Snář - výklad snů online - písmeno R

Rabín

vaše moudrost přinese mrzutost

Rada

 • udílet ji zdar v provedení jakési těžké záležitosti
 • přijímat ji budete někým obelstěn
 • správní sobě smetanu, ostatním mléko

Rádio

 • mít nebo slyšet máte marnotratnické sklony

Radní

 • být jím čest a uznání
 • vidět ho budete vysvobozen z rozpaků

Radnice

budete uctíván

 • být v ní škodami zmoudříte

Radost

 • pociťovat pozor na pošetilost

Ráj

útrata

Rak

 • vidět ho všechno se vám nezdaří
 • chytit ho štěstí ve sňatkové záležitosti
 • jíst ho můžete být spokojen, neboť mnoho dostanete
 • vařený obecní zisky

Raketa

 • vidět ji ohrožení nepřáteli
 • vidět ji stoupat budete přítomen slavnosti
 • vidět se v ní dlouhý život

Rakev

 • vidět smrt lásky
 • ležet v ní vaše dobré vyhlídky na obchod se zmaří
 • s mrtvolou v nejbližším okolí dojde k vloupání

Rákosí

 • na vodě jste vrtkavý
 • řezat klidný život
 • foukat do rákosu máte dobré vyhlídky
 • sedět v něm štěstí a blahobyt

Rákoska

 • vidět ji obdržíte dobré životní postavení

Ramena

 • pokrčit nejistota v úmyslech
 • být ramenatý přízeň žen

Rampouch

 • vidět viset na střeše oboustranné zvětšení lásky

Rána

 • nevyléčená nepřízeň
 • v levé dlani ochromené myšlení, mrtvice
 • v pravé dlani ochromené jednání
 • dostat ji zármutek vám ztrpčuje život
 • udělovat je sloužíte spravedlivé věci
 • vidět udělovat smutek
 • slyšet ji nový dům se zřítí

Rapír

 • šermovat s ním vyvoláte nějakou hádku

Rarita

 • vidět ji připravujete si starosti
 • sbírka rarit váš blahobyt bude klesat

Ras

 • vidět ho dávejte si pozor na jazyk

Rašple

zasnoubení

Ratolest

mír, přátelství

 • nést palmovou povýšení stavu

Rebarbora

po utrpení následuje radost

Recept

obdržíte falešné zprávy

Regál

 • vidět být oklamán

Rekrut

 • vidět ho budete mít tvrdou práci

Reliéf

neduh

Relikvie

budete mít velký zármutek

Restaurace

drahá zábava

Revmatismus

máte dotěrné příbuzné, kterých se těžko zbavíte

Rez

 • vidět slabé zdraví, nesprávné představy

Rezeda

štěstí v lásce

Rodiče

 • vidět mrtvé pomatení, neštěstí
 • s nimi se hádat zlé znamení
 • vidět štěstí v podnikání, veselá mysl
 • mluvit s nimi najdete upřímného přítele, který vám ukáže pravou cestu
 • ztratit cizí lidé vám pomohou
 • vidět nemocné nepříjemnosti vás budou trápit
 • nevlastní měl byste být upřímnější

Rodiště

 • navštívit návrat dobrých časů

Rododendron

 • vidět budete slavit shledání se starými přá­teli

Roh

 • troubit na lesní neklid, nevole
 • slyšet lesní váš život se utváří podle vašeho přání
 • slyšet lovecký jste dobrým člověkem a chcete pomoci svým přátelům

Roháč

 • letí-li houfně ve váš dům co host, to nepřítel
 • štípající újma na majetku

Rohlík

 • vidět naleznete spolehlivou obživu

Rohožka

 • vidět ji ve vaší rodině se přihodí něco dobrého

Rohy

 • mít být přelstěn
 • na hlavě důstojenství
 • na hlavě, ale spadly žalost a hanba veřejná
 • má je na hlavě vojín šťastně skončí válka
 • na hlavě násilím sražené chudoba a smrt
 • na hlavě násilím sražené nepřítelem vyvedení z pýchy
 • na jiných zažijete překážky
 • vidět ohnuté v knize šetřte své okolí

Roj

 • včel chudému výnosný majetek

Rokle

 • vidět ji přivodíte svojí nepozorností škodu svému příteli
 • spadnout do ní těžké překážky máte před sebou
 • hledat z ní cestu upadnete do špatné společnosti

Rolník

 • vidět ho při práci smíte doufat ve spokojený život
 • potkat ho radost, příjemná zpráva
 • vidět ho bezstarostný život
 • vidět ho zahálet zažijete rozčarování

Román

 • číst štěstí v lásce
 • psát trampoty a starosti

Ropucha

lehkomyslný, zlý a lstivý člověk

 • být jí poslintán hanlivá pomluva

Rosa

 • jí se mýt zevnější i vnitřní krása
 • v ní chodit zdraví a svěžest ducha
 • na rostlinách vzrůstající blahobyt

Rosnička

jednoduchý a dobrý člověk

Rostliny

 • vidět nebo jíst léčivé ukončení nepříjemných obchodů, dlouhý život
 • sbírat výhra
 • jedovaté pronásleduje vás zlo
 • popínavé štěstí v lásce

Rošt

 • vidět rozžhavený máte nekalé myšlenky

Roští

bez námahy budete mít úspěch

 • suché starost vás načas oloupí o sílu a odvahu

Roubík

vaše zdraví musí mnoho snášet

Rouhání

 • vyslovit chraňte svůj jazyk
 • slyšet zažijete radost

Roura

spojení s hloupým člověkem

Rovina

 • vidět ji štěstí a zábava

Rozcestí

 • stát před ním způsobíte nerozhodností škodu

Rozhodčí

 • být budete požívat úcty

Rozinky

 • vidět získáte si v uměleckém oboru slávu

Rozkaz

 • obdržet nepříjemnosti v povolání
 • dávat vaše pýcha vám přinese zlobu

Rozlít

 • něco jste marnotratný

Rozloučit

 • se s někým upadnete do bídy

Rozmarýn

svatba

Rozplynout se

 • v nic smrt

Rozsekat

 • něco jednejte rázně, rychle a neotálejte

Rozsudek

 • slyšet utrpíte škodu
 • vynášet hrozí, že někomu učiníte bezpráví
 • smrti dojdete velkých poct

Roztáhnout

 • něco vyzývavost

Roztoč

 • vidět je závistivý člověk rozruší vaše štěstí

Rozvaliny

bohatému ke stáří chudoba

Rozvod

 • provést nebezpečí ohně, ztráta majetku

Rožeň

 • otáčet jím neštěstí a pronásledování

Rtuť

obchodování a okrádání ve zboží

Rty

 • mít krásné silné rozmnožování majetku
 • mít ošklivých barev křivopřísežné nařčení
 • mít strupaté zlá příhoda v domě plném hádek
 • bledé vztek, zlost
 • krvácející budete zklamán
 • zdravé budete mít úspěch

Rubín

 • vidět štěstí pro vás i pro jiné

Ru|ce(-ka)

 • černé lichvářství
 • krvavé zločin
 • křížem přes prsa smrt
 • chovat na nich starost
 • obě zdvižené velké nebezpečí
 • mít oteklé nesnášenlivost
 • špinavé těžká práce
 • podávat velké přátelství
 • s prsteny zámožnost
 • s uťatým prstem nemoc
 • s více než pět prsty náboženské hloubání
 • mýt si budete očištěni z nařknutí
 • silné zbožnost
 • spojené s jinými společná práce
 • v ohni válka
 • v rukavičkách zámožnost
 • vložit na hlavu svatba nebo pohřeb
 • založené vzadu budete bez práce
 • mít zraněné nebo špinavé budete nebo jste v nevýhodě, budete muset snášet opovržení
 • ženy spálená smrt manžela
 • mít ji chlupatou velká zábava
 • líbat ji úcta, láska nebo vděčnost
 • mít ji malou v chudobě se ocitnout
 • mohutná válka
 • s peněženkou pokuta, nákup či daně
 • s velmi krátkými prsty lstivé spiknutí
 • spálená nejvěrnější odejde
 • uťatá smrtelný hřích
 • mít ji velkou těžká práce
 • zlomit ji neštěstí, smrt
 • mít ji zraněnou truchlivost

Ručitel

 • být nedobrá nemoc, velké výdaje na léčení

Ručník

 • vidět vysvobození z nepříjemností

Ruda

 • najít ji nebo kopat rozluštíte hádanku
 • vidět jí velké kusy vaše cesta je namáhavá

Ruchadlo

 • vidět brzký sňatek
 • pracovat s ním štěstí

Rukáv

 • vidět dlouhý velká pocta
 • mít široký rozšíření známostí
 • vidět párat rozkol, rozdělení

Rukavice

 • bez prstů jemnější práce
 • bílé veselka
 • černé pohřeb
 • šedé vycházka nebo obchod
 • mít budete očištěni od podezření
 • z gumy kasaři jsou v okolí
 • s palcem nádeničina
 • vidět, oblékat si sláva a štěstí

Rukopis

 • číst cizí dozvíte se novinky
 • mít pěkný postup v životě
 • mít špatný jste nedbalý

Rulík

svůdná povětrná žena

Rumělka

 • vidět ji velká vášeň vyvede váš život z kolejí

Rusalka

 • vidět ji chraňte se před svůdnými ženami

Růst

 • vidět sebe, větší být bohatý sňatek

Růže

 • dát darem obdržíte dar
 • plno jich v domě velmi dobré obchody
 • suchá minulá láska už jen ve vzpomínkách
 • trhat přibude majetku obchodem
 • vidět nějaké tajemství, které se snažíte uchovat, nebo také ženská nevinnost
 • kvetoucí štěstí srdce vás skonejší
 • darem obdržet budete věrně milován
 • s mnoha trny překážky v lásce
 • červená lidé jsou vám nakloněni a podporují vaše cíle
 • žlutá tajná láska
 • bílá šťastná volba životního partnera
 • vadnoucí vaše síla ochabuje
 • čichat k ní propásl jste příležitost
 • kytice z nich brzká svatba

Růženec

 • modlit se úmrtí v rodině
 • mít nemoc

Ryb|a(-y)

 • dostat ji darem jste zahrnováni falešnou úctou
 • chytat nedbalost
 • chytat rukou prozrazené tajemství
 • jíst ji uzdravení, tlustému zhubnutí
 • vidět ji kluzkou nesplněné přání nebo nevěra
 • leklé nepijte vodu
 • lovit sítěmi zlost v radost se obrátí
 • koupit ji nebo jíst malou ztráty všeho druhu
 • na dně někdo je v nebezpečí utonutí
 • jíst ji pečenou přijít k blahobytu
 • prodávat nebo vidět prodávat nekalá zábava
 • koupit nebo mít velkou rybu štěstí a úspěch
 • vidět mlčte a nemluvte
 • zlatá rybka domácí radost

Rybář

hojně času

Rybářka

pletichy lásky

Rybíz

 • vidět nebo jíst bílý satisfakce
 • vidět nebo jíst černý nevěra
 • vidět nebo jíst červený odolnost, vytrvalost
 • trhat mračna se zatáhnou

Rybník

 • vidět dostanete hezkou ženu
 • s labutěmi brzký sňatek

Rýč

hřbitov

Rýma

lehké onemocnění

Rys

 • vidět ho odhalit něčí lest

Rýsovadlo

jste podporován a vaše nadání je stavěno do příznivého světla

Rytíř

 • vidět ho buďte přísný k sobě a nedovolte si žádných slabostí

Rýže

nemusíte se starat, neboť získáte peníze a statky tohoto světa

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

JAK ZÍSKAT ZPĚT ZTRACENOU LÁSKU?
Netrapte se a zavolejte mi! Díky výkladu karet to dokážeme! Zavolejte mi na 906 ...

Nikol

JISKŘIVÉ OKAMŽIKY VE VAŠEM VZTAHU JIŽ DÁVNO POMINULY?
Znovuobjevte kouzlo lásky! Zavolejte mi na 906 70 20 20

Ester

NAJDĚTE SVOU LÁSKU A NAPLŇTE SVŮJ ŽIVOT!
Díky svým schopnostem vám ke štěstí ráda pomohu. Zavolejte mi na ...

Eliška

ZEVŠEDNĚL I VÁŠ VZTAH?
Chcete probudit vyhaslou vášeň? Spolu to dokážeme! Zavolejte mi na 906 70 20 20 ...

Juliana

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci