Snář - výklad snů online - písmeno V

Váček

 • najít prázdný nevděk
 • najít s penězi žádný zisk

Váha

přesným výpočtem dosáhnete zisku

 • manipulovat s ní dobrý chod obchodu

Válec

 • vidět točíte se stále okolo jednoho mínění, ale pamatujte si, že až jich uslyšíte víc, teprve přijdete k pravému poznání

Válka

 • táhnout do ní s vrchností budete mít co do činění

Vana

 • vidět ji budete potřebovat léčebnou kúru
 • koupat se v ní štěstí

Vánoce

 • slavit zúčastníte se příjemné slavnosti

Vánoční stromeček

 • vidět šťastný rodinný život
 • obdržet pod něj dárky jste oblíben
 • nadělovat pod něj budete šířit štěstí kolem sebe

Vápno

vyhlídka na vysoké výdaje

Varhany

 • hrát na ně obdržíte dobrou zprávu týkající se vaší existence
 • vidět ztratíte-li štěstí, zůstane vám alespoň útěcha
 • slyšet hrát svatba nebo křest

Vařit

očekávejte velkolepou slavnost

Váza

 • s květinami nevěšte hlavu, štěstí se blíží
 • rozbít ji snášenlivost je vám prospěšná
 • obdržet ji darem vaše bohatství se množí

Vázanka

 • nosit ji zapletené záležitosti
 • vázat ji úspěch v těžkých obchodních případech

Včelín

 • vidět velmi vysoký zisk

Včely

 • vidět sbírat med dostanete dobrou radu
 • být od nich bodán brzké neštěstí, nepříjemnosti s přáteli
 • vidět pracovat budete se dobře mít
 • vidět rojící se na stromě posílení lásky a věrnost
 • vidět se rojit popletené záležitosti
 • vidět dobré znamení

Vdávat se

potíže, neštěstí, chudoba

Vdov|a(-ec)

i vám nastanou dobré časy, doufejte v ně

Večeře

trýzní vás neklid

 • dělit se o ni s druhým jste vinen tím, že druzí trpí
 • jít na ni okolnosti nejsou vašim podnikům příznivé
 • jít na ni s jiným upřímní přátelé, štěstí v kruhu rodinném

Vědec

 • vidět ho nebo s ním mluvit budete podveden

Vědro

 • plné vody dobrý chod obchodů
 • prázdné výhra v loterii
 • jít s ním ke studni vaše píle bude odměněna

Vejce

 • jíst otcem se stanete, a dojdete tak štěstí
 • mít výhra, domácí pohoda
 • najít budete ženichem nebo nevěstou
 • vidět rozbité ztráta, hádka, chudoba, rozchod s přítelem nebo partnerem, přítelkyní nebo partnerkou
 • rozbít shnilé dostanete se do zlých řečí
 • nechat spadnout nesvornost
 • vidět nebo koupit úspěch v obchodech, blahobyt, povýšení v úřadu, dobré děti, dlouhý život
 • žluté vážná nemoc
 • červené hněv, požár, úmrtí přítele
 • obdržet velikonoční vyznání lásky
 • darovat velikonoční věrné přátelství
 • jíst velikonoční zisky

Vějíř

 • vidět velká neslýchaná láska

Velbloud

 • vidět ho čeká vás neobvyklý zážitek

Veletrh

 • vidět budete mít konkurenci

Velryba

 • vidět ji špatná událost

Vemeno

 • vidět kravské požehnání, dárek

Věnec

 • dělat pracovitost
 • nést projevení úcty
 • vidět na pohřbu dědictví nebo ztráta existence
 • vavřínový získáte úctu
 • ošklivý, ze zeleného listí splnění přání
 • dostat z dubového listí vyznamenání
 • z klasů na hlavě vyznamenání
 • z myrty svatba
 • mít z fialek na hlavě ctihodný úřad

Verš

 • dělat je učiníte své lásce něco milého
 • číst je jste samolibý
 • slyšet je deklamovat jste milovníkem divadla

Věřitel

 • vidět ho nebo jeho návštěvu očekávat dobré, ale obtížné obchody sjednáte

Veselost

neklid, nepokoj

Veslovat

vaše práce je požehnána

Vesnice

 • vidět ji zarostlou trávou zármutek
 • vidět ji v dálce a blížit se k ní úřad

Vesničan

 • navštívit chudého vesničana o úctu přijdete a zakusíte pohrdání
 • vidět ho mluvit veselé dny přijdou
 • vidět ho zámožného štěstí

Vesta

zamýšlíte zavést mnoho novot

Vetešník

 • vidět ho ve vaší blízkosti je lhář, který si přeje vaši škodu

Větev

 • velká díky své dovednosti získáte úspěch
 • suchá nehoda vám hrozí od rodiny
 • zelená štěstí a požehnání

Veverka

 • být jí pokousán pro svobodnou osobu zlou manželku, pro vdanou zlé děti
 • vidět ji pro svobodnou osobu dobrý sňatek, pro vdanou péče o dítě

Vězeň

 • vidět ho uvedete falešné přátele do domu

Vězení

 • být do něj veden štěstí, zdraví
 • být v něm útěcha od přátel, povýšení
 • být z něj propuštěn nemoc, smrt
 • vidět získat klid

Věž

 • vidět kostelní nebo na ni lézt dobré vyhlídky do budoucnosti

Vidle

 • na hnůj pro hospodáře užitek

Vidlička

 • mít ji nebo vidět budete oklamán

Vikýř

 • vidět vyvarujte se požitku lásky, neboť následky jsou trpké

Víla

 • vidět ji nebo s ní mluvit velké štěstí ve všem

Vinárna

neplýtvejte silami

Víno

 • pít jablečné lehce onemocníte

Vinobraní

přijdete do povznesené nálady

Vinohrad

vaše štěstí je na výši, ale snažte se, abyste jej tam udržel

Vlajka

 • nést ji úctu získáte
 • vidět ji vlající nebezpečí, blížící se neštěstí

Vlak

 • expres velká změna

Vlast

 • opustit jdete vstříc nejisté budoucnosti

Vlasy

 • nosit cizí nemoc nablízku
 • česat štěstí v obchodech všeho druhu, spory dojdou rozřešení
 • mít dlouhé budete vážený a oblíbený
 • mít hezké černé zdraví
 • mít rozcuchané rodinné rozepře
 • nechat si stříhat vyhnete se nepříjemnostem
 • mít šedé starostmi budete obtížen
 • ustřihnout ulehčení od starostí
 • ztratit zažijete zlé časy
 • nosit vlasy své milenky nebo milence věrná láska
 • mít nebo vidět bílé radost
 • červené faleš
 • mazat olejem zdraví
 • mrtvého štěstí

Vlečka

 • nosit ji stýkáte se s pyšnými lidmi
 • vidět jiného ji nosit ponížení

Vlk

 • vidět ho ve snu budete velmi nenáviděn
 • slyšet ho výt ze všech stran budete tísněn
 • zvítězit nad ním máte nepřítele na život a na smrt
 • být jím pronásledován překonáte své nepřátele

Vlna

 • zpracovávat ji jste dobře vychován a lidé vyhledávají vaši společnost
 • kupovat ji vše se vám daří
 • česat ji namáhavá práce s odpornými lidmi

Vnitřnosti

 • vidět radost a láska

Vnoučata

 • vidět překvapující uspěchy odmění dlouhou námahu

Voda

 • studená štěstí
 • svěcená zdraví
 • kalná překážky
 • vidět ji vařit máte žhavý temperament
 • slyšet ji vřít budete odsuzován
 • jít po ní zvládnete všechny překážky
 • pít ji teplou nemoc
 • pít ji studenou zdraví
 • koupat se v ní očistíte se od nějaké výtky
 • brodit se v ní zachráníte se z nějakého nebezpečí
 • potopit se v ní budete velmi utlačován
 • spálit se vařící nepozorností utrpíte škodu
 • pít ji dešťovou chvála

Vodopád

 • vidět těžké zklamání vás učiní moudrým

Vodotrysk

jdete vstříc příjemnému životu

Voják

 • vidět ho nebo s ním obcovat naděje na živobytí

Vole

 • mít nebo na jiném vidět nestřídmost vede k nemoci

Volit

 • někoho musíte se dotázat svého svědomí
 • vidět jiné dbejte přesvědčení jiných

Voňavka

 • vidět ji uvedete se do přízně nějaké osoby
 • čichat ji budete zklamán

Vosa

 • vidět ji obdržíte nepříjemnou zprávu
 • odhánět ji nepředpokládaný rozchod
 • být od ní bodnut zažijete zklamání

Vosk

jste příliš uzavřený

 • pečetit s ním máte tajnosti
 • žlutý závist vás chce připravit o to nejlepší
 • bílý nemusíte se starat
 • hníst jste příliš povolný a utrpíte tím velkou škodu
 • vidět tavit utrpíte ztrátu
 • vidět hořet smutek

Vous

 • černý a pěkný dobré zdraví
 • červený falešní přátelé
 • dlouhý výhra, štěstí

Vozka

 • vidět ho zlost a roztržka

Vrabec

 • vidět jich mnoho zkáza
 • střílet je jste sám sobě a jiným užitečný
 • vidět je létat obdržíte plané přísliby
 • chytat je budete mít neočekávaná setkání
 • slyšet je švitořit uslyšíte ošklivé klepy

Vrah

 • vidět ho nezapleťte se do zlých dobrodružství

Vraník

falešní lidé vám chtějí způsobit škodu

Vrány

 • slyšet krákat dostanete špatnou zprávu
 • vidět úmrtí

Vrásky

 • vidět velké starosti vás připravují o spánek

Vrata

 • uzavřít buďte na svůj oblek opatrnější
 • otevřená dostanete se kupředu, ale svou chamtivostí utrpíte škodu
 • otvírat násilím kdo je dnes sluhou, bude zítra pánem

Vražda

 • být jí svědkem jste jen hříčkou vyšších mocí

Vrba

 • vidět ji nad vodou leží před vámi stín, pochováte štěstí

Vřed

 • vidět píle nepomůže, neboť se úspěch stejně nedostaví
 • na noze někdo vám škodí v povolání
 • na zádech vaši nepřátelé nezvítězí
 • na ruce starejte se o svůj zevnějšek
 • v obličeji páše se na vás podvod

Vřesoviště

 • vidět suché jsou zmařeny všechny naděje
 • vidět zelené poslední paprsek naděje

Vši

 • mít a zabít zlým nástrahám uniknete
 • vidět nebo mít peníze dostat

Vůdce

 • vidět ho rozhodnost vám pomůže kupředu

Vůz

 • vidět nákladní čilý pohyb v obchodech
 • vidět vůz nebo vozík špatné poměry
 • jídelní příslib výhod z cesty, kterou sami podnikáte nebo někdo jiný k vám
 • jíst v jídelním voze v nějaké uzavřené záležitosti můžete spojit příjemné s užitečným

Výbuch

 • velké továrny s následným požárem předzvěst prospěšné události
 • vidět nervózní neklid, který ale rychle opadne

Vyděděn

 • být úmrtí v rodině

Výdělek

 • hledat úspěch v obchodě
 • nalézt zůstaňte, kde jste

Vydra

 • chytit ji dobré obchody

Výheň

blahobyt

Výhled

 • krásný štěstí a spokojenost
 • omezený nejistá budoucnost, mnoho překážek

Vyhnanství

něco změníte a hodně na to doplatíte

Výhoda

 • získat ji daleko to v životě přivedete

Výhra

 • získat ji očekávejte příjezd přítele

Výhrůžka

 • dostávat ji strach z budoucnosti

Vychovatel(-ka)

 • vidět ho nebo jím být poučován bohatými vědomostmi získáte štěstí

Výkal

 • vidět lidský zlato do domu
 • šlápnout do lidského neočekávaný, značný majetek
 • nalézt lidský zklamání
 • mazat se lidským budete potupen
 • jíst lidský nebezpečná nemoc

Vylepšovat

 • něco šetrnost zlepší vaši situaci

Výloha

jste nerozhodný

Vyměnit

navážete nové přátelství

Vynalézt

 • něco ztráta peněz

Výprask

 • dát škodami se člověk učí
 • obdržet těžké nedostatky v obchodě

Výprodej

 • vidět utrpíte ztrátu v procesu

Výr

 • vidět ho chraňte se před špatným okolím

Vyrážka

 • mít ji vaše zdraví je v nebezpečí
 • vidět ji na druhých starosti vás tíží

Výročí

dojdete velkého uznání

Vyřezávat

 • ze dřeva dovedností získáte úspěch

Výskat

neštěstí a truchlení

Výslech

 • slyšet svůj odkryjete krádež
 • slyšet výslech jiného prozradíte své myšlenky

Výstava

 • vidět ji jubilejní neukojitelná žádost

Vystěhovat se

brzký obrat

Výstřel

 • slyšet zamilujete se

Vysvědčení

 • obdržet uslyšíte pravdu
 • rozdělovat vaše vědomosti vám získají přátele

Vyšívat

s velkou námahou musíte chránit svůj domov před starostmi, ale podaří se vám to

Výtah

cizí síla vám pomůže kupředu

Výtažek

mnoho trampot

Vytí

 • slyšet psí ohrožuje vás živelná pohroma

Vyúčtovat

 • něco zklamané naděje

Vývrtka

 • vidět ji dočkáte se velikého překvapení

Vzácnost

 • vidět štěstí se vás drží, ale vy jej nevidíte

Vzducholoď

 • vidět vroucné přání se vám splní
 • letět v ní vaše odvážné plány nebudou splněny

Vznešený

 • být své ctnosti předpokládejte u všech lidí a své chyby považujte jen za své nedostatky

Vzpoura

zvítězíte nad nepřáteli

Vzrušení

překážky

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

POTÝKÁTE SE S FINANČNÍMI PROBLÉMY?
S pomocí karet vám povím, kdy se vám je podaří vyřešit! Zavolejte mi na ...

Marta

JAKÝM TALENTEM VÁS OBDAŘILY HVĚZDY?
Chcete se o sobě dozvědět víc? Rád vám na vaše otázky odpovím! Astrolog a numerolog ...

Alan

JSTE SI S NOVÝM PARTNEREM OPRAVDU SOUZENI?
Díky výkladu karet vám udělám jasno! Zavolejte mi na 906 70 20 ...

Věra

JAKÉ MÁTE V NOVÉM ZAMĚSTNÁNÍ ŠANCE NA ÚSPĚCH?
Povím vám, co vás v nejbližší době čeká. Zavolejte mi na ...

Gabriel

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama