězíte
 • krotký naleznete přátelství
 • slyšet ho bručet přijdete do nebezpečí
 • s mláďaty sám se uvádíte do škody

Levandule

prostředky z ní jsou určeny pro vás, užívejte jich

Ležení

 • vojenské matky, chraňte své dcery

Ležet

 • vidět sebe smutek
 • s osobou druhého pohlaví manželství nebo volná láska

Lhát

 • někomu štěstí v loterii

Líbat

 • čerta pěkné nadělení
 • žhavé železo úraz
 • kata budete obdarován od cizího člověka
 • milenku smíření se s nepřítelem
 • studený kámen pohřeb
 • svého přítele hojný užitek
 • hezkou dívku upřímné a dobré přátele mít
 • hodlat smutek, zádumčivost
 • vdanou či ženatou osobu předzvěst neštěstí a nesvornosti
 • mrtvého nemoc
 • ponocného oplétání s úřady
 • starou ženu mrzutost
 • někomu ruku máte dobré vyhlídky
 • chtít a nemoci těžkomyslnost
 • zemi starost a trampoty
 • děti mnoho radosti v životě

Licousy

 • mít silné zdraví

Líheň

 • vidět umělou požehnání na dětech

Lichva

 • provozovat ji chcete velmi obtížit své svědomí

Lichvář

 • vidět ho zruinujete se spekulací
 • mluvit s ním upadnete do špatné společnosti

Liják

 • zažít mnoho pláče

Likér

 • vidět pozor na lichotníky
 • pít vaše radost bude mít krátké trvání

Lilie

 • líbat ji láska platonická, ne tělesná
 • trhat ji ztracené panenství
 • vidět ji bílou nevinné děvče bude nařčeno
 • vidět ji moc a bohatství
 • barevné lidé vás chtějí klamat

Límec

 • vidět budete hostem a při slavnosti promluvíte

Limonáda

 • pít ji na hostinu budete pozván

Lípa

 • vidět ji kvést budete mít velké štěstí
 • lézt na ni vaše přání bude splněno
 • její květ nemoc z nastuzení

Lis

 • vidět nebo užívat obdržíte dobré zprávy

List

 • fíkový překážka v milování, zmařené dostaveníčko
 • vidět jediný, jak padá ze stromu smrt v příbuzenstvu
 • vidět jich více zelených menší zlo
 • nosit jich více domů bohatství
 • vidět jich více suchých velké zlo
 • vidět padat listí nebezpečné onemocnění
 • vidět jimi vystlán váš dům obohacení za pomoci vlivných lidí
 • dubové listy radost

Lístek

 • vidět výhra
 • vidět nést dozvíte se mnoho novinek
 • číst jste zvědavý

Listiny

 • číst úřední daně, manželství, křtiny nebo pohřeb
 • otevírat dědictví
 • obdržet budete mít co činit se soudem nebo notářem

Lišej

 • mít na kůži pozor na nemoc

Liška

 • být jí poškrábán škoda
 • do domu lstivá manželka, která nebude nikdy věrná
 • jíst její maso pozor na chytráka, bude žádat podpis a smlouvu
 • nalézt její kůži napálíte chytráka
 • ležet vedle ní vaše povaha je podobná
 • lovit ji nebo zabíjet poznáte falešné přátele, odhalíte nebo znemožníte jejich úklady
 • vidět ji plížit se tajní nepřátelé pomýšlejí na vaši záhubu
 • vidět ji prohnaný nepřítel podvodné povahy
 • zápasit s ní pozor na chytrost a podvody
 • zdaleka přišla nemoc

Lívance

 • dělat milá práce
 • jíst dobrá nálada
 • klást na hlavu kuchařské nadání

Locika

 • jíst ji dobré vyhlídky
 • sít ji zbytečné záležitosti začínat

Loď

vidět ji zakotvenou -pevně lpěte na tom, co jste si umínil

 • vidět vaše plány se povedou
 • plout na ní velké přání se vám vyplní
 • vypadnout z ní do vody ztráta peněz
 • na zemi vaše práce se nevyplácí
 • vidět ji stavět vratká láska
 • bez stěžně a vesel bída, ze které najdete východisko
 • vidět ji nakládat úspěšný obchod
 • vidět ji vykládat očekávejte daleko bydlící přátele
 • vidět plout kalnou vodou kolísavá věrnost, nepříjemnosti, hořká zkušenost
 • vidět plout čistou vodou radost a úspěch ve všech záležitostech
 • vidět potápět se ztráta milostného poměru

Loděnice

odvážné plány se vám zhatí

Lodivod

očekávejte příjemný obrat osudu

Lodník

život s mnohou bouří

Loket

 • vidět dostanete dárek

Lokomotiva

pozor na vzdušné zámky

 • kouřící chraňte se falešných lidí

Lopata

musíte se pokořit, abyste si vydělal na denní chléb

 • pracovat s ní přítel vám prokáže službu

Lopatky

 • silné vítězství
 • slabé prohra věci
 • zlámané rozvod

Los

 • vidět koupená naděje
 • vyhrát na něj šalba
 • koupit si ztráta
 • nalézt výhra v loterii

