Snář - výklad snů online - písmeno P

Padák

 • vidět nemoc

Padat

 • z výšky nepřehánějte své očekávání
 • na rovné zemi nepozorností se dostanete do nevýhody
 • ze schodů majetková ztráta
 • do příkopu přijdete do zlých řečí
 • vidět jiné budete mít úspěch ze škody jiného
 • padat, ale zachytit se budete zachráněni před neštěstím
 • přes něco dostanete vysvětlení

Padělat

 • něco jste nepoctivý

Pagoda

 • vidět ji přijde-li nouze a starost, neukažte jim slabost

Pajzl

 • navštěvovat pozor na sousedy stran pomluv

Páka

pomoc přijde včas

Paklíč

 • vidět být vykraden

Palác

 • bydlet v něm povýšení
 • vidět veliký zármutek
 • mít jste závistivý
 • rozbořit újma na moci
 • obdržet darem neočekávaná radost
 • stavět vaše pýcha vás přivede k pádu

Palaš

moc nad mnohými

Palec

 • vidět nemusíte se starat
 • zranit si ho nebo uříznout utrpíte nenahraditelnou ztrátu

Paleta

 • bez barev zlé časy budou mít vliv na vaši rozhodnost
 • s barvami ke všem trpícím lidem buďte dobrotivý

Paleto

 • vidět ve vašem domě se zahnízdí mrzutost, aby podrývala váš život

Palma

čest a důstojnost

 • pichlavá bezpečné štěstí
 • kokosová šťastné doby
 • vidět jich háj jistý obchod

Paluba

 • lodní těžká práce

Pamlsky

 • jíst nestřídmost způsobí nemoc

Pampeliška

vaše plány a naděje jsou k ničemu

Panenka

 • hrát si s ní jste využíván a lidé myslí, že mohou trvale počítat s vaší štědrostí

Pánev

 • vidět i přes vášeň se vám povede dobře

Panna

 • vidět ji štěstí a brzké spojení
 • líbat ji varujte se zklamání
 • s květinami na hlavě lidé se vám budou klanět
 • oženit se s ní vaše budoucnost je zajištěna
 • mořská rybářský výlet
 • mořská, jak se objímá s kapitánem cesta za moře

Panoš

 • vidět ho skrytá láska mladého muže

Panství

 • vidět někdo se vám přibližuje a chce vám pomoci

Pantofel

 • vidí-li žena budete vládnout
 • vidí-li muž žena vám povládne

Pantomima

nesvornost dělá nepřátele

Papež

 • vidí-li ho žena nezavádějte přílišné novoty
 • vidí-li ho muž při návštěvě se vyzkouší vaše moudrost
 • mluvit s ním veselost a míra

Papír

 • psát na něj musíte napsat nepříjemný dopis
 • roztrhat nenechte se ponížit
 • vidět vyrábět své vědomosti dobře využijete
 • vidět létat ve vzduchu zklamané naděje
 • čistý smutek
 • černý smutná zpráva
 • barevný menší dárek
 • bílý lačnost
 • hořící protivný a nemilý dopis
 • popsaný obdržíte dopis
 • velké jeho hromady získáte dobré postavení
 • žvýkat policie do domu
 • zmačkaný velmi nemilá zpráva

Papoušek

mile upovídaná žena

 • slyšet ho mluvit pomluvy a klevety
 • slyšet ho křičet budete poškozen závistníky
 • krmit ho oženíte se nebo se vdáte s povídavou osobou

Paprika

mrzutost

Paprsek

 • sluneční konečně se vše obrací k lepšímu

Pára

 • nad hrncem nemáte mnoho zdraví
 • vystupující ze země nebo z vody změna postavení

Paragraf

 • vidět přátelé vás zradí

Párat

konec nesváru

 • stehy shledání

Párátko

 • vidět příslib finanční úlevy
 • používat budete se muset vypořádat s velmi neutěšenou finanční situací

Pardál

 • vidět ho spravedlnost je vzácnou ctností, kterou u lidí sotva najdete

Párek (uzenka)

dostaveníčko

Park

 • vidět budete mít příjemný život
 • bloudit v něm pěšinami různé pletichy
 • procházet se jeho kvetoucími alejemi štěstí a spokojenost

Parlament

budete zatažen do nepříjemných nesvárů

Parník

 • plout na něm nějakou záležitost rychle a důkladně zakončíte

Parno

pouze s potem dosáhnete žádaného

Parohy

 • vidět proradnost
 • mít nasazené dejte pozor na ženinu lstivost
 • vidět u druhých neočekávaně se dočkáte změny

Paruka

 • vidět ji budete utlačován
 • nosit ji dojdete uznání

Pařez

neohrabanost

 • veliký nepokoje v domě

Pas

ujasněte si východisko, které nabylo zásadního významu

 • kontrola cestovních pasů z vyšší moci je omezena vaše svoboda pohybu

Pás (pásek)

 • nosit vaše mysl je pohodlná
 • nalézt dočkáte se odprošení, neboť se objeví křivda a dosáhnete práva
 • ztratit křivdíte druhým, a ztrácíte tím přátele
 • pěkným pásem být opásán čest a zdar
 • drahokamy posázený radost z dětí, též moc a bohatství
 • korkový mocná ochrana nebeská
 • stříbrný skutečné přátelství
 • zlatý duchaplná láska
 • kýlní nenaříkejte, ale jednejte

Pasák

 • vidět ho u ohníčku vzrůst majetku
 • vidět ho své přátele si udržíte

Past

 • nalíčit dejte pozor, abyste nebyl kárán
 • dostat se do ní budete se cítit ve své svobodě omezen
 • strojit na myši zrada a škoda
 • vidět, když je v ní chycená myš nepřítele učiníte neškodným
 • vidět špatnost bude odhalena

Pastvina

 • pro dobytek bujně zelená bezstarostná budoucnost, naděje na rozmnožení bohatství

Pastýřka

příjemné setkání

Paša

 • vidět ho oddáváte se klamu

Pašovat

nebezpečné podniky vám dělají starosti

Paštika

 • jíst ji váš blahobyt vás činí bezstarostným
 • péct ji uslyšíte ohavné povídačky

Pata

 • být na ní zraněn neštěstí rozličného druhu

Pátek

potěšení, rozkoš

Páv

bohatá, ale nezištná paní se stane vaší manželkou

 • nalézt ho naleznete paní svého srdce
 • sbírat jeho peří dopustíte se pošetilosti
 • jeho ztráta ztráta zaměstnání, majetku
 • vidět ho s roztaženým ocasem výhodné znamení, také i někdy nepokoje
 • slyšet jej křičet budete mít oplétání

Pavián

 • vidět ho nestydatost v lásce

Pavlač

 • chodit po dřevěné pavlači štěstí v umění
 • je-li chatrná a hrozí spadnutím nezapleťte se do nemilých věcí
 • zřítí-li se neštěstí

Pavouk

 • vidět ho váš osud se obrátí k lepšímu
 • usmrtit ho překonáte svého přítele
 • jejich množství předzvěst nemilých věcí
 • vidět ho v síti soudní spory a zrada

Pavučina

úklady

 • smetat ji zármutek se vám změní v radost
 • vidět jich mnoho velikých, zaprášených velké nesnáze a starosti
 • zničit ji musíte se rozloučit s láskou, ale jiné radosti vás za to odmění

Pec

 • vytápět vaše předsevzetí se dočká šťastného konce
 • vlézt do ní neřiďte se podle minulosti, mějte odvahu a doufejte
 • vidět pekařskou budete dělat dobré obchody

Pecka

 • vidět ji jsou vám kladeny překážky

Pečeně

 • cítit ji děláte zbytečnou cestu
 • jíst ji nebo vidět výhra, dobré vyhlídky v obchodech

Pečivo

 • péct prospěch od druhé osoby
 • jíst dobré časy přicházejí
 • vidět tahat z pece špatné časy brzy ustanou

Pěchota

drahota, bída

Pekáč

 • vidět škoda, újma

Pekař

 • vidět ho požehnaný rok

Pekařství

 • vidět brzy nebudete mít žádných starostí
 • být v něm požitek a zábava

Peklo

 • hořící předzvěst neštěstí
 • vidět nastávající změna, nabádání k opatrnosti v obchodech
 • nacházet se v něm nepříznivá změna poměrů, avšak pomine
 • jet do něj bude vám upíráno vlastnictví nějakého majetku
 • být z něho osvobozen záchrana před nějakým nebezpečím

Penězokazectví

ostuda a bída

Peněženka

poznáte tajemství

Peníze

 • dát žebrákovi příslib velkého zisku
 • dostat od někoho soudní obsílka či rozvětvení rodiny
 • dostat falešné nepoctivá láska
 • dostat utrpíte ztrátu
 • šetřit dosáhnete uspokojení v nejočekávanější chvíli
 • falešné vaše srdce touží po nicotných věcech
 • krást varuje před nebezpečím a upozorňuje na vaše chování vůči ostatním
 • ležet na nich obdržíte výměr daní
 • mít jich málo bohatství
 • měděné malé příjmy, marná práce
 • měnit nestálost v obchodování
 • mít bohatství
 • mít jich mnoho a mezi nimi zlaté bída
 • mít a platit jimi osvobození od tíživého břemena
 • mnoho jich znenadání dosáhnete něčeho dobrého
 • najít budete ochráněni před citelnou ztrátou
 • najít jich mnoho zkuste své štěstí a zvítězíte
 • najít svazek bankovek ztráta práce z důvodu nepevného přátelství
 • najít drobné různice
 • najít je nebo jinou cennost povznesení se nad starosti
 • počítat budete mít dobrý výdělek
 • polykat ztratíte svou popularitu
 • půjčit jiným nedostatek v rodinném rozpočtu či potíže v práci
 • půjčit si problémy
 • razit zlá hračka
 • rozdávat drobné hádky s přáteli i s cizími
 • jejich řinčení nepříjemné zprávy
 • sbírat na cestě zisk nebo nález
 • sbírat rozházené prospěch
 • nalézt ukryté zarmoucení
 • ukrývat varujte se před zloději, ztrátou
 • v nádobě nález a veselost
 • vidět náhlé výdaje
 • vidět cizí měnu pouštíte se do riskantního podniku
 • vidět velkou sumu bohatství a dostatek je ve vašem dosahu
 • vydat znamení dobrých příjmů
 • vydělávat štěstí v lásce
 • vyhrát nic dobrého
 • vyplácet jiným nevelké, ale jisté zisky
 • vzít od někoho svár s touto osobou
 • zlaté blahobyt či milá zábava
 • ztratit nehoda se obrací v zisk

Pěnkava

milostný poměr

 • slyšet ji vyhubování
 • slyšet ji v domě pohanění od přátel nebo příbuzných
 • slyšet ji v lese pohanění od nepřítele

Pepř

 • vidět nadání se vždy prosadí, i když cesta vede přes zármutek a mrzutosti
 • jíst soudy
 • kupovat na váhu svár
 • rozmělněný zármutek
 • tlouci hádky a nepříjemnosti
 • v zrnech boje a nepokoje

Perl|a(-y)

nabudete moudrosti od jiného

 • na hrdle radost z bohatství
 • padající slzy

Perleť

falešné slzy a nepravé bohatství

Perlička

 • vidět ji půjdete do dobré společnosti

Perník

sladkost prosté lásky

Pero

 • na klobouku jste náladový
 • na psaní dostanete dobrou zprávu
 • plnicí proces nemá vyhlídky na úspěch

Perořízek

 • mít nestálost, nevěra
 • vidět budete zapleten do procesu
 • pracovat s ním manželská nevěra

Peří

 • vidět bílé blahobyt a veselost
 • vidět černé pokles obchodů, ztráta
 • drát chystejte výbavu
 • drát husí klevety
 • vidět hromady starosti
 • být jím pokryt váznutí obchodů
 • vidět létat velká žalost
 • vidět mnoho létat marné čekání na štěstí
 • kupovat ho od někoho svatba
 • sbírat zisk
 • pštrosí nebuďte tak pyšný

Peřiny

 • na zem spadlé opuštění
 • krásné a čisté věrnost
 • nehezké a nečisté pohlavní nemoc
 • spálené a shnilé nemoc
 • polštáře a podušky milenka

Pes

 • bílý radost
 • černý veliké neštěstí
 • šedý předzvěst neštěstí
 • rezavý sváry v domě
 • dráždit ho nepříjemnost, nepřátelství
 • honicí vaše kroky někdo sleduje
 • chrt a stopař domácí zlý přítel
 • být jím napaden nebezpečí
 • kousne-li střetnutí se sousedem
 • lovecký dělat špatné obchody
 • vidět ho lovit být neklidný, hýřit
 • mít ho bohatství
 • ostříhaný oklamaná bdělost
 • ovčácký spolehlivost proti nebezpečí
 • vidět ho rvát se rodinné rozepře kvůli dědictví
 • hrát si s ním štěstí v obchodech, usmíření se s tím, kdo vás urazil, obnovení starého přátelství
 • štěká-li hádka se sousedem
 • jeho vytí smrt
 • vidět ho vzteklého a být jím pokousán hrozí vám nebezpečí
 • zabít ho soused zmlkne
 • vidět psí boudu zhoršení postavení

Pěst

pomsta

 • vidět dvě pěsti nevolnost po zlé novině

Pěšina

život na zapadlé štaci

Petrklíč

 • vidět radost v rodině

Petržel

těžce dobytý úspěch a dobré zdraví

 • jíst vařenou zisk či úspěch
 • jíst zelenou nepřípustné styky
 • sít povinnost starat se o početnou rodinu
 • syrová nemoc
 • zelená budete nemocní, ale brzo se uzdravíte

Pevnost

 • vidět nepřátelství a nemoc
 • vidět hořet nemoc
 • vidět pod palbou buďte soucitný ke svým spoluobčanům

Píce

 • dávat ji dobytku zisk, ale také nepříjemnosti

Pijavice

 • vidět lichva a zištnost

Pikle

 • kout pohrdání

Piknik

ozdobte svůj dům a připravte se k slavnosti, neboť máte důvod k veselosti

Pila (nástroj)

 • vidět ji vaše přání se vyplní

Pila (podnik)

důležité záležitosti budou hladce vyřízeny

Piliny

 • vidět zabráníte vloupání
 • jíst těžká nemoc

Pilník

 • vidět ho vaše píle nebude oceněna
 • dostat výstraha od nepřátel

Písař

 • přijmout od něho popsaný list opletačky se soudy
 • vidět sebe písařem nouze
 • vidět ho nezapleťte se do hádky, neboť sprostotě nestačíte

Písek

 • vidět obdržíte nepříjemnou návštěvu
 • rozhazovat nejisté poměry
 • přesívat těžkosti a trápení
 • sypat někomu do očí velký lhář a podvodník

Píseň

 • zpívat tělesné utrpení
 • slyšet zpívat štěstí a spokojenost

Pískat

 • sám zármutek
 • slyšet nebezpečí
 • chtít a nebýt toho schopen utrpíte příkoří

Písmena

 • psát je neštěstí
 • učit se hojně dětí

Pistole

nebezpečí v domě

Pít

 • až se břicho zvětší vzrůst majetku
 • nechtěný nápoj ztráta zaměstnání
 • opít se povýšení
 • po vůli povedou se vám žádané věci
 • ze sklenice projevení některých tajemství
 • z pěkné nádoby spadne vám kámen ze srdce
 • ze stříbra nebo zlata štěstí ve všech podnicích

Pitka

 • účastnit se jí nevole

Pivo

 • kalné vidět nebo pít nemoc, nepříjemnost
 • pít nerozhodnost v jednání
 • vidět rozlité zmenšení blahobytu
 • světlé nebo čiré vidět či pít stálé zdraví, veselá mysl, příjemné setkání
 • černé dobré příjmy
 • světlé obdržíte dopis
 • zakrývat je rukou čeká vás nějaká slavná událost

Pivoňka

 • vidět ji naleznete milostné štěstí

Pižmo

 • cítit vyhnete se pokrytci

Plachta

 • napínat ji nad boudou na trhu či nad vozem nepředvídaní hosté
 • ukrýt se pod ní vyhnete se něčemu nemilému
 • vidět ji hostina

Plakat

váš osud se splní

 • nad něčím radost k očekávání
 • pro mladou dívku spory s milým
 • pro obchodníka drobné potíže a neúspěchy
 • pro zamilované rozchod a zrada
 • vidět jiné navázání nových, sympatických známostí a obnovení těch starých
 • vidět dostanete dobrou zprávu

Plameny

 • vidět dostanete darem peníze nebo šperk

Plášť

 • být jím zahalen trampoty a úzkosti
 • gumový přijdete do nebezpečí
 • vidět nebudete vždycky šťasten
 • ztratit budete mít starosti
 • roztrhaný vzbudíte soucit
 • svléct někomu budete zostuzen
 • někdo v něm zahalený přetvářka
 • pěkný čest a uznání

Plátno

 • bílé láska
 • bílit na bělidle nemoc
 • tkát užitek, zisk
 • tkát, ale nedotkat smrt
 • jemné vaše štěstí se dobře utvoří
 • hrubé jste pilný, ale málo tím získáte
 • kupovat váš blahobyt se pozvedne

Plavba

 • v čisté vodě budete žít bezstarostně
 • v kalné vodě nepříjemnosti, protivenství
 • v proudu provedete smělý čin
 • v mělké vodě klopotný život
 • vidět sebe plavat vaše přání se vyplní
 • vidět se potopit neštěstí
 • přes moře nebo velkou vodu neštěstí

Pláž

 • jít po ní radost očekávejte

Plece

 • od ramen jakoby odstupující rozvod
 • od těla oddělené smrt dcery
 • pěkné a tlusté řádná žena
 • mít porušené ženě se ohlašuje nemoc
 • zdravé a silné vzroste v příbuzenstvu zámožnost

Plech

 • vidět malé trvání bohatství či chudoby

Plenky

 • vidět naleznete blahobyt a bohatství
 • leží-li v nich někdo budete nevinně nařčeni
 • prát nedejte na sobě znát starosti

Plést

 • cop z vlasů brzké spojení

Pleš

 • vidět bujný život vám přinese předčasné stárnutí

Pletení

píle a vytrvalost vás dovedou k cíli

Plevel

 • plít bližním není každý, jen ten, kdo je vnitřně dobrý
 • vidět utrpíte ztrátu

Plíce

 • na plíce churavět předzvěst něčeho zlého
 • vypadnou z těla smrt
 • jíst nemoc je zlým hostem

Plíseň

 • vidět lidé vás vyhánějí do ciziny, ale vrátíte se zpět do vlasti

Plivat

 • krev bohatství
 • plíce těžká nemoc

Plot

 • prodírat se živým plotem zvítězíte pevnou vůlí nad tím, co se vám postaví do cesty
 • ležet u něho trampské toulání
 • přelézt nebezpečí se vyhnete nebo ubráníte
 • vidět nepleťte si své s cizím
 • vidět z latí nebezpečí
 • vidět zelený, živý velké zmatky
 • zbořený musíte svůj majetek lépe chránit

Plotna

 • vidět ji hody

Plovárna

 • být na ní pozor na okradení

Plsť

jste lakomý

 • obuv z ní nemoc

Pluh

 • vidět brzká svatba
 • pracovat s ním štěstí
 • rozlámat vaše živnost bude rušena

Plukovník

 • vidět ho úspěch ve sporu
 • mluvit s ním zapletená záležitost

Plyš

 • vidět jste marnotratný

Plýtvat

falešní přátelé vás využívají

Pneumatika

 • vidět ji mnoho snesete, aniž byste reptal

Pobuda

 • vidět ho nestálost, toulky

Pocestný

 • v dešti peníze

Počítat

dobrý obchod

Podbírat se

 • v palci naděje na peníze

Podešev

 • nalézt hádka
 • ztratit dlouhá cesta

Podkova

 • vidět kovat koně těžká, namáhavá práce
 • vidět ji brzká cesta
 • najít ji ve vaší blízkosti je štěstí
 • přibít ji lidé vám přejí zkázu

Podlaha

 • s parketami, chodit po ní zažijete slzy a radost
 • taneční nebezpečí
 • drhnout ji úmrtí

Podmáslí

 • pít nepříjemnosti budou probírány

Podnos

 • vidět obdržíte dámskou návštěvu
 • rozbít hádka v domácnosti

Podobizna

 • vidět jakoukoli podobiznu podvod a zklamání
 • vidět vlastní podobiznu úraz
 • vidět ji dlouhý život zobrazené osoby

Podolek

 • utírat se jím někdo vás uhrane
 • líbat ho pokoření

Podomek

 • vidět ho hrubé jednání

Podpalky

 • vidět úkladný požár

Podplácet

 • někoho volit nutné zlo

Podpora

 • dávat ji někdo vás chce přepadnout
 • pobírat ji máte příležitost činit dobro

Podrážka

 • ztratit ji budete mít nepříjemnosti

Podsvinče

 • jíst déletrvající štěstí

Podvazek

 • vidět budete mít štěstí v lásce

Podzemí

 • procházet se jím tíseň
 • spouštět se do něj otvorem hrozí určité nebezpečí
 • vidět pozor na plyn

Pohádka

 • slyšet ji vaše plány budou úspěšné
 • vyprávět ji sám vždy mluvte pravdu

Pohanka

 • sít ji vyplenit hřích na dlouhý čas

Pohár

 • rozbít úmrtí nepřítele
 • rozbít malovaný blízké neštěstí
 • plný blahobyt
 • prázdný nedostatek
 • upustit úzkostlivost
 • pít z něho dobré časy přicházejí
 • vidět obdržíte pěkné dary
 • mít zlatý vaše vysokomyslnost vám přinese škodu
 • mít stříbrný výhra, zisk

Pohlavek

 • dostat či dát různice

Pohledávka

 • zažalovat ji nevole, zloba

Pohlednice

 • obdržet ji myslí na vás
 • psát ji zavrhnete neplodné plány

Pohovka

klidná a veselá budoucnost

Pohrabáč

svár

Pohřeb

 • být zaživa pohřben velké nebezpečí hrozí
 • být pohřben zdraví a dlouhý život
 • chystat se na něj, ale nevidět ho radost nad něčím
 • mít přírůstek do rodiny, pro svobodné brzká svatba
 • průvod na něm smrt
 • přítele sňatek podle vlastního rozhodnutí
 • velmi chudý nedostatek
 • vidět smutek, nemoc, úmrtí
 • zúčastnit se ho pozdní sňatek

Pochod

 • vidět brzy budete litovat toho, co jste udělal
 • jít máte před sebou těžké boje, ale přece zvítězíte

Pochodeň

 • vidět hořet skrze temné věci přijdete k světlu
 • hořící nedobré zprávy
 • nést zamilovat se
 • chodit s ní pohřeb váženého člověka
 • sám ji rozsvítit odhalíte jakési tajemství
 • uhasit zničení dobrých vztahů
 • vidět spadnout z nebe bolení hlavy

Pochvala

 • být pochválen pomluvy
 • vyslovit ji projev dobrého přátelství
 • slyšet ji prokázání dobré služby

Poklad

 • najít zklamané naděje, též starost s bohatstvím
 • vykopat neštěstí
 • hledat nasloucháte iluzi a zdánlivému štěstí
 • shromažďovat činíte si zbytečné starosti

Pokladna

 • vidět ji zlí lidé se snaží, aby vás zničili
 • vidět ji otevřenou dluhy a nesnáze
 • stojí-li v prázdné místnosti starosti
 • vypáčit ji nepravosti se nedaří
 • vidět, jak je páčena snažte se dosáhnout násilím svého cíle, ale dejte pozor, abyste nebyl lapen
 • plná peněz ztratíte rovnováhu
 • prázdná jste k politování

Pokladnička

váš blahobyt bude stoupat

Pokladník

být jím -

 • vidět ho malý, ale jistý výdělek

pocta

Poklop

 • na střeše propouštění

Pokoj

 • krásný rodinný život
 • špinavý hádky
 • prázdný dluhy a chudoba
 • tmavý hrob
 • okrášlený návštěva
 • pěkně tapetovaný dobrý chod vaší živnosti
 • malovaný máte neskromná přání
 • jasně osvětlený velké slavnosti
 • vidět malovat zažijete změny

Pokožka

 • čistá, jemná budete milován
 • vrásčitá dosáhnete vysokého věku
 • červená nebo hnědá budete zrazen

Pokrývač

 • padající dolů vedoucí půjde do důchodu
 • vidět ho budete hovořit s vysoce postavenou osobou

Pokrývka

skryté nedostatky

 • roztrhaná nedostatky budou známy

Pokušení

nechť rozum zvítězí nad city

Pokuta

 • platit ji výhoda

Polární záře

neočekávaná zpráva vás velmi potěší

Pole

 • vidět hezké zelené naděje na dobrý výdělek, štěstí v lásce a manželství
 • kroupami rozbité špatné spekulace
 • obdělávat, osévat, sázet dobré k tomu ženu přijmout, dítě zplodit
 • po sečení přišli jste pozdě
 • přes něj běžet nebo na koni jet brzká zpráva v očekávání
 • s koukolem někdo vám kazí práci nebo vás očerňuje
 • suché smutek
 • úrodné majetek
 • v plném květu zdar ve statku
 • ve žních mnoho práce s dobrým výdělkem
 • zorané budoucí majetek
 • zpustošené zarmoucenost
 • žitné štěstí v lásce a v obchodech
 • vyorat na něm brázdu bohatství

Poleno

 • štípat ztloustnete

Polévka

 • jíst ji zkažený žaludek
 • jíst ji slepičí šestinedělí
 • vařit ji sporné štěstí
 • přesolit ji nevole

Police

 • vidět ji známá se bude vdávat, také i podezření

Policie

velké události se hlásí svými stíny

Politika

 • mluvit o ní hádka s přáteli

Polnice

vaše zahrada ponese mnoho ovoce

Polštář

nemoc vás připraví o peníze a majetek

Pomáda

nebuďte tak pyšný a uvědomte si, že pýcha předchází pád

Pomazání

 • poslední pozdravení a veselost

Pomeranč

 • na stromě milostné strasti
 • trhat v dálce vám kvete štěstí
 • jíst vaše naděje se vyplní

Pometlo

 • vidět utrhání na cti

Pomlázka

 • dávat ji nebo dostat veselost z mrzutosti

Pomluva

 • šířit ji ztratíte úctu a důvěru

Pomněnka

stálé a užitečné přátelství

Pomník

dostane se vám poct, ale vaše námaha bude přesto marná

Ponížení

 • zažít nepříjemnost, spory s členy rodiny

Ponocný

 • vidět ho pozdní návrat
 • vidět ho pít zaspání
 • být jím nevole
 • slyšet volat máte nevěrné služebnictvo

Pop

 • lepit ševcovským popem rozchod

Popel

 • sypat si jím hlavu lítost nad sebou
 • vidět hořké zklamání, urážka
 • vidět sypat jste před smutným případem
 • sbírat očekávejte dědictví
 • jít po něm jste majetkuchtivý, ničeho však nezískáte
 • padnout do něho ztratíte mnoho majetku

Poplach

 • slyšet dejte pozor na svůj majetek

Poprava

 • vidět ji rozchod s dobrým přítelem
 • vykonávat ji překonáte své nepřátele
 • být popraven strach a sklíčenost

Popraviště

 • být na něm veřejná hanba
 • vidět chystá se něco nedobrého

Pór

 • vidět oční choroba

Porce

 • rozdělovat smrt blízkého příbuzného

Porcelán

 • kupovat lepší časy

Porod

 • být při něm šťastný radost a štěstí
 • být při něm nešťastný ztráta, bolestné zneuctění
 • porodit děvče bolestivé zkušenosti při radosti a veselí
 • porodit chlapce štěstí ve všech záležitostech
 • vidět porodní asistentku, mluvit s ní blížící se štěstí, odhalení tajemství
 • vidět porodní babku pro svobodné není dobře
 • vidět dostanete se do nesnází

Portrét

 • vidět vlastní poznáte svoji chybu
 • cizí nová láska

Portýr

nepěkné klepy

Poručník

 • vidět ho musíte mít mnoho smyslu pro povinnost
 • mít ho nemíchejte se do cizích záležitostí

Posada

 • slepičí veselé klepy

Posádka

 • vojenská pozor na čápa

Posel

 • vidět ho dobrá zpráva vás potěší a vaše naděje se splní

Poslouchat

 • u dveří jste pronásledován
 • jiného, co říká nevole, nenávist

Posluha

spolehnutí

Posluhovačka

nepovíte, co nevíte

Poslušný

 • být buďte opatrný ve svém podnikání

Posmívat se

budete plakat, neboť ztratíte na ulici cenný předmět

Postel

 • prázdná ve vašem okolí se dějí smutné věci
 • ležet v ní chraňte své zdraví
 • velmi čistá šťastné manželství
 • v nepořádku jedno z vašich tajemství bude odhaleno
 • vidět, jak je odnášena vaše prosba bude odmítnuta, neboť je nesmyslná
 • vylézt z ní zdraví a chuť k práci vám pomohou k úspěchu
 • vidět, v ní cizího člověka bezdůvodná mrzutost vás roztrpčí
 • vidět se závěsem zasnoubení
 • do které prší prostopášnost
 • hezká štěstí, soulad v manželství
 • hořící neštěstí, nemoc, smrt
 • ležet v ní nemoc
 • špinavá nebo nuzná nesnášenlivost
 • stát u ní nemocný v domě

Postroj

 • koňský blahobyt

Postup

 • v úřadě disciplinární vyšetřování

Posvícení

veselost se rvačkou

Pot

 • utírat si studený veliký strach
 • vypotit se uzdravení známého
 • utírat si z čela námaha nad sílu

Potah

 • koňský předzvěst manželství, kde jsou oba dva poctivě zaměstnáni

Potápěč

věřitel vám pošle účet

Potěr

 • rybí budete mít mnoho dětí

Potkan

 • vidět je hanba

Potok

 • koupat se v něm uzdravíte se brzy z nemoci
 • brodit se v něm dosáhnete svých cílů
 • s čistou vodou vaše budoucnost se utváří příznivě
 • rychle tekoucí neúspěch, mnohé překážky
 • hluboký máte špatné přátele
 • pomalu tekoucí máte líné spolupracovníky
 • kalný budete mít škodu nebo ztráty
 • vyschlý bída, těžké doby
 • vidět téct čistý ve svém domě přírůstek majetku, bohatství
 • vidět téct kalný ve svém domě nemoc, zármutek
 • vidět potok krve nemoc s chrlením krve
 • vidět rozvodněný růst majetku, ale také rychlý úbytek
 • s mnoha rybami dobré dědictví
 • vyschlý chudoba a churavění

Potopa

přestojíte velké nebezpečí

Potrat

 • dítěte nové podnikání, nový čin, skutek
 • prodělat obávané zklamání se nedostaví
 • vidět předzvěst zklamání

Potýkat se

nebezpečí života

Poupě

láska přespříliš mladých

Poustevna

 • být v ní nemoc, nebezpečí

Poustevník

 • vidět ho z dobrých časů se tloustne
 • být jím tiché štěstí

Poušť

 • žít na ní rozvod, ztráta dětí

Pouť

 • konat změníte svůj byt
 • vidět vaše námaha bude odměněna
 • podniknout máte odčinit nějaké bezpráví

Pouta

 • nosit dostanete nabídku úřadu

Poutník

 • vidět ho obdržíte zprávu z cizí země

Pouzdro

 • vidět nebo mít ukradené se opět vrátí

Povidla

 • jíst dobré pořízení

Povlečení

brzké oženění

 • čisté dobré znamení
 • nečisté zlé znamení

Povodeň

budete obklopen bezcennými lidmi

 • vidět velkou se svým okolím nebo blízkými zažijete nesvornost

Povříslo

sňatek starého muže s mladičkou

Pozdrav

budete pozván na hostinu a dobře přijat

 • pozdraven být smíříte se se zapřísáhlým nepřítelem
 • pozdravení osoby, kterou nemáte rádi nepříjemná návštěva
 • sám být pozdraven dětmi šťastná událost v rodinném životě
 • pozdravení vysoké osobnosti příjemná návštěva
 • pozdravit někoho mír

Pozor

 • dávat možné vloupání

Pozouny

 • slyšet slavnost, divadlo

Pozůstalost

 • vidět musíte uvést pořádek do svých věcí

Požár

 • vidět jasně plápolající, který jedno nebo více stavení zachvátí přijdete ke slávě, zažijete hodně dobrého
 • vidět ho, jak hořící dům do dýmu a kouře zahalí neštěstí všeho druhu
 • vidět nebo cítit nastávající neštěstí

Požehnání

vždy svatba, mimořádně i smrt některého z rodičů

Pracovat

úspěch v obchodech

Prádelna

tlach připraví vám mnoho starostí

Prádelník

domácí drby

Pradlena

 • při práci budete mít špatnou pověst

Prádlo

 • mydlit pomluvy špinavé

Práh

někam vstoupíte

 • přestoupit pozvání nebo host
 • z kamene vaše příští rozhodnutí bude pevné
 • ze dřeva příští dobro

Prach

 • na šatech a nábytku hádka
 • na sobě vaše vytrvalost bude odměněna

Prachárna

nesázejte všechno na jednu kartu

Pramen

 • s čistou vodou životní radost
 • s kalnou vodou ztroskotané naděje
 • vyschlý špatné obchody
 • pít z něho umíte využitkovat šťastných okolností
 • koupat se v něm očistíte se od nepravdivého podezření
 • vidět v zelených lukách naděje na lepší časy

Pramice

 • vidět ji zažijete neštěstí

Pranýř

máte se svými bližními špatné úmysly

Praotec

 • vidět ho štěstí, výhra

Prapor

 • vidět slavnost, také na něco přísahat
 • vidět vlát nebezpečí je odvráceno
 • nést dojdete uznání
 • visící dolů nevzdávejte se naděje, neboť překonáte nebezpečí

Prarodiče

 • vidět, mluvit s nimi uskutečníte dobrou myšlenku

Prase

 • kupovat mějte budoucnost v patrnosti, neboť nemůžete věřit svému štěstí
 • zabíjet jste sám vinen svým neštěstím
 • prodávat lidé vás budou chtít ošidit, vy však budete bystrý a udržíte si výhodu
 • umírající štěstí se s vámi rozloučí
 • se selaty vaše domácnost bude pohodlná a váš život bude činným tvořením
 • vidět je rýpat se v hnoji peníze

Praskání

 • slyšet nesnáz, obtíže

Prašivina

 • vidět ji změňte své názory a životní cesta vám přinese méně obtíží

Právník

 • vidět advokátní kancelář starosti, mrzutosti, opletačky
 • mít s ním co dočinění starost a nouze
 • mluvit s ním těžká starost, velké trápení

Právo

 • hájit upadnete do hádky

Prezident

 • vidět ho příjemné události
 • mluvit s ním vyplnění vašich přání

Princ

 • vidět ho dojdete uznání

Princezna

 • vidět ji zjistíte příjemné věci

Prkno

 • hoblovat pro někoho připravena rakev
 • ležet na něm smrt
 • vidět dobré obchody
 • rýsovací za velikých obtíží se váš plán osvědčí

Proboden

 • být strach a nebezpečí

Procenta

 • počítat obchodní mrzutosti

Proces

 • vést narazíte na netušené překážky
 • vyhrát úspěchy po těžkých bojích
 • prohrát mnohé ve vašem životě nebude probíhat dle vašeho přání
 • vidět šťastný obrat osudu
 • účastnit se ho štěstí a radost

Prodat

 • dobře pokles hospodářství

Program

zvědavost přinese vám škodu

Procházet se

přátelé a štěstí

Promenáda

trvalý blahobyt

Proměnit se

 • v něco škoda, újma

Promrhat

 • něco málo se ovládáte

Pronásledování

 • zažít musíte strpět zlo, pomluvu
 • zažít a být zajat dostanete dobré místo
 • někoho konečně budete mít trochu pokoje

Propast

 • děsivá nemoc
 • padat do ní úspěch vás neopustí
 • vidět do ní padat rychlá záchrana z nebezpečí
 • vrhat do ní nepřítele spadne z vás těžké břímě
 • vaší vinou do ní padá přítel lítost vás bude pronásledovat
 • ze které zachraňujete přítele sklidíte nevděk
 • hluboká pomůžete-li svému příteli, bude vám křivděno

Prorok

prozřetelnost chce, abyste byl šťasten

Prosba

 • zamítnutá bude vyslyšena žádost
 • k někomu čeká vás ponížení
 • slyšet ji přijdete k moci
 • vyplnit ji získáte oblibu
 • odmítnout ji ztratíte něco
 • vyslovit příjemný život

Proslov

 • mít neuspokojená touha po uplatnění
 • vyslechnout varování, abyste se nenechali přemluvit
 • nad hrobem budete utěšen

Proso

čeká vás zisk a velké bohatství

Prostěradlo

smrtelná nemoc

Prostírat

dojdete blahobytu

 • uklízet ujde vám zisk
 • vidět prostřený obdržíte hosty
 • prázdný nedostatek

Prostitutka

 • vidět nebo s ní mluvit prožijete radostný den, štěstí

Protěž

 • hledat svévole dělá nepřátele

Protivník

 • vidět ho najdete dobrého přítele

Provaz

 • vidět zhotovovat nemůžete stále proniknout
 • lézt po něm nahoru nebo dolů jste na špatné cestě
 • přeříznout přinesete jiným škodu
 • ovázat kolem sebe hledáte pomoc a najdete ji
 • chodit po něm štěstí a sklo se lehce lámou
 • tahat za něj s jinými máte dobré přátele, kteří na vás již dlouho čekají

Provazochodec

 • vidět ho nebezpečný podnik

Prs(-y)

 • ženské vidět pokračování lásky
 • masitý hodně synů
 • vidět, na kterých kojenec leží radost v manželství
 • obnažit stydlivost
 • mít poraněné pro staré zlé, pro mladé dobré
 • raněný, churavý krátký život
 • vidět silné, zdravé těšíte se stálému zdraví
 • suché, úzké neplodnost
 • vidět zarostlé hodně štěstí v lásce

Prskat

 • vidět někoho trefíte se do živého

Prst

 • říznout se do něj a vidět krev štěstí v lásce
 • mít hezký být vážený, ctěný
 • mít je v páře spiknutí
 • palec mezi ukazováčkem a prostředníkem prokletí
 • palec zasunutý do ostatních sevřených prstů nic nečekejte
 • pět prstů krádež
 • pět prstů černých vloupání
 • spálit si dostanete se do pokušení
 • ukazováček varování
 • ukazováček na oku výsměch
 • ukazováček na rtech nevyzrazujte
 • useknutý ztráta jmění, práce
 • v ústech stydlivost
 • zavázaný úraz v domácnosti
 • ztratit škoda

Prsten

 • darovat dívce láska
 • darovat úspěšná cesta leží jasně před vámi
 • někdo dává prsten manželce a ona jej nechce jeho smrt
 • dostat darem najdete dobrého přítele či kamaráda nebo se vám splní nějaké milostné přání
 • dostat úctu získáte
 • drahocenný učiníte výhodné spojení
 • železný starost vám tíží srdce
 • kupovat vaše srdce se bude radovat, dostane-li z velké dálky zprávu
 • najít zamilujete se
 • najít s drahokamem žlutým nemocná bohatá žena
 • najít s drahokamem modrým v domě radostné veselí
 • najít s rubínem dobře placené místo
 • najít se smaragdem čest
 • navléci na prst zamýšlená nevěra
 • někomu darovat vytoužené přátelství nebo milostný vztah se neuskuteční
 • obdržet bída
 • sejmout a dát ho neznámému postoupení místa jinému pod nátlakem
 • sejmout a dát někomu jinému postoupení místa jinému
 • stáhnout z prstu nevěra bude mít zlé následky
 • vidět stříbrný zisk
 • tlačit jej do vosku smlouva
 • vidět předzvěst pevného vztahu k jinému člověku
 • z něhož vypadl drahý kámen rodinné sváry nebo těžká nemoc
 • z něhož vypadl drahý kámen a byl nalezen mír a pozdravení
 • z něhož vypadl drahý kámen a nebyl nalezen ztráta existence
 • zlámaný loučení s milými lidmi vás zarmoutí
 • kupovat zlatý na váhu svatba nebo krása ženy podle krásy prstenu
 • najít zlatý a dát na prst veliký úřad, v rodině syn
 • najít nebo vidět zlatý štěstí
 • zlatý přelomený pro ženu těžká nemoc
 • zlatý přelomený pro svobodného podřízené místo či ztráta majetku
 • mít zlomený neštěstí
 • ztratí-li ho manželka ztratí důvěru k manželovi
 • ztratí-li ho muž smrt manželky nebo syna
 • ztratí-li ho svobodný zůstane starým mládencem, dívka se neprovdá
 • ztratit přechodný rozchod s milým člověkem

Průjem

 • mít předzvěst dobrého zdraví a šťastného manželství

Průsmyk

představujete si nebezpečí

Prut

 • na ryby touha po poznání

Průvod

 • vidět váš život bude neustálé bloudění
 • maškarní pokušení
 • velký pohřební bohatství a štěstí
 • chudý pohřební chudoba a nedostatek
 • lampiónový budete ctěn

Průvodce

naleznete pomoc

Průvodčí

 • vlaků příjemné životní poměry

Pryčna

úřední šetření, protokol i zatčení

Pryskyřice

 • vidět ji budete varován, přemýšlejte o tom
 • lepit se na ni těžká je vaše cesta, ale vykonáte ji

Přání

 • mít budete nespokojen

Přátelé

 • vidět dbejte o své zdraví
 • urážet nemoc
 • nalézt dlouho ztracené trudnomyslnost
 • být s nimi vesel blíží se loučení
 • zemřelí příjemná zpráva z ciziny
 • ztracení vzdálený přítel na vás myslí

Představený

 • vidět ho klid, jistota
 • být jím malicherná nevole

Přehlídka

starost, svízel

Přehoz

 • přes postel musíte se zříci povrchností života

Překazit

 • něco odhalíte špatný záměr

Překopávat

 • něco dobré vyhlídky pro obchod

Přepadnout

 • někoho musíte použít lsti

Přeplavit

přeložení nebo změna

Přeskočit

 • něco obejdete nemilou věc

Přesolit

 • něco domácí sváry

Přetrhnout

 • něco konec lásky, přátelství

Převlečník

 • oblékat vaše zdraví je v nebezpečí
 • svlékat odhalujete své nejlepší vlastnosti

Převrhnout

 • něco mrzutost

Příboj

 • vidět příboj vln zdánlivé nebezpečí

Příbuzní

 • vidět je obdržíte návštěvu
 • vidět je zemřít bohaté dědictví

Přídavek

 • obdržet máte naději na menší radost

Přijímání

požehnání a štěstí v rodině

Příkop

 • vidět budete dělat dobré obchody
 • spadnout do něj pozor na lest
 • stát před hlubokým příkopem nebezpečí
 • přejít přes něj po dřevěné lávce vysmějete se tomu, kdo vám překáží
 • skákat přes něj zrada, nevěra

Příkrov

 • černý konec života

Přilba

pouze přímostí něčeho získáte

Přípřež

výpomoc v práci i v starostech

Přísahat

 • vidět sebe nebo někoho podstoupíte složitý proces
 • křivě upadnete do nebezpečí

Přístřešek

 • nalézt dobrá budoucnost
 • ztratit mrzutost

Příštipek

okamžitá pomoc

Přítel

pro zamilované štěstí a brzký sňatek

 • být pohromadě s více přáteli předzvěst návštěvy lidí, které rádi vidíte
 • hádat se s ním nevěrnost přítele
 • loučit se s ním konflikty a spory se známými, je to rovněž znamení finančních potíží a ztrát
 • mít ho vydáte svá tajemství
 • mít o něj starost nemoci nebo neúspěch
 • mrtvý brzký sňatek
 • navštívit ho nebo ho potkat srdečnost
 • oblečený ve světlých barvách odhalení informací, které zapříčinily hádky a problémy
 • plačící starosti a neúspěchy nebo zklamání v podnikání
 • pomoci mu člověk sám obdrží pomoc
 • potkat ho nečekaná událost, která s sebou přinese neshody a smutek
 • přátelé ve zvířecí podobě boj s nepřáteli, kteří vás chtějí odloučit od nejbližších
 • žertovat s ním roztržka
 • s ovázanou tváří navázání nové známosti, která pro vás skončí ztrátami a problémy
 • smát se s ním brzký rozchod s ním
 • stojící na hoře nečekané povýšení v práci, kvůli kterému budete zanedbávat přátele a rodinu
 • vidět umrlého radost
 • urazit zakusíte pohrdání
 • vidět ustaraného čeká vás smutek nebo nepříliš vážná nemoc
 • vidět zesnulého nečekané novinky
 • vidět ho dlouhý život
 • vidět přítele, kterému se dobře daří radostné zprávy nebo brzké setkání s nejbližšími
 • vidět vítat přítele k slávě a poctám přijít

Příze

 • vidět ji mnoho starostí
 • navíjet ji být lakomý
 • odvíjet ji máte sklony k marnotratnosti
 • rozmotat ji ztratíte pochybnosti
 • mít ji tajné pletichy
 • zamotat ji milého nebo milou rozzlobit

Přízemí

 • bydlet v něm povedete klidný a vyrovnaný život

Psát

učiníte důležité rozhodnutí

 • pěkně obdržíte pochvalu
 • špatně vaše prosba bude odmítnuta
 • obráceně jednáte úskočně
 • vidět psát půjdete do ciziny, ale vrátíte se zpět

Pstruh

 • chytat je vychytralost
 • vidět v čisté vodě radost a láska ozdobí váš život
 • jíst jej obdržíte smutnou zprávu

Pšenice

 • vidět ji čekají vás výhody, ale nevíte, jak jich využít
 • prší-li na někoho nebo na jeho dům nadmíru velké bohatství
 • prší-li z oblak veliké bohatství
 • ve snopech nebo vymlácená vezená domů naděje na nalezení pokladu

Pštros

 • vidět ho nepříjemné poruchy
 • mít ho, ale zmizel penze nebo ztráta zaměstnání
 • strká-li hlavu do písku zlé státní finance
 • když ho vidí žena její syn bude na ministerstvu
 • z něhož spadlo peří aféra na vyšších místech

Ptá|k(-ci)

 • černý, letící smuteční oznámení
 • dravý škoda
 • jeho hnízdo manželství
 • ptačí lep něco se na vás líčí
 • jeho nohy akt, který bude vyřízen za dlouho
 • najít jeho peří menší peníze
 • jíst jeho vejce zhubnutí
 • ptačí zob dobré srdce
 • jíst ho peníze
 • lapat ho ve spaní dostane se vám potřebné věci
 • vybírat jeho mláďata zloději
 • vidět je oškubané velký podvod v místě
 • více jich do domu přiletělo a odletělo někdo v domě zemře
 • více jich do domu přiletí větší návštěva hostů

Puding

 • připravovat jste oblíben u dětí
 • jíst zlé jazyky podrývají vaši pověst

Půdorys

 • vidět budete stavět vlastní dům

Pudrovat se

važte si své pleti a chraňte ji

 • jiné vidět zrada

Pudřenka

 • vidět ji budete přelstěn
 • ze zlata bohatství

Půjčit

 • něco obdržíte nějaký dar

Půjčovna

 • jít do ní špatné obchody

Puls

 • hmatat horečka

Pumpa

 • vidět ji příjemné překvapení
 • čistit ji větší půjčka
 • rezavá odepřená pomoc

Punčocha

 • na okně dary
 • plést ji pletky
 • svlékat ji dobrý spánek
 • roztrhat jste ve svém chování velice nedbalý
 • obléct neúspěch vás nemůže sklíčit
 • hedvábná jste lehkomyslný

Půst

upadnete do finančních nesnází

Puška

 • vidět hezkou zamilovat se
 • jít s ní na lov nevěra
 • střílet z ní zlehkomyslnět, marné naděje na zisk
 • nést ji naleznete ochranu a pomoc

Puškvorec

zdravý žaludek

Putna

 • plná housek budete oběšen

Pyramida

 • vidět ji náboženské taje a mystérie

Pytel

lidé si nepřejí vaše štěstí

 • děravý prodělek
 • plný zlé časy
 • plný peněz šťastná budoucnost
 • plný kostí špatné obchody
 • těžký lidé vás budou trápit těžkými úkoly
 • s ovocem budete mít ztráty
 • s obilím máte mnoho závistníků
 • prázdný dobré časy
 • vidět muže s prázdným pytlem zloděj přijde

Pytlák

nevěrnost

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

SNAŽÍTE SE UPEVNIT VÁŠ VZTAH?
Chcete zabránit jeho rozpadu? Pomohu vám, zavolejte mi na 906 70 20 20 *

Vanda

PŘESTÁVÁ VAŠE MANŽELSTVÍ FUNGOVAT?
Chcete rozpad vztahu zažehnat? Zavolejte mi na 906 70 20 20 *

Judita

NAJDĚTE SVOU LÁSKU A NAPLŇTE SVŮJ ŽIVOT!
Díky svým schopnostem vám ke štěstí ráda pomohu. Zavolejte mi na ...

Eliška

TRÁPÍTE SE POCHYBNOSTMI O JEHO VĚRNOSTI?
Ráda vám situaci objasním! Zavolejte mi na 906 70 20 20

Ella

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama