Snář - výklad snů online - písmeno Z

Zábava

 • pořádat ji ztráta

Zaběhnout

narazíte na dvojníka

Zabít

 • člověka vaši zdánlivě upřímní přátelé jsou falešní
 • přítele přítel vám půjčí peníze, leč brzy je vrátíte

Zabloudit

jste na pravé cestě, abyste udělal štěstí

Zábradlí

nebuďte tak pyšný, neboť budete kárán

Záclony

 • krásné v domě radost, majetek i uznání
 • rozprostřené po domě povýšení
 • spálené, potrhané smrt úrazem
 • vidět úspěšné obchody
 • za nimi se ukrývat pozor na podvod

Záda

 • mít ohnutá jsi bez příčiny podlézavý
 • přerazit si citelná ztráta

Zadek

 • vidět ženský malichernostmi se zabývat
 • vidět svůj zmatek v obchodech

Zadusit se

jste příliš bujný

Zahrada

 • procházet se hezkou zahradou radost, zvětšení majetku, získání cti, dobré obchody
 • vidět ji s vysokým plotem zamítnutí žádosti
 • vidět ji zanedbanou falešnými rádci obklopen být

Záchod

 • vidět závist vás pronásleduje
 • obsazený vaše důvěřivost je zneužívána
 • znečistěný čeká vás velké štěstí
 • být nucen čistit vrchnost vás pronásleduje
 • spadnout do něj čeká vás nesmírné štěstí

Zachránit

 • někoho požehnání v obchodě

Zajetí

 • dostat se do podvod

Zajíc

 • chytit ho za manželku chtít lehké děvče
 • jíst ho spokojenost
 • jíst ho pečeného zlá pohlavní nemoc
 • hodit po něm něčím žena se vám časem zprotiví
 • střílet ho být šťastný
 • vidět ho strach

Zakázat

 • něco nepoužívejte cizích výrazů, kterým nerozumíte

Zákazník

 • vidět ho buďte čilý, neboť ztratíte své výhody

Zakopat

 • něco ztráta štěstí

Záloha

 • žádat ji budete jednat se sprostým mužem

Zámečník

 • vidět ho tisíce překážek vám zatarasují cestu

Zámek

 • mazat sledování, překvapení
 • otvírat krádež
 • rezatý domácnost, kde nestojí o návštěvy
 • vidět na dveřích visací nejste vítáni tam, kam chcete jít
 • zavírat dovolená

Zametat

 • světnici nemoc

Zamilovaný

 • být zažijete malé zklamání
 • vidět je budete prožívat radostné dny v rodině

Zamknout

 • něco měl byste mít více energie

Zápach

 • silný nevěrnost, proradnost, faleš

Zápalky

bohatství a poklady

Zápasit

starost o denní chléb vám otravuje život

 • se zvířetem pozdě zjistíte podvod nevděčných lidí, kterým jste prokázal dobro
 • s cizincem vlastní slabost vás učiní nešťastným
 • s dítětem starost blížícího se stáří
 • s přítelem smutek

Zápisník

 • ztratit prozrazujete tajemství

Zarmoucený

 • být přátelé přijdou

Zárodek

 • vidět máte vždy nové myšlenky a úmysly

Záře

 • vidět ji jasnou blahobytný život a štěstí

Zářit

 • vidět něco smíte doufat

Zásnuby

dobré skutky dělejte z čisté lásky

Zastavárna

vaše svoboda je ohrožena

Zástěra

 • opásat se jí co se vám zdálo trestem, stane se požehnáním
 • prát ji čisté vědomí vám dodává odvahy
 • nalézt ji za výkonnou práci budete bohatě odměněn
 • hedvábná zpívejte a budete udiven, jak píseň zaplaší chmurné myšlenky

Zastřelen

 • být jste beznadějně zamilován

Zastřelit

 • někoho přítel vás pronásleduje

Zásuvka

 • vytažená svatba nebo dědictví

Zasypán

 • být budete se muset velice namáhat, abyste se dostal z hmotné tísně

Zatčen

 • být bezdůvodně upadnete v nebezpečí

Zátka

to, co důležitého víte, dále nepovídejte

Zatmění

 • Slunce válka, těžká doba

Zavařovat

musíte pamatovat na zlé časy

Zavazadlo

 • vidět dostanete hosta zdaleka a patřičně ho pohostíte

Závaží

 • používat v povolání očekávejte něco příjemného

Závěť

 • udělat dosáhnete vysokého stáří
 • vidět radost

Závin

 • jablkový brzké nabytí ztracených sil

Zavináč

 • jíst ho chraňte se před pitkami

Závodit

 • na koni překonáte překážky
 • vidět jiné nepodceňujte svoji práci

Závoj

kupujete zajíce v pytli

Závora

 • vidět ji hraniční v nejbližší době narazíte na nějakou překážku

Závrať

 • pociťovat jste vydán bezbranně na milost a nemilost svým útočníkům

Zazdít

 • něco jste připraven učinit někomu bezpráví
 • sebe budete okraden

Zázrak

 • vidět oddáváte se těžkému klamu

Zázvor

 • v pytlíku najdete peníze

Zbraň

 • nabíjet střelnou připravte se k rozhodnému slovu

Zbrojení

 • vidět válečné zlé znamení

Zbrojnice

 • vidět ji válka a nepokoje

Zeď

 • hřbitovní blízký pohřeb
 • vysoká vyšetřovací vazba, vězení
 • zbořená osvobození

Zedník

 • vidět ho lenost škodu způsobí

Zelená

 • barva zahanbení

Zelenina

 • vidět ji nebo jíst syrovou nepříjemnosti v obchodech, ztráta, nemoc

Zelí

 • jíst kyselé žalost
 • nedobře vařené zármutek
 • vytrhávat a vyhazovat zbavíte se zármutku

Země

 • vidět ji černou nepříjemnost, neštěstí, zármutek
 • kopat ji stavba nebo pohřeb
 • vidět ji žlutou, sluncem zalitou štěstí, úspěch, věrné přátelství
 • obdělávat ji přírůstek do rodiny
 • padnout na ni můžete dosáhnout výhry
 • padnout na ni a ucítit při tom bolest pohroma a zmatek
 • mluvit s ní velké bohatství

Zeměkoule

 • vidět ji velká cesta, brzká šťastná svatba

Zemětřesení

 • cítit změna
 • pouze v domě velké daně
 • v domě a cosi se zlámalo skrytá krádež

Zimostráz

předpovídá se vám vysoký věk

 • vidět zelený pevné naděje

Zlatit

 • něco příliš vábné líčení na úkor pravdy

Zlato

 • nosit na sobě těkavost, nestálost
 • platit jím roztržka s přáteli, neštěstí v obchodech
 • rozdávat svatbu chystat
 • rozpouštět nebezpečí popálení
 • rýžovat nebezpečí od zlých lidí
 • nalézt v zemi, odnést a schovat křivé nařčení
 • vidět nebo mít úspěch v započatých i probíhajících záležitostech
 • vlastnit zlaté a stříbrné zboží máte okolo sebe lichotníky
 • vidět nebo přijímat zlaté mince věrná láska a brzká svatba
 • ukrást ztratíte úctu nebo milého, milou
 • dostat v prutech nepříjemnosti, ztráta
 • vidět zlatou rybu překážky v obchodech
 • objevit zlatý důl jistá výhra
 • ztratit budete okradeni nebo podvedeni v obchodech

Zloděj

 • vidět ho vstoupit štěstí a jistota v obchodech

Zlomení

 • něčeho rozejít se

Zmije

nemoc

 • být jí uštknut zničené štěstí
 • hladit ji varuje před nebezpečím, které vám hrozí
 • honit ji stanete se závislí na jiných
 • chytat ji překonáte všechny potíže
 • útočící smutek, který na vás padne kvůli neštěstí nejbližších přátel
 • vidět ji vaši nepřátelé jsou silnější než vy
 • zabít ji předzvěst usmíření

Zmrtvýchvstání

 • vidět vysvobození z bídy

Znamení

 • vidět ohnivé na nebi drahota, vpád nepřítele, zlo všeho druhu

Známka

 • vidět, kupovat nebo nalepovat poštovní známky nová známost
 • vidět nebo sbírat cizí poštovní známky známost s cizinci

Znečištění

 • znečistit se nevěra
 • být znečištěn a očistit se dostanete se z nebezpečí
 • být znečištěn zlá pomluva

Zneuctění

 • být zneuctěn neštěstí ve všem
 • být veřejně zneuctěn neštěstí a pokles v obchodech

Zpěv

 • slyšet dobrá zpráva
 • slyšet s hudbou útěcha v nesnázi

Zpěv|ák(-ačka)

 • slyšet štěstí v podnikání

Zpívat

 • krásně radost, veselí, chvála
 • krásně a náhle zmlknout teskný život
 • krásně a změnit hlas náhlé neštěstí, úraz
 • slyšet Gloria nenadálé překvapení
 • libým hlasem chvála

Zpovědník

 • vidět ho, jemu se zpovídat nejasné obchody napravit

Zrno

 • ječné nevtírejte se do cizích záležitostí

Zrzavý

 • lidi zrzavé vidět nebo se s nimi stýkat člověka, který to s vámi myslí dobře, pokládáte za falešného jen proto, že je jiný než ostatní
 • vidět ho zdraví, štěstí

Zřícenina

 • šplhat na ni nebojácnost v každém nebezpečí
 • vidět ji zarmoucenost, truchlivost, úpadek
 • spadnout z ní utrpíte škodu

Zub(-y)

 • vylomený ztráta zdraví
 • bezvadně čisté splnění všech životních plánů a radost v manželském životě
 • bílé starejte se o své zdraví, bez něj se nebudete cítit dobře
 • mít bolavé starost
 • bolesti zubů úspěch a štěstí v podnikání
 • být na jejich vyšetření máte být rozvážnější při uzavírání nových obchodů
 • čistit si je těžký boj o udržení svého majetku
 • dostat dostanete dobrou odpověď, která vás rozveselí
 • drkotající neúspěchy a nepříjemné zprávy od vzdálených příbuzných
 • falešné svědomí vám ukáže pravou cestu
 • hořejší stolička synové
 • dolejší stolička dcery
 • trhat jinému krádež
 • krásné a běloskvoucí příbuzenstvo zbohatne
 • mít špatné nebo uvolněné hmotné ztráty
 • mít pěkné příslib mnoha výhod pro nejbližší dobu
 • mít umělé nepříjemné trápení, které budete muset zvládnout sami
 • mít vybité náhlé neštěstí v rodině, stejně tak předzvěst smrti nebo vážné nemoci
 • nechat si plombovat drobné starosti a trápení kvůli ztrátě cenných předmětů
 • nechat si vytrhnout budete vtaženi do problémů druhého
 • vytrhnout někomu druhému budete těžit z tísnivé situace druhého
 • špatné nedostatky zdraví se bohužel poznají teprve tehdy, až když je pozdě
 • špičák zlomený přítel onemocní
 • plombovat vaše obchody budou díky vašemu společenskému nadání podporovány
 • pokryté zubním kamenem chvilková zdravotní indispozice
 • přerostlé nedejte se špatně ovlivňovat
 • mít sám falešné dosáhnete zdánlivého zisku
 • vytrhnout si sám falešná spekulace
 • trhat těžká nemoc, která vám způsobí mnoho finančních potíží
 • vidět falešné u druhých varování před nějakým podvodníkem
 • vidět pěkné u druhých příslib zámožných přátel nebo známých
 • vidět u druhých špatné nebo uvolněné nevýhodná známost nebo vztah
 • vidět zubaře při práci přítel vám pomůže z prekérní situace
 • vypadávající nemoc nebo zevní zábrany
 • vypadlý smrt
 • vypadnou-li dozvíte se o úmrtí
 • vidět vyžraný nemoc
 • vidět vypadnout z úst smrt
 • zlaté nechlubte se svými úspěchy
 • ztratit upozorňuje na potíže při zařizování důležitých věcí

Zvěř

 • být pronásledován divokou zvěří máte hříchy
 • honit divokou pochvala
 • vidět hubenou nemoc
 • jakákoli štěstí u velkých osobností
 • lovit malou zhoubný úmysl
 • lovit vysokou úspěch v obchodech
 • lovit chatrné zdraví nebo finanční ztráty
 • lovná úspěchy v lásce a rodinné štěstí
 • řvaní divé zvěře vášně
 • vidět tučnou škoda
 • vidět lesní úspěch v plánovaných záležitostech
 • zápasit s divokou zvěří přemožení vlastních chyb
 • krmit úspěch v obchodech

Zvěřina

můžete si zaznamenat pěkný majetek

Zvěřinec

uvidíte ve své společnosti zlé lidi a budete k nim bezmocný

Zvířata

 • divoká směřujete k budoucímu neštěstí
 • domácí klid a harmonie doma a spokojenost v lásce
 • hladit varuje před účastí na nejistých projektech
 • krmit štěstí a život v dostatku
 • krotit neznámá osoba vás chce připravit o úspěch a sama se jím zdobit
 • mluvící nedovolte, aby si z vás lidé tropili žerty
 • mnoho divokých, ale ochočených zvířat vydáte se v nebezpečí
 • pasoucí se jedna vlaštovka nepřináší ještě jaro a některé vítězství získáte příliš draze
 • velké množství zvířat problémy a obtíže v zaměstnání
 • vycpaná chcete si získat úctu, která vám nepatří
 • bojovat s divokými zvířaty od velkého nebezpečí budete zachráněn

Zvon (zvonek)

 • jeho hlas silný dlouhý život
 • jestliže s ním zvonila žena obávejte se zlé pověsti
 • malý co víte, nepovězte
 • padající oheň
 • vidět odvaha v podnikání
 • zvonek elektrický vyrušení
 • zvonící poplach
 • slyšet zvonit dobré znamení pro obchody, pro manžele však hádky, také úmrtí
 • kostelní radostnou událost očekávejte

Zvonice

 • vidět ji štěstí, moc, čest

Zvracet

 • dobrovolně a bez bolesti obchod k zlosti
 • žluč uzdravíte se
 • naschvál spor o peníze v rodině
 • násilím a vodu, na které budou kolečka budou vám ukradeny peníze
 • ve spaní nařčení, ze kterého se těžko osvobodíte

Hledání podle slova

Napište jedním slovem o čem se vám zdálo:

Hledání podle písmena

A
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
Ň
O
P
Q
R
Ř
S
Š
T
Ť
U
V
W
X
Y
Z
Ž

Doporučujeme

Zábava

Test lásky

Hodíte se k sobě? Vydrží váš vztah...

Roční číslo

Co vás ještě letos čeká? Na co se můžete těšit...

Karta dne

Nahlédněte do budoucnosti! Vytáhněte si kartu dne...

Runy lásky

Co čeká váš vztah v blízké budoucnosti...

Runy - výhled do budoucnosti

Co vás čeká? Uspějete...

Partnerský tarot

Patříte s partnerem k sobě? Vydrží vaše láska...

Měsíční tarot

Přečtěte si, co vám přinese následující měsíc…

Životní číslo

Poznejte své skryté já! Najděte svou cestu k úspěchu ...

Další zábavní aplikace

Věštci

PŘESTÁVÁ VAŠE MANŽELSTVÍ FUNGOVAT?
Chcete rozpad vztahu zažehnat? Zavolejte mi na 906 70 20 20 *

Judita

JAKO MATKA JSTE SELHALA?
Nevíte, jak svou chybu napravit? Ráda vám poradím, zavolejte mi! Kartářka Lea

Lea

ZHROUTIL SE VÁM S JEHO NEVĚROU CELÝ SVĚT?
Citlivě vám poradím, jak se k ní postavit! Kartářka Irma

Irma

BUDE VAŠE MANŽELSTVÍ ŠŤASTNÉ?
Hvězdy vám odhalí pravdu, zavolejte mi! Astroložka Valerie

Valerie

tel. 906 70 20 20 *

Další věštci

reklama