Losovat

velká ztráta

Loterie

 • hrát v ní milá společnost

Loučení

závěť, ustanovení

Louh

 • pít nebo vidět nepříjemnost

Louk|a(-y)

 • vidět ji hezkou zelenou nebo na ní se procházet štěstí
 • posekaná osudové události
 • jet přes ně dobré vyhlídky
 • ležet na ní příjemný život

Loupat

 • něco ve vaší rodině zavládne smutek, který vypadá horší, než je

Loupežník

žijte pro přítomnost

Louskáček

nedosáhnete tak snadno štěstí

Loutna

 • spatřit ji dostaveníčko v noci
 • hrát na ni přijmete společnost

Louže

 • vidět ji budete muset obírat páchnoucí věci
 • padnout do ní dostanete se do špatné společnosti
 • přeskakovat ji ujdete nebezpečí

Lovec

mnoho zbytečné práce

Lovit

trpělivostí ke šťastné budoucnosti

 • malou zvěř zhoubný úmysl
 • ryby dovolená
 • vysokou úspěch v obchodech
 • zvěř výlet s pitkou

Lože

 • cizí cizoložství
 • krásné budete mít krásnou manželku či manžela
 • ošklivé budete mít nehezkou manželku nebo manžela
 • s rancem stěhování
 • spálené smrt manželky nebo manžela
 • vidět v jiné zemi vezmete si cizinku za manželku nebo cizince za manžela
 • vidět manželka nebo manžel

Ložnice

 • vidět ji požitek lásky
 • vstupovat do ní oknem provádíte špatné věci
 • uklízet ji jste pozorný ke svým věcem

Lucerna

zloděj nebo náhlá nemoc

 • být jí uhozen náhlé osvícení mysli
 • na sloupu flámování, ponocování v restauraci
 • zhasnutá nestálost ve štěstí i lásce
 • svítící rozluštění jakési záležitosti se blíží
 • náhle svítící, náhle zhasínající pozor na lupiče

Lůj

 • vidět dovedně se dostanete z nepříjemných afér

Luk

manželka

 • dobře jím střílet zdar ve všem
 • vidět jím vystřelený šíp ale neletící líná dcera doma
 • vidět jím vystřelený šíp, který letí daleko vaše dcera se provdá daleko
 • vidět jím vystřelený šíp letící nahoru, že jej není pak vidět dcera zemře
 • k nenatažení tvrdohlavá žena
 • který má v ruce andílek veliká láska
 • napínat a střílet jím útěcha v utrpení
 • slabý líná manželka

Luňák

 • do domu vlétl návštěva zloděje
 • drží v drápech užitečného ptáka škoda od zloděje
 • nad domem zloděj pátrá, jak a kudy vniknout
 • někdo ho nese na ruce ten přechovává zloděje
 • v domě létá zaměstnanec je zlodějem
 • vidět ho zloděj
 • zabít ho zloděj bude chycen

Lupa

klepy

Lupič

 • vidět ho nepřátelé vás ohrožují
 • padnout jim do ruky velká ztráta majetku
 • být jím upadnete v nemilost u představených

Lupy

 • na vlasech obdržíte mnoho peněz

Lusk(-y)

 • jíst poznáte omezenou hlavu
 • loupat učiníte objevy
 • nalézt prázdné namáháte se bezvýsledně
 • vařit zhoršení hospodářských poměrů
 • sít štěstí v obchodech
 • trhat starost do budoucna
 • vidět růst a kvést vaše přání bude splněno

Lustr

 • vidět blíží se slavnost

Lůza

 • vidět ji blíží se nepříjemné časy pro vás

Lyra

 • vidět ji nebuďte povrchní
 • hrát na ni smíte mít příjemnou náladu

Lysina

 • mít ji nebuďte tak poživačný, trpí tím vaše zdraví

Lýtka

 • uťatá nejschopnější odejde z pracoviště
 • uťatá vidí-li žena pohřbí své nejmilejší, a sama proto zemře
 • uťatá vidí-li chudý potká vás velká bída a smrt
 • vidět svá pevná dlouhověkost v dobrých poměrech

Lyže

 • jezdit na nich radost ze života vám dává křídla

Lžíce

 • vidět ji pozvání na návštěvu vás nemine
 • stříbrná jste pozván na hostinu

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

VYRÁŽÍ VÁM POHLED NA VÝPLATNÍ PÁSKU DECH?
Povím vám, kdy se budete mít lépe! Volejte na 906 70 20 ...

Erik

JAK ZÍSKAT ZPĚT ZTRACENOU LÁSKU?
Netrapte se a zavolejte mi! Díky výkladu karet to dokážeme! Zavolejte mi na 906 ...

Nikol

JAKO MATKA JSTE SELHALA?
Nevíte, jak svou chybu napravit? Ráda vám poradím, zavolejte mi! Kartářka Lea

Lea

JAK SE ROZHODNOUT PŘI KOUPI NEBO PRODEJI?
Ráda zjistím, co je pro vás nejvhodnější, neváhejte se na mne ...

Bianka

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama