Snář - výklad snů online - písmeno M

Madona

 • vidět ji naleznete záštity v neštěstí

Magnet

 • vidět nebo mít budete oblíbený

Maják

 • vidět dlouhá nepřítomnost

Majetek

 • mít utrpíte veliké ztráty a budete muset začít znovu

Majonéza

nedovedete soustředit své myšlenky

Major

 • vidět ho měl byste mít lepší vychování

Mák

 • jíst nechte padnout ješitné naděje
 • vidět kvést budete pomlouván
 • trhat vášeň vám škodí

Makarony

 • jíst budete mít vždy hojnost dobré stravy

Malina

 • vidět je nechvalte dne před večerem

Malovat

 • sám sebe dlouhý život
 • nechat se máte dobré přátele
 • sklo dostanete se do nevázané společnosti

Malý

 • být povýšení

Mandarinky

 • vidět vaše touha nebude splněna
 • jíst pracujete a ničeho se nedopracujete

Mandl

spořádaná domácnost

Mandle

 • jíst zvědavost způsobí nesnáze
 • jíst sladké uznání se jistě dostaví
 • jíst hořké zármutek z malých příčin vás bude trápit

Mandlovník

stane se zázrak

Manekýnka

 • vidět ji budete pomlouván

Manko

 • mít prohrajete proces, o kterém jste mysleli, že je již vyhraný

Mansarda

 • stát pod ní nepříjemnosti

Manžel(-ka)

mějte odvahu a buďte upřímný

Manželství

 • sjednat výhra, štěstí

Manžety

 • vidět nebuďte pyšný
 • ztratit váš zármutek vás opustí
 • krajkové lidé se vám budou klanět
 • roztrhat musíte o sebe více pečovat
 • nosit získáte si úctu
 • nosit špinavé, potrhané ztráta zaměstnání

Mapa

 • vidět ji na cestu se vydáte

Marcipán

ve vaší blízkosti je mnoho lidí, kteří vás podvádějí

Markytánka

 • vidět ji nebo s ní mluvit později, ale přece ještě v pravý čas, doba bez nedostatku nastane

Márnice

 • vidět ji nebo navštívit v nebezpečí života se ocitnete, přítele ztratíte

Máry

 • vidět dědictví
 • ležet na nich příjemná změna
 • vidět zakryté úmrtí

Masáž

 • obdržet váš obzor je malý a vaše myšlenky jsou špatné

Maska

 • nosit ji klamete svého přítele
 • vidět ji budete podváděn a klamán

Máslo

 • vidět přátelé si právem na vás stěžují
 • kupovat nezapomeňte šetřit
 • dělat vnitřní klid
 • jíst roztržka a nepříjemnosti mezi příbuznými

Maso

 • mít a jíst spějete k blahobytu
 • kupovat nebo vidět syrové přítelem být podpořen, k bohatství a slávě spět
 • vidět jiného kupovat syrové hádka
 • jíst hovězí vzpomeňte si na dobrou radu
 • jíst pečené bohatství
 • jíst skopové zisk na zboží
 • jíst syrové najdete příznivce
 • vidět připravovat dědictví
 • házet psům dočkáte se opovržení
 • uzené škody na dobytku

Mast

lidé vám vnucují nepříjemné věci, setřeste je

Mastičkář

 • vidět ho ujdete nebezpečí
 • být jím ošetřován hloupost vám přinese škodu

Mateřídouška

 • sbírat ji zármutek

Matka

 • vidět ji plán se zdaří
 • mluvit s ní přemýšlejte o svých činech
 • vidět zemřelou dlouhý život
 • vidět ji umírat smutek a starosti

Mazat

nermuťte se, budete objeven a uplatníte se

Mdloby

 • mít ztratíte to, co jste pracně nabyl, ale přesto najdete nové štěstí

Meč

 • vidět lidé vám rozumí a věří ve vás
 • zlámat zlé časy vám chtějí způsobit zármutek
 • ztratit ztratíte úctu svých bližních
 • obdržet stanete se pánem

Med

 • jíst nevolnost, blížící se zármutek
 • vidět měděné zboží čekejte podvod od zlých lidí

Medaile

 • vidět ji ponížení

Medailon

někdo je vám a vašim milým věrný

Medovina

 • pít ji uzavřete přátelství

Medvěd

 • vidět ho křivdou budete trpět a zlé pomluvy se dočkáte
 • lední budete milován
 • být jím zastaven utrpíte velkou škodu
 • vidět ho tančit uspokojíte své věřitele
 • jíst jeho maso svatba v rodině
 • hon na něj nevydávejte se v nebezpečí

Mech

 • vidět budete mít v lásce brzy úspěch
 • v ruce přítel bude mít velký úspěch
 • ležet na něm jste na nejlepší cestě, abyste zvýšil své příjmy
 • trhat životní radost vám bude záviděna

Meloun

 • vidět falešník vás chce ošálit
 • jíst staráte se a druzí lidé se smějí
 • kupovat příliš odpouštíte svým přátelům
 • mnoho melounů důvěřujte svému štěstí, pomůže vám

Meruňky

 • vidět nebo jíst pozdní sňatek

Měřit

 • něco jste obklopen špiony

Měsíc

 • v úplňku milostné štěstí
 • s kruhem okolo jste obklopen neupřímností
 • v poslední čtvrti nevěra
 • přibývající smrt vysokého hodnostáře
 • ve dne při slunci poznáte hezké děvče
 • červený válka
 • jasný štěstí
 • za mraky milostná hádka
 • z nebe padající šťastné události
 • klanět se mu užitek

Město

 • vidět velké získáte světový rozhled
 • vidět malé vyjadřujete šosácké náhledy
 • stavět budete spokojen a šťasten
 • s mnoha věžemi počnete velkolepý podnik

Měšec

 • vidět plný úspěšné obchody
 • vidět prázdný ztrátu utrpíte
 • s penězi zlé myšlenky chtějí rušit váš mír
 • roztrhaný zbytečně se namáháte
 • s kameny máte naději na zisk

Meteor

 • vidět jej vaše přání pohasla

Metla

 • být jí uhozen budete se dobře bránit v těžké věci
 • vidět ji obávejte se trestu
 • zametat s ní nesváry

Metronom

 • nebo chronometr poškodit zažijete zmatky v soukromém životě nebo v zaměstnání

Mez

 • vidět nebo vyměřovat veliká proměna

Mezek

dlouhé průtahy v nějakém jednání nebo úřadě

Mezník

utrpíte škodu na svém zdraví

Míč

 • nakopnout stálé neshody
 • dělat nebo zhotovovat fotbalový ponížení
 • hrát si s ním jednáte nepředloženě

Mikroskop

 • dívat se skrz něj od chyby se člověk učí

Mikuláš

 • vidět ho mnozí vám závidí

Milen|ec(-ka)

 • vidět ho nebo ji, nacházet se s ním nebo s ní o samotě pokušení

Milíř

 • vidět jej lidé vám budou blahopřát
 • být jím jste nepraktický

Milost

 • dostat dobré poselství

Ministr

drobné starosti

Mísa

 • vidět ji jste zván na slavnost, ze které se vrátíte bohatě obdařen
 • rozbít ji opanujte svou melancholii
 • koupit ji nevole v rodině

Misionář

 • jednat s ním obdržíte dar

Mistr

 • být jím milujícím spojení, ostatním nevůle

Mišpule

 • jíst nebo vidět budete mít řádného manžela a slušné děti

Míza

 • druhá cítíte, že se vaše stáří blíží

Mladík

 • vidět ho spoléhejte se na svou vlastní sílu a dopracujete se blahobytu
 • líbat ho velmi dlouho si uchováte mládí

Mladý

 • být lidé se smějí vaší ješitnosti
 • vidět jiné mladé dožijete se radosti na vlastních dětech

Mlat

bohatá žeň

Mlátit

 • obilí velké obchodní úspěchy
 • prázdnou slámu mnoho námahy, málo úspěchů

Mlékař

pronásleduje vás láska, která vám není příjemná

Mlékařka

zúčastníte se krásné cesty po moři

Mléko

 • kupovat úspěch v rozličných záležitostech
 • pít nestálé zdraví
 • nést obdržíte mnoho peněz
 • rozlít škoda z unáhlení
 • vidět přetéct máte nepřátele
 • nalévat požehnaná domácnost
 • mít v prsou bohatství

Mlha

 • vidět ji stoupat strasti a trampoty

Mlít

 • obilí váš výdělek stojí na výhodné půdě
 • kávu dostanete hosta z velké dálky
 • pepř telefon vám přinese špatnou zprávu

Mlsat

je vám zatěžko odříci si přání

Mluvnice

 • zabývat se jí budete mít mnoho námahy

Mlýn

nebuďte tak povídavý, mohl byste se dostat do špatného světla

Mlynář

 • vidět ho nebalamuťte lidi
 • mluvit s ním vaše přímost vám přinese škodu
 • být jím spokojený život

Mnich

budete mít spokojený a klidný život

Moc

 • obdržet plnou svoji důvěru věnujete nehodnému
 • dát plnou máte věrné přátele

Mocný

 • být ješitnost, přílišné sebevědomí

Moč

 • pít výdaje mít
 • močit nesvornost

Močál

 • vidět mnoho práce a málo výsledku
 • zapadat do něj starosti

Modistka

člověka nelze vychovat, aniž by se ho nemuselo plísnit

Modla

 • vidět ji musíte se spojit s moudrostí

Modlit se

radost a spokojenost

Modrá

 • barva bolest a zármutek

Mokrý

 • být pomlouvají vás

Monogram

 • vidět připisujete si víc, než vám patří

Monokl

 • vidět jste marnivý člověk

Morče

 • vidět radost

Morek

úspěch z vlastního počínání korunuje vaši snahu

Moruše

 • vidět ji nebo jíst pozdní, ale šťastné manželství
 • vidět morušový keř bohatství a požehnané roky

Moře

 • spadnout do něj utrpíte škody
 • jet po něm pouštíte se do nebezpečných věcí
 • utopit se v něm máte vinu na svém neštěstí
 • tiché spokojený život
 • bouřlivé pohnutý život

Mosaz

něco vás bude zlobit, ale mrzutost vám bude dobrým poučením

Most

 • procházet pod ním přes mnohé překážky dojdete k cíli
 • jít přes něj nebo jet štěstí v lásce i v podnikání
 • vidět stavět z kamene pevná předsevzetí
 • vidět jistota v podnikání
 • vidět zřítit se velké potíže v obchodech
 • vidět, jak se řítí na vás trpíte nevěrou
 • upadnout na něm trpíte vnitřními překážkami, překonejte je

Mošt

 • pít jablečný nebo jablečné víno marná snaha, hádka, neslušnost

Motor

lhostejnost vám škodí

Motouz

zlé události vás najdou silného

 • kupovat budete pokořen lidmi pod vaši úroveň

Motyka

 • vidět ji důvěřujte svému štěstí, neboť znenadání bude vaším hostem

Moudrý

 • být nevypínejte se a buďte skromný

Moucha

 • zabít ji nepřátelství
 • vidět létat mnoho much nebo komárů budete mít nepřátele, budete jimi pronásledován, zakusíte zármutek a urážku
 • chytat je vlastní vinou upadnete do bídy
 • nalézt ji v jídle či nápoji nebezpečí, děs
 • vidět jich mnoho nevrlost

Mouka

 • pražit ji nečekané neštěstí
 • vidět ji nebo mít úmrtí
 • vysypat ji pozor, neboť ztratíte rovnováhu
 • vidět ji mlít vaše rozvaha zvítězí nad odpůrci
 • hníst ji jste dobrým otcem nebo matkou

Mozek

 • vidět budete dobře spekulovat
 • jíst úspěch v jakémkoliv podnikání

Mozol

 • na vlastních rukou budete mít dlouhý a těžký zármutek

Mrakodrap

čeká vás úspěch

Mramor

nebuďte tak sobecký a přejte štěstí i ostatním

Mravenčení

 • v uších úmrtí

Mravenec

 • vidět ho hodně práce, velká pocta
 • šlapat po nich neničte své štěstí
 • mít je v uších budete mít velký zármutek
 • být od nich kousnut ohrožuje vás nemoc
 • ležet na nich ztratíte oporu, vaše příjmy jsou ohroženy

Mraveniště

 • šlápnout do něj zlá společnost

Mrkání

 • vidět velký zisk

Mrtvola

 • zvířete dobré časy, dlouhý život
 • vidět ji pohřbívat rozchod milenců
 • mít ji v domě nebo ji vidět brzká svatba
 • balzamovaná buďte připraven na nepříjemné překvapení
 • zapáchající starosti
 • sám ji pohřbívat získáte bohatou ženu nebo muže
 • vidět jich více budete pozván k rodinné slavnosti
 • vidět její zpopelnění obdržíte zprávu od vzdálených přátel

Mrtvý

 • být pozdní svatba, štěstí v podnikání
 • mluvit s ním nebo ho slyšet mluvit užitek
 • procházet se s ním naděje na lepší časy a docílení dávno žádaných přání
 • být a znovu ožít čest a zásluhy
 • cokoli od něj přijímat zisk a milá zpráva
 • oblékat ho ve snu ztratíte někoho milého

Mrzák

 • vidět ho nečekaná pomoc
 • být jím budete mít těžkosti

Mrzutost

 • mít nesmiřitelnost a nepřátelství přijde

Mříže

 • vidět, stát před nimi osvobození a klid
 • dívat se skrz ně ztratíte mnoho svou nepřístupností

Mše

 • zádušní v nějaké choulostivé situaci naleznete milost
 • slyšet ji číst štěstí v podnikání

Mšice

 • vidět vaše štěstí je velice vratké a musíte si ho denně vybojovat

Mučidla

 • trpět na nich velké nesnáze

Mučírna

budete se trápit nešťastnou láskou

Mula

 • vidět ji nebo na ní jet budete oklamán a obelstěn

Mumie

nepoznáte přednosti svého přítele, proto mu křivdíte, a tím ho i brzy ztratíte

Muzeum

 • navštívit svůj život dobře využijete

Muž

 • starší dlouhý život
 • mladý starosti
 • tlustý příjemné hodiny vás čekají

Mýdlo

 • vidět uspořádáte své obchody
 • kupovat dobrá domácnost
 • upotřebit bloudíte po nebezpečných cestách
 • mýt se jím odstraňte ze své mysli sprostotu
 • mýt jím jiné dovedete kázat morálku, ale ani vaše morálka není pravá

Myslivec

 • vidět ho vyžeňte z domu starost, neboť štěstí chce přijít
 • být jím druzí lidé vás chtějí obšťastnit, avšak vy se tomu bráníte

Myslivna

 • vidět ji dobré přijetí na cestách naleznete

Myš

 • slyšet pištět do zármutku upadnete
 • vidět nebo chytat úspěch, dobré obchody, dobré manželství a blahobyt
 • bílá příjemné spojení přinese vám štěstí
 • chytit ji vaše myšlenka bude uznána
 • v pasti triumf nad vašimi nepřáteli
 • vidět jich mnoho člověk mnoho dokáže, má-li v sebe důvěru

Mzda

 • obdržet ji ztráta

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

ROZHODLI JSTE SE PRO ZMĚNU ZAMĚSTNÁNÍ?
Povím vám, jak se vám bude v nové práci dařit! Astroložka Izabela

Izabela

BUDE VAŠE MANŽELSTVÍ ŠŤASTNÉ?
Hvězdy vám odhalí pravdu, zavolejte mi! Astroložka Valerie

Valerie

LITUJETE ROZCHODU?
Dokážete k sobě opět najít ztracenou cestu? Vyložím vám karty, zavolejte mi na 906 70 20 20 ...

Nikola

NAJDĚTE SVŮJ PROTĚJŠEK POMOCÍ HVĚZD
a budete mít jistotu, že k sobě patříte! Zavolejte mi na 906 70 20 20 ...

Sandra

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama