Snář - výklad snů online - písmeno P

Padák

 • vidět nemoc

Padat

 • z výšky nepřehánějte své očekávání
 • na rovné zemi nepozorností se dostanete do nevýhody
 • ze schodů majetková ztráta
 • do příkopu přijdete do zlých řečí
 • vidět jiné budete mít úspěch ze škody jiného
 • padat, ale zachytit se budete zachráněni před neštěstím
 • přes něco dostanete vysvětlení

Padělat

 • něco jste nepoctivý

Pagoda

 • vidět ji přijde-li nouze a starost, neukažte jim slabost

Pajzl

 • navštěvovat pozor na sousedy stran pomluv

Páka

pomoc přijde včas

Paklíč

 • vidět být vykraden

Palác

 • bydlet v něm povýšení
 • vidět veliký zármutek
 • mít jste závistivý
 • rozbořit újma na moci
 • obdržet darem neočekávaná radost
 • stavět vaše pýcha vás přivede k pádu

Palaš

moc nad mnohými

Palec

 • vidět nemusíte se starat
 • zranit si ho nebo uříznout utrpíte nenahraditelnou ztrátu

Paleta

 • bez barev zlé časy budou mít vliv na vaši rozhodnost
 • s barvami ke všem trpícím lidem buďte dobrotivý

Paleto

 • vidět ve vašem domě se zahnízdí mrzutost, aby podrývala váš život

Palma

čest a důstojnost

 • pichlavá bezpečné štěstí
 • kokosová šťastné doby
 • vidět jich háj jistý obchod

Paluba

 • lodní těžká práce

Pamlsky

 • jíst nestřídmost způsobí nemoc

Pampeliška

vaše plány a naděje jsou k ničemu

Panenka

 • hrát si s ní jste využíván a lidé myslí, že mohou trvale počítat s vaší štědrostí

Pánev

 • vidět i přes vášeň se vám povede dobře

Panna

 • vidět ji štěstí a brzké spojení
 • líbat ji varujte se zklamání
 • s květinami na hlavě lidé se vám budou klanět
 • oženit se s ní vaše budoucnost je zajištěna
 • mořská rybářský výlet
 • mořská, jak se objímá s kapitánem cesta za moře

Panoš

 • vidět ho skrytá láska mladého muže

Panství

 • vidět někdo se vám přibližuje a chce vám pomoci

Pantofel

 • vidí-li žena budete vládnout
 • vidí-li muž žena vám povládne

Pantomima

nesvornost dělá nepřátele

Papež

 • vidí-li ho žena nezavádějte přílišné novoty
 • vidí-li ho muž při návštěvě se vyzkouší vaše moudrost
 • mluvit s ním veselost a míra

Papír

 • psát na něj musíte napsat nepříjemný dopis
 • roztrhat nenechte se ponížit
 • vidět vyrábět své vědomosti dobře využijete
 • vidět létat ve vzduchu zklamané naděje
 • čistý smutek
 • černý smutná zpráva
 • barevný menší dárek
 • bílý lačnost
 • hořící protivný a nemilý dopis
 • popsaný obdržíte dopis
 • velké jeho hromady získáte dobré postavení
 • žvýkat policie do domu
 • zmačkaný velmi nemilá zpráva

Papoušek

mile upovídaná žena

 • slyšet ho mluvit pomluvy a klevety
 • slyšet ho křičet budete poškozen závistníky
 • krmit ho oženíte se nebo se vdáte s povídavou osobou

Paprika

mrzutost

Paprsek

 • sluneční konečně se vše obrací k lepšímu

Pára

 • nad hrncem nemáte mnoho zdraví
 • vystupující ze země nebo z vody změna postavení

Paragraf

 • vidět přátelé vás zradí

Párat

konec nesváru

 • stehy shledání

Párátko

 • vidět příslib finanční úlevy
 • používat budete se muset vypořádat s velmi neutěšenou finanční situací

Pardál

 • vidět ho spravedlnost je vzácnou ctností, kterou u lidí sotva najdete

Párek (uzenka)

dostaveníčko

Park

 • vidět budete mít příjemný život
 • bloudit v něm pěšinami různé pletichy
 • procházet se jeho kvetoucími alejemi štěstí a spokojenost

Parlament

budete zatažen do nepříjemných nesvárů

Parník

 • plout na něm nějakou záležitost rychle a důkladně zakončíte

Parno

pouze s potem dosáhnete žádaného

Parohy

 • vidět proradnost
 • mít nasazené dejte pozor na ženinu lstivost
 • vidět u druhých neočekávaně se dočkáte změny

Paruka

 • vidět ji budete utlačován
 • nosit ji dojdete uznání

Pařez

neohrabanost

 • veliký nepokoje v domě

Pas

ujasněte si východisko, které nabylo zásadního významu

 • kontrola cestovních pasů z vyšší moci je omezena vaše svoboda pohybu

Pás (pásek)

 • nosit vaše mysl je pohodlná
 • nalézt dočkáte se odprošení, neboť se objeví křivda a dosáhnete práva
 • ztratit křivdíte druhým, a ztrácíte tím přátele
 • pěkným pásem být opásán čest a zdar
 • drahokamy posázený radost z dětí, též moc a bohatství
 • korkový mocná ochrana nebeská
 • stříbrný skutečné přátelství
 • zlatý duchaplná láska
 • kýlní nenaříkejte, ale jednejte

Pasák

 • vidět ho u ohníčku vzrůst majetku
 • vidět ho své přátele si udržíte

Past

 • nalíčit dejte pozor, abyste nebyl kárán
 • dostat se do ní budete se cítit ve své svobodě omezen
 • strojit na myši zrada a škoda
 • vidět, když je v ní chycená myš nepřítele učiníte neškodným
 • vidět špatnost bude odhalena

Pastvina

 • pro dobytek bujně zelená bezstarostná budoucnost, naděje na rozmnožení bohatství

Pastýřka

příjemné setkání

Paša

 • vidět ho oddáváte se klamu

Pašovat

nebezpečné podniky vám dělají starosti

Paštika

 • jíst ji váš blahobyt vás činí bezstarostným
 • péct ji uslyšíte ohavné povídačky

Pata

 • být na ní zraněn neštěstí rozličného druhu

Pátek

potěšení, rozkoš

Páv

bohatá, ale nezištná paní se stane vaší manželkou

 • nalézt ho naleznete paní svého srdce
 • sbírat jeho peří dopustíte se pošetilosti
 • jeho ztráta ztráta zaměstnání, majetku
 • vidět ho s roztaženým ocasem výhodné znamení, také i někdy nepokoje
 • slyšet jej křičet budete mít oplétání

Pavián

 • vidět ho nestydatost v lásce

Pavlač

 • chodit po dřevěné pavlači štěstí v umění
 • je-li chatrná a hrozí spadnutím nezapleťte se do nemilých věcí
 • zřítí-li se neštěstí

Pavouk

 • vidět ho váš osud se obrátí k lepšímu
 • usmrtit ho překonáte svého přítele
 • jejich množství předzvěst nemilých věcí
 • vidět ho v síti soudní spory a zrada

Pavučina

úklady

 • smetat ji zármutek se vám změní v radost
 • vidět jich mnoho velikých, zaprášených velké nesnáze a starosti
 • zničit ji musíte se rozloučit s láskou, ale jiné radosti vás za to odmění

Pec

 • vytápět vaše předsevzetí se dočká šťastného konce
 • vlézt do ní neřiďte se podle minulosti, mějte odvahu a doufejte
 • vidět pekařskou budete dělat dobré obchody

Pecka

 • vidět ji jsou vám kladeny překážky

Pečeně

 • cítit ji děláte zbytečnou cestu
 • jíst ji nebo vidět výhra, dobré vyhlídky v obchodech

Pečivo

 • péct prospěch od druhé osoby
 • jíst dobré časy přicházejí
 • vidět tahat z pece špatné časy brzy ustanou

Pěchota

drahota, bída

Pekáč

 • vidět škoda, újma

Pekař

 • vidět ho požehnaný rok

Pekařství

 • vidět brzy nebudete mít žádných starostí
 • být v něm požitek a zábava

Peklo

 • hořící předzvěst neštěstí
 • vidět nastávající změna, nabádání k opatrnosti v obchodech
 • nacházet se v něm nepříznivá změna poměrů, avšak pomine
 • jet do něj bude vám upíráno vlastnictví nějakého majetku
 • být z něho osvobozen záchrana před nějakým nebezpečím

Penězokazectví

ostuda a bída

Peněženka

poznáte tajemství

Peníze

 • dát žebrákovi příslib velkého zisku
 • dostat od někoho soudní obsílka či rozvětvení rodiny
 • dostat falešné nepoctivá láska
 • dostat utrpíte ztrátu
 • šetřit dosáhnete uspokojení v nejočekávanější chvíli
 • falešné vaše srdce touží po nicotných věcech
 • krást varuje před nebezpečím a upozorňuje na vaše chování vůči ostatním
 • ležet na nich obdržíte výměr daní
 • mít jich málo bohatství
 • měděné malé příjmy, marná práce
 • měnit nestálost v obchodování
 • mít bohatství
 • mít jich mnoho a mezi nimi zlaté bída
 • mít a platit jimi osvobození od tíživého břemena
 • mnoho jich znenadání dosáhnete něčeho dobrého
 • najít budete ochráněni před citelnou ztrátou
 • najít jich mnoho zkuste své štěstí a zvítězíte
 • najít svazek bankovek ztráta práce z důvodu nepevného přátelství
 • najít drobné různice
 • najít je nebo jinou cennost povznesení se nad starosti
 • počítat budete mít dobrý výdělek
 • polykat ztratíte svou popularitu
 • půjčit jiným nedostatek v rodinném rozpočtu či potíže v práci
 • půjčit si problémy
 • razit zlá hračka
 • rozdávat drobné hádky s přáteli i s cizími
 • jejich řinčení nepříjemné zprávy
 • sbírat na cestě zisk nebo nález
 • sbírat rozházené prospěch
 • nalézt ukryté zarmoucení
 • ukrývat varujte se před zloději, ztrátou
 • v nádobě nález a veselost
 • vidět náhlé výdaje
 • vidět cizí měnu pouštíte se do riskantního podniku
 • vidět velkou sumu bohatství a dostatek je ve vašem dosahu
 • vydat znamení dobrých příjmů
 • vydělávat štěstí v lásce
 • vyhrát nic dobrého
 • vyplácet jiným nevelké, ale jisté zisky
 • vzít od někoho svár s touto osobou
 • zlaté blahobyt či milá zábava
 • ztratit nehoda se obrací v zisk

Pěnkava

milostný poměr

 • slyšet ji vyhubování
 • slyšet ji v domě pohanění od přátel nebo příbuzných
 • slyšet ji v lese pohanění od nepřítele

Pepř

 • vidět nadání se vždy prosadí, i když cesta vede přes zármutek a mrzutosti
 • jíst soudy
 • kupovat na váhu svár
 • rozmělněný zármutek
 • tlouci hádky a nepříjemnosti
 • v zrnech boje a nepokoje

Perl|a(-y)

nabudete moudrosti od jiného

 • na hrdle radost z bohatství
 • padající slzy

Perleť

falešné slzy a nepravé bohatství

Perlička

 • vidět ji půjdete do dobré společnosti

Perník

sladkost prosté lásky

Pero

 • na klobouku jste náladový
 • na psaní dostanete dobrou zprávu
 • plnicí proces nemá vyhlídky na úspěch

Perořízek

 • mít nestálost, nevěra
 • vidět budete zapleten do procesu
 • pracovat s ním manželská nevěra

Peří

 • vidět bílé blahobyt a veselost
 • vidět černé pokles obchodů, ztráta
 • drát chystejte výbavu
 • drát husí klevety
 • vidět hromady starosti
 • být jím pokryt váznutí obchodů
 • vidět létat velká žalost
 • vidět mnoho létat marné čekání na štěstí
 • kupovat ho od někoho svatba
 • sbírat zisk
 • pštrosí nebuďte tak pyšný

Peřiny

 • na zem spadlé opuštění
 • krásné a čisté věrnost
 • nehezké a nečisté pohlavní nemoc
 • spálené a shnilé nemoc
 • polštáře a podušky milenka

Pes

 • bílý radost
 • černý veliké neštěstí
 • šedý předzvěst neštěstí
 • rezavý sváry v domě
 • dráždit ho nepříjemnost, nepřátelství
 • honicí vaše kroky někdo sleduje
 • chrt a stopař domácí zlý přítel
 • být jím napaden nebezpečí
 • kousne-li střetnutí se sousedem
 • lovecký dělat špatné obchody
 • vidět ho lovit být neklidný, hýřit
 • mít ho bohatství
 • ostříhaný oklamaná bdělost
 • ovčácký spolehlivost proti nebezpečí
 • vidět ho rvát se rodinné rozepře kvůli dědictví
 • hrát si s ním štěstí v obchodech, usmíření se s tím, kdo vás urazil, obnovení starého přátelství
 • štěká-li hádka se sousedem
 • jeho vytí smrt
 • vidět ho vzteklého a být jím pokousán hrozí vám nebezpečí
 • zabít ho soused zmlkne
 • vidět psí boudu zhoršení postavení

Pěst

pomsta

 • vidět dvě pěsti nevolnost po zlé novině

Pěšina

život na zapadlé štaci

Petrklíč

 • vidět radost v rodině

Petržel

těžce dobytý úspěch a dobré zdraví

 • jíst vařenou zisk či úspěch
 • jíst zelenou nepřípustné styky
 • sít povinnost starat se o početnou rodinu
 • syrová nemoc
 • zelená budete nemocní, ale brzo se uzdravíte

Pevnost

 • vidět nepřátelství a nemoc
 • vidět hořet nemoc
 • vidět pod palbou buďte soucitný ke svým spoluobčanům

Píce

 • dávat ji dobytku zisk, ale také nepříjemnosti

Pijavice

 • vidět lichva a zištnost

Pikle

 • kout pohrdání

Piknik

ozdobte svůj dům a připravte se k slavnosti, neboť máte důvod k veselosti

Pila (nástroj)

 • vidět ji vaše přání se vyplní

Pila (podnik)

důležité záležitosti budou hladce vyřízeny

Piliny

 • vidět zabráníte vloupání
 • jíst těžká nemoc

Pilník

 • vidět ho vaše píle nebude oceněna
 • dostat výstraha od nepřátel

Písař

 • přijmout od něho popsaný list opletačky se soudy
 • vidět sebe písařem nouze
 • vidět ho nezapleťte se do hádky, neboť sprostotě nestačíte

Písek

 • vidět obdržíte nepříjemnou návštěvu
 • rozhazovat nejisté poměry
 • přesívat těžkosti a trápení
 • sypat někomu do očí velký lhář a podvodník

Píseň

 • zpívat tělesné utrpení
 • slyšet zpívat štěstí a spokojenost

Pískat

 • sám zármutek
 • slyšet nebezpečí
 • chtít a nebýt toho schopen utrpíte příkoří

Písmena

 • psát je neštěstí
 • učit se hojně dětí

Pistole

nebezpečí v domě

Pít

 • až se břicho zvětší vzrůst majetku
 • nechtěný nápoj ztráta zaměstnání
 • opít se povýšení
 • po vůli povedou se vám žádané věci
 • ze sklenice projevení některých tajemství
 • z pěkné nádoby spadne vám kámen ze srdce
 • ze stříbra nebo zlata štěstí ve všech podnicích

Pitka

 • účastnit se jí nevole

Pivo

 • kalné vidět nebo pít nemoc, nepříjemnost
 • pít nerozhodnost v jednání
 • vidět rozlité zmenšení blahobytu
 • světlé nebo čiré vidět či pít stálé zdraví, veselá mysl, příjemné setkání
 • černé dobré příjmy
 • světlé obdržíte dopis
 • zakrývat je rukou čeká vás nějaká slavná událost

Pivoňka

 • vidět ji naleznete milostné štěstí

Pižmo

 • cítit vyhnete se pokrytci

Plachta

 • napínat ji nad boudou na trhu či nad vozem nepředvídaní hosté
 • ukrýt se pod ní vyhnete se něčemu nemilému
 • vidět ji hostina

Plakat

váš osud se splní

 • nad něčím radost k očekávání
 • pro mladou dívku spory s milým
 • pro obchodníka drobné potíže a neúspěchy
 • pro zamilované rozchod a zrada
 • vidět jiné navázání nových, sympatických známostí a obnovení těch starých
 • vidět dostanete dobrou zprávu

Plameny

 • vidět dostanete darem peníze nebo šperk

Plášť

 • být jím zahalen trampoty a úzkosti
 • gumový přijdete do nebezpečí
 • vidět nebudete vždycky šťasten
 • ztratit budete mít starosti
 • roztrhaný vzbudíte soucit
 • svléct někomu budete zostuzen
 • někdo v něm zahalený přetvářka
 • pěkný čest a uznání

Plátno

 • bílé láska
 • bílit na bělidle nemoc
 • tkát užitek, zisk
 • tkát, ale nedotkat smrt
 • jemné vaše štěstí se dobře utvoří
 • hrubé jste pilný, ale málo tím získáte
 • kupovat váš blahobyt se pozvedne

Plavba

 • v čisté vodě budete žít bezstarostně
 • v kalné vodě nepříjemnosti, protivenství
 • v proudu provedete smělý čin
 • v mělké vodě klopotný život
 • vidět sebe plavat vaše přání se vyplní
 • vidět se potopit neštěstí
 • přes moře nebo velkou vodu neštěstí

Pláž

 • jít po ní radost očekávejte

Plece

 • od ramen jakoby odstupující rozvod
 • od těla oddělené smrt dcery
 • pěkné a tlusté řádná žena
 • mít porušené ženě se ohlašuje nemoc
 • zdravé a silné vzroste v příbuzenstvu zámožnost

Plech

 • vidět malé trvání bohatství či chudoby

Plenky

 • vidět naleznete blahobyt a bohatství
 • leží-li v nich někdo budete nevinně nařčeni
 • prát nedejte na sobě znát starosti

Plést

 • cop z vlasů brzké spojení

Pleš

 • vidět bujný život vám přinese předčasné stárnutí

Pletení

píle a vytrvalost vás dovedou k cíli

Plevel

 • plít bližním není každý, jen ten, kdo je vnitřně dobrý
 • vidět utrpíte ztrátu

Plíce

 • na plíce churavět předzvěst něčeho zlého
 • vypadnou z těla smrt
 • jíst nemoc je zlým hostem

Plíseň

 • vidět lidé vás vyhánějí do ciziny, ale vrátíte se zpět do vlasti

Plivat

 • krev bohatství
 • plíce těžká nemoc

Plot

 • prodírat se živým plotem zvítězíte pevnou vůlí nad tím, co se vám postaví do cesty
 • ležet u něho trampské toulání
 • přelézt nebezpečí se vyhnete nebo ubráníte
 • vidět nepleťte si své s cizím
 • vidět z latí nebezpečí
 • vidět zelený, živý velké zmatky
 • zbořený musíte svůj majetek lépe chránit

Plotna

 • vidět ji hody

Plovárna

 • být na ní pozor na okradení

Plsť

jste lakomý

 • obuv z ní nemoc

Pluh

 • vidět brzká svatba
 • pracovat s ním štěstí
 • rozlámat vaše živnost bude rušena

Plukovník

 • vidět ho úspěch ve sporu
 • mluvit s ním zapletená záležitost

Plyš

 • vidět jste marnotratný

Plýtvat

falešní přátelé vás využívají

Pneumatika

 • vidět ji mnoho snesete, aniž byste reptal

Pobuda

 • vidět ho nestálost, toulky

Pocestný

 • v dešti peníze

Počítat

dobrý obchod

Podbírat se

 • v palci naděje na peníze

Podešev

 • nalézt hádka
 • ztratit dlouhá cesta

Podkova

 • vidět kovat koně těžká, namáhavá práce
 • vidět ji brzká cesta
 • najít ji ve vaší blízkosti je štěstí
 • přibít ji lidé vám přejí zkázu

Podlaha

 • s parketami, chodit po ní zažijete slzy a radost
 • taneční nebezpečí
 • drhnout ji úmrtí

Podmáslí

 • pít nepříjemnosti budou probírány

Podnos

 • vidět obdržíte dámskou návštěvu
 • rozbít hádka v domácnosti

Podobizna

 • vidět jakoukoli podobiznu podvod a zklamání
 • vidět vlastní podobiznu úraz
 • vidět ji dlouhý život zobrazené osoby

Podolek

 • utírat se jím někdo vás uhrane
 • líbat ho pokoření

Podomek

 • vidět ho hrubé jednání

Podpalky

 • vidět úkladný požár

Podplácet

 • někoho volit nutné zlo

Podpora

 • dávat ji někdo vás chce přepadnout
 • pobírat ji máte příležitost činit dobro

Podrážka

 • ztratit ji budete mít nepříjemnosti

Podsvinče

 • jíst déletrvající štěstí

Podvazek

 • vidět budete mít štěstí v lásce

Podzemí

 • procházet se jím tíseň
 • spouštět se do něj otvorem hrozí určité nebezpečí
 • vidět pozor na plyn

Pohádka

 • slyšet ji vaše plány budou úspěšné
 • vyprávět ji sám vždy mluvte pravdu

Pohanka

 • sít ji vyplenit hřích na dlouhý čas

Pohár

 • rozbít úmrtí nepřítele
 • rozbít malovaný blízké neštěstí
 • plný blahobyt
 • prázdný nedostatek
 • upustit úzkostlivost
 • pít z něho dobré časy přicházejí
 • vidět obdržíte pěkné dary
 • mít zlatý vaše vysokomyslnost vám přinese škodu
 • mít stříbrný výhra, zisk

Pohlavek

 • dostat či dát různice

Pohledávka

 • zažalovat ji nevole, zloba

Pohlednice

 • obdržet ji myslí na vás
 • psát ji zavrhnete neplodné plány

Pohovka

klidná a veselá budoucnost

Pohrabáč

svár

Pohřeb

 • být zaživa pohřben velké nebezpečí hrozí
 • být pohřben zdraví a dlouhý život
 • chystat se na něj, ale nevidět ho radost nad něčím
 • mít přírůstek do rodiny, pro svobodné brzká svatba
 • průvod na něm smrt
 • přítele sňatek podle vlastního rozhodnutí
 • velmi chudý nedostatek
 • vidět smutek, nemoc, úmrtí
 • zúčastnit se ho pozdní sňatek

Pochod

 • vidět brzy budete litovat toho, co jste udělal
 • jít máte před sebou těžké boje, ale přece zvítězíte

Pochodeň

 • vidět hořet skrze temné věci přijdete k světlu
 • hořící nedobré zprávy
 • nést zamilovat se
 • chodit s ní pohřeb váženého člověka
 • sám ji rozsvítit odhalíte jakési tajemství
 • uhasit zničení dobrých vztahů
 • vidět spadnout z nebe bolení hlavy

Pochvala

 • být pochválen pomluvy
 • vyslovit ji projev dobrého přátelství
 • slyšet ji prokázání dobré služby

Poklad

 • najít zklamané naděje, též starost s bohatstvím
 • vykopat neštěstí
 • hledat nasloucháte iluzi a zdánlivému štěstí
 • shromažďovat činíte si zbytečné starosti

Pokladna

 • vidět ji zlí lidé se snaží, aby vás zničili
 • vidět ji otevřenou dluhy a nesnáze
 • stojí-li v prázdné místnosti starosti
 • vypáčit ji nepravosti se nedaří
 • vidět, jak je páčena snažte se dosáhnout násilím svého cíle, ale dejte pozor, abyste nebyl lapen
 • plná peněz ztratíte rovnováhu
 • prázdná jste k politování

Pokladnička

váš blahobyt bude stoupat

Pokladník

být jím -

 • vidět ho malý, ale jistý výdělek

pocta

Poklop

 • na střeše propouštění

Pokoj

 • krásný rodinný život
 • špinavý hádky
 • prázdný dluhy a chudoba
 • tmavý hrob
 • okrášlený návštěva
 • pěkně tapetovaný dobrý chod vaší živnosti
 • malovaný máte neskromná přání
 • jasně osvětlený velké slavnosti
 • vidět malovat zažijete změny

Pokožka

 • čistá, jemná budete milován
 • vrásčitá dosáhnete vysokého věku
 • červená nebo hnědá budete zrazen

Pokrývač

 • padající dolů vedoucí půjde do důchodu
 • vidět ho budete hovořit s vysoce postavenou osobou

Pokrývka

skryté nedostatky

 • roztrhaná nedostatky budou známy

Pokušení

nechť rozum zvítězí nad city

Pokuta

 • platit ji výhoda

Polární záře

neočekávaná zpráva vás velmi potěší

Pole

 • vidět hezké zelené naděje na dobrý výdělek, štěstí v lásce a manželství
 • kroupami rozbité špatné spekulace
 • obdělávat, osévat, sázet dobré k tomu ženu přijmout, dítě zplodit
 • po sečení přišli jste pozdě
 • přes něj běžet nebo na koni jet brzká zpráva v očekávání
 • s koukolem někdo vám kazí práci nebo vás očerňuje
 • suché smutek
 • úrodné majetek
 • v plném květu zdar ve statku
 • ve žních mnoho práce s dobrým výdělkem
 • zorané budoucí majetek
 • zpustošené zarmoucenost
 • žitné štěstí v lásce a v obchodech
 • vyorat na něm brázdu bohatství

Poleno

 • štípat ztloustnete

Polévka

 • jíst ji zkažený žaludek
 • jíst ji slepičí šestinedělí
 • vařit ji sporné štěstí
 • přesolit ji nevole

Police

 • vidět ji známá se bude vdávat, také i podezření

Policie

velké události se hlásí svými stíny

Politika

 • mluvit o ní hádka s přáteli

Polnice

vaše zahrada ponese mnoho ovoce

Polštář

nemoc vás připraví o peníze a majetek

Pomáda

nebuďte tak pyšný a uvědomte si, že pýcha předchází pád

Pomazání

 • poslední pozdravení a veselost

Pomeranč

 • na stromě milostné strasti
 • trhat v dálce vám kvete štěstí
 • jíst vaše naděje se vyplní

Pometlo

 • vidět utrhání na cti

Pomlázka

 • dávat ji nebo dostat veselost z mrzutosti

Pomluva

 • šířit ji ztratíte úctu a důvěru

Pomněnka

stálé a užitečné přátelství

Pomník

dostane se vám poct, ale vaše námaha bude přesto marná

Ponížení

 • zažít nepříjemnost, spory s členy rodiny

Ponocný

 • vidět ho pozdní návrat
 • vidět ho pít zaspání
 • být jím nevole
 • slyšet volat máte nevěrné služebnictvo

Pop

 • lepit ševcovským popem rozchod

Popel

 • sypat si jím hlavu lítost nad sebou
 • vidět hořké zklamání, urážka
 • vidět sypat jste před smutným případem
 • sbírat očekávejte dědictví
 • jít po něm jste majetkuchtivý, ničeho však nezískáte
 • padnout do něho ztratíte mnoho majetku

Poplach

 • slyšet dejte pozor na svůj majetek

Poprava

 • vidět ji rozchod s dobrým přítelem
 • vykonávat ji překonáte své nepřátele
 • být popraven strach a sklíčenost

Popraviště

 • být na něm veřejná hanba
 • vidět chystá se něco nedobrého

Pór

 • vidět oční choroba

Porce

 • rozdělovat smrt blízkého příbuzného

Porcelán

 • kupovat lepší časy

Porod

 • být při něm šťastný radost a štěstí
 • být při něm nešťastný ztráta, bolestné zneuctění
 • porodit děvče bolestivé zkušenosti při radosti a veselí
 • porodit chlapce štěstí ve všech záležitostech
 • vidět porodní asistentku, mluvit s ní blížící se štěstí, odhalení tajemství
 • vidět porodní babku pro svobodné není dobře
 • vidět dostanete se do nesnází

Portrét

 • vidět vlastní poznáte svoji chybu
 • cizí nová láska

Portýr

nepěkné klepy

Poručník

 • vidět ho musíte mít mnoho smyslu pro povinnost
 • mít ho nemíchejte se do cizích záležitostí

Posada

 • slepičí veselé klepy

Posádka

 • vojenská pozor na čápa

Posel

 • vidět ho dobrá zpráva vás potěší a vaše naděje se splní

Poslouchat

 • u dveří jste pronásledován
 • jiného, co říká nevole, nenávist

Posluha

spolehnutí

Posluhovačka

nepovíte, co nevíte

Poslušný

 • být buďte opatrný ve svém podnikání

Posmívat se

budete plakat, neboť ztratíte na ulici cenný předmět

Postel

 • prázdná ve vašem okolí se dějí smutné věci
 • ležet v ní chraňte své zdraví
 • velmi čistá šťastné manželství
 • v nepořádku jedno z vašich tajemství bude odhaleno
 • vidět, jak je odnášena vaše prosba bude odmítnuta, neboť je nesmyslná
 • vylézt z ní zdraví a chuť k práci vám pomohou k úspěchu
 • vidět, v ní cizího člověka bezdůvodná mrzutost vás roztrpčí
 • vidět se závěsem zasnoubení
 • do které prší prostopášnost
 • hezká štěstí, soulad v manželství
 • hořící neštěstí, nemoc, smrt
 • ležet v ní nemoc
 • špinavá nebo nuzná nesnášenlivost
 • stát u ní nemocný v domě

Postroj

 • koňský blahobyt

Postup

 • v úřadě disciplinární vyšetřování

Posvícení

veselost se rvačkou

Pot

 • utírat si studený veliký strach
 • vypotit se uzdravení známého
 • utírat si z čela námaha nad sílu

Potah

 • koňský předzvěst manželství, kde jsou oba dva poctivě zaměstnáni

Potápěč

věřitel vám pošle účet

Potěr

 • rybí budete mít mnoho dětí

Potkan

 • vidět je hanba

Potok

 • koupat se v něm uzdravíte se brzy z nemoci
 • brodit se v něm dosáhnete svých cílů
 • s čistou vodou vaše budoucnost se utváří příznivě
 • rychle tekoucí neúspěch, mnohé překážky
 • hluboký máte špatné přátele
 • pomalu tekoucí máte líné spolupracovníky
 • kalný budete mít škodu nebo ztráty
 • vyschlý bída, těžké doby
 • vidět téct čistý ve svém domě přírůstek majetku, bohatství
 • vidět téct kalný ve svém domě nemoc, zármutek
 • vidět potok krve nemoc s chrlením krve
 • vidět rozvodněný růst majetku, ale také rychlý úbytek
 • s mnoha rybami dobré dědictví
 • vyschlý chudoba a churavění

Potopa

přestojíte velké nebezpečí

Potrat

 • dítěte nové podnikání, nový čin, skutek
 • prodělat obávané zklamání se nedostaví
 • vidět předzvěst zklamání

Potýkat se

nebezpečí života

Poupě

láska přespříliš mladých

Poustevna

 • být v ní nemoc, nebezpečí

Poustevník

 • vidět ho z dobrých časů se tloustne
 • být jím tiché štěstí

Poušť

 • žít na ní rozvod, ztráta dětí

Pouť

 • konat změníte svůj byt
 • vidět vaše námaha bude odměněna
 • podniknout máte odčinit nějaké bezpráví

Pouta

 • nosit dostanete nabídku úřadu

Poutník

 • vidět ho obdržíte zprávu z cizí země

Pouzdro

 • vidět nebo mít ukradené se opět vrátí

Povidla

 • jíst dobré pořízení

Povlečení

brzké oženění

 • čisté dobré znamení
 • nečisté zlé znamení

Povodeň

budete obklopen bezcennými lidmi

 • vidět velkou se svým okolím nebo blízkými zažijete nesvornost

Povříslo

sňatek starého muže s mladičkou

Pozdrav

budete pozván na hostinu a dobře přijat

 • pozdraven být smíříte se se zapřísáhlým nepřítelem
 • pozdravení osoby, kterou nemáte rádi nepříjemná návštěva
 • sám být pozdraven dětmi šťastná událost v rodinném životě
 • pozdravení vysoké osobnosti příjemná návštěva
 • pozdravit někoho mír

Pozor

 • dávat možné vloupání

Pozouny

 • slyšet slavnost, divadlo

Pozůstalost

 • vidět musíte uvést pořádek do svých věcí

Požár

 • vidět jasně plápolající, který jedno nebo více stavení zachvátí přijdete ke slávě, zažijete hodně dobrého
 • vidět ho, jak hořící dům do dýmu a kouře zahalí neštěstí všeho druhu
 • vidět nebo cítit nastávající neštěstí

Požehnání

vždy svatba, mimořádně i smrt některého z rodičů

Pracovat

úspěch v obchodech

Prádelna

tlach připraví vám mnoho starostí

Prádelník

domácí drby

Pradlena

 • při práci budete mít špatnou pověst

Prádlo

 • mydlit pomluvy špinavé

Práh

někam vstoupíte

 • přestoupit pozvání nebo host
 • z kamene vaše příští rozhodnutí bude pevné
 • ze dřeva příští dobro

Prach

 • na šatech a nábytku hádka
 • na sobě vaše vytrvalost bude odměněna

Prachárna

nesázejte všechno na jednu kartu

Pramen

 • s čistou vodou životní radost
 • s kalnou vodou ztroskotané naděje
 • vyschlý špatné obchody
 • pít z něho umíte využitkovat šťastných okolností
 • koupat se v něm očistíte se od nepravdivého podezření
 • vidět v zelených lukách naděje na lepší časy

Pramice

 • vidět ji zažijete neštěstí

Pranýř

máte se svými bližními špatné úmysly

Praotec

 • vidět ho štěstí, výhra

Prapor

 • vidět slavnost, také na něco přísahat
 • vidět vlát nebezpečí je odvráceno
 • nést dojdete uznání
 • visící dolů nevzdávejte se naděje, neboť překonáte nebezpečí

Prarodiče

 • vidět, mluvit s nimi uskutečníte dobrou myšlenku

Prase

 • kupovat mějte budoucnost v patrnosti, neboť nemůžete věřit svému štěstí
 • zabíjet jste sám vinen svým neštěstím
 • prodávat lidé vás budou chtít ošidit, vy však budete bystrý a udržíte si výhodu
 • umírající štěstí se s vámi rozloučí
 • se selaty vaše domácnost bude pohodlná a váš život bude činným tvořením
 • vidět je rýpat se v hnoji peníze

Praskání

 • slyšet nesnáz, obtíže

Prašivina

 • vidět ji změňte své názory a životní cesta vám přinese méně obtíží

Právník

 • vidět advokátní kancelář starosti, mrzutosti, opletačky
 • mít s ním co dočinění starost a nouze
 • mluvit s ním těžká starost, velké trápení

Právo

 • hájit upadnete do hádky

Prezident

 • vidět ho příjemné události
 • mluvit s ním vyplnění vašich přání

Princ

 • vidět ho dojdete uznání

Princezna

 • vidět ji zjistíte příjemné věci

Prkno

 • hoblovat pro někoho připravena rakev
 • ležet na něm smrt
 • vidět dobré obchody
 • rýsovací za velikých obtíží se váš plán osvědčí

Proboden

 • být strach a nebezpečí

Procenta

 • počítat obchodní mrzutosti

Proces

 • vést narazíte na netušené překážky
 • vyhrát úspěchy po těžkých bojích
 • prohrát mnohé ve vašem životě nebude probíhat dle vašeho přání
 • vidět šťastný obrat osudu
 • účastnit se ho štěstí a radost

Prodat

 • dobře pokles hospodářství

Program

zvědavost přinese vám škodu

Procházet se

přátelé a štěstí

Promenáda

trvalý blahobyt

Proměnit se

 • v něco škoda, újma

Promrhat

 • něco málo se ovládáte

Pronásledování

 • zažít musíte strpět zlo, pomluvu
 • zažít a být zajat dostanete dobré místo
 • někoho konečně budete mít trochu pokoje

Propast

 • děsivá nemoc
 • padat do ní úspěch vás neopustí
 • vidět do ní padat rychlá záchrana z nebezpečí
 • vrhat do ní nepřítele spadne z vás těžké břímě
 • vaší vinou do ní padá přítel lítost vás bude pronásledovat
 • ze které zachraňujete přítele sklidíte nevděk
 • hluboká pomůžete-li svému příteli, bude vám křivděno

Prorok

prozřetelnost chce, abyste byl šťasten

Prosba

 • zamítnutá bude vyslyšena žádost
 • k někomu čeká vás ponížení
 • slyšet ji přijdete k moci
 • vyplnit ji získáte oblibu
 • odmítnout ji ztratíte něco
 • vyslovit příjemný život

Proslov

 • mít neuspokojená touha po uplatnění
 • vyslechnout varování, abyste se nenechali přemluvit
 • nad hrobem budete utěšen

Proso

čeká vás zisk a velké bohatství

Prostěradlo

smrtelná nemoc

Prostírat

dojdete blahobytu

 • uklízet ujde vám zisk
 • vidět prostřený obdržíte hosty
 • prázdný nedostatek

Prostitutka

 • vidět nebo s ní mluvit prožijete radostný den, štěstí

Protěž

 • hledat svévole dělá nepřátele

Protivník

 • vidět ho najdete dobrého přítele

Provaz

 • vidět zhotovovat nemůžete stále proniknout
 • lézt po něm nahoru nebo dolů jste na špatné cestě
 • přeříznout přinesete jiným škodu
 • ovázat kolem sebe hledáte pomoc a najdete ji
 • chodit po něm štěstí a sklo se lehce lámou
 • tahat za něj s jinými máte dobré přátele, kteří na vás již dlouho čekají

Provazochodec

 • vidět ho nebezpečný podnik

Prs(-y)

 • ženské vidět pokračování lásky
 • masitý hodně synů
 • vidět, na kterých kojenec leží radost v manželství
 • obnažit stydlivost
 • mít poraněné pro staré zlé, pro mladé dobré
 • raněný, churavý krátký život
 • vidět silné, zdravé těšíte se stálému zdraví
 • suché, úzké neplodnost
 • vidět zarostlé hodně štěstí v lásce

Prskat

 • vidět někoho trefíte se do živého

Prst

 • říznout se do něj a vidět krev štěstí v lásce
 • mít hezký být vážený, ctěný
 • mít je v páře spiknutí
 • palec mezi ukazováčkem a prostředníkem prokletí
 • palec zasunutý do ostatních sevřených prstů nic nečekejte
 • pět prstů krádež
 • pět prstů černých vloupání
 • spálit si dostanete se do pokušení
 • ukazováček varování
 • ukazováček na oku výsměch
 • ukazováček na rtech nevyzrazujte
 • useknutý ztráta jmění, práce
 • v ústech stydlivost
 • zavázaný úraz v domácnosti
 • ztratit škoda

Prsten

 • darovat dívce láska
 • darovat úspěšná cesta leží jasně před vámi
 • někdo dává prsten manželce a ona jej nechce jeho smrt
 • dostat darem najdete dobrého přítele či kamaráda nebo se vám splní nějaké milostné přání
 • dostat úctu získáte
 • drahocenný učiníte výhodné spojení
 • železný starost vám tíží srdce
 • kupovat vaše srdce se bude radovat, dostane-li z velké dálky zprávu
 • najít zamilujete se
 • najít s drahokamem žlutým nemocná bohatá žena
 • najít s drahokamem modrým v domě radostné veselí
 • najít s rubínem dobře placené místo
 • najít se smaragdem čest
 • navléci na prst zamýšlená nevěra
 • někomu darovat vytoužené přátelství nebo milostný vztah se neuskuteční
 • obdržet bída
 • sejmout a dát ho neznámému postoupení místa jinému pod nátlakem
 • sejmout a dát někomu jinému postoupení místa jinému
 • stáhnout z prstu nevěra bude mít zlé následky
 • vidět stříbrný zisk
 • tlačit jej do vosku smlouva
 • vidět předzvěst pevného vztahu k jinému člověku
 • z něhož vypadl drahý kámen rodinné sváry nebo těžká nemoc
 • z něhož vypadl drahý kámen a byl nalezen mír a pozdravení
 • z něhož vypadl drahý kámen a nebyl nalezen ztráta existence
 • zlámaný loučení s milými lidmi vás zarmoutí
 • kupovat zlatý na váhu svatba nebo krása ženy podle krásy prstenu
 • najít zlatý a dát na prst veliký úřad, v rodině syn
 • najít nebo vidět zlatý štěstí
 • zlatý přelomený pro ženu těžká nemoc
 • zlatý přelomený pro svobodného podřízené místo či ztráta majetku
 • mít zlomený neštěstí
 • ztratí-li ho manželka ztratí důvěru k manželovi
 • ztratí-li ho muž smrt manželky nebo syna
 • ztratí-li ho svobodný zůstane starým mládencem, dívka se neprovdá
 • ztratit přechodný rozchod s milým člověkem

Průjem

 • mít předzvěst dobrého zdraví a šťastného manželství

Průsmyk

představujete si nebezpečí

Prut

 • na ryby touha po poznání

Průvod

 • vidět váš život bude neustálé bloudění
 • maškarní pokušení
 • velký pohřební bohatství a štěstí
 • chudý pohřební chudoba a nedostatek
 • lampiónový budete ctěn

Průvodce

naleznete pomoc

Průvodčí

 • vlaků příjemné životní poměry

Pryčna

úřední šetření, protokol i zatčení

Pryskyřice

 • vidět ji budete varován, přemýšlejte o tom
 • lepit se na ni těžká je vaše cesta, ale vykonáte ji

Přání

 • mít budete nespokojen

Přátelé

 • vidět dbejte o své zdraví
 • urážet nemoc
 • nalézt dlouho ztracené trudnomyslnost
 • být s nimi vesel blíží se loučení
 • zemřelí příjemná zpráva z ciziny
 • ztracení vzdálený přítel na vás myslí

Představený

 • vidět ho klid, jistota
 • být jím malicherná nevole

Přehlídka

starost, svízel

Přehoz

 • přes postel musíte se zříci povrchností života

Překazit

 • něco odhalíte špatný záměr

Překopávat

 • něco dobré vyhlídky pro obchod

Přepadnout

 • někoho musíte použít lsti

Přeplavit

přeložení nebo změna

Přeskočit

 • něco obejdete nemilou věc

Přesolit

 • něco domácí sváry

Přetrhnout

 • něco konec lásky, přátelství

Převlečník

 • oblékat vaše zdraví je v nebezpečí
 • svlékat odhalujete své nejlepší vlastnosti

Převrhnout

 • něco mrzutost

Příboj

 • vidět příboj vln zdánlivé nebezpečí

Příbuzní

 • vidět je obdržíte návštěvu
 • vidět je zemřít bohaté dědictví

Přídavek

 • obdržet máte naději na menší radost

Přijímání

požehnání a štěstí v rodině

Příkop

 • vidět budete dělat dobré obchody
 • spadnout do něj pozor na lest
 • stát před hlubokým příkopem nebezpečí
 • přejít přes něj po dřevěné lávce vysmějete se tomu, kdo vám překáží
 • skákat přes něj zrada, nevěra

Příkrov

 • černý konec života

Přilba

pouze přímostí něčeho získáte

Přípřež

výpomoc v práci i v starostech

Přísahat

 • vidět sebe nebo někoho podstoupíte složitý proces
 • křivě upadnete do nebezpečí

Přístřešek

 • nalézt dobrá budoucnost
 • ztratit mrzutost

Příštipek

okamžitá pomoc

Přítel

pro zamilované štěstí a brzký sňatek

 • být pohromadě s více přáteli předzvěst návštěvy lidí, které rádi vidíte
 • hádat se s ním nevěrnost přítele
 • loučit se s ním konflikty a spory se známými, je to rovněž znamení finančních potíží a ztrát
 • mít ho vydáte svá tajemství
 • mít o něj starost nemoci nebo neúspěch
 • mrtvý brzký sňatek
 • navštívit ho nebo ho potkat srdečnost
 • oblečený ve světlých barvách odhalení informací, které zapříčinily hádky a problémy
 • plačící starosti a neúspěchy nebo zklamání v podnikání
 • pomoci mu člověk sám obdrží pomoc
 • potkat ho nečekaná událost, která s sebou přinese neshody a smutek
 • přátelé ve zvířecí podobě boj s nepřáteli, kteří vás chtějí odloučit od nejbližších
 • žertovat s ním roztržka
 • s ovázanou tváří navázání nové známosti, která pro vás skončí ztrátami a problémy
 • smát se s ním brzký rozchod s ním
 • stojící na hoře nečekané povýšení v práci, kvůli kterému budete zanedbávat přátele a rodinu
 • vidět umrlého radost
 • urazit zakusíte pohrdání
 • vidět ustaraného čeká vás smutek nebo nepříliš vážná nemoc
 • vidět zesnulého nečekané novinky
 • vidět ho dlouhý život
 • vidět přítele, kterému se dobře daří radostné zprávy nebo brzké setkání s nejbližšími
 • vidět vítat přítele k slávě a poctám přijít

Příze

 • vidět ji mnoho starostí
 • navíjet ji být lakomý
 • odvíjet ji máte sklony k marnotratnosti
 • rozmotat ji ztratíte pochybnosti
 • mít ji tajné pletichy
 • zamotat ji milého nebo milou rozzlobit

Přízemí

 • bydlet v něm povedete klidný a vyrovnaný život

Psát

učiníte důležité rozhodnutí

 • pěkně obdržíte pochvalu
 • špatně vaše prosba bude odmítnuta
 • obráceně jednáte úskočně
 • vidět psát půjdete do ciziny, ale vrátíte se zpět

Pstruh

 • chytat je vychytralost
 • vidět v čisté vodě radost a láska ozdobí váš život
 • jíst jej obdržíte smutnou zprávu

Pšenice

 • vidět ji čekají vás výhody, ale nevíte, jak jich využít
 • prší-li na někoho nebo na jeho dům nadmíru velké bohatství
 • prší-li z oblak veliké bohatství
 • ve snopech nebo vymlácená vezená domů naděje na nalezení pokladu

Pštros

 • vidět ho nepříjemné poruchy
 • mít ho, ale zmizel penze nebo ztráta zaměstnání
 • strká-li hlavu do písku zlé státní finance
 • když ho vidí žena její syn bude na ministerstvu
 • z něhož spadlo peří aféra na vyšších místech

Ptá|k(-ci)

 • černý, letící smuteční oznámení
 • dravý škoda
 • jeho hnízdo manželství
 • ptačí lep něco se na vás líčí
 • jeho nohy akt, který bude vyřízen za dlouho
 • najít jeho peří menší peníze
 • jíst jeho vejce zhubnutí
 • ptačí zob dobré srdce
 • jíst ho peníze
 • lapat ho ve spaní dostane se vám potřebné věci
 • vybírat jeho mláďata zloději
 • vidět je oškubané velký podvod v místě
 • více jich do domu přiletělo a odletělo někdo v domě zemře
 • více jich do domu přiletí větší návštěva hostů

Puding

 • připravovat jste oblíben u dětí
 • jíst zlé jazyky podrývají vaši pověst

Půdorys

 • vidět budete stavět vlastní dům

Pudrovat se

važte si své pleti a chraňte ji

 • jiné vidět zrada

Pudřenka

 • vidět ji budete přelstěn
 • ze zlata bohatství

Půjčit

 • něco obdržíte nějaký dar

Půjčovna

 • jít do ní špatné obchody

Puls

 • hmatat horečka

Pumpa

 • vidět ji příjemné překvapení
 • čistit ji větší půjčka
 • rezavá odepřená pomoc

Punčocha

 • na okně dary
 • plést ji pletky
 • svlékat ji dobrý spánek
 • roztrhat jste ve svém chování velice nedbalý
 • obléct neúspěch vás nemůže sklíčit
 • hedvábná jste lehkomyslný

Půst

upadnete do finančních nesnází

Puška

 • vidět hezkou zamilovat se
 • jít s ní na lov nevěra
 • střílet z ní zlehkomyslnět, marné naděje na zisk
 • nést ji naleznete ochranu a pomoc

Puškvorec

zdravý žaludek

Putna

 • plná housek budete oběšen

Pyramida

 • vidět ji náboženské taje a mystérie

Pytel

lidé si nepřejí vaše štěstí

 • děravý prodělek
 • plný zlé časy
 • plný peněz šťastná budoucnost
 • plný kostí špatné obchody
 • těžký lidé vás budou trápit těžkými úkoly
 • s ovocem budete mít ztráty
 • s obilím máte mnoho závistníků
 • prázdný dobré časy
 • vidět muže s prázdným pytlem zloděj přijde

Pytlák

nevěrnost

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

NAJDĚTE SVOU LÁSKU A NAPLŇTE SVŮJ ŽIVOT!
Díky svým schopnostem vám ke štěstí ráda pomohu. Zavolejte mi na ...

Eliška

JAKO MATKA JSTE SELHALA?
Nevíte, jak svou chybu napravit? Ráda vám poradím, zavolejte mi! Kartářka Lea

Lea

POTÝKÁTE SE S FINANČNÍMI PROBLÉMY?
S pomocí karet vám povím, kdy se vám je podaří vyřešit! Zavolejte mi na ...

Marta

POTKALI JSTE KONEČNĚ LÁSKU SVÉHO ŽIVOTA?
Sestavím vám partnerský horoskop! Zavolejte mi na 906 70 20 20 *

Vlaďka

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama