Snář - výklad snů online - písmeno N

Nabídka

 • dát nabídku k sňatku budete zneuznán
 • přijmout nabídku k sňatku naleznete mnoho štěstí

Nábřeží

 • procházet se po něm vbrzku se dočkáte příjemné změny

Nábytek

 • krásný jako na křídlech vás ponese úspěch k cíli
 • nést do bytu jste na nejlepší cestě, abyste udělal štěstí

Nádobí

 • mít kovové dobrý sňatek, spokojenost
 • rozbít hádka
 • vidět domácí rozepře
 • čínské styky ve vybrané jemné společnosti
 • dřevěné nebuďte marnotratný
 • vidět hliněné hněv
 • mosazné lidé vám slouží a smýšlejí o vás dobře

Nádor

 • vidět na jiném budete zklamán
 • mít uděláte dobrý tah

Nádraží

 • vidět neočekávaná návštěva
 • být na něm podniknete cestu

Náhrdelník

 • vidět nebo mít sláva nebo štěstí
 • diamantový požehnání

Náhrobek

 • vidět budete mít zármutek

Náhubek

 • vidět držte jazyk za zuby

Nahý

 • být tvrdě budete muset bojovat o svůj chléb
 • jít po ulici překážku snadno překonáte

Nájem

 • převzít přijdete do dobrých poměrů

Nájemné

 • platit starost a bědování

Náklad

 • vidět jiné nést budete se muset vypořádat s těžkými úkoly nebo pracemi
 • nést úspěšné vyřízení nějaké záležitosti
 • shodit ze sebe vyprostíte se z nepříjemných poměrů

Nalezenec

nevěrnost muže či manželky

Nalézt

 • cosi získáte výhru

Náměsíčník

 • vidět ho čeká vás velké překvapení

Námořník

 • vidět ho na lodi připlout zpráva od vzdáleného příbuzného nebo známého
 • vidět ho nebo s ním mluvit neštěstí na cestě
 • být jím budete konat dalekou cestu

Náplast

škoda, újma

 • mít na oku rád promíjíte urážky

Napodobovat

 • něco váš podnik se podaří

Nápoj

pozor na nepřátele

 • vidět pít nepřátelství

Nápověda

 • slyšet ji stýkáte se s prostomyslnými lidmi

Náprstek

 • mít na prstu marná námaha

Náramek

 • dostat opětování lásky
 • navléci klidná láska
 • nosit máte tichou lásku

Nárameník

 • vidět nebo mít úcty a vážnosti dosáhnete

Narkóza

své obchody jste vybudoval na špatném zá­kladě

Narozeniny

 • slavit vlastní mnoho radosti

Nářadí

 • vidět ruční vyhlídka na výnosnou práci
 • řemeslnické vaše píle se vám odmění

Násep

 • vidět najdete překážky, které se nechají s námahou překonat

Nástraha

 • upadnout do ní dobrý průběh vašich obchodů

Nástroj

 • hudební zlé věci se přihodí
 • lékařský buďte opatrný ve styku s přáteli
 • optický poznáte brzy pravou cestu

Nátěr

 • bílý utrpíte těžkou ztrátu
 • černý ztratíte přítele nebo přítelkyni
 • zelený dobré naděje
 • červený obdržíte pozvání
 • modrý dobromyslnost a veselost
 • žlutý máte důvod k žárlivosti

Náušnice

 • vidět ji smysly vás budou poslouchat, ale musíte jim ukázat pána
 • nalézt štěstí a zisk
 • ztratit budete mít nevoli
 • nosit dozvíte se tajemství
 • koupit vaše ješitnost přinese vám nevoli
 • rozbít zrada

Návrh

 • vidět chystáte se k provedení nějakého plánu
 • obdržet jste obklopen špatnými přáteli
 • dát chraňte svoji svobodu

Návštěva

 • lékaře výhoda a štěstí
 • být navštíven nepříjemná situace nastane
 • navštívit někoho zažijete nepříjemnosti

Nebe

 • vidět jasné, čisté, modré máte mnoho přátel a ve svých záležitostech štěstí, objekt své lásky povedete k oltáři
 • vidět pokryté mnoha mraky vrtkavost, nestálost
 • vidět na něm slunce vyloučení v nějaké choulostivé záležitosti
 • vidět zamračené, rudé nebo temné mrzutosti, nepříjemnosti, spory s nadřízeným

Necky

 • plné budete spořit
 • prázdné malý majetkový úspěch

Nedbalý

 • být musíte se podřídit cizí nadvládě

Negližé

nesnáze, obtíže

Nehty

 • dlouhé na prstech někdo vás zachrání z nouze
 • zcela krátké smutek
 • vytrhnout si budete mít mnoho zármutku
 • stříhat starost a hádky oslabují vaši tvořivost

Nemilosrdný

 • být nemáte dobrý charakter

Nemoc

 • trpět tajemnou nemocí k nadbytečnému bohatství přijdete
 • trpět bolestivou nemocí bída, neštěstí

Nemocnice

 • přijít do ní zjistíte něco nepříjemného

Nemocný

 • být vzchopte se a nepovolte
 • navštívit ho a utěšovat nějaká prosba vám bude vyplněna
 • ošetřovat ho radost, veselost a štěstí
 • mít nemocné rodiče zármutek, hoře
 • mít nemocné děti nevole v domácnosti

Nemravnost

 • projevovat sporé úspěchy v lásce
 • trpět jí vaše čest je v nebezpečí, že bude pranýřována

Němý

 • být příliš si důvěřujete
 • vidět ho dostane se vám vysokého úřadu

Nepořádek

 • vidět bude s vámi špatně jednáno

Nepřítel

 • zvítězit nad ním štěstí v těžkých dnech
 • mluvit s ním učiníte soupeře neškodným
 • líbat ho smíříte se s osudem
 • potkat ho mnohé nepříjemnosti šťastně překonáte

Nerost

 • vidět spadne vám kámen ze srdce

Nesmysl

 • slyšet nedbejte cizího mínění
 • říci máte rozumné náhledy

Neštovice

 • vidět nebo mít peníze dostat neočekávaným způsobem, k moci a bohatství přijít

Netopý|r(-ři)

 • chytit ho brzké uzdravení
 • vidět ho pochybný úspěch v obchodech

Nevděk

 • sklidit dobrý rok

Nevěra

manželské štěstí

Nevěsta

 • vidět ji věrnost i na dálku
 • vést ji oltáři radost v duši
 • vidět ji utíkat úmrtí
 • tančit s ní brzký sňatek
 • vidět ji mrtvou dlouhé a šťastné manželství
 • vidět ji ležet smrt

Nevěstinec

 • vidět ho neštěstí, pronásledování, nemoc

Nevolnost

 • cítit starosti života příliš omezují rozlet vašeho ducha

Neznámý

 • vidět ho najdete přátele, avšak nedůvěřivě je odmítnete

Nit

 • vidět trpělivost je velká ctnost
 • navinovat potřebujete trpělivost
 • odvinovat chraňte své tajemství
 • zamotat tajemství dobře uchováte

Noc

 • tmavá rodinná hádka
 • jasná dlouhý život
 • bouřlivá hrozí vám ztráta
 • jít nocí zůstanete bez domova

Noclehárna

 • bydlet v ní zchudnout

Nočník

 • vidět ho nemoc
 • rozbít ho nepřátelství

Noh|a(-y)

 • mít ji dřevěnou změna ke zlému
 • mít ji oteklou nebo silnou štěstí, radost
 • zlomit si ji pro neštěstí být litován
 • mít ji zraněnou neštěstí
 • líbat ji jinému změna v milostném vztahu
 • mít je křivé pohrdání, opovržení
 • mýt si je nestřídmostí onemocnět a pak toho litovat
 • mít nemocné získáte podporu v obchodech
 • mít špinavé ošklivá nemoc hrozí
 • vidět je bez těla do nebezpečí se dostanete
 • ztratit ji ztratíte dobrého přítele
 • mít ji tenkou budete zrazen
 • ptačí dobří přátelé

Nos

 • vidět veliký vaše budoucnost bude úspěšná
 • malý vaše čest je hanobena
 • červený vzbuzujete špatný dojem
 • odřený budete mít velký úspěch u žen
 • ztratit manželská roztržka
 • být za něj tahán nepříznivý proces
 • krvácet z něj zmírnění tíživé situace
 • mít dva překonáte překážky

Nosič

 • vidět ho od známých nebo příbuzných získáte podporu

Nosítka

budete pozván ke vzácným lidem

Nota

 • vidět je vyplněné naděje
 • zpívat podle nich zažijete něco velmi příjemného

Nouze

 • mít ji přijdou lepší časy

Novinky

 • dozvědět se dopis z velké dálky

Noviny

 • číst budete postupovat

Nula

 • vidět je úspěch v obchodních záležitostech

Nůž

 • vidět nebo mít pronásledování, nemilost, chudoba, nezdařené obchody
 • kapesní strádání
 • nalézt uvažujte o svých slovech
 • koupit přijdete lehko k majetku
 • krájet s ním zjistíte nějakou výhodu
 • vyřezávat s ním jste nestálý
 • rezavý dělte se s jinými o své starosti
 • říznout se jím jste nešikovný
 • brousit zpytujte se a poznáte své chyby
 • obdržet darem nepřítel se s vámi nečekaně smíří

Nůžky

nebudete mít nouzi

 • stříhat s nimi zisk peněz
 • zlaté radost
 • vidět brousit hádka, nevole

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

Již od dětství jsem nadána silnou intuicí a cítěním, které se časem rozvíjelo. Své první karty jsem dostala od paní ...

Eleanor

PŘESTÁVÁ VAŠE MANŽELSTVÍ FUNGOVAT?
Chcete rozpad vztahu zažehnat? Zavolejte mi na 906 70 20 20 *

Judita

JAK ZÍSKAT ZPĚT ZTRACENOU LÁSKU?
Netrapte se a zavolejte mi! Díky výkladu karet to dokážeme! Zavolejte mi na 906 ...

Nikol

NEMŮŽETE NAJÍT PRÁCI?
Kdy a kde se na vás konečně usměje štěstí? Zavolejte mi na 906 70 20 ...

Aneta

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama