Snář - výklad snů online - písmeno S

Sad

 • vidět bohatství
 • růžový šťastné manželství

Sádlo

 • vidět blahobyt
 • jíst z úspěchu se stane neúspěch
 • škvařit příští doba vás přivede do dobré společnosti a váš obzor se velice rozšíří

Sádra

 • vidět ji poměr, který jste uzavřel, bude trvalý

Safír

 • nosit budete pomlouván

Sakristie

splníte-li své povinnosti, čeká vás pohodlný život

Sál

 • veliký příjemné poměry
 • tančit v něm veselý život
 • mít získáte majetek

Salám

 • jíst zdraví, trvající přátelství

Salaš

 • vidět slavnost by mohla zapudit vaše starosti

Salát

 • vidět vaše zdraví je vratké, otužujte se

Salmiak

 • čichat uslyšíte nepříjemné věci

Salón

 • módní zevnějšek není všechno

Salto

velká radost

Samet

 • kupovat spořádané majetkové poměry
 • nosit žijete nad své poměry

Samota

starosti a opuštěnost hrozí vašemu klidu

Sanatorium

 • vidět bez majetku, bez peněz a osaměle prožijete svůj život

Sandály

 • nosit jen ta věc je ztracena, kterou vzdáte předem

Sáně

 • vidět uklouznete-li, dejte pozor, aby vám neuklouzlo štěstí

Saranče

 • vidět krátké trvání šťastného stavu

Saxofon

náladoví lidé nemohou mít mnoho přátel

Saze

 • vidět úspěch neznamená v životě všechno

Sázet

dobře se oženíte nebo vdáte

Sázka

 • vyhrát ji dosáhnete neočekávaných úspěchů
 • ztratit ji učiníte chybný krok v majetkové záležitosti
 • uzavřít ji nepouštějte se do pochybných spekulací

Sbírat

 • něco mnoho práce, mnoho zisku

Sbírka

 • hmyzu prožijete krušné chvíle
 • rostlin radost
 • nerostů budete mít pocit, že vás příbuzní obtěžují
 • známek netrapte se věcmi, do kterých vám nic není
 • umrlčích hlav dostanete příjemnou zprávu od milované osoby

Sčítat

 • čísla dožijete se vysokého stáří

Sebevražda

 • spáchat ji zaviněné neštěstí

Sedlák

 • vidět ho, jak oře štěstí

Sedlo

 • vidět ve svém podnikání naleznete podpory
 • sedět v něm lehký výdělek
 • být z něho vyhozen štěstí ve hře

Sedm

 • číslo, vidět vše ve skupinách po sedmi dobré znamení

Sekáč

 • vidět ho odpočívat ztráta u přátel
 • vidět ho při práci štěstí a požehnání v obchodech
 • sekat trávu dobré časy, hojnost

Sekera

 • štípat s ní dříví roztržka
 • vidět ji vzpoura, neštěstí

Sekretář

 • vidět najdete něco, o čem jste se domníval, že je již dávno ztraceno

Sekretářka

 • mít ji lidé vás včas obsluhují a třebaže závidí, tváří se přívětivě

Sele

 • mít nebo dostat pozor na podvodníky

Selka

 • vidět ji starou přijdete do styku s hašteřivými osobami
 • vidět ji mladou pro muže silná žena, pro ženy pracovitý muž

Semeno

 • vidět je váš majetek se množí
 • sypat vaše názory vzbudí obdiv
 • kupovat vaše podniky budou dobře postupovat
 • obchodovat s ním máte co činit s nestoudnými lidmi

Seminář

budete zaskočen

Seno

 • páchnoucí potíže v obchodech

Sestra

 • vidět ji někdo vás chce navštívit, aby vyslechl vaše rady
 • mluvit s ní špatné spojení
 • mrtvá požehnání chrání veškeré vaše podniky
 • nevlastní mrzutost potírejte veselostí

Sestřenice

tajná známost vás těší, dokud zůstává tajnou

Setkání

dostanete nové určení

 • s přítelem příjemné setkání s kýmsi

Seznamovat se

ztráta, bída

Sfinga

 • vidět ji tajemství bude rozřešeno

Shromáždění

vaše námaha pomine

 • vidět shromáždění žen zloba a nevole

Schody

 • vedoucí nahoru svou činností se dostanete kupředu
 • vedoucí dolů štěstí vás na krátký čas opustí
 • spadnout z nich dožijete se něčeho nepříjemného, ale brzy na to zapomenete

Schovat se

vaše mysl je sklíčená, hledejte v hudbě útěchu a klid

Schránka

 • dopisní i když máte velkou společnost, jste osamělý

Schůze

uslyšíte mnoho rad, ale žádnou nebudete moci použít

Schůzka

radosti lásky

Sídliště

štěstí se vám zjevilo ve snu

Silnice

 • vidět ji co se vám zdá jisté, nebude mít dlouhého trvání

Sirotek

 • vidět ho máte příležitost pomoci nějakému člověku

Sít

získáte majetek

 • vidět někoho dobré zdraví
 • rybářská obdržíte dobré místo

Síto

 • vidět vedete marnotratný život
 • nabírat jím vodu své počiny musíte lépe uvážit
 • koupit neštěstí v manželství
 • prosívat jím něco propadnete s nějakou prosbou

Skákat

marně se snažíte dostat do výše

 • na lyžích samota čistí a povznáší duši
 • do vody někdo vás chce klamat
 • přes příkop zbavení se dluhů

Skála

 • vylézt na ni překonání se
 • nemoci na ni vylézt váznutí, pokles obchodů
 • zdolat ji snadno vysokých cílů dosáhnout
 • sestoupit z ní snadno ztratit přítele nebo příbuzného
 • vidět ji práce a únava
 • vidět vysokou zabýváte se velkolepým předsevzetím

Skládat

 • něco někdo potřebuje vaši pomoc

Skladiště

 • vidět nebo se v něm nacházet zrada, pronásledování

Sklánět se

ponížení, ztráta

Sklenice

 • vidět ji brousit něco vypátrat
 • vidět ji prasklou roztržka
 • rozbít ji neštěstí, úlek, dozvíte se o smrt milé nebo milého
 • vidět ji nebo mít vrtkavost v obchodech, nejistota

Skleník

 • vidět vytrvalostí k cíli dojdete

Sklep

 • vidět nebo se v něm nacházet blížící se nemoc
 • vymetat děláte špatné obchody
 • upadnout na schodech do něj dlouhé chřadnutí
 • vidět vinný sklep nebo v něm být různice a žárlivost

Sklizeň

 • svážet má li být pomoženo, uposlechněte

Sklo

 • čisté budete vítán jako host
 • kalné číhá na vás zlá pomluva, aby zbořila vaše štěstí
 • rozbité nejednejte nespravedlivě, nebuďte puntičkářský, zmeškáte tím nejlepší příležitost

Skluzavka

 • vidět ji neplýtvejte časem

Skořápka

vaše okolí vám připraví malou nepříjemnost

Skořice

získáte přátele v cizině

Skříň

 • kupovat svatba v příbuzenstvu
 • plná dobré bytí
 • prázdná chudoba
 • se šatstvem obdržíte dar
 • vidět nebo posouvat různice s manželkou

Skřipec

 • vidět zjistíte, že vás druzí chtějí klamat
 • nosit váš život je šťastný
 • koupit uvažujte, než promluvíte
 • ztratit náhodou získáte náskok před sokem
 • rozbít sám jste se připravil o zisk

Skřivan

 • vidět ho rychle se vzmáhat

Skvrny

 • na šatech zarmoucenost

Slabikář

 • vidět dojdete vysokých poct

Sláma

 • vidět ji najdete překážky
 • vidět ji hořet nedělejte si žádných zbytečných starostí
 • mlátit ji prázdnou žvatláte o neplodných věcech
 • vidět ji létat křest
 • ve snopech nadbytek
 • spát na ní chudoba

Slamník

 • spát na něm budete mít věrné služebnictvo

Slaneček

 • jíst ho pozor na opilství

Slanina

buďte odvážný a odvažte se nejlepšího, neboť chmury brzy zastíní slunce

Slánka

rozmyslete se, co děláte

Slavnost

 • zúčastnit se jí zpráva, která zármutek a starost přinese

Slepec

 • vést ho příležitost potřebným pomoci
 • vidět ho odklad, překážky v podnikání
 • být jím od falešných přátel budete oklamán nebo ošizen

Slepice

 • slyšet ji kvokat dobrý a bohatý sňatek
 • vidět ji pěknou a velkou štěstí v lásce
 • vidět ji s kuřátky hodně dětí, vnuků, ale také ztráta přátel

Slezina

 • vidět ji jste neprávem obviňován

Slib

 • odmítnout vrátíte se ke své povinnosti

Slina

nesnášenliví lidé vám ztrpčují život

Slitování

 • mít spokojenost

Slon

 • vidět ho štěstí v obchodech, pozdní, ale dobré vdavky
 • zabít ho smrt
 • vidět ho zabíjet zrušení předsevzetí

Slonovina

chudoba

Sloup

 • vidět mramorový lidé se k vám vrátí a vy jim budete opět věřit

Sloupořadí

budete uznáván a lidé budou vyhledávat vaše přátelství

Sluch

 • ztratit nepozornost

Sluk|a(-y)

 • jíst ji budete bohatý
 • vidět je změna v práci
 • střílet je budete konat cestu

Slunce

 • vidět svítit štěstí v podnicích
 • vidět krvavé obdržíte knížecí odměny
 • pěkně zapadající bohatý a pěkný podzim života
 • vycházející dobré místo
 • za mraky špatný průběh vašich obchodů
 • vidět slunce a měsíc na nebi zároveň hádka a válka

Sluneční

 • paprsky příjemné odhalení
 • hodiny nezapomeňte, že život je krátký

Slunečnice

 • vidět ji žhavá láska nebude opětována

Slunečník

naleznete podporu a pomoc

Služba

 • prokázat ji někomu hrozící závislost

Služebnictvo

 • vidět mnoho námahy a práce

Služka

 • najmout ji budete podezříván
 • vidět ji zloba a nevole

Slzy

 • vidět je beznadějná radost

Smát se

nečekaná událost hned první den

Směnka

 • vystavit ji jste lehkomyslný
 • platit ji dobrý průběh obchodu
 • nemoci ji zaplatit upadnete do dluhů

Smetana

 • vidět ji dědictví
 • pít ji dobré zdraví

Smetí

 • sbírat nepříjemnost v domě

Smetiště

 • vidět získáte přízeň přítele
 • šlápnout do mrzutost a nehody zatemní občas vaši mysl

Smích

 • slyšet nečekanou radost zažijete

Smlouva

 • manželskou smlouvu uzavřít truchlivost, zarmoucenost

Smlouvat

nové přátelství navázat

Smrk

 • vidět nebo pod ním stát budete oklamán, ošálen

Smrt

 • vlastní nebudete mít žádné přátele

Smůla

ctižádost má jen tehdy přednost, neprostrá­-

Smutek

čekají vás příjemné chvíle s milovanou bytostí

Smyčec

dovedete se přenést přes nepříjemnosti s lehkou myslí

Smyčka

 • zůstat v ní viset nějaké vroucné přání vám nebude splněno
 • vidět ji někdo vás chce podvést

Sňatek

 • uzavřít budete dobře pokračovat v životě

Sněhulák

 • vidět ho budete zklamán v lásce

Snídat

krásná žena vás pozve na hostinu

Sníh

 • vidět překážky všeho druhu
 • upadnout na něm oklamaná láska
 • jít po něm vaše podnikání je velmi příznivé
 • jíst konáte zbytečnosti
 • vidět v létě vaše počínání je bez užitku

Snopy

 • nakládat a domů vézt za námahu dostanete odměnu
 • vidět s mnoha klasy bohatství a spokojenost
 • vázat novou známost ukončíte
 • vidět pokoříte nepřátele

Snoubenec

 • vidět ho ztrácíte se v hledání malých chyb

Sob

lidé si z vás tropí žerty a hodně vám uškodí

Sobota

mnoho práce

Socha

 • povalit ji odjezd
 • vidět ji do nesnází přijdete
 • mramorová pohodlný život vás láká k zahálce

Sokol

 • vidět ho létat budete podveden nebo ošizen
 • nést ho pocta

Souboj

 • být k němu vyzván přijdete v nebezpečí života

Soud

 • být při něm odsouzen zmatek
 • stát před ním hledáte pravdu

Soudce

buďte milosrdný k utiskovaným a chudým

Soudní síň

 • vidět neštěstí, potíže

Soudní sluha

 • vidět ho nebo s ním mluvit varujte se před zlými lidmi, první láska těžko vydrží

Souhvězdí

 • vidět štěstí ve hře

Soukolí

lehce získáte

Sourozenec

 • vidět ho umírat ztratíte nepřítele
 • vidět ho nebo s ním mluvit nepříjemnosti
 • vidět ho zemřelého dlouhý život

Soused(-é)

 • vidět ho neštěstí
 • mluvit s nimi klepaření

Soustruh

musíte podat velký výkon, ale podaří se vám

Sova

 • slyšet ji houkat mrzutost
 • vidět ji nemoc, chudoba

Spadnout

 • a škodu utrpět zažijete mnohá protivenství
 • z domu opatrnost při všech jednáních
 • z výšky nebo do studny neštěstí, ztráta úcty, majetku

Spála

hádka v rodině

Spalničky

mnoho příjemných hodin

Spát

buďte pilný při práci a dojdete cíle

 • v přírodě bezstarostné živobytí
 • ve špíně nepříjemnosti

Společnost

 • navštívit zajímavé známosti
 • dělat někomu zmatené časy

Spona

 • vidět ji dobrý skutek vám bude splacen

Srdce

 • jíst ujištění o vzájemné lásce
 • vidět krvácet zakusíte urážky
 • rozříznout rozchod zamilovaného páru
 • vidět vroucně se zamilujete

Srna

 • vidět ji budete mít štěstí a blahobyt
 • vidět ji skákat příjemná společnost
 • střílet ji budete jednat nepromyšleně

Srp

 • vidět štěstí v hospodářství

Sršeň

 • vidět ho zpráva, která vám hodně neklidu přinese

Stádo

 • na louce život plný štěstí a slastí
 • pást sám buďte spořivým
 • volů lidé se obávají vašeho úspěchu
 • ovcí budete využíván
 • koz trnitá je vaše cesta ke štěstí
 • slonů lidé řeknou, že jste moudrý
 • opic pomlouvačům nelze uniknout

Stan

 • vidět budete vést kočový život

Stárnout

zlost

Starosta

 • vidět ho dojdete mnohých poct

Starožitnost

obdržíte cenné věci, budete dědit

Starý

 • být svoboda

Statek

 • mít bohaté dědictví získáte
 • pěkný a velký zdědit nebo získat jako dar šťastný nebo výhodný sňatek
 • vést dobře se budete probíjet životem

Statista

 • být jím musíte být upřímnější

Stavba

 • vidět ji změna bydliště, vzdálení milé nebo milého

Stavitel

 • vidět ho na lešení ocitnete se v nebezpečí

Stébla

 • sbírat je ztráta vám brzy přinese zisk

Stelivo

 • vidět lpíte na bezcenných věcech

Stenografovat

úmrtí

Step

 • vidět s velkou námahou si dobudete místa na slunci

Stětí

 • vidět nepřátele překonáte
 • sťat být strach a zármutek, ztráta mecenáše

Stín

 • vidět strach a úzkost
 • vidět cizí jste bojácný
 • jít v něm vyhnete se tíživému poměru

Stodola

 • plná vzrůstající blahobyt
 • prázdná marné naděje

Stopa

 • sledovat ji setkáte se s nepřítelem

Stoupat

 • vidět sebe velká pocta

Stožár

 • vidět půjdete zpříma životem

Strach

 • mít pro bohatého zármutek a starost s obživou
 • z Boha dobré
 • z ženy domácí sváry
 • z pána poctivost

Straka

 • vidět ji podvod

Strašidlo

 • vidět pokušení, svádění k hříchu, nebezpečí

Stráž

 • vidět udržujete svůj majetek v pořádku
 • stát na ní bohatá svatba
 • vidět nastupovat narazíte na překážky

Strážník

 • vidět ho neplodné hádky

Stroj

 • vidět parní bohatství
 • psací ukončení

sporu

Strom(-y)

 • vidět od blesku roztříštěný rozchod milenců
 • sedět pod ním dobré zprávy
 • vidět rezavý blízké nebezpečí
 • spadnout z něj ztráta zaměstnání, přijdete o přízeň a vážnost
 • dostat ovoce ze starého ovocného stromu dědictví
 • vidět suchý úmrtí
 • dívat se na vysoký moc a sláva, dobré zprávy
 • vidět je bez listů dokončení obchodů
 • vidět je hořet rodinné rozepře
 • vidět je kvetoucí radost, neočekávaný požitek, šťastné manželství
 • česat je ovocné moc a sláva, dobré zprávy
 • vidět je plné ovoce ztráta, nemoc
 • vidět je poražené, od blesku spálené nebo roztříštěné nepříjemnost, starost, bolest, zoufalství

Strup

 • mít na hlavě získání bohatství

Střapec

nebezpečí z lásky

Střecha

 • spadnout z ní nepříjemné zprávy
 • vidět střechu domu smysl pro domácnost
 • vidět ji s vlaštovkami vydat se na cestu
 • chodit po ní velká nemoc
 • došková spokojená domácnost

Střepy

 • vidět je osud bude příznivější, než jste

Střeva

 • závadná nebo poraněná nemoc, dieta

Střílet

 • vidět sledujete dobrý cíl
 • slyšet nebezpečí
 • střílet sám obdržíte radostnou zprávu

Student

 • vidět ho vytrvalí přátelé
 • být jím spokojenost

Studna

 • vidět ji s čistou vodou otevřené doznání
 • vidět ji se silným obložením nebezpečí požáru

Stuha

 • vidět ji uděláte si známosti a vaše přátelství bude odměněno
 • zelená pěkné naděje
 • červená tanec, radost
 • žlutá zloba
 • modrá věrná láska
 • černá smutek
 • bílá svatba v okolí
 • nekonečná budete dělat dluhy
 • s nápisem smutné poselství
 • měřit ji dobrý výdělek
 • vázat ji uzavřete přátelství
 • našívat ji zamilujete se a zasnoubíte

Sud

 • vidět pozor na obžerství
 • pivní obchody jsou na dobré cestě

Suchar

 • vidět musíte se zajistit pro špatné časy
 • jíst dobré příjmy

Sukno

 • jemné blahobyt
 • hrubé neúspěch

Sůl

 • jíst proděláte těžké doby
 • vysypat nepohodnete se v rodině

Sulc

 • nebo huspenina zachování zdraví

Sup

 • vidět ho zhoubná nemoc

Sušit

 • prádlo mějte úctu k starým lidem

Svah

 • hornatý marně vás láká touha, ale splnění nepřichází
 • zelený pokora vede k cíli
 • zalesněný znáte obtíže, které vás čekají

Svatba

 • zúčastnit jí se přátele mít, dobré zprávy obdržet
 • chystat se na ni pocta
 • tancovat na ní žal
 • mít ji ztráta
 • vidět ji žárlivost

Svatořečení

mír, klid duše

Svatý

 • vzývat ho požehnání při práci

Svatý Jan

 • vidět ho mlčte

Svatý Petr

 • vidět ho nebo slyšet radost a zisk

Svázaný

 • být nedostanete pozvání na rande
 • svazovat něco soudní pře

Svědek

 • být jím musíte vzdát čest pravdě

Svědění

 • kůže chyby se dopustíte

Svést

 • někoho jste příliš chytrý, abyste se dal strhnout k nepředloženým činům

Světlo

 • vidět jasně zářící zdraví, dobré postavení, brzké zásnuby
 • vidět matné nemoc
 • vidět zhasnout světlo nebo pochodeň potíže, nemoc, chudoba
 • vidět vzdálené příjemná cesta
 • elektrické obdržíte důležité vysvětlení

Svícen

 • s hořícími svícemi radostná zpráva, máte dobré přátele
 • bez světel starosti

Svíčka

 • nést ji hořící úmrtí
 • zhasnout ji známost ukončit

Svítilna

 • vidět ji máte tajné nepřátele
 • zapalovat ji zničíte nějakou intriku
 • zhasnout ji nestarejte se o cizí záležitosti

Svrab

 • mít zbytečný strach a starost

Syn

 • vidět ho velké onemocnění

Sýr

 • jíst nebo vidět štěstí a zdraví

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

TRÁPÍTE SE POCHYBAMI O JEHO VĚRNOSTI?
Ráda vám výkladem karet situaci ujasním! Zavolejte mi na 906 70 20 ...

Justýna

LÁSKA SE VYKOUZLIT NEDÁ, NAJÍT VŠAK ANO!
Ráda vám prozradím, kde potkáte tu svou, zavolejte mi! Zavolejte mi na ...

Ljuba

JSTE V ZAMĚSTNÁNÍ NEŠŤASTNÍ?
Pomohu vám najít práci, pro kterou jste se narodili! Zavolejte mi na 906 70 20 20 ...

Zoe

JAKO MATKA JSTE SELHALA?
Nevíte, jak svou chybu napravit? Ráda vám poradím, zavolejte mi! Kartářka Lea

Lea

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama