Snář - výklad snů online - písmeno Z

Zábava

 • pořádat ji ztráta

Zaběhnout

narazíte na dvojníka

Zabít

 • člověka vaši zdánlivě upřímní přátelé jsou falešní
 • přítele přítel vám půjčí peníze, leč brzy je vrátíte

Zabloudit

jste na pravé cestě, abyste udělal štěstí

Zábradlí

nebuďte tak pyšný, neboť budete kárán

Záclony

 • krásné v domě radost, majetek i uznání
 • rozprostřené po domě povýšení
 • spálené, potrhané smrt úrazem
 • vidět úspěšné obchody
 • za nimi se ukrývat pozor na podvod

Záda

 • mít ohnutá jsi bez příčiny podlézavý
 • přerazit si citelná ztráta

Zadek

 • vidět ženský malichernostmi se zabývat
 • vidět svůj zmatek v obchodech

Zadusit se

jste příliš bujný

Zahrada

 • procházet se hezkou zahradou radost, zvětšení majetku, získání cti, dobré obchody
 • vidět ji s vysokým plotem zamítnutí žádosti
 • vidět ji zanedbanou falešnými rádci obklopen být

Záchod

 • vidět závist vás pronásleduje
 • obsazený vaše důvěřivost je zneužívána
 • znečistěný čeká vás velké štěstí
 • být nucen čistit vrchnost vás pronásleduje
 • spadnout do něj čeká vás nesmírné štěstí

Zachránit

 • někoho požehnání v obchodě

Zajetí

 • dostat se do podvod

Zajíc

 • chytit ho za manželku chtít lehké děvče
 • jíst ho spokojenost
 • jíst ho pečeného zlá pohlavní nemoc
 • hodit po něm něčím žena se vám časem zprotiví
 • střílet ho být šťastný
 • vidět ho strach

Zakázat

 • něco nepoužívejte cizích výrazů, kterým nerozumíte

Zákazník

 • vidět ho buďte čilý, neboť ztratíte své výhody

Zakopat

 • něco ztráta štěstí

Záloha

 • žádat ji budete jednat se sprostým mužem

Zámečník

 • vidět ho tisíce překážek vám zatarasují cestu

Zámek

 • mazat sledování, překvapení
 • otvírat krádež
 • rezatý domácnost, kde nestojí o návštěvy
 • vidět na dveřích visací nejste vítáni tam, kam chcete jít
 • zavírat dovolená

Zametat

 • světnici nemoc

Zamilovaný

 • být zažijete malé zklamání
 • vidět je budete prožívat radostné dny v rodině

Zamknout

 • něco měl byste mít více energie

Zápach

 • silný nevěrnost, proradnost, faleš

Zápalky

bohatství a poklady

Zápasit

starost o denní chléb vám otravuje život

 • se zvířetem pozdě zjistíte podvod nevděčných lidí, kterým jste prokázal dobro
 • s cizincem vlastní slabost vás učiní nešťastným
 • s dítětem starost blížícího se stáří
 • s přítelem smutek

Zápisník

 • ztratit prozrazujete tajemství

Zarmoucený

 • být přátelé přijdou

Zárodek

 • vidět máte vždy nové myšlenky a úmysly

Záře

 • vidět ji jasnou blahobytný život a štěstí

Zářit

 • vidět něco smíte doufat

Zásnuby

dobré skutky dělejte z čisté lásky

Zastavárna

vaše svoboda je ohrožena

Zástěra

 • opásat se jí co se vám zdálo trestem, stane se požehnáním
 • prát ji čisté vědomí vám dodává odvahy
 • nalézt ji za výkonnou práci budete bohatě odměněn
 • hedvábná zpívejte a budete udiven, jak píseň zaplaší chmurné myšlenky

Zastřelen

 • být jste beznadějně zamilován

Zastřelit

 • někoho přítel vás pronásleduje

Zásuvka

 • vytažená svatba nebo dědictví

Zasypán

 • být budete se muset velice namáhat, abyste se dostal z hmotné tísně

Zatčen

 • být bezdůvodně upadnete v nebezpečí

Zátka

to, co důležitého víte, dále nepovídejte

Zatmění

 • Slunce válka, těžká doba

Zavařovat

musíte pamatovat na zlé časy

Zavazadlo

 • vidět dostanete hosta zdaleka a patřičně ho pohostíte

Závaží

 • používat v povolání očekávejte něco příjemného

Závěť

 • udělat dosáhnete vysokého stáří
 • vidět radost

Závin

 • jablkový brzké nabytí ztracených sil

Zavináč

 • jíst ho chraňte se před pitkami

Závodit

 • na koni překonáte překážky
 • vidět jiné nepodceňujte svoji práci

Závoj

kupujete zajíce v pytli

Závora

 • vidět ji hraniční v nejbližší době narazíte na nějakou překážku

Závrať

 • pociťovat jste vydán bezbranně na milost a nemilost svým útočníkům

Zazdít

 • něco jste připraven učinit někomu bezpráví
 • sebe budete okraden

Zázrak

 • vidět oddáváte se těžkému klamu

Zázvor

 • v pytlíku najdete peníze

Zbraň

 • nabíjet střelnou připravte se k rozhodnému slovu

Zbrojení

 • vidět válečné zlé znamení

Zbrojnice

 • vidět ji válka a nepokoje

Zeď

 • hřbitovní blízký pohřeb
 • vysoká vyšetřovací vazba, vězení
 • zbořená osvobození

Zedník

 • vidět ho lenost škodu způsobí

Zelená

 • barva zahanbení

Zelenina

 • vidět ji nebo jíst syrovou nepříjemnosti v obchodech, ztráta, nemoc

Zelí

 • jíst kyselé žalost
 • nedobře vařené zármutek
 • vytrhávat a vyhazovat zbavíte se zármutku

Země

 • vidět ji černou nepříjemnost, neštěstí, zármutek
 • kopat ji stavba nebo pohřeb
 • vidět ji žlutou, sluncem zalitou štěstí, úspěch, věrné přátelství
 • obdělávat ji přírůstek do rodiny
 • padnout na ni můžete dosáhnout výhry
 • padnout na ni a ucítit při tom bolest pohroma a zmatek
 • mluvit s ní velké bohatství

Zeměkoule

 • vidět ji velká cesta, brzká šťastná svatba

Zemětřesení

 • cítit změna
 • pouze v domě velké daně
 • v domě a cosi se zlámalo skrytá krádež

Zimostráz

předpovídá se vám vysoký věk

 • vidět zelený pevné naděje

Zlatit

 • něco příliš vábné líčení na úkor pravdy

Zlato

 • nosit na sobě těkavost, nestálost
 • platit jím roztržka s přáteli, neštěstí v obchodech
 • rozdávat svatbu chystat
 • rozpouštět nebezpečí popálení
 • rýžovat nebezpečí od zlých lidí
 • nalézt v zemi, odnést a schovat křivé nařčení
 • vidět nebo mít úspěch v započatých i probíhajících záležitostech
 • vlastnit zlaté a stříbrné zboží máte okolo sebe lichotníky
 • vidět nebo přijímat zlaté mince věrná láska a brzká svatba
 • ukrást ztratíte úctu nebo milého, milou
 • dostat v prutech nepříjemnosti, ztráta
 • vidět zlatou rybu překážky v obchodech
 • objevit zlatý důl jistá výhra
 • ztratit budete okradeni nebo podvedeni v obchodech

Zloděj

 • vidět ho vstoupit štěstí a jistota v obchodech

Zlomení

 • něčeho rozejít se

Zmije

nemoc

 • být jí uštknut zničené štěstí
 • hladit ji varuje před nebezpečím, které vám hrozí
 • honit ji stanete se závislí na jiných
 • chytat ji překonáte všechny potíže
 • útočící smutek, který na vás padne kvůli neštěstí nejbližších přátel
 • vidět ji vaši nepřátelé jsou silnější než vy
 • zabít ji předzvěst usmíření

Zmrtvýchvstání

 • vidět vysvobození z bídy

Znamení

 • vidět ohnivé na nebi drahota, vpád nepřítele, zlo všeho druhu

Známka

 • vidět, kupovat nebo nalepovat poštovní známky nová známost
 • vidět nebo sbírat cizí poštovní známky známost s cizinci

Znečištění

 • znečistit se nevěra
 • být znečištěn a očistit se dostanete se z nebezpečí
 • být znečištěn zlá pomluva

Zneuctění

 • být zneuctěn neštěstí ve všem
 • být veřejně zneuctěn neštěstí a pokles v obchodech

Zpěv

 • slyšet dobrá zpráva
 • slyšet s hudbou útěcha v nesnázi

Zpěv|ák(-ačka)

 • slyšet štěstí v podnikání

Zpívat

 • krásně radost, veselí, chvála
 • krásně a náhle zmlknout teskný život
 • krásně a změnit hlas náhlé neštěstí, úraz
 • slyšet Gloria nenadálé překvapení
 • libým hlasem chvála

Zpovědník

 • vidět ho, jemu se zpovídat nejasné obchody napravit

Zrno

 • ječné nevtírejte se do cizích záležitostí

Zrzavý

 • lidi zrzavé vidět nebo se s nimi stýkat člověka, který to s vámi myslí dobře, pokládáte za falešného jen proto, že je jiný než ostatní
 • vidět ho zdraví, štěstí

Zřícenina

 • šplhat na ni nebojácnost v každém nebezpečí
 • vidět ji zarmoucenost, truchlivost, úpadek
 • spadnout z ní utrpíte škodu

Zub(-y)

 • vylomený ztráta zdraví
 • bezvadně čisté splnění všech životních plánů a radost v manželském životě
 • bílé starejte se o své zdraví, bez něj se nebudete cítit dobře
 • mít bolavé starost
 • bolesti zubů úspěch a štěstí v podnikání
 • být na jejich vyšetření máte být rozvážnější při uzavírání nových obchodů
 • čistit si je těžký boj o udržení svého majetku
 • dostat dostanete dobrou odpověď, která vás rozveselí
 • drkotající neúspěchy a nepříjemné zprávy od vzdálených příbuzných
 • falešné svědomí vám ukáže pravou cestu
 • hořejší stolička synové
 • dolejší stolička dcery
 • trhat jinému krádež
 • krásné a běloskvoucí příbuzenstvo zbohatne
 • mít špatné nebo uvolněné hmotné ztráty
 • mít pěkné příslib mnoha výhod pro nejbližší dobu
 • mít umělé nepříjemné trápení, které budete muset zvládnout sami
 • mít vybité náhlé neštěstí v rodině, stejně tak předzvěst smrti nebo vážné nemoci
 • nechat si plombovat drobné starosti a trápení kvůli ztrátě cenných předmětů
 • nechat si vytrhnout budete vtaženi do problémů druhého
 • vytrhnout někomu druhému budete těžit z tísnivé situace druhého
 • špatné nedostatky zdraví se bohužel poznají teprve tehdy, až když je pozdě
 • špičák zlomený přítel onemocní
 • plombovat vaše obchody budou díky vašemu společenskému nadání podporovány
 • pokryté zubním kamenem chvilková zdravotní indispozice
 • přerostlé nedejte se špatně ovlivňovat
 • mít sám falešné dosáhnete zdánlivého zisku
 • vytrhnout si sám falešná spekulace
 • trhat těžká nemoc, která vám způsobí mnoho finančních potíží
 • vidět falešné u druhých varování před nějakým podvodníkem
 • vidět pěkné u druhých příslib zámožných přátel nebo známých
 • vidět u druhých špatné nebo uvolněné nevýhodná známost nebo vztah
 • vidět zubaře při práci přítel vám pomůže z prekérní situace
 • vypadávající nemoc nebo zevní zábrany
 • vypadlý smrt
 • vypadnou-li dozvíte se o úmrtí
 • vidět vyžraný nemoc
 • vidět vypadnout z úst smrt
 • zlaté nechlubte se svými úspěchy
 • ztratit upozorňuje na potíže při zařizování důležitých věcí

Zvěř

 • být pronásledován divokou zvěří máte hříchy
 • honit divokou pochvala
 • vidět hubenou nemoc
 • jakákoli štěstí u velkých osobností
 • lovit malou zhoubný úmysl
 • lovit vysokou úspěch v obchodech
 • lovit chatrné zdraví nebo finanční ztráty
 • lovná úspěchy v lásce a rodinné štěstí
 • řvaní divé zvěře vášně
 • vidět tučnou škoda
 • vidět lesní úspěch v plánovaných záležitostech
 • zápasit s divokou zvěří přemožení vlastních chyb
 • krmit úspěch v obchodech

Zvěřina

můžete si zaznamenat pěkný majetek

Zvěřinec

uvidíte ve své společnosti zlé lidi a budete k nim bezmocný

Zvířata

 • divoká směřujete k budoucímu neštěstí
 • domácí klid a harmonie doma a spokojenost v lásce
 • hladit varuje před účastí na nejistých projektech
 • krmit štěstí a život v dostatku
 • krotit neznámá osoba vás chce připravit o úspěch a sama se jím zdobit
 • mluvící nedovolte, aby si z vás lidé tropili žerty
 • mnoho divokých, ale ochočených zvířat vydáte se v nebezpečí
 • pasoucí se jedna vlaštovka nepřináší ještě jaro a některé vítězství získáte příliš draze
 • velké množství zvířat problémy a obtíže v zaměstnání
 • vycpaná chcete si získat úctu, která vám nepatří
 • bojovat s divokými zvířaty od velkého nebezpečí budete zachráněn

Zvon (zvonek)

 • jeho hlas silný dlouhý život
 • jestliže s ním zvonila žena obávejte se zlé pověsti
 • malý co víte, nepovězte
 • padající oheň
 • vidět odvaha v podnikání
 • zvonek elektrický vyrušení
 • zvonící poplach
 • slyšet zvonit dobré znamení pro obchody, pro manžele však hádky, také úmrtí
 • kostelní radostnou událost očekávejte

Zvonice

 • vidět ji štěstí, moc, čest

Zvracet

 • dobrovolně a bez bolesti obchod k zlosti
 • žluč uzdravíte se
 • naschvál spor o peníze v rodině
 • násilím a vodu, na které budou kolečka budou vám ukradeny peníze
 • ve spaní nařčení, ze kterého se těžko osvobodíte

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

ZHROUTIL SE VÁM S JEHO NEVĚROU CELÝ SVĚT?
Citlivě vám poradím, jak se k ní postavit! Kartářka Irma

Irma

ROZHODLI JSTE SE PRO ZMĚNU ZAMĚSTNÁNÍ?
Povím vám, jak se vám bude v nové práci dařit! Astroložka Izabela

Izabela

MYSLÍTE SI, ŽE IDEÁLNÍ MUŽ NEEXISTUJE?
Společně ho najdeme, hvězdy nám ho odhalí! Zavolejte mi na 906 70 ...

Bohunka

JAKO MATKA JSTE SELHALA?
Nevíte, jak svou chybu napravit? Ráda vám poradím, zavolejte mi! Kartářka Lea

Lea

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama