Snář - výklad snů online - písmeno V

Váček

 • najít prázdný nevděk
 • najít s penězi žádný zisk

Váha

přesným výpočtem dosáhnete zisku

 • manipulovat s ní dobrý chod obchodu

Válec

 • vidět točíte se stále okolo jednoho mínění, ale pamatujte si, že až jich uslyšíte víc, teprve přijdete k pravému poznání

Válka

 • táhnout do ní s vrchností budete mít co do činění

Vana

 • vidět ji budete potřebovat léčebnou kúru
 • koupat se v ní štěstí

Vánoce

 • slavit zúčastníte se příjemné slavnosti

Vánoční stromeček

 • vidět šťastný rodinný život
 • obdržet pod něj dárky jste oblíben
 • nadělovat pod něj budete šířit štěstí kolem sebe

Vápno

vyhlídka na vysoké výdaje

Varhany

 • hrát na ně obdržíte dobrou zprávu týkající se vaší existence
 • vidět ztratíte-li štěstí, zůstane vám alespoň útěcha
 • slyšet hrát svatba nebo křest

Vařit

očekávejte velkolepou slavnost

Váza

 • s květinami nevěšte hlavu, štěstí se blíží
 • rozbít ji snášenlivost je vám prospěšná
 • obdržet ji darem vaše bohatství se množí

Vázanka

 • nosit ji zapletené záležitosti
 • vázat ji úspěch v těžkých obchodních případech

Včelín

 • vidět velmi vysoký zisk

Včely

 • vidět sbírat med dostanete dobrou radu
 • být od nich bodán brzké neštěstí, nepříjemnosti s přáteli
 • vidět pracovat budete se dobře mít
 • vidět rojící se na stromě posílení lásky a věrnost
 • vidět se rojit popletené záležitosti
 • vidět dobré znamení

Vdávat se

potíže, neštěstí, chudoba

Vdov|a(-ec)

i vám nastanou dobré časy, doufejte v ně

Večeře

trýzní vás neklid

 • dělit se o ni s druhým jste vinen tím, že druzí trpí
 • jít na ni okolnosti nejsou vašim podnikům příznivé
 • jít na ni s jiným upřímní přátelé, štěstí v kruhu rodinném

Vědec

 • vidět ho nebo s ním mluvit budete podveden

Vědro

 • plné vody dobrý chod obchodů
 • prázdné výhra v loterii
 • jít s ním ke studni vaše píle bude odměněna

Vejce

 • jíst otcem se stanete, a dojdete tak štěstí
 • mít výhra, domácí pohoda
 • najít budete ženichem nebo nevěstou
 • vidět rozbité ztráta, hádka, chudoba, rozchod s přítelem nebo partnerem, přítelkyní nebo partnerkou
 • rozbít shnilé dostanete se do zlých řečí
 • nechat spadnout nesvornost
 • vidět nebo koupit úspěch v obchodech, blahobyt, povýšení v úřadu, dobré děti, dlouhý život
 • žluté vážná nemoc
 • červené hněv, požár, úmrtí přítele
 • obdržet velikonoční vyznání lásky
 • darovat velikonoční věrné přátelství
 • jíst velikonoční zisky

Vějíř

 • vidět velká neslýchaná láska

Velbloud

 • vidět ho čeká vás neobvyklý zážitek

Veletrh

 • vidět budete mít konkurenci

Velryba

 • vidět ji špatná událost

Vemeno

 • vidět kravské požehnání, dárek

Věnec

 • dělat pracovitost
 • nést projevení úcty
 • vidět na pohřbu dědictví nebo ztráta existence
 • vavřínový získáte úctu
 • ošklivý, ze zeleného listí splnění přání
 • dostat z dubového listí vyznamenání
 • z klasů na hlavě vyznamenání
 • z myrty svatba
 • mít z fialek na hlavě ctihodný úřad

Verš

 • dělat je učiníte své lásce něco milého
 • číst je jste samolibý
 • slyšet je deklamovat jste milovníkem divadla

Věřitel

 • vidět ho nebo jeho návštěvu očekávat dobré, ale obtížné obchody sjednáte

Veselost

neklid, nepokoj

Veslovat

vaše práce je požehnána

Vesnice

 • vidět ji zarostlou trávou zármutek
 • vidět ji v dálce a blížit se k ní úřad

Vesničan

 • navštívit chudého vesničana o úctu přijdete a zakusíte pohrdání
 • vidět ho mluvit veselé dny přijdou
 • vidět ho zámožného štěstí

Vesta

zamýšlíte zavést mnoho novot

Vetešník

 • vidět ho ve vaší blízkosti je lhář, který si přeje vaši škodu

Větev

 • velká díky své dovednosti získáte úspěch
 • suchá nehoda vám hrozí od rodiny
 • zelená štěstí a požehnání

Veverka

 • být jí pokousán pro svobodnou osobu zlou manželku, pro vdanou zlé děti
 • vidět ji pro svobodnou osobu dobrý sňatek, pro vdanou péče o dítě

Vězeň

 • vidět ho uvedete falešné přátele do domu

Vězení

 • být do něj veden štěstí, zdraví
 • být v něm útěcha od přátel, povýšení
 • být z něj propuštěn nemoc, smrt
 • vidět získat klid

Věž

 • vidět kostelní nebo na ni lézt dobré vyhlídky do budoucnosti

Vidle

 • na hnůj pro hospodáře užitek

Vidlička

 • mít ji nebo vidět budete oklamán

Vikýř

 • vidět vyvarujte se požitku lásky, neboť následky jsou trpké

Víla

 • vidět ji nebo s ní mluvit velké štěstí ve všem

Vinárna

neplýtvejte silami

Víno

 • pít jablečné lehce onemocníte

Vinobraní

přijdete do povznesené nálady

Vinohrad

vaše štěstí je na výši, ale snažte se, abyste jej tam udržel

Vlajka

 • nést ji úctu získáte
 • vidět ji vlající nebezpečí, blížící se neštěstí

Vlak

 • expres velká změna

Vlast

 • opustit jdete vstříc nejisté budoucnosti

Vlasy

 • nosit cizí nemoc nablízku
 • česat štěstí v obchodech všeho druhu, spory dojdou rozřešení
 • mít dlouhé budete vážený a oblíbený
 • mít hezké černé zdraví
 • mít rozcuchané rodinné rozepře
 • nechat si stříhat vyhnete se nepříjemnostem
 • mít šedé starostmi budete obtížen
 • ustřihnout ulehčení od starostí
 • ztratit zažijete zlé časy
 • nosit vlasy své milenky nebo milence věrná láska
 • mít nebo vidět bílé radost
 • červené faleš
 • mazat olejem zdraví
 • mrtvého štěstí

Vlečka

 • nosit ji stýkáte se s pyšnými lidmi
 • vidět jiného ji nosit ponížení

Vlk

 • vidět ho ve snu budete velmi nenáviděn
 • slyšet ho výt ze všech stran budete tísněn
 • zvítězit nad ním máte nepřítele na život a na smrt
 • být jím pronásledován překonáte své nepřátele

Vlna

 • zpracovávat ji jste dobře vychován a lidé vyhledávají vaši společnost
 • kupovat ji vše se vám daří
 • česat ji namáhavá práce s odpornými lidmi

Vnitřnosti

 • vidět radost a láska

Vnoučata

 • vidět překvapující uspěchy odmění dlouhou námahu

Voda

 • studená štěstí
 • svěcená zdraví
 • kalná překážky
 • vidět ji vařit máte žhavý temperament
 • slyšet ji vřít budete odsuzován
 • jít po ní zvládnete všechny překážky
 • pít ji teplou nemoc
 • pít ji studenou zdraví
 • koupat se v ní očistíte se od nějaké výtky
 • brodit se v ní zachráníte se z nějakého nebezpečí
 • potopit se v ní budete velmi utlačován
 • spálit se vařící nepozorností utrpíte škodu
 • pít ji dešťovou chvála

Vodopád

 • vidět těžké zklamání vás učiní moudrým

Vodotrysk

jdete vstříc příjemnému životu

Voják

 • vidět ho nebo s ním obcovat naděje na živobytí

Vole

 • mít nebo na jiném vidět nestřídmost vede k nemoci

Volit

 • někoho musíte se dotázat svého svědomí
 • vidět jiné dbejte přesvědčení jiných

Voňavka

 • vidět ji uvedete se do přízně nějaké osoby
 • čichat ji budete zklamán

Vosa

 • vidět ji obdržíte nepříjemnou zprávu
 • odhánět ji nepředpokládaný rozchod
 • být od ní bodnut zažijete zklamání

Vosk

jste příliš uzavřený

 • pečetit s ním máte tajnosti
 • žlutý závist vás chce připravit o to nejlepší
 • bílý nemusíte se starat
 • hníst jste příliš povolný a utrpíte tím velkou škodu
 • vidět tavit utrpíte ztrátu
 • vidět hořet smutek

Vous

 • černý a pěkný dobré zdraví
 • červený falešní přátelé
 • dlouhý výhra, štěstí

Vozka

 • vidět ho zlost a roztržka

Vrabec

 • vidět jich mnoho zkáza
 • střílet je jste sám sobě a jiným užitečný
 • vidět je létat obdržíte plané přísliby
 • chytat je budete mít neočekávaná setkání
 • slyšet je švitořit uslyšíte ošklivé klepy

Vrah

 • vidět ho nezapleťte se do zlých dobrodružství

Vraník

falešní lidé vám chtějí způsobit škodu

Vrány

 • slyšet krákat dostanete špatnou zprávu
 • vidět úmrtí

Vrásky

 • vidět velké starosti vás připravují o spánek

Vrata

 • uzavřít buďte na svůj oblek opatrnější
 • otevřená dostanete se kupředu, ale svou chamtivostí utrpíte škodu
 • otvírat násilím kdo je dnes sluhou, bude zítra pánem

Vražda

 • být jí svědkem jste jen hříčkou vyšších mocí

Vrba

 • vidět ji nad vodou leží před vámi stín, pochováte štěstí

Vřed

 • vidět píle nepomůže, neboť se úspěch stejně nedostaví
 • na noze někdo vám škodí v povolání
 • na zádech vaši nepřátelé nezvítězí
 • na ruce starejte se o svůj zevnějšek
 • v obličeji páše se na vás podvod

Vřesoviště

 • vidět suché jsou zmařeny všechny naděje
 • vidět zelené poslední paprsek naděje

Vši

 • mít a zabít zlým nástrahám uniknete
 • vidět nebo mít peníze dostat

Vůdce

 • vidět ho rozhodnost vám pomůže kupředu

Vůz

 • vidět nákladní čilý pohyb v obchodech
 • vidět vůz nebo vozík špatné poměry
 • jídelní příslib výhod z cesty, kterou sami podnikáte nebo někdo jiný k vám
 • jíst v jídelním voze v nějaké uzavřené záležitosti můžete spojit příjemné s užitečným

Výbuch

 • velké továrny s následným požárem předzvěst prospěšné události
 • vidět nervózní neklid, který ale rychle opadne

Vyděděn

 • být úmrtí v rodině

Výdělek

 • hledat úspěch v obchodě
 • nalézt zůstaňte, kde jste

Vydra

 • chytit ji dobré obchody

Výheň

blahobyt

Výhled

 • krásný štěstí a spokojenost
 • omezený nejistá budoucnost, mnoho překážek

Vyhnanství

něco změníte a hodně na to doplatíte

Výhoda

 • získat ji daleko to v životě přivedete

Výhra

 • získat ji očekávejte příjezd přítele

Výhrůžka

 • dostávat ji strach z budoucnosti

Vychovatel(-ka)

 • vidět ho nebo jím být poučován bohatými vědomostmi získáte štěstí

Výkal

 • vidět lidský zlato do domu
 • šlápnout do lidského neočekávaný, značný majetek
 • nalézt lidský zklamání
 • mazat se lidským budete potupen
 • jíst lidský nebezpečná nemoc

Vylepšovat

 • něco šetrnost zlepší vaši situaci

Výloha

jste nerozhodný

Vyměnit

navážete nové přátelství

Vynalézt

 • něco ztráta peněz

Výprask

 • dát škodami se člověk učí
 • obdržet těžké nedostatky v obchodě

Výprodej

 • vidět utrpíte ztrátu v procesu

Výr

 • vidět ho chraňte se před špatným okolím

Vyrážka

 • mít ji vaše zdraví je v nebezpečí
 • vidět ji na druhých starosti vás tíží

Výročí

dojdete velkého uznání

Vyřezávat

 • ze dřeva dovedností získáte úspěch

Výskat

neštěstí a truchlení

Výslech

 • slyšet svůj odkryjete krádež
 • slyšet výslech jiného prozradíte své myšlenky

Výstava

 • vidět ji jubilejní neukojitelná žádost

Vystěhovat se

brzký obrat

Výstřel

 • slyšet zamilujete se

Vysvědčení

 • obdržet uslyšíte pravdu
 • rozdělovat vaše vědomosti vám získají přátele

Vyšívat

s velkou námahou musíte chránit svůj domov před starostmi, ale podaří se vám to

Výtah

cizí síla vám pomůže kupředu

Výtažek

mnoho trampot

Vytí

 • slyšet psí ohrožuje vás živelná pohroma

Vyúčtovat

 • něco zklamané naděje

Vývrtka

 • vidět ji dočkáte se velikého překvapení

Vzácnost

 • vidět štěstí se vás drží, ale vy jej nevidíte

Vzducholoď

 • vidět vroucné přání se vám splní
 • letět v ní vaše odvážné plány nebudou splněny

Vznešený

 • být své ctnosti předpokládejte u všech lidí a své chyby považujte jen za své nedostatky

Vzpoura

zvítězíte nad nepřáteli

Vzrušení

překážky

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

HLEDÁTE LÁSKU, ALE STÁLE BEZ ÚSPĚCHU?
Díky mému preciznímu výkladu karet se nám to podaří! Volejte mi na 906 70 ...

Adriana

ROZHODLI JSTE SE PRO ZMĚNU ZAMĚSTNÁNÍ?
Povím vám, jak se vám bude v nové práci dařit! Astroložka Izabela

Izabela

JAKO MATKA JSTE SELHALA?
Nevíte, jak svou chybu napravit? Ráda vám poradím, zavolejte mi! Kartářka Lea

Lea

ZEVŠEDNĚL I VÁŠ VZTAH?
Chcete probudit vyhaslou vášeň? Spolu to dokážeme! Zavolejte mi na 906 70 20 20 ...

Juliana

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama