Snář - výklad snů online - písmeno S

Sad

 • vidět bohatství
 • růžový šťastné manželství

Sádlo

 • vidět blahobyt
 • jíst z úspěchu se stane neúspěch
 • škvařit příští doba vás přivede do dobré společnosti a váš obzor se velice rozšíří

Sádra

 • vidět ji poměr, který jste uzavřel, bude trvalý

Safír

 • nosit budete pomlouván

Sakristie

splníte-li své povinnosti, čeká vás pohodlný život

Sál

 • veliký příjemné poměry
 • tančit v něm veselý život
 • mít získáte majetek

Salám

 • jíst zdraví, trvající přátelství

Salaš

 • vidět slavnost by mohla zapudit vaše starosti

Salát

 • vidět vaše zdraví je vratké, otužujte se

Salmiak

 • čichat uslyšíte nepříjemné věci

Salón

 • módní zevnějšek není všechno

Salto

velká radost

Samet

 • kupovat spořádané majetkové poměry
 • nosit žijete nad své poměry

Samota

starosti a opuštěnost hrozí vašemu klidu

Sanatorium

 • vidět bez majetku, bez peněz a osaměle prožijete svůj život

Sandály

 • nosit jen ta věc je ztracena, kterou vzdáte předem

Sáně

 • vidět uklouznete-li, dejte pozor, aby vám neuklouzlo štěstí

Saranče

 • vidět krátké trvání šťastného stavu

Saxofon

náladoví lidé nemohou mít mnoho přátel

Saze

 • vidět úspěch neznamená v životě všechno

Sázet

dobře se oženíte nebo vdáte

Sázka

 • vyhrát ji dosáhnete neočekávaných úspěchů
 • ztratit ji učiníte chybný krok v majetkové záležitosti
 • uzavřít ji nepouštějte se do pochybných spekulací

Sbírat

 • něco mnoho práce, mnoho zisku

Sbírka

 • hmyzu prožijete krušné chvíle
 • rostlin radost
 • nerostů budete mít pocit, že vás příbuzní obtěžují
 • známek netrapte se věcmi, do kterých vám nic není
 • umrlčích hlav dostanete příjemnou zprávu od milované osoby

Sčítat

 • čísla dožijete se vysokého stáří

Sebevražda

 • spáchat ji zaviněné neštěstí

Sedlák

 • vidět ho, jak oře štěstí

Sedlo

 • vidět ve svém podnikání naleznete podpory
 • sedět v něm lehký výdělek
 • být z něho vyhozen štěstí ve hře

Sedm

 • číslo, vidět vše ve skupinách po sedmi dobré znamení

Sekáč

 • vidět ho odpočívat ztráta u přátel
 • vidět ho při práci štěstí a požehnání v obchodech
 • sekat trávu dobré časy, hojnost

Sekera

 • štípat s ní dříví roztržka
 • vidět ji vzpoura, neštěstí

Sekretář

 • vidět najdete něco, o čem jste se domníval, že je již dávno ztraceno

Sekretářka

 • mít ji lidé vás včas obsluhují a třebaže závidí, tváří se přívětivě

Sele

 • mít nebo dostat pozor na podvodníky

Selka

 • vidět ji starou přijdete do styku s hašteřivými osobami
 • vidět ji mladou pro muže silná žena, pro ženy pracovitý muž

Semeno

 • vidět je váš majetek se množí
 • sypat vaše názory vzbudí obdiv
 • kupovat vaše podniky budou dobře postupovat
 • obchodovat s ním máte co činit s nestoudnými lidmi

Seminář

budete zaskočen

Seno

 • páchnoucí potíže v obchodech

Sestra

 • vidět ji někdo vás chce navštívit, aby vyslechl vaše rady
 • mluvit s ní špatné spojení
 • mrtvá požehnání chrání veškeré vaše podniky
 • nevlastní mrzutost potírejte veselostí

Sestřenice

tajná známost vás těší, dokud zůstává tajnou

Setkání

dostanete nové určení

 • s přítelem příjemné setkání s kýmsi

Seznamovat se

ztráta, bída

Sfinga

 • vidět ji tajemství bude rozřešeno

Shromáždění

vaše námaha pomine

 • vidět shromáždění žen zloba a nevole

Schody

 • vedoucí nahoru svou činností se dostanete kupředu
 • vedoucí dolů štěstí vás na krátký čas opustí
 • spadnout z nich dožijete se něčeho nepříjemného, ale brzy na to zapomenete

Schovat se

vaše mysl je sklíčená, hledejte v hudbě útěchu a klid

Schránka

 • dopisní i když máte velkou společnost, jste osamělý

Schůze

uslyšíte mnoho rad, ale žádnou nebudete moci použít

Schůzka

radosti lásky

Sídliště

štěstí se vám zjevilo ve snu

Silnice

 • vidět ji co se vám zdá jisté, nebude mít dlouhého trvání

Sirotek

 • vidět ho máte příležitost pomoci nějakému člověku

Sít

získáte majetek

 • vidět někoho dobré zdraví
 • rybářská obdržíte dobré místo

Síto

 • vidět vedete marnotratný život
 • nabírat jím vodu své počiny musíte lépe uvážit
 • koupit neštěstí v manželství
 • prosívat jím něco propadnete s nějakou prosbou

Skákat

marně se snažíte dostat do výše

 • na lyžích samota čistí a povznáší duši
 • do vody někdo vás chce klamat
 • přes příkop zbavení se dluhů

Skála

 • vylézt na ni překonání se
 • nemoci na ni vylézt váznutí, pokles obchodů
 • zdolat ji snadno vysokých cílů dosáhnout
 • sestoupit z ní snadno ztratit přítele nebo příbuzného
 • vidět ji práce a únava
 • vidět vysokou zabýváte se velkolepým předsevzetím

Skládat

 • něco někdo potřebuje vaši pomoc

Skladiště

 • vidět nebo se v něm nacházet zrada, pronásledování

Sklánět se

ponížení, ztráta

Sklenice

 • vidět ji brousit něco vypátrat
 • vidět ji prasklou roztržka
 • rozbít ji neštěstí, úlek, dozvíte se o smrt milé nebo milého
 • vidět ji nebo mít vrtkavost v obchodech, nejistota

Skleník

 • vidět vytrvalostí k cíli dojdete

Sklep

 • vidět nebo se v něm nacházet blížící se nemoc
 • vymetat děláte špatné obchody
 • upadnout na schodech do něj dlouhé chřadnutí
 • vidět vinný sklep nebo v něm být různice a žárlivost

Sklizeň

 • svážet má li být pomoženo, uposlechněte

Sklo

 • čisté budete vítán jako host
 • kalné číhá na vás zlá pomluva, aby zbořila vaše štěstí
 • rozbité nejednejte nespravedlivě, nebuďte puntičkářský, zmeškáte tím nejlepší příležitost

Skluzavka

 • vidět ji neplýtvejte časem

Skořápka

vaše okolí vám připraví malou nepříjemnost

Skořice

získáte přátele v cizině

Skříň

 • kupovat svatba v příbuzenstvu
 • plná dobré bytí
 • prázdná chudoba
 • se šatstvem obdržíte dar
 • vidět nebo posouvat různice s manželkou

Skřipec

 • vidět zjistíte, že vás druzí chtějí klamat
 • nosit váš život je šťastný
 • koupit uvažujte, než promluvíte
 • ztratit náhodou získáte náskok před sokem
 • rozbít sám jste se připravil o zisk

Skřivan

 • vidět ho rychle se vzmáhat

Skvrny

 • na šatech zarmoucenost

Slabikář

 • vidět dojdete vysokých poct

Sláma

 • vidět ji najdete překážky
 • vidět ji hořet nedělejte si žádných zbytečných starostí
 • mlátit ji prázdnou žvatláte o neplodných věcech
 • vidět ji létat křest
 • ve snopech nadbytek
 • spát na ní chudoba

Slamník

 • spát na něm budete mít věrné služebnictvo

Slaneček

 • jíst ho pozor na opilství

Slanina

buďte odvážný a odvažte se nejlepšího, neboť chmury brzy zastíní slunce

Slánka

rozmyslete se, co děláte

Slavnost

 • zúčastnit se jí zpráva, která zármutek a starost přinese

Slepec

 • vést ho příležitost potřebným pomoci
 • vidět ho odklad, překážky v podnikání
 • být jím od falešných přátel budete oklamán nebo ošizen

Slepice

 • slyšet ji kvokat dobrý a bohatý sňatek
 • vidět ji pěknou a velkou štěstí v lásce
 • vidět ji s kuřátky hodně dětí, vnuků, ale také ztráta přátel

Slezina

 • vidět ji jste neprávem obviňován

Slib

 • odmítnout vrátíte se ke své povinnosti

Slina

nesnášenliví lidé vám ztrpčují život

Slitování

 • mít spokojenost

Slon

 • vidět ho štěstí v obchodech, pozdní, ale dobré vdavky
 • zabít ho smrt
 • vidět ho zabíjet zrušení předsevzetí

Slonovina

chudoba

Sloup

 • vidět mramorový lidé se k vám vrátí a vy jim budete opět věřit

Sloupořadí

budete uznáván a lidé budou vyhledávat vaše přátelství

Sluch

 • ztratit nepozornost

Sluk|a(-y)

 • jíst ji budete bohatý
 • vidět je změna v práci
 • střílet je budete konat cestu

Slunce

 • vidět svítit štěstí v podnicích
 • vidět krvavé obdržíte knížecí odměny
 • pěkně zapadající bohatý a pěkný podzim života
 • vycházející dobré místo
 • za mraky špatný průběh vašich obchodů
 • vidět slunce a měsíc na nebi zároveň hádka a válka

Sluneční

 • paprsky příjemné odhalení
 • hodiny nezapomeňte, že život je krátký

Slunečnice

 • vidět ji žhavá láska nebude opětována

Slunečník

naleznete podporu a pomoc

Služba

 • prokázat ji někomu hrozící závislost

Služebnictvo

 • vidět mnoho námahy a práce

Služka

 • najmout ji budete podezříván
 • vidět ji zloba a nevole

Slzy

 • vidět je beznadějná radost

Smát se

nečekaná událost hned první den

Směnka

 • vystavit ji jste lehkomyslný
 • platit ji dobrý průběh obchodu
 • nemoci ji zaplatit upadnete do dluhů

Smetana

 • vidět ji dědictví
 • pít ji dobré zdraví

Smetí

 • sbírat nepříjemnost v domě

Smetiště

 • vidět získáte přízeň přítele
 • šlápnout do mrzutost a nehody zatemní občas vaši mysl

Smích

 • slyšet nečekanou radost zažijete

Smlouva

 • manželskou smlouvu uzavřít truchlivost, zarmoucenost

Smlouvat

nové přátelství navázat

Smrk

 • vidět nebo pod ním stát budete oklamán, ošálen

Smrt

 • vlastní nebudete mít žádné přátele

Smůla

ctižádost má jen tehdy přednost, neprostrá­-

Smutek

čekají vás příjemné chvíle s milovanou bytostí

Smyčec

dovedete se přenést přes nepříjemnosti s lehkou myslí

Smyčka

 • zůstat v ní viset nějaké vroucné přání vám nebude splněno
 • vidět ji někdo vás chce podvést

Sňatek

 • uzavřít budete dobře pokračovat v životě

Sněhulák

 • vidět ho budete zklamán v lásce

Snídat

krásná žena vás pozve na hostinu

Sníh

 • vidět překážky všeho druhu
 • upadnout na něm oklamaná láska
 • jít po něm vaše podnikání je velmi příznivé
 • jíst konáte zbytečnosti
 • vidět v létě vaše počínání je bez užitku

Snopy

 • nakládat a domů vézt za námahu dostanete odměnu
 • vidět s mnoha klasy bohatství a spokojenost
 • vázat novou známost ukončíte
 • vidět pokoříte nepřátele

Snoubenec

 • vidět ho ztrácíte se v hledání malých chyb

Sob

lidé si z vás tropí žerty a hodně vám uškodí

Sobota

mnoho práce

Socha

 • povalit ji odjezd
 • vidět ji do nesnází přijdete
 • mramorová pohodlný život vás láká k zahálce

Sokol

 • vidět ho létat budete podveden nebo ošizen
 • nést ho pocta

Souboj

 • být k němu vyzván přijdete v nebezpečí života

Soud

 • být při něm odsouzen zmatek
 • stát před ním hledáte pravdu

Soudce

buďte milosrdný k utiskovaným a chudým

Soudní síň

 • vidět neštěstí, potíže

Soudní sluha

 • vidět ho nebo s ním mluvit varujte se před zlými lidmi, první láska těžko vydrží

Souhvězdí

 • vidět štěstí ve hře

Soukolí

lehce získáte

Sourozenec

 • vidět ho umírat ztratíte nepřítele
 • vidět ho nebo s ním mluvit nepříjemnosti
 • vidět ho zemřelého dlouhý život

Soused(-é)

 • vidět ho neštěstí
 • mluvit s nimi klepaření

Soustruh

musíte podat velký výkon, ale podaří se vám

Sova

 • slyšet ji houkat mrzutost
 • vidět ji nemoc, chudoba

Spadnout

 • a škodu utrpět zažijete mnohá protivenství
 • z domu opatrnost při všech jednáních
 • z výšky nebo do studny neštěstí, ztráta úcty, majetku

Spála

hádka v rodině

Spalničky

mnoho příjemných hodin

Spát

buďte pilný při práci a dojdete cíle

 • v přírodě bezstarostné živobytí
 • ve špíně nepříjemnosti

Společnost

 • navštívit zajímavé známosti
 • dělat někomu zmatené časy

Spona

 • vidět ji dobrý skutek vám bude splacen

Srdce

 • jíst ujištění o vzájemné lásce
 • vidět krvácet zakusíte urážky
 • rozříznout rozchod zamilovaného páru
 • vidět vroucně se zamilujete

Srna

 • vidět ji budete mít štěstí a blahobyt
 • vidět ji skákat příjemná společnost
 • střílet ji budete jednat nepromyšleně

Srp

 • vidět štěstí v hospodářství

Sršeň

 • vidět ho zpráva, která vám hodně neklidu přinese

Stádo

 • na louce život plný štěstí a slastí
 • pást sám buďte spořivým
 • volů lidé se obávají vašeho úspěchu
 • ovcí budete využíván
 • koz trnitá je vaše cesta ke štěstí
 • slonů lidé řeknou, že jste moudrý
 • opic pomlouvačům nelze uniknout

Stan

 • vidět budete vést kočový život

Stárnout

zlost

Starosta

 • vidět ho dojdete mnohých poct

Starožitnost

obdržíte cenné věci, budete dědit

Starý

 • být svoboda

Statek

 • mít bohaté dědictví získáte
 • pěkný a velký zdědit nebo získat jako dar šťastný nebo výhodný sňatek
 • vést dobře se budete probíjet životem

Statista

 • být jím musíte být upřímnější

Stavba

 • vidět ji změna bydliště, vzdálení milé nebo milého

Stavitel

 • vidět ho na lešení ocitnete se v nebezpečí

Stébla

 • sbírat je ztráta vám brzy přinese zisk

Stelivo

 • vidět lpíte na bezcenných věcech

Stenografovat

úmrtí

Step

 • vidět s velkou námahou si dobudete místa na slunci

Stětí

 • vidět nepřátele překonáte
 • sťat být strach a zármutek, ztráta mecenáše

Stín

 • vidět strach a úzkost
 • vidět cizí jste bojácný
 • jít v něm vyhnete se tíživému poměru

Stodola

 • plná vzrůstající blahobyt
 • prázdná marné naděje

Stopa

 • sledovat ji setkáte se s nepřítelem

Stoupat

 • vidět sebe velká pocta

Stožár

 • vidět půjdete zpříma životem

Strach

 • mít pro bohatého zármutek a starost s obživou
 • z Boha dobré
 • z ženy domácí sváry
 • z pána poctivost

Straka

 • vidět ji podvod

Strašidlo

 • vidět pokušení, svádění k hříchu, nebezpečí

Stráž

 • vidět udržujete svůj majetek v pořádku
 • stát na ní bohatá svatba
 • vidět nastupovat narazíte na překážky

Strážník

 • vidět ho neplodné hádky

Stroj

 • vidět parní bohatství
 • psací ukončení

sporu

Strom(-y)

 • vidět od blesku roztříštěný rozchod milenců
 • sedět pod ním dobré zprávy
 • vidět rezavý blízké nebezpečí
 • spadnout z něj ztráta zaměstnání, přijdete o přízeň a vážnost
 • dostat ovoce ze starého ovocného stromu dědictví
 • vidět suchý úmrtí
 • dívat se na vysoký moc a sláva, dobré zprávy
 • vidět je bez listů dokončení obchodů
 • vidět je hořet rodinné rozepře
 • vidět je kvetoucí radost, neočekávaný požitek, šťastné manželství
 • česat je ovocné moc a sláva, dobré zprávy
 • vidět je plné ovoce ztráta, nemoc
 • vidět je poražené, od blesku spálené nebo roztříštěné nepříjemnost, starost, bolest, zoufalství

Strup

 • mít na hlavě získání bohatství

Střapec

nebezpečí z lásky

Střecha

 • spadnout z ní nepříjemné zprávy
 • vidět střechu domu smysl pro domácnost
 • vidět ji s vlaštovkami vydat se na cestu
 • chodit po ní velká nemoc
 • došková spokojená domácnost

Střepy

 • vidět je osud bude příznivější, než jste

Střeva

 • závadná nebo poraněná nemoc, dieta

Střílet

 • vidět sledujete dobrý cíl
 • slyšet nebezpečí
 • střílet sám obdržíte radostnou zprávu

Student

 • vidět ho vytrvalí přátelé
 • být jím spokojenost

Studna

 • vidět ji s čistou vodou otevřené doznání
 • vidět ji se silným obložením nebezpečí požáru

Stuha

 • vidět ji uděláte si známosti a vaše přátelství bude odměněno
 • zelená pěkné naděje
 • červená tanec, radost
 • žlutá zloba
 • modrá věrná láska
 • černá smutek
 • bílá svatba v okolí
 • nekonečná budete dělat dluhy
 • s nápisem smutné poselství
 • měřit ji dobrý výdělek
 • vázat ji uzavřete přátelství
 • našívat ji zamilujete se a zasnoubíte

Sud

 • vidět pozor na obžerství
 • pivní obchody jsou na dobré cestě

Suchar

 • vidět musíte se zajistit pro špatné časy
 • jíst dobré příjmy

Sukno

 • jemné blahobyt
 • hrubé neúspěch

Sůl

 • jíst proděláte těžké doby
 • vysypat nepohodnete se v rodině

Sulc

 • nebo huspenina zachování zdraví

Sup

 • vidět ho zhoubná nemoc

Sušit

 • prádlo mějte úctu k starým lidem

Svah

 • hornatý marně vás láká touha, ale splnění nepřichází
 • zelený pokora vede k cíli
 • zalesněný znáte obtíže, které vás čekají

Svatba

 • zúčastnit jí se přátele mít, dobré zprávy obdržet
 • chystat se na ni pocta
 • tancovat na ní žal
 • mít ji ztráta
 • vidět ji žárlivost

Svatořečení

mír, klid duše

Svatý

 • vzývat ho požehnání při práci

Svatý Jan

 • vidět ho mlčte

Svatý Petr

 • vidět ho nebo slyšet radost a zisk

Svázaný

 • být nedostanete pozvání na rande
 • svazovat něco soudní pře

Svědek

 • být jím musíte vzdát čest pravdě

Svědění

 • kůže chyby se dopustíte

Svést

 • někoho jste příliš chytrý, abyste se dal strhnout k nepředloženým činům

Světlo

 • vidět jasně zářící zdraví, dobré postavení, brzké zásnuby
 • vidět matné nemoc
 • vidět zhasnout světlo nebo pochodeň potíže, nemoc, chudoba
 • vidět vzdálené příjemná cesta
 • elektrické obdržíte důležité vysvětlení

Svícen

 • s hořícími svícemi radostná zpráva, máte dobré přátele
 • bez světel starosti

Svíčka

 • nést ji hořící úmrtí
 • zhasnout ji známost ukončit

Svítilna

 • vidět ji máte tajné nepřátele
 • zapalovat ji zničíte nějakou intriku
 • zhasnout ji nestarejte se o cizí záležitosti

Svrab

 • mít zbytečný strach a starost

Syn

 • vidět ho velké onemocnění

Sýr

 • jíst nebo vidět štěstí a zdraví

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

BUDE VAŠE MANŽELSTVÍ ŠŤASTNÉ?
Hvězdy vám odhalí pravdu, zavolejte mi! Astroložka Valerie

Valerie

NEMŮŽETE NAJÍT PRÁCI?
Kdy a kde se na vás konečně usměje štěstí? Zavolejte mi na 906 70 20 ...

Aneta

JAKÝM TALENTEM VÁS OBDAŘILY HVĚZDY?
Chcete se o sobě dozvědět víc? Rád vám na vaše otázky odpovím! Astrolog a numerolog ...

Alan

JSTE SI S NOVÝM PARTNEREM OPRAVDU SOUZENI?
Díky výkladu karet vám udělám jasno! Zavolejte mi na 906 70 20 ...

Věra

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama