Snář - výklad snů online - písmeno M

Madona

 • vidět ji naleznete záštity v neštěstí

Magnet

 • vidět nebo mít budete oblíbený

Maják

 • vidět dlouhá nepřítomnost

Majetek

 • mít utrpíte veliké ztráty a budete muset začít znovu

Majonéza

nedovedete soustředit své myšlenky

Major

 • vidět ho měl byste mít lepší vychování

Mák

 • jíst nechte padnout ješitné naděje
 • vidět kvést budete pomlouván
 • trhat vášeň vám škodí

Makarony

 • jíst budete mít vždy hojnost dobré stravy

Malina

 • vidět je nechvalte dne před večerem

Malovat

 • sám sebe dlouhý život
 • nechat se máte dobré přátele
 • sklo dostanete se do nevázané společnosti

Malý

 • být povýšení

Mandarinky

 • vidět vaše touha nebude splněna
 • jíst pracujete a ničeho se nedopracujete

Mandl

spořádaná domácnost

Mandle

 • jíst zvědavost způsobí nesnáze
 • jíst sladké uznání se jistě dostaví
 • jíst hořké zármutek z malých příčin vás bude trápit

Mandlovník

stane se zázrak

Manekýnka

 • vidět ji budete pomlouván

Manko

 • mít prohrajete proces, o kterém jste mysleli, že je již vyhraný

Mansarda

 • stát pod ní nepříjemnosti

Manžel(-ka)

mějte odvahu a buďte upřímný

Manželství

 • sjednat výhra, štěstí

Manžety

 • vidět nebuďte pyšný
 • ztratit váš zármutek vás opustí
 • krajkové lidé se vám budou klanět
 • roztrhat musíte o sebe více pečovat
 • nosit získáte si úctu
 • nosit špinavé, potrhané ztráta zaměstnání

Mapa

 • vidět ji na cestu se vydáte

Marcipán

ve vaší blízkosti je mnoho lidí, kteří vás podvádějí

Markytánka

 • vidět ji nebo s ní mluvit později, ale přece ještě v pravý čas, doba bez nedostatku nastane

Márnice

 • vidět ji nebo navštívit v nebezpečí života se ocitnete, přítele ztratíte

Máry

 • vidět dědictví
 • ležet na nich příjemná změna
 • vidět zakryté úmrtí

Masáž

 • obdržet váš obzor je malý a vaše myšlenky jsou špatné

Maska

 • nosit ji klamete svého přítele
 • vidět ji budete podváděn a klamán

Máslo

 • vidět přátelé si právem na vás stěžují
 • kupovat nezapomeňte šetřit
 • dělat vnitřní klid
 • jíst roztržka a nepříjemnosti mezi příbuznými

Maso

 • mít a jíst spějete k blahobytu
 • kupovat nebo vidět syrové přítelem být podpořen, k bohatství a slávě spět
 • vidět jiného kupovat syrové hádka
 • jíst hovězí vzpomeňte si na dobrou radu
 • jíst pečené bohatství
 • jíst skopové zisk na zboží
 • jíst syrové najdete příznivce
 • vidět připravovat dědictví
 • házet psům dočkáte se opovržení
 • uzené škody na dobytku

Mast

lidé vám vnucují nepříjemné věci, setřeste je

Mastičkář

 • vidět ho ujdete nebezpečí
 • být jím ošetřován hloupost vám přinese škodu

Mateřídouška

 • sbírat ji zármutek

Matka

 • vidět ji plán se zdaří
 • mluvit s ní přemýšlejte o svých činech
 • vidět zemřelou dlouhý život
 • vidět ji umírat smutek a starosti

Mazat

nermuťte se, budete objeven a uplatníte se

Mdloby

 • mít ztratíte to, co jste pracně nabyl, ale přesto najdete nové štěstí

Meč

 • vidět lidé vám rozumí a věří ve vás
 • zlámat zlé časy vám chtějí způsobit zármutek
 • ztratit ztratíte úctu svých bližních
 • obdržet stanete se pánem

Med

 • jíst nevolnost, blížící se zármutek
 • vidět měděné zboží čekejte podvod od zlých lidí

Medaile

 • vidět ji ponížení

Medailon

někdo je vám a vašim milým věrný

Medovina

 • pít ji uzavřete přátelství

Medvěd

 • vidět ho křivdou budete trpět a zlé pomluvy se dočkáte
 • lední budete milován
 • být jím zastaven utrpíte velkou škodu
 • vidět ho tančit uspokojíte své věřitele
 • jíst jeho maso svatba v rodině
 • hon na něj nevydávejte se v nebezpečí

Mech

 • vidět budete mít v lásce brzy úspěch
 • v ruce přítel bude mít velký úspěch
 • ležet na něm jste na nejlepší cestě, abyste zvýšil své příjmy
 • trhat životní radost vám bude záviděna

Meloun

 • vidět falešník vás chce ošálit
 • jíst staráte se a druzí lidé se smějí
 • kupovat příliš odpouštíte svým přátelům
 • mnoho melounů důvěřujte svému štěstí, pomůže vám

Meruňky

 • vidět nebo jíst pozdní sňatek

Měřit

 • něco jste obklopen špiony

Měsíc

 • v úplňku milostné štěstí
 • s kruhem okolo jste obklopen neupřímností
 • v poslední čtvrti nevěra
 • přibývající smrt vysokého hodnostáře
 • ve dne při slunci poznáte hezké děvče
 • červený válka
 • jasný štěstí
 • za mraky milostná hádka
 • z nebe padající šťastné události
 • klanět se mu užitek

Město

 • vidět velké získáte světový rozhled
 • vidět malé vyjadřujete šosácké náhledy
 • stavět budete spokojen a šťasten
 • s mnoha věžemi počnete velkolepý podnik

Měšec

 • vidět plný úspěšné obchody
 • vidět prázdný ztrátu utrpíte
 • s penězi zlé myšlenky chtějí rušit váš mír
 • roztrhaný zbytečně se namáháte
 • s kameny máte naději na zisk

Meteor

 • vidět jej vaše přání pohasla

Metla

 • být jí uhozen budete se dobře bránit v těžké věci
 • vidět ji obávejte se trestu
 • zametat s ní nesváry

Metronom

 • nebo chronometr poškodit zažijete zmatky v soukromém životě nebo v zaměstnání

Mez

 • vidět nebo vyměřovat veliká proměna

Mezek

dlouhé průtahy v nějakém jednání nebo úřadě

Mezník

utrpíte škodu na svém zdraví

Míč

 • nakopnout stálé neshody
 • dělat nebo zhotovovat fotbalový ponížení
 • hrát si s ním jednáte nepředloženě

Mikroskop

 • dívat se skrz něj od chyby se člověk učí

Mikuláš

 • vidět ho mnozí vám závidí

Milen|ec(-ka)

 • vidět ho nebo ji, nacházet se s ním nebo s ní o samotě pokušení

Milíř

 • vidět jej lidé vám budou blahopřát
 • být jím jste nepraktický

Milost

 • dostat dobré poselství

Ministr

drobné starosti

Mísa

 • vidět ji jste zván na slavnost, ze které se vrátíte bohatě obdařen
 • rozbít ji opanujte svou melancholii
 • koupit ji nevole v rodině

Misionář

 • jednat s ním obdržíte dar

Mistr

 • být jím milujícím spojení, ostatním nevůle

Mišpule

 • jíst nebo vidět budete mít řádného manžela a slušné děti

Míza

 • druhá cítíte, že se vaše stáří blíží

Mladík

 • vidět ho spoléhejte se na svou vlastní sílu a dopracujete se blahobytu
 • líbat ho velmi dlouho si uchováte mládí

Mladý

 • být lidé se smějí vaší ješitnosti
 • vidět jiné mladé dožijete se radosti na vlastních dětech

Mlat

bohatá žeň

Mlátit

 • obilí velké obchodní úspěchy
 • prázdnou slámu mnoho námahy, málo úspěchů

Mlékař

pronásleduje vás láska, která vám není příjemná

Mlékařka

zúčastníte se krásné cesty po moři

Mléko

 • kupovat úspěch v rozličných záležitostech
 • pít nestálé zdraví
 • nést obdržíte mnoho peněz
 • rozlít škoda z unáhlení
 • vidět přetéct máte nepřátele
 • nalévat požehnaná domácnost
 • mít v prsou bohatství

Mlha

 • vidět ji stoupat strasti a trampoty

Mlít

 • obilí váš výdělek stojí na výhodné půdě
 • kávu dostanete hosta z velké dálky
 • pepř telefon vám přinese špatnou zprávu

Mlsat

je vám zatěžko odříci si přání

Mluvnice

 • zabývat se jí budete mít mnoho námahy

Mlýn

nebuďte tak povídavý, mohl byste se dostat do špatného světla

Mlynář

 • vidět ho nebalamuťte lidi
 • mluvit s ním vaše přímost vám přinese škodu
 • být jím spokojený život

Mnich

budete mít spokojený a klidný život

Moc

 • obdržet plnou svoji důvěru věnujete nehodnému
 • dát plnou máte věrné přátele

Mocný

 • být ješitnost, přílišné sebevědomí

Moč

 • pít výdaje mít
 • močit nesvornost

Močál

 • vidět mnoho práce a málo výsledku
 • zapadat do něj starosti

Modistka

člověka nelze vychovat, aniž by se ho nemuselo plísnit

Modla

 • vidět ji musíte se spojit s moudrostí

Modlit se

radost a spokojenost

Modrá

 • barva bolest a zármutek

Mokrý

 • být pomlouvají vás

Monogram

 • vidět připisujete si víc, než vám patří

Monokl

 • vidět jste marnivý člověk

Morče

 • vidět radost

Morek

úspěch z vlastního počínání korunuje vaši snahu

Moruše

 • vidět ji nebo jíst pozdní, ale šťastné manželství
 • vidět morušový keř bohatství a požehnané roky

Moře

 • spadnout do něj utrpíte škody
 • jet po něm pouštíte se do nebezpečných věcí
 • utopit se v něm máte vinu na svém neštěstí
 • tiché spokojený život
 • bouřlivé pohnutý život

Mosaz

něco vás bude zlobit, ale mrzutost vám bude dobrým poučením

Most

 • procházet pod ním přes mnohé překážky dojdete k cíli
 • jít přes něj nebo jet štěstí v lásce i v podnikání
 • vidět stavět z kamene pevná předsevzetí
 • vidět jistota v podnikání
 • vidět zřítit se velké potíže v obchodech
 • vidět, jak se řítí na vás trpíte nevěrou
 • upadnout na něm trpíte vnitřními překážkami, překonejte je

Mošt

 • pít jablečný nebo jablečné víno marná snaha, hádka, neslušnost

Motor

lhostejnost vám škodí

Motouz

zlé události vás najdou silného

 • kupovat budete pokořen lidmi pod vaši úroveň

Motyka

 • vidět ji důvěřujte svému štěstí, neboť znenadání bude vaším hostem

Moudrý

 • být nevypínejte se a buďte skromný

Moucha

 • zabít ji nepřátelství
 • vidět létat mnoho much nebo komárů budete mít nepřátele, budete jimi pronásledován, zakusíte zármutek a urážku
 • chytat je vlastní vinou upadnete do bídy
 • nalézt ji v jídle či nápoji nebezpečí, děs
 • vidět jich mnoho nevrlost

Mouka

 • pražit ji nečekané neštěstí
 • vidět ji nebo mít úmrtí
 • vysypat ji pozor, neboť ztratíte rovnováhu
 • vidět ji mlít vaše rozvaha zvítězí nad odpůrci
 • hníst ji jste dobrým otcem nebo matkou

Mozek

 • vidět budete dobře spekulovat
 • jíst úspěch v jakémkoliv podnikání

Mozol

 • na vlastních rukou budete mít dlouhý a těžký zármutek

Mrakodrap

čeká vás úspěch

Mramor

nebuďte tak sobecký a přejte štěstí i ostatním

Mravenčení

 • v uších úmrtí

Mravenec

 • vidět ho hodně práce, velká pocta
 • šlapat po nich neničte své štěstí
 • mít je v uších budete mít velký zármutek
 • být od nich kousnut ohrožuje vás nemoc
 • ležet na nich ztratíte oporu, vaše příjmy jsou ohroženy

Mraveniště

 • šlápnout do něj zlá společnost

Mrkání

 • vidět velký zisk

Mrtvola

 • zvířete dobré časy, dlouhý život
 • vidět ji pohřbívat rozchod milenců
 • mít ji v domě nebo ji vidět brzká svatba
 • balzamovaná buďte připraven na nepříjemné překvapení
 • zapáchající starosti
 • sám ji pohřbívat získáte bohatou ženu nebo muže
 • vidět jich více budete pozván k rodinné slavnosti
 • vidět její zpopelnění obdržíte zprávu od vzdálených přátel

Mrtvý

 • být pozdní svatba, štěstí v podnikání
 • mluvit s ním nebo ho slyšet mluvit užitek
 • procházet se s ním naděje na lepší časy a docílení dávno žádaných přání
 • být a znovu ožít čest a zásluhy
 • cokoli od něj přijímat zisk a milá zpráva
 • oblékat ho ve snu ztratíte někoho milého

Mrzák

 • vidět ho nečekaná pomoc
 • být jím budete mít těžkosti

Mrzutost

 • mít nesmiřitelnost a nepřátelství přijde

Mříže

 • vidět, stát před nimi osvobození a klid
 • dívat se skrz ně ztratíte mnoho svou nepřístupností

Mše

 • zádušní v nějaké choulostivé situaci naleznete milost
 • slyšet ji číst štěstí v podnikání

Mšice

 • vidět vaše štěstí je velice vratké a musíte si ho denně vybojovat

Mučidla

 • trpět na nich velké nesnáze

Mučírna

budete se trápit nešťastnou láskou

Mula

 • vidět ji nebo na ní jet budete oklamán a obelstěn

Mumie

nepoznáte přednosti svého přítele, proto mu křivdíte, a tím ho i brzy ztratíte

Muzeum

 • navštívit svůj život dobře využijete

Muž

 • starší dlouhý život
 • mladý starosti
 • tlustý příjemné hodiny vás čekají

Mýdlo

 • vidět uspořádáte své obchody
 • kupovat dobrá domácnost
 • upotřebit bloudíte po nebezpečných cestách
 • mýt se jím odstraňte ze své mysli sprostotu
 • mýt jím jiné dovedete kázat morálku, ale ani vaše morálka není pravá

Myslivec

 • vidět ho vyžeňte z domu starost, neboť štěstí chce přijít
 • být jím druzí lidé vás chtějí obšťastnit, avšak vy se tomu bráníte

Myslivna

 • vidět ji dobré přijetí na cestách naleznete

Myš

 • slyšet pištět do zármutku upadnete
 • vidět nebo chytat úspěch, dobré obchody, dobré manželství a blahobyt
 • bílá příjemné spojení přinese vám štěstí
 • chytit ji vaše myšlenka bude uznána
 • v pasti triumf nad vašimi nepřáteli
 • vidět jich mnoho člověk mnoho dokáže, má-li v sebe důvěru

Mzda

 • obdržet ji ztráta

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

Již od dětství jsem nadána silnou intuicí a cítěním, které se časem rozvíjelo. Své první karty jsem dostala od paní ...

Eleanor

MÁTE V PENĚŽENCE JEN PRŮVAN?
Kdy se vaše finanční situace zlepší? Za pomoci karet vám odpovím! Zavolejte mi na ...

Samuel

MÁTE RODINNÉ PROBLÉMY?
Ráda vám poradím, jak je vyřešit! Zavolejte mi na 906 70 20 20 *

Klára

TRÁPÍTE SE POCHYBAMI O JEHO VĚRNOSTI?
Ráda vám výkladem karet situaci ujasním! Zavolejte mi na 906 70 20 ...

Ludmila

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama